Statistics

Number of publications: 156149

Readers on-line: 253

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since May 22, 2005

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [140513]
 2. książka [4504]
 3. grafika [1428]
 4. mapa [1217]
 5. ekslibris [1035]
 6. materiał aktowy [630]
 7. druk muzyczny [599]
 8. afisz [599]
 9. artykuł [574]
 10. odbitka [553]
 11. pocztówka [548]
 12. broszura [467]
 13. malarstwo [433]
 14. fotografia [425]
 15. rysunek [281]
 16. akta osobowe [264]
 17. zaproszenie [205]
 18. nadbitka [197]
 19. starodruk [183]
 20. rękopis [114]
 21. rękopis muzyczny [112]
 22. inkunabuł [109]
 23. preprint [94]
 24. druk [90]
 25. nagranie dźwiękowe [67]
 26. przewodnik [36]
 27. prezentacja [36]
 28. jednodniówka [32]
 29. katalog wystawy [28]
 30. atlas [28]
 31. ulotka [26]
 32. odezwa [25]
 33. informator [23]
 34. pamiętnik [21]
 35. dyplom [21]
 36. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [20]
 37. program [16]
 38. list [16]
 39. statut [14]
 40. druk reklamowy [14]
 41. program teatralny [13]
 42. postprint [13]
 43. plakat [12]
 44. wystawa [11]
 45. obwieszczenie [11]
 46. śpiewnik [10]
 47. ebook [10]
 48. maszynopis powielony [9]
 49. album [9]
 50. raport [8]
 51. film dokumentalny [8]
 52. maszynopis [7]
 53. kalendarz [7]
 54. teka [6]
 55. skrypt [5]
 56. reprint [5]
 57. plan miasta [5]
 58. wydawnictwo okolicznościowe [4]
 59. postinkunabuł [4]
 60. partytura [4]
 61. atlas starodruczny [4]
 62. ulotka wyborcza [3]
 63. cennik [3]
 64. pdf [2]
 65. legitymacja [2]
 66. księga pamiątkowa [2]
 67. znaczek okolicznościowy [1]
 68. telegram [1]
 69. tekst do mapy [1]
 70. skład osobowy [1]
 71. rusunek [1]
 72. praca magisterska [1]
 73. plan twierdzy [1]
 74. pieśń [1]
 75. partytura chóralna [1]
 76. nekrolog [1]
 77. mikrofilm [1]
 78. komiks [1]
 79. hasło słownikowe [1]
 80. fotokopia [1]
 81. film [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [5367238]
 2. książka [4111836]
 3. mapa [247664]
 4. artykuł [149815]
 5. grafika [125760]
 6. starodruk [109425]
 7. pocztówka [82310]
 8. preprint [74935]
 9. odbitka [71663]
 10. broszura [59096]
 11. przewodnik [53516]
 12. rysunek [51808]
 13. malarstwo [45978]
 14. nadbitka [36911]
 15. rękopis [35357]
 16. pamiętnik [25411]
 17. wystawa [23025]
 18. materiał aktowy [20571]
 19. druk muzyczny [19608]
 20. postprint [12826]
 21. katalog wystawy [12066]
 22. fotografia [10440]
 23. prezentacja [9382]
 24. druk [9200]
 25. album [8468]
 26. ekslibris [8381]
 27. jednodniówka [7081]
 28. afisz [7010]
 29. atlas [6124]
 30. praca magisterska [5441]
 31. informator [4833]
 32. rękopis muzyczny [4766]
 33. śpiewnik [4355]
 34. zaproszenie [3631]
 35. kalendarz [3585]
 36. ulotka [3343]
 37. nekrolog [3046]
 38. nagranie dźwiękowe [2963]
 39. odezwa [2681]
 40. program teatralny [2345]
 41. skrypt [2240]
 42. druk reklamowy [2226]
 43. cennik [2152]
 44. wydawnictwo okolicznościowe [1948]
 45. program [1681]
 46. statut [1612]
 47. reprint [1340]
 48. akta osobowe [1328]
 49. atlas starodruczny [1207]
 50. film dokumentalny [1124]
 51. plan miasta [988]
 52. partytura [892]
 53. raport [881]
 54. dyplom [829]
 55. list [822]
 56. maszynopis powielony [788]
 57. ebook [782]
 58. inkunabuł [665]
 59. teka [647]
 60. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [642]
 61. maszynopis [611]
 62. ulotka wyborcza [511]
 63. księga pamiątkowa [285]
 64. legitymacja [277]
 65. tekst do mapy [260]
 66. telegram [235]
 67. plakat [208]
 68. znaczek okolicznościowy [146]
 69. skład osobowy [138]
 70. komiks [116]
 71. pdf [91]
 72. pieśń [91]
 73. partytura chóralna [75]
 74. obwieszczenie [72]
 75. plan twierdzy [50]
 76. film [47]
 77. postinkunabuł [27]
 78. mikrofilm [27]
 79. fotokopia [11]
 80. hasło słownikowe [5]
 81. rusunek [4]

More statistics...