Object

Title: Warszawa. Muzuem Narodowe - wystawa portretu polskiego. Portret epitafiny Maricna Walewskiego z Walewic, podkomorzy sieradzki