Object structure
Title:

Legatus divinae pietatis; Revelationes caelestes

Creator:

von Helfta, Gertrud (1256-1302) ; s. Birgitta (św. Brigida Szwedzka), 1303-1373

Subject and Keywords:

teologia duchowości ; mistyka

Description:

1. Opis ogólny: łacina. Papier. 20 × 30 cm. k. 200. ; 2. Wykaz zawartości: k. 1r-132v: Gertrud von Helfta, Legatus divinae pietatis, k. 133r-200r: s. Birgitta, Revelationes caelestes (księgi VI-VII). ; 3. Pismo i zdobienia (oprac. dr. M. Jakubek-Raczkowska): inicjały pierwszej księgi pierwszego utworu oraz spisów rozdziałów i ksiąg drugiego utworu – większe, filigranowe, o korpusach dwubarwnych lub jednolitych, z oszczędną czerwoną (u 1r wyjątkowo - czerwono-błękitną) otuliną w typie pączkowym. K. 183v: inicjał C(um), 10-wersowy, wcięty w kolumnę tekstu. Oko litery całkowicie wypełnia przedstawienie twarzy kobiecej okolonej welonem (zapewne wizerunek św. Brygidy), nakreślone pospieszną, nieregularną błękitną kreską. ; 4. Oprawa (oprac. dr A. Wagner): deski bukowe, skóra brązowa, 2 zapięcia uszkowe na skórzanych paskach z guzami na górnej okładzinie (zachowane blaszki mocujące), po 5 guzów mosiężnych na obu okładzinach. Dekoracja okładzin ślepo wyciskana strychulcem i tłokami m.in. o formach pieczętarskich. Wyklejki pergaminowe. Na górnej okładzinie naklejka papierowa z minuskułowym napisem gotyckim: Memoriale oraz sygnatura farbą DD. 21. Wyklejki pergaminowe. Na wyklejce górnej okładziny sygn. 1290. Grzbiet z garbami zwięzów. Na grzbiecie naklejka z sygnaturą Yy 70. Warsztat nieznany, 1. poł. XV w. ; 5. Historia kodeksu: rękopis powstał w l. 80 XIV w. (znaki wodne) przypuszczalnie na terenie państwa zakonnego lub północnych Niemiec: Nadrenii, Niderlandów. Nie znamy jego fundatora. W 1541 r. kodeks został przewieziony z biblioteki krzyżackiej w Tapiawie do biblioteki zamkowej księcia Albrechta Hohenzollerna w Królewcu. W bibliotece zamkowej, a następnie w Królewskiej (od 1918 r.: Państwowej) i Uniwersyteckiej Bibliotece w Królewcu pozostawał do początków 1944 roku. W pierwszych miesiącach 1944 r. wraz z najcenniejszymi zbiorami biblioteki został ewakuowany na zamek w Słobitach (Schlobitten) lub do majątku Karwiny (Karwinden) k. Pasłęka, które w 1945 r. znalazły się w granicach państwa polskiego. Zabezpieczony przez Inspektorat Szkolny w Pasłęku, w lipcu 1946 r. na podstawie zezwolenia Kuratorium Okręgu Mazurskiego został przejęty przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu ze zbiornicy książek w Pasłęku.

Place of publication:

Niemcy pn., Niderlandy (?) ; Prusy Krzyżackie (?)

Date:

Lata 80. XIV w.

Resource Type:

rękopis

Original identifier:

Rps 47/III

Language:

lat

Digital object identifier:

HD_015

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Digitalisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Original in:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Sponsor:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18