Deutsch   polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Kotłowski Jan - prace wybrane w układzie chronologicznym

Publication structure:
 • Kotłowski Jan - prace wybrane
  • Grafika Walentego Romanowicza : 1911-1945
  • Polnische Kinderbücher aus den Beständen der Universitätsbibliothek Toruń : Ausstellungskatalog = Polska książka dziecięca ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu : katalog wystawy
  • Jerzy Hoppen - rytownik : katalog grafiki, akwarel i rysunków w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu : wystawa w setną rocznicę urodzin artysty, (Muzeum Okręgowe w Toruniu, październik-listopad 1991)
  • Toruń w dawnej pocztówce : katalog pocztówki toruńskiej z lat 1880-1945 z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
  • Krystyna Szalewska : grafika - malarstwo - rysunek : wystawa retrospektywna w 30-lecie pracy artystycznej w Muzeum Okręgowym w Toruniu (marzec-kwiecień 1993)
  • Współczesny ekslibris fiński = Contemporary Finnish ex-libris
  • Das religiöse Motiv in polnischen Exlibris : Ausstellunskatalog
  • Motyw religijny w ekslibrisie polskim
  • Cecylia Wiśniewska-Maćkiewicz : grafika i rysunek : katalog monograficzny z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej
  • Wilno w grafice dwudziestolecia międzywojennego : Wystawa w Celi Konrada w Wilnie, maj-czerwiec 1994
  • Sztuka ekslibrisu w Toruniu : Festiwal Książki w Toruniu
  • Alte Postkarten als Kulturspiegel = Dawna pocztówka zwierciadłem kultury
  • Pocztówki : kolekcja Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu : wystawa w Muzeum Okręgowym w Toruniu, Dom Eskenów
  • Irena Fusek-Forosiewicz : malarstwo : katalog wystawy w Domu Eskenów, 20 czerwca - 31 lipca 1997
  • Edward Kuczyński (1905-1958) : grafika - ilustracja - ekslibrisy : [Festiwal Książki w Toruniu]
  • Dawne pocztówki : historia, ikonografia, kolekcjonerstwo
  • Vladas Drėma, (1910-1995) : twórczość artystyczna i działalność naukowa
  • Barbara Narębska-Dębska (1921-2000). Grafika, rysunki, akwarele ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
  • Toruńska grupa fotograficzna "Zero-61" : przypomnienie
  • Książka w dawnym Królewcu Pruskim
  • Mirosław Piotrowski (1942-2002). Grafika ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
  • Miedzioryty Wojciecha Jakubowskiego : ekslibrisy bibliofilów i przyjaciół z Torunia
  • Bronisław Jamontt (1886-1957) : grafika - rysunek : w pięćdziesięciolecie śmierci artysty
  • Jerzy Hoppen. Grafika, rysunki, akwarele ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UMK