Deutsch   polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Operacja Ostra Brama

Publication structure:
 • Stanisław Kiałka
  • Pisma
   • "Kozy" [praca i losy grupy łączniczek]
   • [Sprawozdanie z zebrania u ks. Kucharskiego, 28 grudnia 1939; zatytułowane w książce o Stanisławie Kiałce: W celi ks. Kucharskiego]
   • [Cywilne władze. 24 Brygada "Dryświaty". Dzielnica B (Akcja Burza)]
   • [Stan Okręgów]
   • OdeB Oddziałów Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego, czerwiec 1944 ; OdeB oddziałów partyzanckich Okręgu Wileńskiego AK ("Wiano", "Miód"), czerwiec 1944 [układ wg zgrupowań]
   • [Służba zdrowia] Okręg Nowogródzki
   • Charakterystyka ludzi "Przerzutu". Przerzuty samochodem "Wilka" Warszawa - Wilno
   • [Dotyczy wymierzonej chłosty przez dowódcę 3 brygady AK por. Fruga ps. "Szczerbiec", wydelegowanego przez K- dę Okręgu ps. "Otto"Teodor Sawicki] 30.03.1962
   • Operacja Ostra Brama
    • Akcja "Ostra Brama" (Wrocław, 17.IV.1972)
    • "Ostra Brama" : Układ opracowania
    • [Walka. Cz. I; Okr. Wileński. Oddziały w polu]
    • [Walka. Cz. III; Okr. Wileński - miasto Wilno]
    • [Zgrupowania. Miejsce postoju. Cz. I; Okr. Wileński. Oddziały w polu]
    • [Położenie wojsk niemieckich, radzieckich. Cz. III; miasto Wilno. Okr.Wileński]
    • [Zgrupowania. Miejsce postoju. Cz. III; miasto Wilno. Okr. Wileński]
    • [ORGANIZACJA 8 BRYGADY PART. ARMII KRAJOWEJ dnia 5 lipca 1944 roku ; ORGANIZACJA 12 BRYGADY PART. ARMII KRAJOWEJ dnia 5 lipca 1944 roku]
    • ["Ostra Brama" - terminarz działalności, wydarzeń : Wilka, Ludwika, Poleszuka, Prawdzica, Kotwicza, Warty, Sztabu Odz. Part. w Polu, Dcy zgr. 1 - Pochoreckiego, Dcy zgr. 2 - Węgielniego, Dcy zgr. 3 - Jaremy, Dcy zgr. połudn. - Warty, Dcy uderz. od zach. Łupaszki, Dcy o
    • [Ostatnie dni przed operacją "Ostra Brama". Wspomnienia kwatermistrza]
   • Ramowy podział organizacyjny w układzie czasowym „okresu”
   • Dodatkowe listy do uzupełnienia: Cichociemni [9 nazwisk.]; Rozkaz KG. z dn. 26.V.1944: Podporządkowanie Okręgu AK „Nów” Okręgowi „Wiano”; [Notatka o prasie konspiracyjnej]
   • Analogia wypadków i dziejów
   • Życiorysy osób z walk konspiracyjnych i partyzanckich II wojny światowej Ziem Północno-Wschodnich RP
   • Apel o zbieranie wspomnień i materiałów: Ruch oporu na terenach wileńsko-nowogródzkich
   • Odpowiedzi na opracowane przez Teodora Cetysa [pseud. Sław] „pytania zasadnicze” i „pytania pomocnicze”, dotyczące operacji Ostra Brama.
   • Odpis listy osób, złożonej do weryfikacji odznaczeń na ręce ppłk. dypl. Juliana Krzyżanowskiego w roku 1965.
   • Protokół z dn. 28.III.1966 r. (dodatkowy)