Object structure
Title:

Z ławy szkolnej: Kwartalnik młodzieży szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej R. 1982 Nr. 4(21)

Subject and Keywords:

gazetki szkolne ; szkolnictwo ; prasa brodnicka

Description:

Kwartalnik szkolny wydawany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej. W numerze z grudnia 1980 między innymi artykół napisany na 150 rocznicę Powstania Listopadowego, a także wywiad z panią Elżbietą Osińską, która dwa lata spędziła jako więźniarka w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Contributor:

Rada red. prof. mgr. Bilski, Stefan ; Rada red. mgr. Tojek - Gęsicka, Ludwika ; Rada red. prof. mgr. Lewalska, Lidia ; Rada red. mgr. Otręba, Maria ; Rada red. mgr. Rudzińska, Żywila ; Redaktor naczelny: Adamski, Dariusz ; kolegium red. Dec, Agata ; kolegium red. Kowalska, Mirosława ; kolegium red. Michalska, Elżbieta ; kolegium red. Roznerska, Małgorzata ; kolegium red. Sucheńska, Gabriela ; kolegium red. Wątrobińska, Dorota

Publisher:

I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy

Place of publication:

Brodnica

Date:

grudzień 1980

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy

Original in:

I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej