Deutsch   polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : History

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1928. 

Edition I Czwartek Litercako-Muzyczny - zaproszenie; Nauka i Muzyka; Pierwszy Czwartek Litercako-Muzyczny - zaproszenie; Towarzystwo Naukowo w Toruniu, Książnica Miejska im. Kopernika i Pomorskie Towarzystwo Muzyczne zapraszają uprzejmie na I Czwartek Litercako-Muzyczny; Towarzystwo Naukowo w Toruniu, Książnica Miejska im. Kopernika i Pomorskie Towarzystwo Muzyczne zapraszają uprzejmie na I Czwartek Litercako Muzyczny; [Zaproszenie. Incipit] Towarzystwo Naukowo w Toruniu, Książnica Miejska im. Kopernika i Pomorskie Towarzystwo Muzyczne zapraszają uprzejmie na I Czwartek Literacko Muzyczny ...11 kwietnia 1974 r; Zaproszenie na I Czwartek Litercako-Muzyczny; Zaproszenie na Pierwszy Czwartek Litercako-Muzyczny - Towarzystwo Naukowe (Toruń)

Add to bibliography

1939. 

Edition III wykład Serii Historycznej cyklu "Nauka i Muzyka" - zaproszenie; Nauka i Muzyka : seria historyczna; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu zapraszają uprzejmie na III wykład Serii Historycznej cyklu "Nauka i Muzyka" ... 2 kwietnia 1976 roku; Trzeci wykład Serii Historycznej cyklu "Nauka i Muzyka" - zaproszenie; [Zaproszenie. Incipit] Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu zapraszają uprzejmie na III wykład Serii Historycznej cyklu "Nauka i Muzyka" ... 2 kwietnia 1976 roku; Zaproszenie na III wykład Serii Historycznej cyklu "Nauka i Muzyka"; Zaproszenie na trzeci wykład Serii Historycznej cyklu "Nauka i Muzyka" - Towarzystwo Naukowe (Toruń)

Add to bibliography

1940. 

Edition IInstytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamiają o uroczystym posiedzeniu dla uczczenia jubileuszu 25-lecia pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej profesora dra Kazimierza Jasińskiego ... 15 grudnia 1972 roku; Jubileusz 25-lecia pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej profesora dra Kazimierza Jasińskiego ... 15 grudnia 1972 roku - zaproszenie; [Zawiadomienie. Incipit] Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamiają o uroczystym posiedzeniu dla uczczenia jubileuszu 25-lecia pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej profesora dra Kazimierza Jasińskiego ... 15 grudnia 1972 roku - Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) Instytut Historii i Archiwistyki

Add to bibliography

<<< Previous  / 234 Next >>>