Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 207246

Readers on-line: 200

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since May 22, 2005

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [171276]
 2. książka [5897]
 3. akta osobowe [5544]
 4. afisz [3906]
 5. mapa [3733]
 6. fotografia [2442]
 7. grafika [1525]
 8. materiał aktowy [1520]
 9. ekslibris [1269]
 10. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [1181]
 11. broszura [973]
 12. pocztówka [748]
 13. druk ulotny [737]
 14. rękopis [684]
 15. odbitka [631]
 16. druk muzyczny [606]
 17. artykuł [574]
 18. zaproszenie [530]
 19. malarstwo [517]
 20. nagranie dźwiękowe [463]
 21. rysunek [368]
 22. starodruk [322]
 23. nadbitka [218]
 24. program teatralny [204]
 25. rękopis muzyczny [122]
 26. druk [110]
 27. inkunabuł [109]
 28. plakat [99]
 29. preprint [94]
 30. prezentacja [58]
 31. odezwa [54]
 32. list [49]
 33. maszynopis [39]
 34. listy [39]
 35. rysunek architektoniczny [36]
 36. przewodnik [36]
 37. ulotka [35]
 38. jednodniówka [33]
 39. katalog wystawy [31]
 40. dyplom [31]
 41. atlas [31]
 42. informator [23]
 43. druk reklamowy [22]
 44. pamiętnik [21]
 45. program [20]
 46. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [20]
 47. ebook [16]
 48. statut [15]
 49. reprodukcja [13]
 50. postprint [13]
 51. dokument urzędowy [13]
 52. wystawa [11]
 53. obwieszczenie [11]
 54. legitymacja [11]
 55. śpiewnik [10]
 56. ulotka wyborcza [10]
 57. starodruk muzyczny [10]
 58. album [10]
 59. maszynopis powielony [9]
 60. zawiadomienie [8]
 61. raport [8]
 62. plan miasta [8]
 63. film dokumentalny [8]
 64. kalendarz [7]
 65. teka [5]
 66. skrypt [5]
 67. reprint [5]
 68. partytura [5]
 69. atlas starodruczny [5]
 70. wydawnictwo okolicznościowe [4]
 71. ulotka propagandowa [4]
 72. postinkunabuł [4]
 73. przeźrocze [3]
 74. odpis dokumentu [3]
 75. materiały historyczne [3]
 76. katalog [3]
 77. cennik [3]
 78. praca magisterska [2]
 79. podziękowanie [2]
 80. pdf [2]
 81. nekrolog [2]
 82. list akredytacyjny [2]
 83. księga pamiątkowa [2]
 84. formularz [2]
 85. znaczek okolicznościowy [1]
 86. ulotka reklamowa [1]
 87. telegram [1]
 88. tekst do mapy [1]
 89. skład osobowy [1]
 90. plan twierdzy [1]
 91. partytura chóralna [1]
 92. naklejka okienna [1]
 93. mikrofilm [1]
 94. list komisyjny [1]
 95. komiks [1]
 96. hasło słownikowe [1]
 97. fotokopia [1]
 98. film [1]
 99. druk propagandowy [1]
 100. dekret [1]
 101. certyfikat [1]
 102. brudnopis [1]
 103. bilet korespondencyjny [1]
 104. bilet [1]
 105. afisz filmowy [1]
 106. adres jubileuszowy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [10204585]
 2. książka [7460950]
 3. mapa [322561]
 4. starodruk [266961]
 5. artykuł [217617]
 6. grafika [162185]
 7. odbitka [135889]
 8. broszura [129357]
 9. preprint [102801]
 10. rękopis [97120]
 11. pocztówka [93076]
 12. akta osobowe [92074]
 13. materiał aktowy [83446]
 14. inkunabuł [77433]
 15. przewodnik [70039]
 16. rysunek [67505]
 17. malarstwo [67108]
 18. nadbitka [59699]
 19. pamiętnik [38897]
 20. druk muzyczny [29823]
 21. afisz [29459]
 22. wystawa [26769]
 23. fotografia [25303]
 24. katalog wystawy [20007]
 25. postprint [15003]
 26. druk [14090]
 27. ekslibris [13791]
 28. prezentacja [13055]
 29. atlas [11643]
 30. album [11266]
 31. jednodniówka [10737]
 32. rękopis muzyczny [9427]
 33. informator [7968]
 34. praca magisterska [7499]
 35. zaproszenie [6259]
 36. śpiewnik [5860]
 37. kalendarz [5723]
 38. ebook [4638]
 39. ulotka [4580]
 40. nagranie dźwiękowe [4175]
 41. reprint [4128]
 42. pdf [3814]
 43. program teatralny [3760]
 44. nekrolog [3726]
 45. odezwa [3706]
 46. cennik [3331]
 47. druk reklamowy [3216]
 48. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [3200]
 49. skrypt [2938]
 50. atlas starodruczny [2626]
 51. katalog [2412]
 52. wydawnictwo okolicznościowe [2310]
 53. program [2174]
 54. statut [1961]
 55. plakat [1840]
 56. plan miasta [1684]
 57. postinkunabuł [1637]
 58. raport [1432]
 59. maszynopis powielony [1403]
 60. druk ulotny [1364]
 61. list [1358]
 62. tekst do mapy [1351]
 63. film dokumentalny [1267]
 64. teka [1265]
 65. partytura [1232]
 66. maszynopis [1171]
 67. dyplom [1103]
 68. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [1025]
 69. księga pamiątkowa [709]
 70. ulotka wyborcza [668]
 71. obwieszczenie [546]
 72. legitymacja [406]
 73. reprodukcja [281]
 74. telegram [261]
 75. skład osobowy [246]
 76. komiks [165]
 77. znaczek okolicznościowy [162]
 78. rysunek architektoniczny [147]
 79. partytura chóralna [98]
 80. film [91]
 81. plan twierdzy [86]
 82. materiały historyczne [68]
 83. fotokopia [59]
 84. przeźrocze [58]
 85. dokument urzędowy [42]
 86. mikrofilm [36]
 87. naklejka okienna [31]
 88. afisz filmowy [27]
 89. ulotka propagandowa [23]
 90. starodruk muzyczny [15]
 91. listy [14]
 92. odpis dokumentu [14]
 93. ulotka reklamowa [13]
 94. hasło słownikowe [9]
 95. druk propagandowy [8]
 96. brudnopis [8]
 97. dekret [7]
 98. podziękowanie [6]
 99. list akredytacyjny [5]
 100. certyfikat [4]
 101. zawiadomienie [3]
 102. list komisyjny [2]
 103. formularz [1]
 104. bilet korespondencyjny [1]
 105. bilet [0]
 106. adres jubileuszowy [0]

More statistics...