Deutsch   polski   English  

Informacje

Biblioteka

Informacje o projekcie

 

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) jest projektem realizowanym przez instytucje współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. I faza projektu (lata 2004-2006) była realizowana ze wsparciem funduszy europejskich, aktualnie biblioteki regionu rozwijają zasoby samodzielnie. Celem tworzenia regionalnej biblioteki cyfrowej jest wspieranie edukacji i nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa. Bibliotekarze realizują ten zamiar przez umożliwienie wszystkim zainteresowanym dotarcia do zasobów wiedzy oraz cennych zabytków kultury piśmienniczej. Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa ma przede wszystkim służyć naukowcom, studentom, uczniom oraz wszystkim mieszkańcom regionu kujawsko-pomorskiego.

Zasób biblioteki cyfrowej podzielony został na trzy duże kolekcje tematyczne:

  • regionalia - cyfrowe wersje książek i zbiorów ikonograficznych, kartograficznych, muzycznych oraz dokumentów życia społecznego, dotyczących Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej; częścią tej kolekcji są także Baltica i Lituanica.
  • materiały dydaktyczne - cyfrowe kopie wybranych podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych tworzonych w regionie;
  • dziedzictwo kulturowe - kopie wybranych najcenniejszych i najczęściej wykorzystywanych pozycji: inkunabułów, starodruków, rękopisów, zbiorów ikonograficznych, kartograficznych oraz emigracyjnych.

 

W ramach tych kolekcji gromadzone są różnego typy dokumenty: książki, czasopisma, rękopisy, mapy, dzieła sztuki, ulotki, plakaty, ekslibrisy, pocztówki i inne. Doborem i przygotowaniem dokumentów do udostępnienia w bibliotece cyfrowej zajmują się biblioteki uczestniczące w jej tworzeniu.

Publikacje umieszczone w bibliotece cyfrowej mają uregulowany status prawny. Bibliotekarze zamierzają wprowadzać do zasobu rocznie około 5000 nowych obiektów, zależnie od możliwości finansowych i technicznych. W bibliotece cyfrowej ze względu na ograniczenia prawa autorskiego znajduje się proporcjonalnie więcej publikacji starych, do których wygasły już prawa autorskie. Pozyskiwanie nowych jest trudne i żmudne, dlatego takich prac jest znacznie mniej, jednak bibliotekarze starają się dotrzeć ze swoją ofertą współpracy nie tylko do instytucji regionu i wydawnictw, ale też do poszczególnych autorów.

Oczekiwane efekty projektu

  • podniesienie jakości kształcenia stacjonarnego i zdalnego (e-learning),
  • trwały i swobodny dostęp do cyfrowych materiałów piśmienniczych,
  • ochrona obiektów zabytkowych i zabezpieczenie ich dla przyszłości,
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez dostęp do jego historii i informacji bieżącej,
  • promocja nauki i badań regionu.

W ramach prac nad tworzeniem KPBC biblioteki będą także uczestniczyły w projektach zarówno polskich jak i międzynarodowych, które w rezultacie mają stworzyć europejską sieć i wspólny zasób cyfrowy.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa jest widoczna dla ważniejszych wyszukiwarek, które dają dostęp do materiałów naukowych: WorldCat, Google Scholar, Oaister, OpenDoar, dzięki czemu polskie zasoby docierają do badaczy na całym świecie.

Przyszłość KPBC oraz polskich bibliotek cyfrowych zależy od determinacji władz polskich i wsparcia zamierzeń digitalizacyjnych w budowaniu repozytoriów wiedzy. Bez takiego wsparcia biblioteki nie pokonają barier technologicznych i prawnych, które ciągle istnieją i wpływają na tempo rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce.

Zobacz również: