Deutsch   polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Majdowski Andrzej prof. UMK - prace wybrane

Publication structure:
 • Majdowski Andrzej prof. UMK - prace wybrane
  • Rzymskokatolickie budownictwo kultowe w twórczości projektowej Józefa P. Dziekońskiego (1844-1927)
  • Powojenna architektura sakralna w Polsce
  • Stylistyka powojennych kościołów w Polsce
  • O "Archeologii sztuki i krytycyźmie naukowym" w polskiej architekturze sakralnej drugiej połowy XIX wieku
  • Sakralizacja miejsca i funkcji w budownictwie kościelnym
  • Zarys systematyki architektury neoromańskiej w budownictwie kościelnym Królestwa Polskiego
  • Funkcjonalność powojennych kościołów w Polsce
  • Katolicyzm w Rosji do 1719 roku
  • Systemy konstrukcyjne powojennych kościołów w Polsce
  • Inwestycje kościelne i współczesna architektura sakralna w Polsce. Metodologia i zarys problematyki badawczej
  • Kompozycja przestrzenna powojennych kościołów w Polsce
  • Importy włoskie w architekturze dziewiętnastowiecznych kościołów warszawskich
  • Wokół symboliki krzyża w architekturze
  • O zabudowaniach plebańskich w ustawodawstwie Królestwa Polskiego
  • O początkach kościoła katolickiego w cesarstwie rosyjskim
  • Uwagi o konserwacji zabytków architektury sakralnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia
  • Wokół przestrzeni kościelnej
  • "Opieka nad biednymi kościołami" przy Warszawskim Arcybractwie Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu
  • Piśmiennictwo do stanu badań nad architekturą sakralną w Polsce
  • O poglądach na styl wiślano-bałtycki w polskiej architekturze sakralnej XIX wieku
  • Nurt narodowy w architekturze sakralnej Królestwa Polskiego od drugiej połowy XIX wieku : wybrane problemy