Object

Planned object

Title: Zbiór pism (wypisów z akt, odpisów dokumentów) dotyczących spraw dysydentów w Polsce, zwłaszcza w Prusach Królewskich, w XVII-XVIII w., powstały w środowisku luterańskim.

Description:

1. Opis ogólny: papier, 20x17 cm. 382 k. w tym 35 nie zapisanych; 2. Wykaz zawartości, m. in. k. 5r-26r: Erwegung derer Reflexionen und anderer Einwendungen welche beygebracht werden, zu erweisen, das die blutige Thornische Handlung, dem Olivischen Frieden nicht solte zu wieder seyn, k. 82r: pismo doradcy króla szwedzkiego przyznające Radzie Miejskiej Torunia prawo do kościoła św. Jakuba pod warunkiem zapłaty mniszkom za rezygnację, 1665 r., k. 223r-238v: pisma w sporze między katolikami a luteranami o powołanie do ławy Nowego Miasta Torunia luteranina, 1745 r., k. 345-374v: odpisy testamentów z lat 1639, 1727, 1746, 1756, 1758 (Gottfried Krives, Andreas Schultz, Paulus Düsterwaldt, Albertus Borkowski, Andreas Zernecke); 3. Kursywa wielu rąk; 4. Oprawa: tektura, grzbiet obciągnięty kartą z rękopisu pergaminowego z komentarzem biblijnym (?) w j. niem.; 5. Prweniencja: biblioteka parafii ewangelickiej w Toruniu (k. 1r, 5r: pieczęć podłużna: „Bibliothek der altst. ev. Kirche Thorn”, pieczęć okrągła z napisem w otoku: „Kirchensiegel der Altstaedtschen Evangelischen Gemeinde zu Thorn”; na grzbiecie i na wyklejce górnej okładziny sygnatura „C II 8”).

Place of publication:

Toruń?

Original identifier:

Rps 898/II

Language:

ger ; lat ; pol ; fre

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Digitalisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Original in:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Sponsor:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information