Deutsch   polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Jakubowski, Wojciech - ekslibrisy

Publication structure:
 • Jakubowski, Wojciech (1929 -) - ekslibrisy
  • Ex bibliotheca Zofii Abramowiczówny
  • Ekslibris Jana Błońskiego
  • Z księbozbioru Władysława Broniewskiego
  • Ekslibris Konrada Dargiewicza
  • Ekslibris Jerzego Frycza I
  • Ekslibris R[eni] F[rankowskiej]
  • Ekslibris Helenki [Jakubowskiej]
  • Ekslibris Stanisława Kosiora
  • Ekslibris [ks.] J[ózefa] L[emańczyka]
  • Ekslibris Leokadii Małunowiczówny. Vitis Vera
  • Ekslibris Henryki Moszczyńskiej
  • Ekslibris Lecha Musitowskiego
  • Ekslibris Stanisława Niewiadomskiego
  • Ekslibris Marii i Zbigniewa Rozmarynowskich
  • Ekslibris Barbary i Zbigniewa Stefanów
  • Ekslibris Teresy i Wojciecha [Jakubowskich]
  • Ekslibris Zofii Zytner
  • Ekslibris Marii Immaculaty Zdzitowieckiej
  • Ekslibris Tadeusza Żurawskiego
  • Ekslibris Krystyny Żydowicz
  • Ekslibris Zofii i Mariana Franków I
  • Ekslibris Zofii i Mariana Franków II
  • Ekslibris Jerzego Frycza II
  • Coperniciana Janiny Gardzielewskiej
  • Ekslibris Zygfryda Gardzielewskiego
  • Z księgozbioru Marii i Eugeniusza Gąsiorowskich
  • Ekslibris Witolda Grabowskiego
  • Ekslibris Ireny i Jerzego Gnatowskich
  • Ekslibris Konrada Górskiego
  • Ekslibris Eugenii Gumowskiej
  • Ekslibris Jerzego Hoppena
  • Ekslibris Teresy Jakubowskiej
  • Iz knig P. E. Korniłowa - Leningrad
  • Ekslibris Janiny i Zygmunta Kruszelnickich
  • Ekslibris Ryszarda Krzywki
  • Ekslibris Mariana Kryszewskiego
  • Ekslibris Edwarda Kwiatkowskiego
  • Ekslibris Adama Ładysza
  • Ekslibris Marii [Obuchowicz]
  • Ekslibris Bolesława Osucha
  • Z księgozbioru Jerzego Remera
  • Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza
  • Ze zbioru ksiąg medycznych Stanisława Sokoła
  • Ekslibris Krystyny Sommer
  • Ekslibris Donalda Steyera
  • Ekslibris Beaty i Dzierżysława Wilde
  • Książka Cecylii [Wiśniewskiej]
  • Ex bibliotheca Tadeusza Zakrzewskiego
  • Ekslibris Moniki [Zawadzkiej]
  • Ekslibris Klemensa Algusiewicza - Toruń
  • Ekslibris Bnin-Bnińskiego
  • Ekslibris B[arbary] B[orowskiej]
  • Ekslibris Roberta Cami
  • Ekslibris Barbary Narębskiej-Dębskiej
  • Ze zbioru Bolesława Favre
  • Ex bibliotheca Władysława Frydrycha
  • Ex bibliotheca Marii i Eugeniusza Gąsiorowskich - Toruń
  • Ekslibris Hazen Sise
  • Ekslibris Toniego Hofera
  • Ekslibris Aleksandra Jabłońskiego
  • Ex bibliotheca Teresy [Jakubowskiej]
  • Ekslibris Wojciecha Jakubowskiego
  • Ekslibris Alfonsa Karnego
  • Ekslibris ks. Zygfryda Kowalskiego
  • Ekslibris Heleny Krzywkowej
  • Ex bibliotheca Józefa Kozłowskiego
  • Ekslibris Tadeusza Lesznera
  • Ex bibliotheca Haliny Mikołajskiej
  • Książka Tadeusza Petrykowskiego
  • Ekslibris Marii Pokorskiej
  • Książka Andrzeja Ryszkiewicza
  • Ekslibris Gino Sabattini I
  • Ekslibris Gino Sabattini II
  • Ekslibris Janusza Sulgostowskiego
  • Ex bibliotheca Jerzego Szyłkiewicza
  • Ekslibris Marii Kalota-Szymańskiej I
  • Ekslibris Marii Kalota-Szymańskiej II
  • Ekslibris Marii
  • Ekslibris Wojciecha Szymańskiego I
  • Ekslibris Wojciecha Szymańskiego II
  • Ekslibris Liliana Tarozzi
  • Ekslibris Iwona Wojciechowskiego
  • Ekslibris Stefana Wojciechowskiego
  • Ekslibris Związku Polskich Artystów Plastyków - Toruń
  • Ekslibris Lou Asperslag
  • Ekslibris dr Stanisława Aulicha I
  • Ekslibris dr Stanisława Aulicha II
  • Ex bibliotheca dr. Stanisława Aulicha III
  • Ex bibliotheca dr. Stanisława Aulicha IV
  • Ekslibris dr.Stanisława Aulicha V
  • Ekslibris eroticis dr. Stanisława Aulicha VI
  • Ekslibris Bogny Banasiówny
  • Księgozbiór Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
  • Ekslibris Jana Wł[adysława] Chojny
  • Ekslibris eroticis Alberta Collarta
  • Ekslibris Riki Collart
  • Ekslibris Marii i Bronisława Dale
  • Ekslibris W[łodzimierza] E[giersdorfa]
  • Ekslibris Włodzimierza Egiersdorfa II
  • Ekslibris Zbigniewa Filara
  • Ex bibliotheca Natalii Gałczyńskiej
  • Ekslibris Janiny Gardzielewskiej II
  • Ekslibris Jadwigi Grabowskiej
  • Ekslibris Kai Jakubowskiej
  • Ekslibris dra Stefana Jakubowskiego I
  • Ekslibris dra Stefana Jakubowskiego II
  • Ekslibris Tytusa Jakubowskiego
  • [Ekslibris] Fila Jurewicz
  • Ekslibris Teresy Kruszewskiej
  • Ekslibris Jana Kruszyńskiego
  • Ekslibris Heleny Krzywkowej II
  • Ekslibris Książnicy Miejskiej imienia Mikołaja Kopernika Toruń
  • Ekslibris Władysława Kubika
  • Ekslibris Marie-Gabrielle Levy
  • Ekslibris Pierre Edmond Levy
  • Ekslibris Luciae [Hoppenowej]
  • Książka Marysi [Rozmarynowskiej]
  • Ekslibris Muzeum Mazurskiego w Olsztynie
  • Ekslibris Noemi Madejskiej
  • Ekslibris J. Mercier
  • Ekslibris Doroty Niesiołowskiej
  • Ekslibris Herberta Otta
  • Ekslibris Paula Pfistera I
  • Ekslibris Paula Pfistera II
  • Ekslibris Leszka Popielewskiego - Toruń
  • Ekslibris Jana Prüffera
  • Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza
  • Ekslibris Julio-Fernandeza Saez
  • Ekslibris Johana Schwencke
  • Ekslibris Hieronima Skurpskiego
  • Ekslibris Leopolda Stokowskiego
  • Ekslibris Krystyny Swinarskiej
  • Ekslibris Liliana Tarozzi II
  • Ekslibris Mariana Turwida
  • Ekslibris Jerzego Wiśniowskiego
  • Z księgozbioru Ewy i Jerzego Wolskich
  • Ekslibris Kamy Wróblewskiej
  • Ekslibris dra Zenona Ziółkowskiego
  • Ekslibris Wima Zwiersa
  • Ekslibris Lou Asperslag III
  • Ekslibris Lou Asperslag II
  • Ex bibliotheca dra Stanisława Aulicha VII - w 80 roku życia - 1962
  • Ekslibris dra Stanisława Aulicha VIII
  • Ekslibris dra Stanisława Aulicha IX
  • Ekslibris dra Stanisława Aulicha (Felicitas) X
  • Ekslibris dra Stanisława Aulicha XI
  • Ekslibris exlibrisologicis dra Stanisława Aulicha XII
  • Ekslibris dra Stanisława Aulicha XIII
  • Ex collectione dra Stanisława Aulicha XIV
  • Ekslibris dra Stanisława Aulicha (Aetatis suae 80 Anno) XV
  • Ekslibris dra Stanisława Aulicha (Felicitas 1964) XVI
  • Ekslibris exlibrisologicis dra Stanisława Aulicha XVII
  • Ekslibris dra Stanisława Aulicha XVIII
  • Ekslibris dra Stanisława Aulicha (8. V. 1964) XIX
  • Ekslibris dra Stanisława Aulicha XX
  • Biblioteka Zofii z Trzyńskich i dra Stanisława Aulichów - Pamięci syna Adasia 1912-1924 - XXI
  • Ekslibris Zofii z Trzcińskich Aulichowej I
  • Ekslibris Zofii Aulichowej II
  • Ekslibris Zofii i Henryka Baranowskich
  • I Biennale Fotografii Artystycznycznej Krajów Nadbałtyckich - Muzeum Zamkowe w Malborku - wrzesień 1963 rok
  • Ekslibris Jana Błońskiego
  • Ex bibliotheca D. i J. Boreyko-Chodkiewiczów
  • Ekslibris Antoniego Brosza
  • Ekslibris Cacki i Wiesława Domasłowskich
  • Ekslibris Ella Engel
  • Ekslibris Zygfryda Gardzielewskiego
  • Ekslibris Genevieve van Gastel
  • Ekslibris Janiny Grabowskiej
  • Ekslibris Jerzego Hoppena (Odi profanum vulgus) II
  • Ekslibris Anny Jakubowskiej
  • Ekslibris Bogny Jakubowskiej I
  • Ekslibris Bogny Jakubowskiej II
  • Ex bibliotheca Leonarda Jarzębowskiego
  • Ekslibris Haagena Bartrama Jensena
  • Ex bibliotheca Vladislava K[ohut-Tatry]
  • Ekslibris Jadwigi Karbowskiej
  • Ekslibris Izoldy Kotlarczykowej
  • Ekslibris dra Jana Kruszyńskiego
  • Ekslibris dra Miklosa Lippoczego
  • Ekslibris Norberta Lippoczego
  • Ekslibris Wiesława Łasińskiego
  • Ekslibris Gianni Mantero
  • Museum Publicum a Nomine Familiae Przypkowski Vocatum Jędrzejów - Polonia
  • Ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku
  • Księgozbiór Przemysława Michałowskiego
  • Ekslibris Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
  • Ekslibris Henryka Raczyniewskiego
  • Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza IV
  • Ekslibris Marii Ryszkiewiczowej
  • Ekslibris Jerzego Serczyka
  • Ekslibris Hieronima Skurpskiego II
  • Ekslibris Bożeny Soldenhoff
  • Ekslibris Włodzimierza Surewicza
  • Ekslibris Marii [i] Jerzego Szyłkiewiczów
  • Ekslibris Stanisława Szymańskiego
  • Ekslibris Danuty i Roberta Tauszyńskich
  • Ekslibris Magdaleny Warkoczewskiej
  • Ekslibris Wojciecha Wrzesińskiego
  • Biblioteka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie
  • Ex bibliotheca dra Stanisława Aulicha XXII
  • Ex collectione dra Stanisława Aulicha XXIII
  • Ekslibris Zofii z Trzcińskich Aulichowej III
  • Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy
  • Ex bibliotheca Universitatis Nicolai Copernici Thorunii - I
  • Ex bibliotheca Universitatis Nicolai Copernici Thorunii - MCMLXV - II
  • Ekslibris Riki Collart II
  • Ex bibliotheca Oleńki Bortowskiej
  • Ekslibris Krzysztofa Dzierżanowskiego
  • Ex bibliotheca Stefanii i Zygmunta Flinów
  • Ekslibris Józefa Gielniaka
  • Ekslibris Kazimierza J. Głowackiego
  • Ekslibris ks. Jana Pawła Grajnerta (in simplicitate et prudentia)
  • Ekslibris Stanislava Hlinovskiego
  • Ekslibris Teofila Hrabiec I
  • Ex bibliotheca Bogny Jakubowskiej III
  • Ekslibris Wojciecha Jakubowskiego (et si omnes ego non) II
  • Meilleur voeux 1965 Wojciech, Bogna Jakubowski. Malbork Zamek Polska
  • Meilleur voeux 1966 Bogna, Martynka, Wojciech Jakubowski. Malbork Zamek Polska
  • Ekslibris ing. Jana Karaska
  • Ekslibris Ruda Klinovsky
  • Ex collectione Vlasta Kohoutova
  • Ekslibris Szymona Jaxa-Konarskiego
  • Ekslibris Vaclava Krupka
  • Ekslibris Vera Krupkova
  • Ekslibris Czesława Kuriaty
  • Ekslibris dr Anny Lerperger
  • Ekslibris Norberta Lippoczy II
  • Ekslibris Dott Gianni Mantero ingegnere II
  • Ekslibris Elżbniety [i] Ryszarda Manteufflów
  • Drugie Międzynarodowe Biennale Exlibrisu Współczesnego - Malbork - Zamek - 1965
  • II Biennale Fotografii Artystycznej Krajów Nadbałtyckich- wrzesień 1965, Muzeum Zamkowe w Malborku, Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Gdański
  • Dzieje Bursztynu. Muzeum Zamkowe w Malborku - 1965
  • Szczęśliwego Nowego Roku życzy dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku - 1966
  • Dar Towarzystwa Opieki nad Zamkiem dla Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku - 1966
  • Z książek Stanisława Wierzbickiego z Radomia. Muzeum im. Przypkowskich Jędrzejów
  • Z biblioteki Muzeum w Tarnowie
  • Ekslibris Anny i Józefa Ondruszów
  • Ekslibris Norberta Otta
  • Ekslibris W. D. Perkin
  • Ekslibris Ottmara Premstallera
  • Ekslibris Mariano Rugale
  • Ekslibris Marcina Ryszkiewicza
  • Z księgozbioru Marii i Andrzeja Ryszkiewiczów
  • Ekslibris ks. Jerzego Rzanny
  • Ekslibris Kyokichi Sano
  • Ekslibris Dott Nerone Santagiuliana
  • Ekslibris Jerzego Ścibora
  • [Ekslibris] [Jerzego] Serczyka II
  • Ekslibris Marka F. Severin
  • Ekslibris Aleksieja A. Sidorowa
  • Biblioteka Danuty Stefanowej
  • Ekslibris Józefa Szuszkiewicza
  • Zbiory ekslibrisowe Janusza Szymańskiego
  • Ex collectione Mariana Wojciechowskiego
  • Ekslibris Wandy [i] Stefana Wojciechowskich
  • Ekslibris Adama Wolnikowskiego
  • Ekslibris Krystyny Wróblewskiej
  • Ekslibris Zofii Ameisenowej
  • Ekslibris Centralnej Biblioteki Rolniczej
  • Ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk
  • III Biennale Fotografii Artystycznej Krajów Nadbałtyckich
  • Ekslibris Teresy Burhardt
  • Ekslibris Raoul Charles
  • Ekslibris Alberta Collarta II
  • Ex collectione Alberta Collarta III
  • Ex collectione Alberta Collarta IV
  • Ekslibris Rica Collart III
  • Ex musicis Rica Collart IV
  • Ekslibris Wiktora Dziulikowskiego
  • Ekslibris Henryka Gawareckiego
  • Ekslibris France Genard I
  • Ekslibris France Genard II
  • Ex musicis Aldo Gorla Mediolanum
  • Ekslibris Charles Gros I
  • Ex bibliotheca Charles Gros II
  • Ekslibris Bogny Jakubowskiej IV
  • Meilleurs Voeux 1967 Bogna Martynka Wojciech Jakubowski
  • Meilleurs Voeux 1968 Bogna Martyna Wojciech Jakubowski
  • Ex collectione dra Tadeusza Jakubowskiego
  • Ekslibris Aleksandra Janty
  • Ekslibris Krystyny Kempy
  • Ex bibliotheca Vaclava Krupki
  • Ekslibris Vera Krupkova II
  • Książki Zofii i Janusza Kwaśników
  • Ekslibris Irene Paul Lemmens
  • Ekslibris dr Anny Lerperger II
  • Ex bibliotheca Marie Gabrielle Levy
  • Ekslibris Norberta Lippoczego III
  • Ex bibliotheca Pierre Edmond Levy II
  • Ex collectione Gianni Mantero bibliophilorum regis-Como 1968
  • Ekslibris Jocelyn Mercier II
  • Ekslibris Germaine Meyer-Noirel
  • Muzeum Zamkowe w Malborku
  • Szczęśliwego Nowego Roku 1967 życzy dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
  • Ekslibris Józefa Ondrusza
  • Ex collectione Tadeusza Mariana Pawłowskiego
  • Ekslibris W. D. Perkin II
  • Ekslibris Paula Pfistera III
  • Ekslibris Christine Premstaller
  • Ekslibris Ottmara Premstallera II
  • Ekslibris Ottmara Premstallera III
  • Ekslibris Ottmara Premstallera IV
  • Ekslibris gastronomicis Tadeusza Przypkowskiego - Post poculum curvas recta
  • Ekslibris olim inż. arch. Witolda Rawskiego
  • Ekslibris W. J. J. Van Rossum
  • Zbiory Z. T. Rudnickich
  • Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza V
  • Ekslibris Lodie Saykaly
  • Ekslibris Ronalda Saykaly
  • Ekslibris Antoniego Słonimskiego
  • Ekslibris Eugene Stokowski
  • Ekslibris Franciszka Studzińskiego
  • Ex collectione Joanny [i] Franciszka Studzińskich
  • Ekslibris Stefana Wojciecha Talikowskiego
  • Ex bibliotheca Lucyny i Jerzego Tomaszewskich
  • Ekslibris Eugeniusza Waszczuka
  • Ex musicis Ewy [i] Zenona Ziółkowskich
  • Ekslibris Petera Th. Albrechtsena
  • Ekslibris dott. Mariano Amitrano
  • Ekslibris Rossanny Betocchi
  • Ekslibris Bibliothecae Polonicae Londinii - Elementum meum libertas
  • Ekslibris Mieczysława Bielenia
  • [Ekslibris] de re coquinaria dott. Gian Giuseppe Brenna
  • Ekslibris Alberta Collarta - XII Congresso Internationale dell'Exlibris, Como 11-14 luglio 1968
  • Ekslibris Alberta Collarta MCMLXIX
  • Ex bibliotheca Wacława Draksla
  • IV Salon Fotografiki Polski Północnej "Złocisty Jantar", Gdańsk maj 1968
  • Czwarte Biennale Fotografiki Krajów Bałtyckich, Gdańsk 1969
  • Ekslibris André Gastmans - XII Congresso Internationale dell'Exlibris, Como 11-14 luglio 1968
  • Ex musicis Auguste Genard
  • Ekslibris Pier Luigi Gerosa architetto
  • Ekslibris Jana Górniaka + 17. XI. 1940 - 1969
  • Ekslibris Stanisława Górniak
  • Ekslibris Aleksandra Gruszczyńskiego
  • Meilleurs voeux 1969 Bogna Martyna Wojciech Jakubowski
  • Ekslibris Jadwigi Jakubowskiej
  • Ekslibris Johana H. A. Jansena
  • Ekslibris Alexandra Janty
  • Ekslibris Jerzego Jarnuszkiewicza
  • Ekslibris Heleny Karpińskiej
  • Ex collectione Dr Teodor Kikta
  • Ekslibris dra Gerharda Kreyenberga
  • Ekslibris Vera Krupkova
  • Ekslibris Josefa Kutika
  • Ex collectione Norberta Lipoczy - de re coquinaria
  • Auguri da Gheri Gianni Mantero natale 1968 capodanno 1969
  • Ekslibris ing. dott. Gianni Mantero, XII Congresso Internationale dell'Exlibris - Como 11-14 luglio 1968
  • Ekslibris Liselotte Mayer
  • Ekslibris Andrzeja Michałowskiego
  • [Zaproszenie na wystawę broni - Muzeum Zamkowe w Malborku]
  • "Czym jest człowiek" - Muzeum Zamkowe w Malborku (zaproszenie) 1968
  • Pokaz kwiatów w ekspozycji Muzeum Zamkowego w Malborku 22-24 VII 1969 (zaproszenie)
  • [Zaproszenie na wystawę kwiatów - Muzeum Zamkowe w Malborku]
  • Wieczory muzyczne 1969 - Malbork - Zamek (zaproszenie)
  • Ekslibris Nerone [Santagiuliana]
  • Ekslibris Paula Pfistera IV
  • Ex musicis Christine Premstaller
  • Ekslibris Ottmara Premstallera V
  • Ekslibris Stefana Raszeja
  • Ekslibris Brigitte Rousseau
  • Ekslibris Rolanda Roveda
  • Ekslibris Ericha Schönera
  • Ekslibris Emmericha Schneeweissa
  • Ekslibris Elisy Tramontin
  • Uniwersytet Łodzki 1945-1970 - "Universitas scientiam integrat"
  • Ekslibris Henryka Zielińskiego
  • Ekslibris Ewy Ziółkowskiej
  • Ekslibris Rossanny Betocchi II
  • Ekslibris Jaromira Bileka
  • Ekslibris Tadeusza Bilikiewicza
  • Ex collectione Herbera Bloklanda
  • Ekslibris Marein Bock
  • Ekslibris Bogny [Jakubowskiej] V
  • Ekslibris Spartaco Cadioli
  • Ekslibris Alberta Collarta VII
  • V Biennale Fotografiki Krajów Bałtyckich
  • [Ekslibris] Gheri [Mantero]
  • Ekslibris Filipa Goldenberga
  • Ekslibris Teresy i Ludwika Grycendlerów
  • Meilleurs Voeux Bogna Martyna Wojciech Jakubowski 1970/1971
  • Meilleurs Voeux Bogna Martyna Wojciech Jakubowski
  • Ekslibris et collectione Jadwigi Jarnuszkiewiczowej
  • Dom Książki w Jędrzejowie
  • Ekslibris Roberta Jeremicza
  • Ekslibris Wiesława Juszczaka
  • Ex collectione Henryka Katulskiego
  • IX wieków Kielc - księgarze swojemu miastu
  • Dom Książki w Kielcach - Miedzynarodowy Rok Książki
  • Ekslibris diplomaticis Mirona B. Kołakowskiego
  • Ekslibris Vaclava Krupka III
  • Ekslibris Marie-Helene Le Campion
  • Ekslibris Rajmunda Lewandowskiego
  • Ekslibris Aleksandra Mikołaja Lewickiego
  • Antykwariat SŁOWO 1945 - 1970 (Łódź)
  • V Biennale Ekslibrisu - Malbork 1971
  • [Wystawa kwiatów - Muzeum Zamkowe w Malborku]
  • [Wystawa kwiatów - Muzeum Zamkowe w Malborku]
  • Szczęśliwego Nowego Roku życzy dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku - MCMLXXII - Novumannum Felicem Faustumque Precatur Museum Castri Mariaeburgensis
  • Ekslibris Dott. Ottorino Mancini
  • Ekslibris Teresy Michałowskiej-Rauszer
  • Ekslibris Marii [i] Pawła Mikułowskich
  • Ekslibris Adama Młodzianowskiego
  • Ex musicis Vlasta Opatrna
  • Ekslibris Tadeusza Mariana Pawłowskiego II
  • Ekslibris Ottmara Premstallera VI
  • Ekslibris Ottmara Premstallera VII
  • Księgozbiór Edmunda Puzdrowskiego
  • Ekslibris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu - 1922 - 1972
  • Ekslibris Inge Rödel
  • Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza VI
  • Ekslibris Dom Książki w Sandomierzu
  • Ekslibris et collectione Eustachego Sapiehy
  • Ekslibris Ilony Semsey
  • Ekslibris Muzeum Pomorza Środkowego (Słupsk)
  • Ekslibris Mudr Vladimir Tichy
  • Ekslibris Danuty Wróblewskiej
  • Ekslibris B. J. Zembrzuskiego
  • Ekslibris Coby Blokland Kooy
  • Ekslibris et collectione Jaromira Bileka II
  • Ex bibliotheca Sandor Bodnar (Vinum tokaiense passum "Vinum regum-rexvinorum")
  • Ekslibris Bogny [Jakubowskiej] VI
  • Ekslibris Emila Bologa
  • [Ekslibris] Jane le Campion
  • Ekslibris Marie-Helene le Campion II
  • Ekslibris Elżbiety Chmielówny
  • Ekslibris Elżbiety Chodkiewicz-Przypkowskiej I
  • Ekslibris Elżbiety Chodkiewicz-Przypkowskiej II
  • Ekslibris Rica Colllart V
  • Ekslibris Rica & Albert Collart (4. X. 1972)
  • Ekslibris Krzysztofa Dzierżanowskiego II
  • Ekslibris Tibora Ebergenyi
  • Ekslibris Megyei Könyvtar-Eger
  • Zakład Narodowy im. Ossolińskich - ekslibris oddziału w Gdańsku
  • Szczęśliwego Nowego Roku 1973 - PKZ Gdańsk
  • Ekslibris France Genard III
  • Ekslibris Elsa Goris
  • Ekslibris Ruth Irlet
  • Meilleurs Voeux B. M. W. Jakubowski - Malbork 1974
  • Ekslibris Antykwariat Domu Książki - Kielce
  • Dom Książki w Kielcach (Nicolaus Copernicus 1473 - 1973 terrae motor solis coelisque stator)
  • Ekslibris Elżbiety Kilarskiej
  • Ekslibris Vaclava Krupka IV
  • Ekslibris Grażyny Kujawskiej
  • Ekslibris Tadeusza Kurpaskiego
  • Ekslibris Zdenka Lohynska
  • Rok kopernikowski - Rok nauki polskiej 1973 [Zaproszenie na wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku]
  • [Zaproszenie na VI biennale ekslibrisu w Malborku]
  • [Zaproszenie na wystawę kwiatów - w Muzeum Zamkowym w Malborku]
  • Ekslibris Barbary i Grzegorza Matuszaków
  • Ex colllectione dr Charles Midlo - Tulane University New Orleans
  • Z książek Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wasylewskiego w Namysłowie
  • Ekslibris Monique van Paeschen
  • Ex collectione Ottmara Premstallera VIII
  • Ekslibris Ottmara Premstallera IX
  • Zbiory Henryka Raczyniewskiego
  • Ekslibris Eugeniusza Roszaka
  • Ekslibris Tadeusza Rudnickiego
  • Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza VII
  • Ekslibris in memoriam Nerone Santagiuliana
  • Southampton College Library - Books on Poland Collection
  • Ex eroticis Lars C. Stolt
  • Ekslibris Zbigniewa Strzałkowskiego
  • Ekslibris Mara Tasca
  • Ekslibris Władysława Tatarkiewicza
  • Dar Biblioteki Narodowej dla Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu
  • Muzeum Okręgowe w Toruniu - Oddział Mikołaja Kopernika (Felix qui potuit...)
  • Ekslibris Feliksa Wagnera
  • Ekslibris Leo Arras
  • Ekslibris Toivo Asikainen
  • Ekslibris JJ. de Belder
  • Ekslibris Jaromira a Richarda Bileka
  • Ekslibris Jaromira a Risky Bilkovych
  • Ekslibris Herbera Bloklanda I
  • Ekslibris Herbera Bloklanda II
  • Ekslibris Aina Biörck I
  • Ekslibris Aina Biörck II
  • Ekslibris Alberta Collarta VIII
  • Ekslibris Gabor Denes
  • Ekslibris Georgesa Derbovena
  • Ekslibris numismaticis J. Fortuyn Droogleever
  • Ekslibris Yngve Forsblom
  • Ex bibliotheca Marta Francova
  • Ekslibris Maxa Geitela
  • Ekslibris Agatha Heeren
  • Ekslibris Patris Urbani Hodel
  • Ekslibris N. J. Hughes
  • Ekslibris Alexandra Janty - The Joseph Conrad Collection
  • Ekslibris Andrzeja Jelinka
  • Ex musicis Julian von Karolyi
  • Ekslibris Dieter Frank Kastler M. D.
  • Ekslibris Domu Książki w Kielcach - Księgarnia Rolnicza
  • Ekslibris Seweryna Knape 1918-1975
  • Ex polonicis Kondics Jozef - Stephanus dei gratia rex Poloniae
  • Ekslibris Vaclav Krupka
  • Ekslibris Jaroslav Lohynsky
  • [Zaproszenie na VIII Miedzynarodowe Biennele Ekslibrisu Współczesnego w Malborku]
  • Ekslibris Jorgen Vils-Pedersen
  • Ekslibris Grzegorza Stanisława Łukasza Piro
  • Ekslibris Ildiko Pittmann
  • Ekslibris Danuty Pollesch
  • Księgozbiór Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Poznaniu
  • Ekslibris Ottmara Premstallera VIII
  • In memoriam Tadeusz Przypkowski 1905-1977
  • Ekslibris Księgarni Jana Kochanowskiego - Radom
  • Ekslibris Jana Rhebergena I
  • Ekslibris Jana Rhebergena II
  • Ex collectione Jana Rhebergena
  • Ekslibris Myra Rhebergen
  • Ekslibris Jana Rijsterborgha
  • [Ekslibris] Inge - Klaus - Lars Rödel. P. F. 1976
  • [Ekslibris Andrzeja] Ryszkiewicza
  • Ekslibris dra Andora Semsey
  • [Ekslibris] dr Eugene Slotkowski - Polish Judaica Collection
  • Ex collectione Johana Souverein
  • Ekslibris Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie - Warszawa 1875 - Szreniawa 1975
  • Ekslibris Giacomo Tasca
  • Ekslibris G. A. Verduin
  • Książki Janiny i Feliksa Wagnerów
  • Ekslibris N. A. Bakx
  • Ekslibris J. de Belder
  • Ekslibris Aina Björck
  • Ekslibris Aina Björck II
  • EkslibrisHenk Blokhuis
  • Ekslibris Herber Blokland
  • Ekslibris dr med. Gernot Blum
  • Ekslibris dr Gernot Blum II
  • Ekslibris dr med. Horst Bourmer
  • Ekslibris Giuseppe Cauti
  • Ekslibris Alberta Collarta
  • x botanicis Alberta Colllarta (Simpliciter et constanter)
  • Ekslibris Stanisława Czarnieckiego
  • Ekslibris Fernanda Fornasari
  • Ekslibris Frantisek Franc
  • Ekslibris D. W. Goosens
  • Ekslibris Tomas Halla
  • Ekslibris Jeanine van Heck
  • Ekslibris Dra Katona Gabor
  • Ekslibris Vera Krupkova III
  • Ekslibris Horsta Lentholza
  • Ex collectione Miklos et Ilona Lipooczy
  • Ekslibris Theo Maes
  • Ekslibris Guido Mariman
  • Ekslibris Wout Meulemans
  • Ekslibris Zelma Maureen Gartner
  • Ekslibris J. J. van der Muur
  • Ekslibris Hennig Nielsen
  • Ekslibris P. J. J. Peijenburg
  • Ekslibris Myra Rhebergen
  • Ekslibris Jan Rhebergen
  • [Ekslibris] Jan Rhebergen
  • Ex bibliotheca Wilhelminy Riedel
  • Ekslibris Rolanda Roveda II
  • Ekslibris Rolanda Roveda III
  • Ekslibris J. A. Sprangers Rave
  • Ekslibris Andrzeja Tomczaka
  • Ekslibris T. S. Varekampa (Campanula rapunculus)
  • Ekslibris T. S. Varekampa II (Iris alata)
  • Ekslibris G. M. van Wees
  • Ekslibris F. J. de Visser
  • Ekslibris Aime Wauman
  • Ex musicis dra Hermanna Wiese
  • Ex botanicis dra Hermanna Wiese
  • Ekslibris G. C. Willems
  • Ekslibris Guus Willemsen I
  • Ekslibris Guus Willemsen II
  • Ekslibris Frouke van der Zee
  • Ekslibris Geert van der Zee I
  • Ekslibris Geert van der Zee II
  • Ekslibris Toivo Asikainen II
  • Ekslibris Rene Bakker
  • Ekslibris dra Gernot Bluma I
  • Ekslibris dra Gernot Bluma II
  • Ekslibris Erkki Borg
  • Ex numismaticis Willem karel de Bruijn
  • Ekslibris Henk van Buul
  • Ekslibris Marii Chmielówny
  • Ekslibris Dra Wernera Daniela
  • Ekslibris Aart M. Eliens
  • Ekslibris Marc Graftdijk
  • Ekslibris Tuulikki Hakala
  • Ekslibris Familiae Ter Hennepe
  • Ekslibris Pater Urban Hodel
  • Ekslibris H. Hooghiemstra
  • Ekslibris Lecha Kalinowskiego
  • Ex numismaticis Marie-Rose de Langhe-Theunis
  • Ekslibris Leonarda Bąk-Leszczyńskiego
  • [Ekslibris] Van der Feen de Lille
  • Ekslibris Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lubostroniu
  • [Ekslibris] Barbary i Grzegorza Matuszaków - 29. VI. 1963-1984
  • Ekslibris Miets Meulemans
  • Ekslibris Dra Inge Norberta Nechwatala I
  • Ekslibris Dra Inge Norberta Nechwatala II
  • Ekslibris Herberta Otta II
  • Ekslibris Dott. Remo Palmirani
  • Ekslibris Peter Peijnenburg I
  • Ekslibris Peter Peijnenburg II
  • Ekslibris Dra Ottmara Premstallera I
  • Ekslibris Dra Ottmara Premstallera II
  • Ekslibris C. J. van Raam
  • Ekslibris Jana Rhebergena III
  • Ekslibris Jana Rhebergena IV
  • Ekslibris Jana Rhebergena V
  • Ex bibliotheca Jana Rhebergera VI
  • Ekslibris Ursula Rieve
  • Ekslibris J. H. Robben Jr.
  • Ekslibris Dirk Rohlf
  • Ekslibris Franziska Roveda
  • Ekslibris Rolanda Roveda IV
  • Ekslibris Herberta Schwarza
  • Ekslibris Ank Spronk
  • Ekslibris Hansa Torkler
  • Ekslibris T. S. Varekampa III
  • Ekslibris Dr Vera Vilmar
  • Ekslibris Jos van Waterschoot
  • [Ekslibris] W. i A. Welfe
  • P. F. 1985 Hermana Wiese
  • Ekslibris Bernarda Willema Wreesmanna
  • Ekslibris Geert van der Zee III
  • Ekslibris Marie-Louise Alberssart
  • Ekslibris helmuta Arndta
  • Ekslibris Dorothea Becker
  • [Ekslibris] Moniki Blankenburg
  • Ekslibris Dra Richarda Breyer
  • Ekslibris Dra Horsta von Chmielewski
  • Deutsches Polen Institut - Bibliothek
  • Ekslibris dra Siegfrida Dicka
  • Ekslibris Stasysa Eidrigeviciusa
  • Ekslibris Georgesa Encila
  • Ekslibris Therese B. Fournier
  • Dar Tadeusza Rafałowskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
  • Ekslibris Michała Gradowskiego
  • Ekslibris Riet de Haas
  • Ekslibris Heinza Haffki
  • Ekslibris Arnolda Hausweilera I
  • Ekslibris Arnolda Hausweilera II
  • Ekslibris Ruth Jensch
  • Ex bibliotheca Benoit Junod Civ. Helv. MCMLXXXVI
  • Ekslibris Barbary i Piotra Kowalików
  • Ekslibris Dorit Köhler
  • Ekslibris Tadeusza Kwiatkowskiego
  • Ex bibliotheca J. G. Herder-Institut Marburg
  • Ekslibris Miets Meulemans II
  • Ekslibris Miets Meulemans III
  • Ekslibris Adrianus Leonardus Antonius Maria Nuyten
  • Bibliothek der Albrecht Dürer Haus-Stiftung Nürnberg I
  • Bibliothek der Albrecht Dürer Haus-Stiftung Nürnberg II
  • Ekslibris Conny Pater
  • Ekslibris P. J. JJ. Peijnenburg
  • Ekslibris Hildegard Pungs
  • Ekslibris Jeanne Rasdolsky
  • E.l. Zbigniewa Raszewskiego
  • Ekslibris Jana Rhebergena VI
  • E.l. Jana Rhebergena VII
  • [Ekslibris] Jana Rhebergena VIII
  • Ekslibris Rolanda Roveda V
  • Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza VIII
  • Ekslibris Hansa Dietera Sailera
  • Ekslibris Keesa Samsona
  • Ekslibris Erika Selle
  • Ex musicis Josefa Schaschek
  • Ekslibris Herberta Schwarza II
  • Ekslibris Hansa Jürgena Thomasa
  • Ekslibris Jerzego Turowicza
  • Ekslibris Liesbeth H. von Vlijmen
  • Ekslibris Ali Vogel de Waal
  • Ex botanicis Nely van de Weerd
  • Ekslibris Dra Hermanna Wiese
  • Ekslibris in memoriam Froukie van der Zee
  • Ekslibris Pima Zwiersa
  • Ekslibris dra Gernot Bluma III
  • [Ekslibris] Bogny [Jakubowskiej]
  • Ekslibris Daniel de Bruin
  • Ekslibris Josef Burch
  • Ekslibris Jean-Paul Cornet
  • Ex botanicis L. Deurinck
  • Ekslibris Johna Gartnera
  • Ekslibris Toon van Gestel
  • Ekslibris Józefa Grabskiego
  • Ekslibris Marie Jeanne Gryson
  • Ekslibris M. & C. W. Hagedom
  • Ekslibris Vaclava Havla
  • Ekslibris Marieluise Henning
  • Ekslibris Corrie Jansen
  • Ekslibris George Jansen
  • Ekslibris Marka Kieszkowskiego
  • El. Dra Emila Kunze I
  • Ekslibris Dra Emila Kunze II
  • Ekslibris Dra Emila Kunze III
  • Ekslibris Stefanie Kunze I
  • Ekslibris Stefanie Kunze II
  • Ex Biblioteca Comunale di Lurago Marinone
  • Ekslibris Bogusława Mansfelda
  • Ekslibris Miets Meulemans IV
  • Ekslibris Miets Meulemans V
  • Ekslibris Miets & Wout Meulemans
  • Ekslibris Dra Med. Bruno Müller
  • Ex bibliotheca P. J. J. Peijnenburg
  • Ekslibris Jerzego Pryczkowskiego
  • Ekslibris Dra Wolfganga Pungs
  • Ekslibris Myra & Jan Rhebergen
  • Ekslibris Jana Rhebergena VI
  • Ex collectione Jana Rhebergena II
  • Ekslibris jana Rhebergena VII
  • Ekslibris Ursula Rieve II
  • Ekslibris Bohdana Rutkowiaka
  • Ex collectione Andrzeja Ryszkiewicza
  • Ex musicis Hans-Dieter Sailer
  • Ekslibris Marius Schalkwijk
  • Ekslibris Lothara Schmida
  • Ekslibris Andreasa Selle
  • Ekslibris Joop Sliep
  • Ekslibris Rogera Eliot Stoddard
  • Ekslibris Eugena Franza Strobel-Matza
  • Ekslibris Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu
  • Ex collectione Jerzego Weinberga
  • Ekslibris Hermanna Wiese
  • Ekslibris Henryka Wójcika
  • Ekslibris Rafała Zagórowskiego
  • Ekslibris dra Hansotto Zaun
  • Ekslibris Geert van der Zee IV
  • Ekslibris Geert van der Zee V
  • Ekslibris Geert van der Zee VI
  • Ekslibris E. & A. Selle. Malbork'92
  • Ekslibris Bengt Beckmann
  • Ekslibris Hubregt P. Bongers
  • Ekslibris Karla Dedeciusa (Adam Mickiewicz 1798-1855)
  • Ekslibris Henryka Feilhauera
  • Ekslibris Gregora Funkenweh
  • Ekslibris Zygfryda Gardzielewskiego II
  • Ekslibris Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku
  • Biblioteka Klubu Marynarki Wojennej "Riwiera" w Gdyni
  • Ekslibris Jerzego Gnatowskiego
  • Ekslibris Marianne Groth
  • Ekslibris Mario Guida
  • Ekslibris Marietta Hagedorn
  • Ekslibris ing. Rudolfa A. Haunschmieda
  • Ekslibris Małgorzaty Hołówko
  • E. l. Kai Jakubowskiej
  • Ekslibris Kai Jakubowskiej II
  • Ex collectione Rainera Kabelitza
  • [Ekslibris] Martyny jakubowskiej
  • Ekslibris Didiera Kowalika
  • Ex collectione Dra Emila Kunze
  • Ekslibris Dra Emila Kunze IV
  • Ekslibris Stefanie Kunze I
  • Ekslibris Stefanie Kunze II
  • Ex collectione Józefa Kurdybelskiego
  • Ekslibris dra Petera Labuhna
  • Ex musicis Reglinde Lattermanna
  • Ekslibris Reglinde Lattermann
  • Ekslibris Reglinde Lattermann II
  • E. l. Reglinde Lattermann
  • Ekslibris Kornelii Lipoczy
  • Ekslibris Jerzego Medunieckiego I
  • Ekslibris Jerzego Medunieckiego II
  • Ekslibris Mariusza Mierzwińskiego
  • Ekslibris Wout Meulemans II
  • Ekslibris Miets Meulemans III
  • E. l. Miets Meulemans
  • Ekslibris prof. Bruno Müller-Oberlinghausen
  • E. l. Jana Rhebergena
  • Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza IX
  • Ekslibris Eriki Selle
  • Ekslibris Andreasa Selle /Carpe diem/
  • Księgozbiór Krystyny i Sylwestra Staniewiczów
  • Ekslibris Janusza M. Szymańskiego
  • Ekslibris Muzeum Mikołaja Kopernika, Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu
  • Ekslibris Heleny Wellisz-Temmer
  • Ekslibris Hermanna Wiese II
  • Ekslibris dra Hermanna Wiese III
  • Ekslibris Janusza Wilczyńskiego
  • Ekslibris Krzysztofa Wróblewskiego
  • Ekslibris Vassilisa Zevgolisa
  • Ekslibris Manfreda Baumüllera
  • Ekslibris P. A. Burggraaf
  • Ekslibris Kirsten Büsing
  • Ekslibris Vagn Clemmensen
  • Zbiory graficzne Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie
  • Ekslibris Cecylii i Janusza Duninów
  • Ekslibris Kaatie van Damme
  • Ex musicis Massimo Finistrella I
  • Ekslibris Massimo Finistrella II
  • Ekslibris Massimo Finistrella III
  • Ekslibris Samling Frederikshavn Kunstmuseum
  • E. l. Wiesława Gierłowskiego
  • Ekslibris H. & W. Grebe
  • Ex bibliotheca Marietty Hagedorn
  • Ekslibris Janiny Huppenthal
  • Ekslibris Zuzanny Jakubowskiej
  • Ekslibris Henryka i Zbigniewa Jankowskich
  • Ekslibris University of Kentucky Libraries
  • Ekslibris Emila Kunze (Aetatis suae LXXX)
  • Ekslibris Ingeborg Kunze
  • Ekslibris dra Axela Leiera
  • Ekslibris Jana Leszczyłowskiego
  • Ekslibris Miets Meulemans VI
  • Ekslibris Wout Meulemans III
  • Ekslibris Dr Inge Nechwatal I
  • Ekslibris Dr Inge Nechwatal II
  • Ekslibris Hansa Joachima Paulusa
  • Ekslibris Hildegard Pungs II
  • Ekslibris Dra Wolfganga Pungs II
  • Ekslibris Donaty Ratajczak
  • Ekslibris Inge Rödel II
  • Ekslibris Klausa Rödel I
  • Ex musicis Klausa Rödel II
  • Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza X
  • Ekslibris Teresy Saykaly
  • Ekslibris Heidi Sparke
  • Ekslibris dra med. Horsta & Heidi Sparke I
  • Ekslibris dra med. Horsta & Heidi Sparke II
  • Ekslibris Anny & Mirosława A. Supruniuków
  • Ekslibris Doris Thiel (In memoriam Janusz M. Szymański)
  • Ekslibris Petera van der Weerdt
  • Ex bibliotheca Jana Węcławskiego
  • Ekslibris Hanny Widackiej
  • Ex bibliotheca dra Hermanna Wiese I
  • Ekslibris emblematicis dra Hermanna Wiese II
  • Ekslibris Friedricha Wolfentera I
  • Ekslibris Friedricha Wolfentera II
  • Ekslibris Tadeusza Zakrzewskiego
  • Ex eroticis Geert van der Zee
  • In memoriam Janusz Szymański
  • Ekslibris Rosemarie & Gerarda Aschenbach
  • Ekslibris Brigitte Blum - in memoriam
  • Ekslibris Mark Burggraaf - in memoriam
  • Ex musicis Alma Evenhuis
  • Ekslibris Adama Domańskiego
  • Ekslibris Zygfryda Gardzielewskiego - in memoriam et honorem
  • Ekslibris H. & W. Grebe II
  • Ekslibris Christine Heinrich
  • E. l. Michała Hilchena
  • Ekslibris Zuzi Jakubowskiej
  • Ekslibris dra Vratislava Jandy
  • Ekslibris Zbigniewa Jóźwika
  • Ekslibris Rainera Kabelitza
  • Ekslibris Jana Kaczmarza
  • Ekslibris Ewy Klonowskiej-Prosnak
  • Ekslibris Aleksandra Kotlewskiego
  • Ekslibris Jana Kotłowskiego
  • Ekslibris Jana Michała Krzemńskiego
  • Ekslibris Emila Kunze
  • Ekslibris Helgi Larsen
  • Ekslibris Elżbiety Lischki
  • Ekslibris Karoliny i Jakuba Lischków
  • Ekslibris Tomasza Małeckiego
  • Ekslibris T. Mas
  • Ekslibris dra Horstfrieda Masthoffa
  • Ekslibris Jerzego Medunieckiego III
  • E. l. Miets Meulemans II
  • Ex eroticis Wout Meulemans
  • Ekslibris Dariusza Pączkowskiego
  • Ekslibris Angeli Pfennig
  • Ekslibris J. Plambecka
  • Ekslibris Klausa Rödela II
  • Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza XI
  • Ekslibris Sławomira Safarzyńskiego
  • E. l. H. & H. Sparke
  • Ekslibris Krystyny & Sylwestra Staniewiczów
  • Ekslibris Jolanty, Stanisława i Jana Stopczyków
  • Ekslibris Jacka [i] Marii Świerzy
  • Ekslibris Ryszarda Uljańskiego
  • Z księgozbioru Arkadiusza Wagnera
  • Ekslibris Jadwigi & Jürgena Warmbrunn
  • Warszawskie Centrum Numizmatyczne - Biblioteka
  • E. l. dra Hermanna Wiese
  • Ekslibris Friedricha Wolfentera III
  • Ekslibris Friedricha Wolfentera IV
  • Ekslibris Krzysztofa Wróblewskiego II
  • Ekslibris Zbigniewa Zarywskiego I
  • Ekslibris Zbigniewa Zarywskiego II
  • Ekslibris Zbigniewa Zarywskiego III
  • Ekslibris Zbigniewa Zarywskiego IV (Pro fide et patria)
  • Ex eroticis Geert van der Zee II
  • Ekslibris Geert van der Zee VII
  • Ekslibris Helgi Becker-Bickerich
  • Ekslibris Karla Dedeciusa II
  • Ex bibliotheca Marka Edelmana
  • Ekslibris Muzeum Narodowego w Gdańsku
  • Ekslibris Gabrielii Gierłowskiej
  • Ekslibris Elna Gorgis
  • E. l. G. M. Grzegorzowi [Matuszakowi]
  • Ekslibris Huberta Jędrzejczaka z Torunia
  • Ekslibris Zefiryna Jędrzyńskiego
  • Ekslibris Jamesa P. Keenana
  • Ekslibris Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz
  • Ekslibris Ashek Kreowski (Arborvitae)
  • E. l. Emila Kunze
  • Ekslibris Dra Emila Kunze V
  • E. l. Elżbiety Lischki
  • Ekslibris Muzeum Wincentego Pola w Lublinie
  • E. l. Grzegorza Matuszaka
  • Ex eroticis Wout Meulemans II
  • Ekslibris Magdaleny Niewiadomskiej
  • Kopernikana Romana Nowoszewskiego
  • Ekslibris Romana Nowoszewskiego
  • Ekslibris Nymfaeum Pers
  • Ex bibliotheca pomeranica Dariusza Pączkowskiego II
  • Ekslibris Dariusza Pączkowskiego (toruniana) III
  • Ekslibris Dariusza Pączkowskiego IV
  • Ekslibris Ottmara Premstallera X
  • Ekslibris Klausa Rödel III (Norica)
  • Ekslibris Bohdana Rutkowiaka II
  • Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza 1922-2005 (Obiit Beatus Vir)
  • Książka Zosi Sikory
  • Ex bibliotheca magnifica Sylwestra Staniewicza
  • Ekslibris Tadeusza Szumarskiego
  • Ekslibris Edwarda Towpika
  • Ekslibris Arkadiusza Wagnera
  • Ex bibliotheca farmaceutica Wolfganga Wissinga
  • Ekslibris Friedricha Wolfentera (Amici Sumus)
  • Ekslibris Zbigniewa Zarywskiego V
  • Ekslibris Zbigniewa Zarywskiego VI
  • Ekslibris Zbigniewa Zarywskiego VII
  • E. l. Zbigniewa Zarywskiego VIII
  • Ekslibris Zbigniewa Zarywskiego IX
  • Ekslibris Zbigniewa Zarywskiego X
  • Ekslibris Zbigniewa Zarywskiego XI (Omnia in sapientia fecisti)
  • Ekslibris Zbigniewa Zarywskiego XII (Ora et labora)
  • Ekslibris Zbigniewa Zarywskiego XIII
  • Ekslibris Geert van der Zee - Jan Rhebergen in memoriam (Ubi sunt qui ante nos)
  • Ekslibris Geert van der Zee VIII
  • Ekslibris Elżbiety Agerbeek
  • Ekslibris Olafa Backhusa
  • E. l. [Mieczysława]] Bielenia (Mietkowi - Wojtek)
  • Ekslibris Bogny [Jakubowskiej] VII
  • Książka Bożeny Bortowskiej
  • Ekslibris Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
  • [Ekslibris] D. P. [Dariusza Pączkowskiego]
  • Ekslibris Krzysztofa Dzierżanowskiego III
  • E. l. Jerzego Gnatowskiego
  • Ekslibris Hanny Głowackiej
  • Ekslibris Milo del Gobbo
  • Ex judaica Wojciecha Jakubowskiego
  • Księgozbiór Edmunda Kamińskiego
  • Ekslibris Bożeny i Włodka Kotkowskich
  • Ekslibris Didiera Kowalika
  • Zbigniewa Kubeczka
  • Ekslibris Martyny [Jakubowskiej]
  • Ekslibris teresy & Edwarda Markuszewskiech
  • E. l. Grzegorza Matuszaka
  • Ekslibris Grzegorza Matuszaka
  • Ekslibris Grzegorza Matuszaka (Aetatus suae A.D. MMXVI-LXXV. - Nec quae praeteriit, iterum revocabitur unda, nec quae praeteriit hora redire potest)
  • Ekslibris Grzegorza Matuszaka
  • Ekslibris Niny Mazurkiewicz
  • Ekslibris Wout Meulemans IV
  • Ex collectione Miets & Wout Meulemans
  • Ekslibris Miets Meulemans VII
  • Ekslibris Waldemara Michalskiego
  • Ekslibris Teresy Myszkowskiej
  • Ekslibris Dariusza Pączkowskiego (Konrad Baumgart)
  • Ekslibris Bohdana J. Koziełło-Poklewskiego
  • Ekslibris Elżbiety Pokorzyńskiej
  • Ekslibris Biblioteki Miejskiej w Puławach
  • Puławy. Przeszłość - Przyszłości
  • Ekslibris Klausa Rödel IV (In vino veritas)
  • Ekslibris Klausa Rödela V
  • Ekslibris Klausa Rödela VI
  • Ekslibris Klausa Rödela VII
  • Ekslibris Włodzimierza Rudnickiego
  • Książka Włodka Rudnickiego
  • Ekslibris Anny Skurpskiej
  • Ekslibris Agnieszki & Wojciecha Staniewiczów
  • Książka Eugeniusza Geta Stankiewicza z Oszmiany
  • Ekslibris wali Szumarskiej (27.I.2009)
  • Ekslibris Janusza Tondela
  • Inkunabuły Janusza Tondela
  • Ekslibris Arkadiusza Wagnera II
  • Ekslibris Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
  • Ekslibris Bożeny Zarywskiej
  • Ex collectione Bożeny i Zbigniewa Zarywskich w Tarnowie
  • Ekslibris Geert van der Zee IX
  • Ex bibliotheca Marka Edelmana II
  • Ekslibris Grażyny Antoniak
  • Ekslibris Mieczysława Bielenia
  • Ekslibris Haliny i Andrzeja Błoch
  • Ekslibris Andrzeja Bortowskiego
  • Ekslibris Ewy Bortowskiej
  • Ekslibris Wiesława Dreasa
  • Ekslibris Krzysztofa Dzierżanowskiego
  • E. l. Krzysztofa Dzierżanowskiego
  • E. l. Krzysztofa Dzierżanowskiego
  • Ekslibris Krzysztofa Dzierżanowskiego
  • Ekslibris Krzysztofa Dzierżanowskiego
  • Ekslibris Maji Dzierżanowskiej
  • Ekslibris Jacka Friedricha
  • Ekslibris Jerzego Golskiego
  • Ekslibris Anielki Grzeżułkowskiej
  • Ekslibris Gerharda Hartmanna
  • Ekslibris Ewy Jarmołowicz
  • Ekslibris Aleksandra Kotlewskiego
  • Ekslibris Artura Kościańskiego
  • Ekslibrisw Vaclava Krupki
  • Ekslibris Wojciecha Łuczaka
  • Ekslibris Grzegorza Matuszaka
  • Ekslibris Grzegorza Matuszaka
  • Ekslibris Grzegorza Matuszaka A.D. MMXI - aetatis suae LXX
  • Ekslibris Jerzego Medunieckiego
  • Książka Romana Nowoszewskiego
  • Ekslibris Romana Nowoszewskiego
  • Ex bibliotheca aphoristica Kazimierza Orzechowskiego
  • Ex collectione Dariusza Pączkowskiego
  • Ekslibris Dariusza Pączkowskiego
  • Ekslibris Dariusza Pączkowskiego
  • Ekslibris Aleksandry Pluta
  • Ekslibris Klausa Rödela
  • Ekslibris Klausa Rödela - aetatis suae LXX
  • Ekslibris Iwony Rudnickiej
  • Ekslibris Włodzimierza Rudnickiego
  • Ekslibris dr Anny Schenk
  • Ekslibris Grzegorza Sosnowskiego
  • Ex musicis Agnieszki Staniewicz
  • Ex bibliotheca Krystyny Staniewicz
  • Ekslibris Jacka Marii Świerzy
  • Ekslibris Pietro Paolo Tarasco
  • Ekslibris Anity Wagner
  • Ekslibris Agnieszki Weinberg
  • Ekslibris Agnieszki Weinberg
  • Eksliobris dr Anny Wojciechowskiej
  • WSSE - Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (Nauka w warunkach partnerstwa)
  • Ekslibris Zbigniewa Zarywskiego
  • Ekslibris Zbigniewa Zarywskiego
  • Ekslibris Geert van der Zee