Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 208657

Readers on-line: 420

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since May 22, 2005

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [171548]
 2. książka [5978]
 3. akta osobowe [5544]
 4. afisz [3906]
 5. mapa [3733]
 6. fotografia [2928]
 7. grafika [1525]
 8. materiał aktowy [1520]
 9. ekslibris [1269]
 10. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [1260]
 11. broszura [1113]
 12. rękopis [807]
 13. pocztówka [748]
 14. druk ulotny [737]
 15. odbitka [632]
 16. druk muzyczny [606]
 17. artykuł [574]
 18. zaproszenie [553]
 19. malarstwo [517]
 20. nagranie dźwiękowe [497]
 21. starodruk [475]
 22. rysunek [368]
 23. nadbitka [218]
 24. program teatralny [204]
 25. rękopis muzyczny [122]
 26. druk [110]
 27. inkunabuł [109]
 28. plakat [99]
 29. preprint [94]
 30. prezentacja [58]
 31. odezwa [54]
 32. list [49]
 33. maszynopis [44]
 34. listy [39]
 35. rysunek architektoniczny [36]
 36. przewodnik [36]
 37. ulotka [35]
 38. jednodniówka [33]
 39. katalog wystawy [31]
 40. dyplom [31]
 41. atlas [31]
 42. informator [23]
 43. druk reklamowy [22]
 44. pamiętnik [21]
 45. program [20]
 46. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [20]
 47. ebook [16]
 48. statut [15]
 49. reprodukcja [13]
 50. postprint [13]
 51. dokument urzędowy [13]
 52. maszynopis powielony [12]
 53. wystawa [11]
 54. obwieszczenie [11]
 55. legitymacja [11]
 56. śpiewnik [10]
 57. ulotka wyborcza [10]
 58. starodruk muzyczny [10]
 59. album [10]
 60. zawiadomienie [9]
 61. raport [8]
 62. plan miasta [8]
 63. film dokumentalny [8]
 64. kalendarz [7]
 65. teka [5]
 66. skrypt [5]
 67. reprint [5]
 68. partytura [5]
 69. atlas starodruczny [5]
 70. wydawnictwo okolicznościowe [4]
 71. ulotka propagandowa [4]
 72. postinkunabuł [4]
 73. przeźrocze [3]
 74. odpis dokumentu [3]
 75. materiały historyczne [3]
 76. kserokopia dokumentu urzędowego [3]
 77. katalog [3]
 78. cennik [3]
 79. wydruk komputerowy [2]
 80. praca magisterska [2]
 81. podziękowanie [2]
 82. pdf [2]
 83. nekrolog [2]
 84. list akredytacyjny [2]
 85. księga pamiątkowa [2]
 86. formularz [2]
 87. znaczek okolicznościowy [1]
 88. ulotka reklamowa [1]
 89. telegram [1]
 90. tekst do mapy [1]
 91. skład osobowy [1]
 92. plan twierdzy [1]
 93. partytura chóralna [1]
 94. naklejka okienna [1]
 95. mikrofilm [1]
 96. list komisyjny [1]
 97. komiks [1]
 98. karta pocztowa [1]
 99. hasło słownikowe [1]
 100. fotokopia [1]
 101. film [1]
 102. druk propagandowy [1]
 103. dekret [1]
 104. certyfikat [1]
 105. brudnopis [1]
 106. bilet korespondencyjny [1]
 107. bilet [1]
 108. afisz filmowy [1]
 109. adres jubileuszowy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [10311469]
 2. książka [7583134]
 3. mapa [324364]
 4. starodruk [270791]
 5. artykuł [219296]
 6. grafika [162668]
 7. odbitka [137975]
 8. broszura [131393]
 9. preprint [103647]
 10. rękopis [98218]
 11. akta osobowe [96698]
 12. pocztówka [93541]
 13. materiał aktowy [85428]
 14. inkunabuł [78312]
 15. przewodnik [70597]
 16. rysunek [67647]
 17. malarstwo [67313]
 18. nadbitka [60281]
 19. pamiętnik [40211]
 20. druk muzyczny [29915]
 21. afisz [29710]
 22. wystawa [26916]
 23. fotografia [26094]
 24. katalog wystawy [20213]
 25. postprint [15057]
 26. druk [14162]
 27. ekslibris [13844]
 28. prezentacja [13162]
 29. atlas [11934]
 30. album [11362]
 31. jednodniówka [10885]
 32. rękopis muzyczny [9459]
 33. informator [7995]
 34. praca magisterska [7520]
 35. zaproszenie [6313]
 36. śpiewnik [5871]
 37. kalendarz [5785]
 38. ebook [5073]
 39. ulotka [4602]
 40. nagranie dźwiękowe [4227]
 41. reprint [4183]
 42. pdf [4034]
 43. program teatralny [3785]
 44. nekrolog [3729]
 45. odezwa [3717]
 46. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [3608]
 47. cennik [3359]
 48. druk reklamowy [3223]
 49. skrypt [2944]
 50. atlas starodruczny [2713]
 51. katalog [2463]
 52. wydawnictwo okolicznościowe [2317]
 53. program [2180]
 54. statut [1962]
 55. plakat [1879]
 56. plan miasta [1707]
 57. postinkunabuł [1670]
 58. druk ulotny [1513]
 59. raport [1436]
 60. maszynopis powielony [1408]
 61. tekst do mapy [1375]
 62. list [1362]
 63. film dokumentalny [1272]
 64. teka [1269]
 65. partytura [1235]
 66. maszynopis [1193]
 67. dyplom [1106]
 68. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [1027]
 69. księga pamiątkowa [709]
 70. ulotka wyborcza [673]
 71. obwieszczenie [548]
 72. legitymacja [409]
 73. reprodukcja [287]
 74. telegram [261]
 75. skład osobowy [246]
 76. komiks [165]
 77. znaczek okolicznościowy [162]
 78. rysunek architektoniczny [149]
 79. partytura chóralna [98]
 80. film [95]
 81. plan twierdzy [89]
 82. materiały historyczne [71]
 83. fotokopia [71]
 84. przeźrocze [61]
 85. dokument urzędowy [44]
 86. mikrofilm [36]
 87. naklejka okienna [32]
 88. ulotka propagandowa [28]
 89. afisz filmowy [27]
 90. ulotka reklamowa [18]
 91. starodruk muzyczny [17]
 92. listy [15]
 93. odpis dokumentu [14]
 94. hasło słownikowe [9]
 95. druk propagandowy [8]
 96. brudnopis [8]
 97. podziękowanie [7]
 98. dekret [7]
 99. list akredytacyjny [5]
 100. certyfikat [4]
 101. zawiadomienie [3]
 102. kserokopia dokumentu urzędowego [3]
 103. wydruk komputerowy [2]
 104. list komisyjny [2]
 105. formularz [1]
 106. bilet korespondencyjny [1]
 107. karta pocztowa [0]
 108. bilet [0]
 109. adres jubileuszowy [0]

More statistics...