Object

Planned object

Title: Kleynot Szacownego od wiekow, w stymie Polskiego Swiata, Pierscienia; W złotym Wiecznosci Cyrkule osadzony. to iest Jaśnie Wielmożny Jegomośc Pan Tomasz Na Kosćielcu i Działynie Działynski, Woiewoda Chełmiński, Ziem Pruskich Podskarbi, Kowalewski, Łąkorski, Bratyański &c. Starosta Na folgę żalu, Oyczyźnie, Religii, Iaśnie Wielmożney Familii przy pogrzebowych ogniach prezentowany Od zniewolonego łaskami, Dobroczynnym Popiołom Kollegium Toruńskiego, Societatis Jesu, roku ... 1715

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information