Deutsch   polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego : szkice bibliologiczne + Indeks

Publication structure:
 • Ptaszyk, Marian - prace wybrane
  • Prospekty "Słownika" Samuela Bogumiła Lindego z 1797 r
  • Zapomniane listy z korespondencji Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
  • System katalogów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
  • Prospekty "Słownika polskiego wyrazów zadawnionych i teraz używanych" Samuela Bogumiła Lindego z 1797 r
  • Kilka druków polskich z tłoczni lipskich z okresu konfederacji targowickiej : próba ustaleń bibliograficznych
  • "Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia" Michała Stachowicza w świetle korespondencji
  • Toruński portret Lindego
  • Materiały do dziejów "Gazety Literackiej" : 1821-1822 (1823)
  • Piśmiennictwo XIX i XX wieku w katalogu systematycznym Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
  • Uwagi do dziejów "Słownika" Lindego
  • Kalendarz życia i twórczości Samuela Bogumiła Lindego
  • Drukarskie zamierzenia i dokonania Lindego
  • Rękopis Słownika Lindego
  • Samuel Bogumił Linde - autobiografia z 1823 roku
  • Adam Mickiewicz (1798-1855) : Katalog der Buchausstellung Thorn (Toruń) 14. November 1998-31 März 1999
  • Listy z Ameryki do Adama Kazimierza Czartoryskiego
  • Korespondencja Samuela Bogumiła Lindego z Bazylim Anastasewiczem 1822-1830
  • System katalogów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
  • Samuel Bogumił Linde (1771-1847)
  • Okoliczności wydania “Biblii” Wujka w 1821 roku
  • Johann Samuel Gotthlif Gerlach. O wystawieniu bibliotek przy szkołach miejskich
  • Rocznice Samuela Bogumiła Lindego w 1997 roku
  • Linde Samuel Bogumił (1771-1847)
  • Recenzje i wpisy w czasopismach polskich w pierwszych latach XIX wieku (rekonesans)
  • Pamięć o Samuelu Bogumile Lindem w Toruniu
  • Czy Linde był jakobinem?
  • Ostatnie lata Samuela Bogumiła Lindego (1831-1847). Próba szkicu do portretu starego człowieka