Deutsch   polski   English  

Publikacja

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Dygdała Jerzy prof. UMK - wybrane prace

Struktura publikacji:
 • Dygdała Jerzy prof. UMK - wybrane prace
  • Polityka Torunia wobec władz Rzeczypospolitej w latach 1764-1772
  • Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku : tendencje unifikacyjne a partykularyzm
  • Nawra Kruszyńskich i Sczanieckich : studium z dziejów szlachty i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej
  • Toruński "Inwentarz aktów sejmikowych Prus Królewskich [1600-1764]" : problemy autorstwa i okoliczności powstania oraz dyskusji wokół tego źródła
  • Wokół Epistolarum familiarum Stanisława Konarskiego z 1733 roku
  • Zmiany w elicie władzy Prus Królewskich w XVI-XVIII wieku
  • Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XX wieku : (przemiany struktur wewnętrznych) : materiały sympozjum w Toruniu 9 IV 1992 r.
  • Dwaj pijarzy Konarscy : z tajemnic publicystyki politycznej bezkrólewia 1733 roku
  • Adam Stanisław Grabowski (1698-1766) : biskup, polityk, mecenas
  • Elity polityczne wielkich miast Prus Królewskich w dobie Oświecenia (1733-1772)
  • Brodnica : siedem wieków miasta
  • U początków polityki wewnętrznej Stanisława Augusta w latach 1764-1768 (na przykładzie Prus Królewskich)