Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 203423

Readers on-line: 399

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since May 22, 2005

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [169745]
 2. książka [5783]
 3. akta osobowe [5545]
 4. mapa [3733]
 5. afisz [3704]
 6. fotografia [1884]
 7. grafika [1525]
 8. materiał aktowy [1520]
 9. ekslibris [1220]
 10. broszura [890]
 11. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [885]
 12. pocztówka [717]
 13. rękopis [671]
 14. odbitka [631]
 15. druk muzyczny [599]
 16. artykuł [574]
 17. malarstwo [517]
 18. zaproszenie [452]
 19. nagranie dźwiękowe [398]
 20. rysunek [365]
 21. starodruk [298]
 22. nadbitka [218]
 23. program teatralny [204]
 24. rękopis muzyczny [112]
 25. druk [110]
 26. inkunabuł [109]
 27. preprint [94]
 28. plakat [79]
 29. druk ulotny [63]
 30. prezentacja [58]
 31. odezwa [54]
 32. listy [39]
 33. rysunek architektoniczny [36]
 34. przewodnik [36]
 35. ulotka [35]
 36. jednodniówka [33]
 37. katalog wystawy [31]
 38. dyplom [31]
 39. atlas [31]
 40. maszynopis [24]
 41. informator [23]
 42. druk reklamowy [22]
 43. pamiętnik [21]
 44. program [20]
 45. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [20]
 46. list [18]
 47. statut [15]
 48. ebook [15]
 49. reprodukcja [13]
 50. postprint [13]
 51. dokument urzędowy [13]
 52. wystawa [11]
 53. obwieszczenie [11]
 54. legitymacja [11]
 55. śpiewnik [10]
 56. ulotka wyborcza [10]
 57. maszynopis powielony [10]
 58. album [10]
 59. raport [8]
 60. plan miasta [8]
 61. film dokumentalny [8]
 62. kalendarz [7]
 63. teka [5]
 64. skrypt [5]
 65. reprint [5]
 66. partytura [5]
 67. atlas starodruczny [5]
 68. wydawnictwo okolicznościowe [4]
 69. ulotka propagandowa [4]
 70. postinkunabuł [4]
 71. zawiadomienie [3]
 72. przeźrocze [3]
 73. odpis dokumentu [3]
 74. materiały historyczne [3]
 75. katalog [3]
 76. cennik [3]
 77. praca magisterska [2]
 78. pdf [2]
 79. nekrolog [2]
 80. list akredytacyjny [2]
 81. księga pamiątkowa [2]
 82. formularz [2]
 83. znaczek okolicznościowy [1]
 84. ulotka reklamowa [1]
 85. telegram [1]
 86. tekst do mapy [1]
 87. skład osobowy [1]
 88. rekopis [1]
 89. podziękowanie [1]
 90. plan twierdzy [1]
 91. partytura chóralna [1]
 92. naklejka okienna [1]
 93. mikrofilm [1]
 94. list komisyjny [1]
 95. komiks [1]
 96. hasło słownikowe [1]
 97. fotokopia [1]
 98. film [1]
 99. druk propagandowy [1]
 100. dekret [1]
 101. certyfikat [1]
 102. brudnopis [1]
 103. bilet korespondencyjny [1]
 104. bilet [1]
 105. afisz filmowy [1]
 106. adres jubileuszowy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [9961445]
 2. książka [7235182]
 3. mapa [318478]
 4. starodruk [260761]
 5. artykuł [214669]
 6. grafika [161209]
 7. odbitka [132046]
 8. broszura [125970]
 9. preprint [101164]
 10. rękopis [94851]
 11. pocztówka [92291]
 12. akta osobowe [84386]
 13. materiał aktowy [79776]
 14. inkunabuł [75987]
 15. przewodnik [69038]
 16. rysunek [67217]
 17. malarstwo [66780]
 18. nadbitka [58510]
 19. pamiętnik [38036]
 20. druk muzyczny [29579]
 21. afisz [27809]
 22. wystawa [26623]
 23. fotografia [24323]
 24. katalog wystawy [19515]
 25. postprint [14901]
 26. druk [13909]
 27. ekslibris [13658]
 28. prezentacja [12834]
 29. album [11176]
 30. atlas [11048]
 31. jednodniówka [10574]
 32. rękopis muzyczny [9376]
 33. informator [7851]
 34. praca magisterska [7401]
 35. zaproszenie [6115]
 36. śpiewnik [5838]
 37. kalendarz [5612]
 38. ulotka [4537]
 39. ebook [4231]
 40. nagranie dźwiękowe [4062]
 41. reprint [4000]
 42. nekrolog [3717]
 43. program teatralny [3710]
 44. odezwa [3656]
 45. pdf [3473]
 46. cennik [3223]
 47. druk reklamowy [3175]
 48. skrypt [2921]
 49. atlas starodruczny [2582]
 50. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [2322]
 51. wydawnictwo okolicznościowe [2281]
 52. program [2165]
 53. katalog [2096]
 54. statut [1954]
 55. plakat [1689]
 56. plan miasta [1636]
 57. postinkunabuł [1580]
 58. raport [1425]
 59. maszynopis powielony [1372]
 60. list [1312]
 61. film dokumentalny [1267]
 62. teka [1256]
 63. tekst do mapy [1250]
 64. partytura [1227]
 65. maszynopis [1144]
 66. dyplom [1098]
 67. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [1023]
 68. ulotka wyborcza [662]
 69. księga pamiątkowa [628]
 70. obwieszczenie [531]
 71. legitymacja [396]
 72. reprodukcja [276]
 73. telegram [260]
 74. skład osobowy [245]
 75. komiks [165]
 76. znaczek okolicznościowy [162]
 77. rysunek architektoniczny [145]
 78. druk ulotny [143]
 79. partytura chóralna [95]
 80. film [91]
 81. plan twierdzy [84]
 82. materiały historyczne [65]
 83. przeźrocze [58]
 84. dokument urzędowy [40]
 85. mikrofilm [36]
 86. fotokopia [36]
 87. naklejka okienna [27]
 88. afisz filmowy [22]
 89. ulotka propagandowa [18]
 90. odpis dokumentu [14]
 91. ulotka reklamowa [12]
 92. hasło słownikowe [9]
 93. druk propagandowy [8]
 94. listy [7]
 95. podziękowanie [6]
 96. brudnopis [6]
 97. list akredytacyjny [5]
 98. dekret [5]
 99. certyfikat [4]
 100. zawiadomienie [2]
 101. rekopis [1]
 102. list komisyjny [1]
 103. bilet korespondencyjny [1]
 104. formularz [0]
 105. bilet [0]
 106. adres jubileuszowy [0]

More statistics...