Deutsch   polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Mikulski Krzysztof prof. UMK - prace wybrane

Publication structure:
 • Mikulski Krzysztof prof. UMK - prace wybrane
  • Drobna szlachta kaszubska w XVI-XIX wieku
  • Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Pomorze - Prusy Królewskie
  • Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem : studia z dziejów nowożytnej Polski i Europy
  • Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku
  • Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku : spisy
  • Wymiana elity władzy w Toruniu w II połowie XV wieku (Przyczynek do badań nad mechanizmami kształtowania się elit)
  • Źródła do dziejów wsi w Prusach Królewskich w XVI-XVIII wieku
  • Elity władzy wielkich miast pruskich w XIII-XVIII wieku (Próba analizy dynamicznej procesu długiego trwania)
  • Watzenrodowie i dom rodzinny Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Rola osadnictwa w kształtowaniu się stosunków etnicznych na Pomorzu Gdańskim do końca XVIII wieku
  • Nazwy ulic Nowego Miasta Torunia w pierwszej połowie XVIII wieku
  • Die Rolle der Besiedlung bei der Gestaltung der ethnischen Verhältnisse in Pommerellen bis zum Ende des 18. jh.
  • Kryterium imionowe w badaniach nad genealogią patrycjatu toruńskiego w XIV-XVI wieku na przykładzie rodziny Hitfeldów
  • Watzenrodowie i kapituła warmińska (rola związków rodzinnych w duchownych karierach mieszczan toruńskich w XIV-XV wieku)
  • Szlachta i patrycjat w Prusach Królewskich w XV-XVIII wieku - próba określenia wzajemnych relacji
  • Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku