Title:

Mowa Stanisława Potockiego senatora wojewody, prezesa Izby Edukacji Publicznej, komendanta generalnego korpusów kadeckich, członka Towarzystwa Królewsk. Przyjaciół Nauk, orderów polskich i Legii Honorowej Kawalera na obchód uroczystości ustalenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk przez Najjaśniejszego Fryderyka Augusta Króla Saskiego, Książęcia Warszawskiego miana na publicznym posiedzeniu Towarzystwa dnia 10go listopada 1808. ; Mowa Stanisława Potockiego [...] na obchód uroczystości ustalenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk przez Najjaśniejszego Fryderyka Augusta Króla Saskiego, Książęcia Warszawskiego miana na publicznym posiedzeniu Towarzystwa dnia 10go listopada 1808. ; Mowa Stanisława Potockiego senatora woiewody, prezesa Izby Edukacyi Publiczney, kommendanta generalnego korpusow kadeckich, członka Towarzystwa Królewsk. Przyiaciół Nauk, orderów polskich i Legii Honorowey Kawalera na obchód uroczystości ustalenia Towarzystwa Przyiaciół Nauk przez Nayiasnieyszego Fryderyka Augusta Króla Saskiego, Xiązęcia Warszawskiego miana na publicznem posiedzeniu Towarzystwa dnia 10go listopada 1808

Creator:

Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821)

Subject and Keywords:

Przemówienia polskie -- 1789-1815

Description:

Oddruk z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; t. 8 (wg Estr. XIX). ; 20 cm. ; 16 s.

Publisher:

[wydawca nieznany]

Place of publication:

Warszawa

Date:

1808]

Resource Type:

broszura

Original identifier:

56624

Language:

pol

Digital object identifier:

HD_018

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Digitalisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Original in:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Sponsor:

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II. Zadanie 11 - Moduł 6 - Biblioteka Uniwersytecka Nowej Generacji