/catalogus_ecclesiarum0001_0001.djvu

			CATALOGUS 


ECCLESIARUM et UTRIUSQUE CLERI 
TAM SAECULARIS qUAM RE6ULAR IS 
DIOECESIS 
Wladislaviensis seu Calissiensis 


PRO ANNO DOMINI 


1913.
		

/catalogus_ecclesiarum0002_0001.djvu

			Nr. 1912 


IMPRIMATUR 
Wladislaviae. die 11 Junii 1912 ano 
EPISCOPUS WLADISLA VIENSIS 
SEU CALlSSIENSIS 
t Stanislau8 Eppus. 


Cancellarius AD. OWCZAREK.
		

/catalogus_ecclesiarum0003_0001.djvu

			ANNUS A MUNDI SALUTE 1913. 


SACRAE ROMANAE-CATHOLICAE ECCLESIAE 


Pontifex Maximus 


]ESU CHRISTI 
fC)@IfID)lllQ)ll 
@
ttIrll 
VICARIUS, 
PRINClPIS APOSTOLORUM mYl PETRI 258 SUCCESSOR 


P I U S r A p A X. 


antea 


JOSEPH SARTO. 


Natus die 2 Junii 1835 in p. Riesi provinciae Trevisanac, 
presbyter ordinatus 18 Sept. 18;">3 a., Episcopus Mantuae 
praeconisatus 10 
ov. 1881-, Cardinali
 presbyter tituli 
S. Bernardi ad Thermas 12 Junii 1893 creatus eodemque 

nno 15 Junii Patriarcha Venetiarum, post fata vero Leonis 
XlII (die 20 Julii 1903 anni e vivis sublati), Dco auctorc, 
Ecrlesiae L"nivcrsae Rector datus die 4 August1 et 9 
eiusdem mcnsis ac anni in Pontlficem Maximum coronatus. 
Anno vero 1908 iubilaeum sacerdotii et 1909-no 
5-ti 
3nni episcopalis dignitatis, toto Orbc cathollco gaudentc, 
celebravit. Quem D E U S ad multos annos inco- 
lumcm servet I
		

/catalogus_ecclesiarum0004_0001.djvu

			HIERARCHIA ECCLESIASTICA. 


In Imperio Rossiaco. 
1. Arcltiepiscopus llifel1-opolita JJohilovie11.sis nec- 
non Admin. Apost. dioecesis Minscensis, 
Vlncentius Kluczyński S, Th. D. Prael. Dom. 
S. S. Ord. S. Wlodim, 3d., S. Stan. 2 et 
:.s. Annae 3 cl. eques. 
2. 6 utfraga11 eus, JOJnnes Cieplak, Episc. Eva- 
riensis, STD. Ord. S. \Vlodim 3 cl. S. An- 
nae 2 et 3 cI. ac S. Stan. 2 et 3 cl. Eq. 
ac cruce pectorali decoratus. 
3. Stephanus Denisewicz, Episc, tito Claudio- 
politanus, ST
L Ord., S. Wlojim. 3 cI. 
S. Stan. 1 et 2 cl., S. Annae 2 cl. Eq. ac. 
cruee pectorali decoratus. 
-l. Episcopus dioer. Wilnensis.... .A..dministJ'atm" 
dioec. Wilnensis Vicarius Apostolicus, Casimi- 
rus l\lichalkiewicz, STM. Protonot. Apost. 
ad instar particip. Ord. S. Stan. 3 cI. Eq. 
cruce pecL decor. 
5. Telsensis seu Samogitiensis Episcopus, Gasp8 r 
Felicianus Cyrtowt, STM. Ord. S. Wlod. 3. 
cl., S. Stanislai 2 et 3 cl. Eques ac cruco 
aurea pectorali decoratus. 
/:'uffraganeus, vacat, 
6. Luceo Zytomiriensis Episcopu!ł, vacat, 
Administrator Dioec, Antonius Bąjewski Vic. 
Capit. Prael. Cath. Luceor. Ord. S. Annae 
et S. Stanisl. 2 cl. eques, 
7. Suffraganeus, Longinus Żarnowiecki, Ep. tito 
Mosinopolitanus. S. Tb. D. Prael. Dom. SS. 
ord. S. Annae 2 cl. et S. WIod. 3 et 4 cI. 
eq ues.
		

/catalogus_ecclesiarum0005_0001.djvu

			- 5 - 


8, Th'aspolensis Episcopus J Joseph Resler, STM. 
Ord.- S. 'Vlod. 3 cI. eq. 
9. Administrato'r Apostolicus Arme1lo-Catholic01'um, 
Terabraamian. 


In Regno Poloniae. 
1. Archiepiscopus J/ctropolita Jf"m'saviensis, Vin- 
centius Theoph iUus Chościak Popiel, S. 
Th. D., Bolio }'ontif. Assistens J Suae Sanctit. 
Prael. Domest. Ord. S. Alex. Newski, Aqui- 
lae Albae, S. \Vlod. 2, S. Annae et S. Sta- 
nislai 1 ('1. Eques. 
Suffragan., Casimirus Ruszkiewicz. S. Th. D. 
Epus Berissensis, Prae1. Decan Cap. Metr., 
Officiali:;; Generalis J Curatus Ecclesiae S, 
CL'ucis 'Varsayiae. Ord, S. 'Vlod. 3 c!. £q. 
2. Tfladi:slaviensis seu Calissie'u::is Episcopus, Sta- 
nislaus Casimirus Zdzitowiecki, Doct. Juris 
Can" Ord. S. Wlodimiri 3 cI. Eq. 
Sllflragalleus, vacat. 
3. Episcopus Plocensis J Antonius Julianus 
owo- 
wiejski, ST
I., PraeI. Dom. Suae Sanctit. 
Sulfraganeu'
J vacat. 
-l. Kielrensls Episcopus, Augustinus Łosiński. 
S. Th. M., ord. S. Annae 2 et 3 cI. Eques. 
Sutfl-aganeus, vacat. 
5. Episcopis Lublinellsis, Franciscus Jaczewski 
S. Th, c., Ord. S. 'Vlod. 3 c]as. Eques. 
Sulfraganeus, vacat. 
6, Sandomirensis Episcopis, Marianus Ryx, STM. 
Sulfraganeus, vacat. 
7. Sejl1ensis seu A.ugustoviensis Episcopus, Anto- 
nius Karaś, S. Th. M., S. Wlod. 3 cI. Eqes. 
.. Suffraganeus, vacat. 


.,.... .,
		

/catalogus_ecclesiarum0006_0001.djvu

			COLLEGIUM 
Ecclesia$ticum Romano-Catholicum Petropoli. 
Praesidens, Achiepiscopus Metrop. Mohiloy. 
J-fembrum, 1. vacat, 
.Jlembrum, 2. Ignatius Bałtruszys Can. Theol. 
Cap. Mohyl., Rector Sem, Archid., S, Th.l\L 
ac SS. CC. D. eques ord. S. WIod. -1 cI. 
S. Annae 3 cI. S. Stan. 2 et 3 cI. ('ruce 
pect. dec. 


ASSESSORES 
ex Capltulls Cathedralibus ad trlennlum electl. 
1. Telesensis seu Sanwgitiensis, Roman. St
'ro- 
wicz, Prael. Cath. 
2. IVarsaviensis, Marcellus Ciemniewski, Can. 
\Varsav. cruce pect. dec. 
8. Sejnensis, Franciscus Augustaj tys, S. Th. 1\-1. 
Can. Catb. 
4. Vilnen, Joannes Sadowski S. M. Th. Prael. 
Wilnen. 
Procw'or, Leonidas Francisci van der Flaass, 
Actualis ConsiJ. Status. Ord. S. Wlodim. 
a et 4 cI., S. Annae 2 ac S. StanisIai 1, 2 et 
3 'el. Eques. Comand. crucis S. Silvestri 
et signi in memur, reg. S. M, Imper. Ale- 
ximdri III et Coronat. S. M. 1896 ano 
Secreta,.iwf, Joannes Michaelis Słapanow Cons. 
stat. Ord. S, WIad. 4: c1., S. Annae et S 
Stan. 2 et 3 cI. Eq ues, signo in mem' 
russo-japon. 1904 - 1906 belli, decoratus: 


-
		

/catalogus_ecclesiarum0007_0001.djvu

			A

TS DOMI
I MCMXIII. 
O. D. B, D, 


.... ... ... 


DEI ET S. SEDIS RP05TOLlCRE GRRTIR. 


EPISCOPUS 
DlOCESIS ILADlSLAVIEnSIS SBU CALISSIEnSIS 
Exoellentissirnus IIlustrissirnus ae Reverendissirnus 


DOMINUS DOMINUS 


STANISLAUS CASIMIRUS 
ZDZITOWIECKI 


Juris Canonici Doctor 
Ordinis S, Wlodimiri 3 clasis Eques , 


natus die 12 Februari 1854 an., presbyter ordinatus die 
2:1 Julii 1877 a., praeconisatus 9 Junii 1902, consecratus 
Petropoli die 23 
ov. eiusdem anni. Quem DEUS benigno 
patrocinio foveat ac servet incolumem plurimos in annos! 


EPISCOPUS SUFRAGANEUS 


vacat.  =-- 
 
 
 -=
		

/catalogus_ecclesiarum0008_0001.djvu

			- 8 - 


ILLUSTRISSIMUM 
CAPITULUM 
Basilicas [athsdralis Wladislavisnsis. 
p r a e I a t i. 
1. Decanus, Stanislaus Chodyński, Doctor Jur. 
Can. et S. Theol. Candid., Protonotariu,:, 
ApostoI. ad instar particip. Vic. in spirit. 
et Offic. Gener. Cons. Gen. \Vlad., Admin. 
par. in 'Vienier, Soeius Academ. Scient. 
Cracovien. ac Societatis litterar. \Varsay., 
pt Secundo n. 4 Noy. 1836, Ol'din. 1860, in 
Cap. ab a, 1877, PraeI. ab a. 1887. 
2. Archidiaconus. Joanues Śliwiński, STC., Pro- 
tonotarius Ap. ad instar particip., Judex 
S Ul'rog., Dec. foran. et Praep. Wladislay., 
pt t;ecund, n. 21 Noy. 1832, Ol'. 1856, in 
Cap, ab a, 1878, Prael. ab a. ] 896. 
3. Scholasticus, Carolus Korycki, Admin. Par. 
Grodziec, Ord. S. Wiod. 3 cl., S. Annae 
2 et 3, ac S. StanisI. 2 cI. eq., pt Secundo 
n. -1 Noy, 1837, 01'. 1860, Canon. ab a. 1881, 
PraeI. ab a, 1907. 
4. Custos, Michael Lorentowicz, Praelatus Do- 
mestic, Suae S'lnctitatis, Judex Surrog. 
Consist. Gen. 'YiadisI. et Admin, par. Głu- 
chów, Ord. S. Stan, 2 d" et S. Annae 3 cI. 
eq, n. 2-1 Aug. 1854, Ol'. 1877, Can. ab a. 
1887, Prael. 1912, 
C a n o n i c i, 
5. Leo :\-lichnlski. Adm. par. Lubomin, Procur. 
Cap., n. 15 Oct. 18-15, Ol', 1869, Can. ab. a. 
1895, '
		

/catalogus_ecclesiarum0009_0001.djvu

			- 9 - 


fi, Wladislaus 
Iikolajewski, STC., Dec. et 
Praep. Sierad., Ord. S, Allnł1e et 
. Stan. 
3 cI. eq., n. ] 8 tJuu. 18-10, ord. 1866, Can. 
ab a. 1896. 
7, Casimirus Puacz. Consist. \Ylad. As;:;es30r, 
Praep. par. in Klobucko, Dec.an. Cz
stoch., 
Ord. S. Stan. 2 cI. S. Annae et S. Stanisl. 
3 cI. eques, n. 16 Febr. 182-1, ord. 1877, Can. 
ab a. 1901. 
8. Carolus )1
x. lur. Can. noct, Praelatus 
Domest. Suae Sanctitati	
			

/catalogus_ecclesiarum0010_0001.djvu

			- 10 - 


2, Carolus Makowski, Praec. relig. in scholis 
urbanis et puell, 30 Au
. 1884, 06, J 1. 
3. Edm. Wolski, Praec. relig, in scholis urb. 
1 
 Feb, 1882, 08, 12 
4, Vlad. Marcinkowski. 15 Jan. 1888, 12, 12. 
;). Joannes Łabęda, 8 Jan. 1877, 00, 09, Ad- 
min. in Zgłowiączka. 
6. SteJJh. Mieszczański, 29 Dec. 1887. 12, 12, 
Cappellanus Suae Excellentiae. 
Caeremonia'rius Eppalis, Marianus Chwiłowicz, 
Prof. Semin. 


r7
 


C A P I T'UL UM 
INSIGNIS COLLEGlfHRE CF\LlSSIENSIS. 


P r a e I a t i. 
1. Pmepositus. MichaelOrzechowski, Assessor 
CLlns. Calis., Praepositus in Turek, pt Se- 
cund't. 8 Sept, 1832, 1855, in Cap. ab. a. 
188ł. Prael. ab a. ] 885. 
2. A rchid-iaconUS, Ignatiug Płoszaj, Prvcur. 
Cap., Judex Surro
. Consist. CaUs. Adm. 
in Kokanin Ord. S. Stiln. 2 cl., S. Annae 
et S, Stanislai 3 cI. eq , 30 Jul. 1841, 64. 99. 
3. Custos, vacat. 
Canonici. 
4. Ladislaus Jankowski, Adm. Par. in Do- 
brler, Ord, S. Annae 3 cI. eq. 13 Martii 
1843, 66, 96,
		

/catalogus_ecclesiarum0011_0001.djvu

			11 - 


5. Joseph Szafnicki, STM. Assessor Consist. 
Cal., Ord, S. Stan. 2 et 3 c: L ac S. Annae 
3 d. eq. et cruce pectorali decorat., 8 Mart. 
1855, 79, 96, residet in Kokanin. 
6. Joaunes Sobczyński 13 Maii 1861. 84, 1910, 
Praep. ad S. t\icolaum Calissii Dec. Calis. 
Praeses Consist, Foranei Calis, Oru, S. Stan. 
3 cI. eq ues. 
7. Ignatius Jankowski, Adm. par. in Kamieńsk, 
Dec. Petricov., Judex Surrogat. Consistorii 
Poranei Petr. 26 Ju\. 1842, 65, 1911. 


Vicarii Collegiatae Calissiensis. 
]. Eduardus Lidtke, 13 Sept. 1879, O
, pS. 
2, Zeno Kalinowski, S. Th. M. !) Dec. 1885, 
10, 12. 
3. 13ronislaus I{ochanowicz, 3 Scpt. 1880, 
1910, 1912, praecept. reli g, in Koło. 
,- 
( . -, 
 
 


CONSISTORIUM GENERALE WLADISLAVIENSE 


Officialis Gene)'alis. Stanislaus Chodyński, Dr. 
J. C, et S. Th. C. Protonot. Ap. ad instar 
particip., Prael. Cath., ab. a. 1908. 
Judex SU'1Togatus 1, Joannes Śliwiński, S. Th. C. 
Protonot. Ap., Prael. Cath., ab a 1882. 
Judex Surrogatus II, Michael Lorentowicz, Prae- 
latus Dom. Suae Sanctit. et Prael. Cath., 
ab a, 1895.
		

/catalogus_ecclesiarum0012_0001.djvu

			12 - 


.ludex 8urrogatlts 11I, Carolus Max, Iuris Can. 
Dr. Prael. Dum. Suae Sallctit. et Canon. 
Cath, ab an, 1905.. _ 
Visitator Jlonasten'orum. '\Vladislclus Krynicki, 
S. Th. Mag. Can. Cath. ab a. 1910. 
AsscRsor, Casimirus Puacz, Can. Cath, ab ano 
190 l. 
Regens Cancdlarinc Eppalis, Adalbertus Owcza- 
rek, ST
I., Suae Sanctit. Camerarius Inti- 
mus. Can, Cath. Adm. par. in Chełmce, 
3L Der. 1875, 
8, 06. . 
Secretarius, Roma.'ius Kossowski. S. Th. 
1.. 
Admin. par. in Rudlice, 16 Febr, 1875, 
03, 03. 
ArchivaTius et Expeditm', Thaddaeus Sypniew- 
. ski, S. Th. C., Vic. Cath. q. S. ab a. 1909. 
..-JTcllltectus Dioecesamts, Jaroslaus W ojcie- 
chowski, habitat Varsaviae, ad plateam 
Kalixta, n. 19. 


dudjcium ipiscapale. 
Pl'aeses, Excellentissimus Ordinarius loci, 
r 1. St. Chod.yński. ! 
A 2, Joannes Śliwiński 
.
sessOl'es : l M L . I 
3. l. orentowlCz, 
4. Carolus Max. 
Defeusol', Romanus Kossowski, ut supra, 
Notarius et Fiscalis, Adalbertus Owczarek, 
Reg. Consist. 
Advocati. 
1. Ambrożkiewir.
 Wladislaus, hab. Wladisla- 
viae pl. Żelazna. 


q, s,
		

/catalogus_ecclesiarum0013_0001.djvu

			- 13 . Busz H'J Calissiis. 
3. Czajkowski Eduardus J habitat Varsaviae y 
Miodowa 10. 
-l. Dworzaczek, Yarsa,'iac J Ś. I{rzyska 32. 
5. A. Lemański, VarsaYlae, Miodowa 
. 
H. Parczewski Alphonsus, Calissiis, Babina, 
7. Radwan Joseph, Calissiis. 
8. Rembieliński A.nt., Varsaviae, .Moniuszki 7. 
9. Skrzetu;;kj, YarsaYiap, Długa 8. 
) O. Szlągkowski Josephus, Varsaviae, Plac św. 
Alexandra 10. 
11. Szaniawski A., Varsaviae, Żurawia 38. 
12. Wardęski Henricus, \Vladislaviae, Żelazna. 


£onsistorium Eoraneum Galissiense. 
P1'aesidens, Joannes Sobczyński, Praep. par. S. 
Xicolai, ah a. 190;). 
Judex SU1TogatltS, Ignatius PłoszajJ Prae!. ColI. 
Admin. in Kokanin, ab a. 1907. 
J 1. Michael Orzechowski, Praelat. 
ColI. Cal. ab a. 1881. 
A.ssessores: l 2. Joseph Slafnicki. STM. Canon. 
Coll. Cal. q. s. ab a. 1889. 
Nota1'ius, Eduardus Lidtke, ab a, 1907. 
Defensor Causarum .Jfat-rim., Wenceslaus Kwar- 
ciański, Jur. Can. Dr. ab a. 1899. 


£ansistorium Foraneum re.tricoviease, 
P1'aesidens, Stanislaus Jackowski, STh. M. in 
Sulejów Praepositus, ab 8. 1911. 
J'lIdex A.'-,urrogatus, Ign. Jankowski, Dec. Petric. 
et par. in Kamieńsk, ab a. 1900.
		

/catalogus_ecclesiarum0014_0001.djvu

			1-1 


r 1. Antonius Grochowski, Prae('. 
ReI. in Gymn. Petric. ab a. 1894. 
AsseBsm.es: l 2. Ignatius Kasprzykowski, Adm. 
in Gorzkowice, ab a. ] 908. 
Notarius, Adamus Krajewski, Vic. Petric. 1911. 
Defensor Causarum Jlatrim., Zeno Cwilong, STM. 
ab a. 1899. 
Examinatores Prosynodales. 
Praelati et Canonici Cathed. Wladisl. et Joseph 
Kruszyński, Petrus Czapla, Prof. Sem. 
Consultores, Illustres Dni: L. \Vaszak, J. Sob- 
('zyński, F. Mikulski, Ig. Jankowski. 
Consilium Vigilantium 'vV. Krynicki, A. Gro- 
chowski, 
1. Fulman; M. Nasaiski, A('gid. 
Radziszewski, J. SobczSński. 


Examinatores aspirantlum ad statum ecclesiastlcum. 
Provisores et Professores Seminarii WladisI. 


Exa",lnatores clerl pro exclplendls oonfessionlbu8. 
Examinatores prosynodales ac Decani et Vice- 
Decani in suis respective decanatibus. 
Censores religiosorum librorum. 
]. Borowski Antonius S. Th. T.J, Prof. in Sem, 
2. Ciesiel iki Michael, S. Th. M, Praecep. relig, 
in gymn. Częstochov. 
3. Cwilong Zeno, STC. Praec. re lig. in Piotr- 
ków, 
4, Fulman Marian, STM. Praep. in Często- 
chowa. 


..
		

/catalogus_ecclesiarum0015_0001.djvu

			15 


5. Grochowski Antonius, Praecep. relig. in 
gymn. Petricov, 
6. Kruszyński Joseph, S. Th, M. Prof. in 
Semin. 
7. Krynicki Wladislaus, STM, Prvf. in Sem, 
8. Marezew"ki Adamus, S. Th, D. par. in 
Opatówek. 
9. Nassalski Mar., STl\I, , Praep. ad S. Barba- 
ram, Częstochoviae, Red. eph. Homileticae. 
10, Radziszewski Aeg., STM. Ph, D. Reg. sem. 
11. Sobczyński Joannes, Praep. in Kalisz. 
Censores librorum de religione tractantium, qui 
Częstochoviae imprimuntur: Prior monaste- 
rii Clarom., Mkh, Ciesielski, et P. Pius 
Przeździecki. 
Ceu,so'res ephemeridum popuJ. iidem, qui 1 seriei et: 
1. Jarosiński Leo, Admin. par. Brdów. 
2. Jasiń
ki \Vlad., Praec, relig. in Kalisz. 
3. Mirecki Stan" STl\L Praec. in Szadek. 
4. 01'(' howski Ant., Admin, in Męka. 
5. Stawicki Leonard., Admin. in Przystajnia, 
6. Zbirochowicz Ign., STM. Admin. in Kowal. 
7. Zieliński Ign., ST .\1. Prae
. relig. in Kalisz. 


DECANI et VICE-DECANI. 
I. In Offlcialatu Generali Wladislaviensi, 
1. TVladislaviensis, J. Śliwiński, STC. Prael. Cath. 
Vice-Decanus, Valent. Ziętkiewicz, in Cho- 
decz. 
1. Nieszaviellsis, Laur. Waszak, in Słuzewo. 
T'ice Decallus, Ignatius Majewski, in Koś- 
cielna wieś,
		

/catalogus_ecclesiarum0016_0001.djvu

			16 - 


2, In. Off cialatu Foraneo Calissiensi. 
3. Calissiensis, Joanncs SObCZYI1Ski, Can. ColI. 
Cal. 
rice-Dec" \Vladislaus Perliński, in Tłokinia. 
4. Colensis, Adalbertus Gniazdo\'\"ski. 
Vice-Dec., 
r. Chytrzyńsk i , in Izbica. 
<). Coninensis, Felix 
1ikulski. 
Vice-Dec., Leopold. Ciesielski, in Tuliszków. 
6. Sieradiensis, \Vlad. 
Iikołajewski, Can. Cath. 
Vice-Dec" St. Mirecki ST
I. in Szadek. 
I. Słupcensis, Gaspar KobyliIlski, 
VIce-Dec., loanne3 Kabata STM, in Zagórów. 
8, Turcensis, A. Jędrychowski, in Uniejów. 
'Vice-Dec" Antoniu", Keller, in Malanowo. 
9. Vielunensis, Ju"tin Gryglewski, S. Th. C. in 
Siemkowice. 
Vice-Dec" \Vladislaus Gumiński, in Kra- 
szewice. 
3. In Off.cialatu Foraneo Petricoviensi. 
10. PetTicoviensis, Ignatius Jankowski, Canon. 
ColI. Admin. par. in Kamieńsk. 
vice-Dec., Franciscus Zając, in Grocholice. 
11. Częstochoviel1sis, Casimirus Puacz, Can. Ca tb. 
in Kłobucko. 
Vice-Dec., Lucianus Nawrocki in Raków. 
12. Łascensis, Julianu
 Brylik Phil. Dr. 
Pice-Dec., Stan. Zeromski, in Widawa. 
13. Neo-Ravomscensis, Franc. Mirecki, STl\L 
Vice-Dec., Clemens Smoczyński in Sulmie- 
rzyce et Nicolaus Lubowidzki, in Ko- 
niecpol. 


. ... -
		

/catalogus_ecclesiarum0017_0001.djvu

			- 17 - 


SEMINARIUM DIOECESANUM WLADISLAVIENSE. 


a Stanislao Karnkowski Ep. Wiad. ano 1579 erectum ad sac.ellum 
public..um S. Vitalis M., elf. lapide a, 1330 per Mathiam 
Golanczewski Ep. Wladisl, aedificatum, in quocelebrantur in- 
dulgentiae in festis SS. Vitalis M. (28 flprilis) et Stanislai 
Kostka Cont. 
1 1. Joannes Śliwiński, Prael. Cath. 
2. Leo Michalski, Can, Cath. Wl. 
Provissores: . 1 3, Laurentius Waszak, Decanus 
Nieszawiensis. 
Regens, Aegidius Radziszewski, Ph. Dr. S. Tb. 

I. Praelatus Dom. Suae Sanct. Can, Catb. 
Admin. in Czarnocin, 1 Apr. 1871, 96, 08. 
Vice-Regens, Petrus Kremer, S. Th. M., 31 Maii 
1877, 06, 07, Adm, in Przyrów. 
Pater Spi-ritualis, Petrus Czapla, S, T, D. Adm. 
par. Sadino, 17 Maii 1868, 93, 03. 
1. Wladislaus Krynicki, S. Th. M. 
Can. Cath. Visit. Monasterior. 
28 Jun. 1861, 85, 86. 
2. Stanislaus Gruchaiski, Ph. Dr., 
Adm. par. in Kościelec Kol- 
ski, 3 Maii 1872, 95, 02. 
P f4 3. J. Kruszyński, STM., 1877, 03, 
1'0 esso'res: 
04, Adm. par. in Kazimierz, 
. 4. Leo Moczyński, Director chori, 
Praep, in Radziejów, 29 Martii 
1860, 85, 90, 
5. Antonius Szymański, Ph. Dr., 
27 Oct. 1881, 04, 08, Adm. 
par. Kosmów. 


2
		

/catalogus_ecclesiarum0018_0001.djvu

			- 18 - 


6, Hudolphus Filipski, S, Th. M., 
17 April. 1869, 95, 08, Adm. 
in Bronisław. 
-;. Bronislaus Ostrzycki, 8 Sept. 
1871, 93, 10, Adm. par. Ruda, 
Professores: 8. Antonius Borowski, Lic. S. 
Theol. 28 Martii 188-1, 06, 11, 
Adm. par. Kalinowa. 
9, 
farianus Chwiłowicz, 8Th. Lic. 
2 Apr. 1886, 10, ll, Vic. in 
J{oźminek. 
Profe!;sm' linguae, litter, et hist. Rossiae, Henricus 
Wardęski. 
Confessarius, Bronislaus Ostrzycki, qui supra. 
Biblzothecarius, 'Yladis1. Gor:zyński, 22 ApI'. 1856, 
80, 11, Praep. in Raciążek. 
Proc li ra to'r, Stanisl. Pruski, 28 XOY. 1867, 90, 12, 
Adm, par. Myślibórz. 
1I1edicus, Vitoldus Piasecki. 


ALUMNI. 
In Academia Romano Catholica Petropoli. 
1. 4tii an,: Leśnik Joseph. presb. 5 Mart. 188-1 
2. " " Florczak Jos. presb. 25 Sept. 1887 
3. _ 3tii an,: Ostrowski Joan. diac. 29l\fart. 1890 
4, lmi an,: Kotarski Petrus presb. 26 Jan. 1884 
5, " " Demczy k Siłv, presb. 26 Febr. 1889 
VI anni. 
(expecfanff>s On[i"ufwn.es sacl'as). 
Kłódkowski Vincentius CMO. . 14 Jan. 1890 
Mietliński Antonius dia(',. . . 1 Oct. 1887
		

/catalogus_ecclesiarum0019_0001.djvu

			- 19 


Karoń Franciscus C
IO , 
Borek Adamus diac.. , 
Pilniak Josephus diac.. , 
Zaborowicz Stanislaus 01\10 
Brzozowski Joannes CMO. . 

Iaternowski Stanislaus C
IO 


. 3 Apr. 1890 
. 22 Julii 1886 
, ,13 Febr. 188! 
. 25 Oct, 1884: 
. ] 5 
Iaii 1891 
. 31 Julii 1889 


Vanni. 
Borek \Vladislaus C
IO,. 6 Dec, 1886 
Zwierz Petrus CMO . .. . ] 7 Jun. 1885 
Bogdański Antonius O
IO. 14 Sept. 1891 
Kaczorowski Henricus C
[O 10 Junii 1888 
Kunka Bolesians CMO . . . . 8 Aug. 1889 
Cieśliński Carolus O
[O. . . . 29 Dec. 1890 
Jakubowiak Edmundus CMO. . 30 Oct. ] 890 
\V róblewski Michael GMO. . . 30 Mart ) 88" 
Pomianowski Hyarinthus CMO . 21 Aug, 1887 
Knnecki Romanus CMO. . . ,22 Junii 1884 
\Vasilkowski Ludovicus C
lO . 24 Maii 1890 
Oraczewski Oeslaus O
IO. . . 26 Jul. 1891 


IVanni. 
Wesolowski Stanislaw:; 01\10. 


Grzybowski Josephus C
IO 
Klarzak Josephus OMO. . 
Nowak Edmundus 01\10 . 
Bekrycht Wenceslaus CMO 
Stępień Martinus C
IO. . 
Grabowski Casimirus CMO 
Zawadzki Vincentius CMO 
Bielawski Alexander CMO. 
Rybacki Boleslaus OMO . 
Ulatowski \Vladislaus CMO. 
Topolski Bronislaus GMO . 


. 
. 21 XOY. 1890 
. . 6 Febr. 1888 
. 20 Febr. 1887 
. 7 Dec, 1891 
. 10 Febr. 1892 
. 1 Nov. 1891 
. 12 Jun. 1892 
. 22 Jan. 1894 
, 26 Jan. 189iJ 
. 7 Aug. 1889 
. . 6 Febr. 1894 
. . 25 Julii 1890
		

/catalogus_ecclesiarum0020_0001.djvu

			- 20 


Zawadzki Petrus CMO . 
Kru pa Franciscus C
I O . 
Oczkowski Andreas CMO 
Sokołowski Sigismundus CMO 
Walecki 'Venceslaus CMO. 
Tomaszewski Joannes CMO 
Załuska Leonardus . , . 


III anni. 
Szemborski Nicodemus . 
Kozanecki Adamus . 
Bryński Bronislaus . 
Dziuda Josepbus. , 
Raczyński Carolus, , , 
Biskupski Stephanus. 
Wołosiewicz Antonius 
Kręcicki Boleslaus . 
Szydłowski Stanislaus . 
Urban Joannes. . . . 
Grodzki Telesphorus. . 
Kapuściński Adamus. . 
Różycki Ludovicus . . 
Chwojnowski Vincentius . 
Bilski Stanislaus. . . . 
Barski Valerius O. Paul. . . 
Łaziński Alexander O. Paul.. 
II anni. 
Pawłowski 
Iarianus. . 
Zawadzki Eduardus. . , 
Petrykowski Stephanus. 
Zabłocki Vladislaus, . 
Mazuś Josephus . . . 
Szymak Josephus. , . . 
Szczepanek Franciscus . 


. 29 Julii 18U1 
. 19 Jan. 1893 
. ao 
ov. 1890 
. 2-1: Jan. 1893 
-1 Oct. 1892 
. 4 
oY, 1888 
. -1, Feb. 1865 


. 21 Sept. 1891 
. 17 Oct, 1891 
, 26 Ang. 1892 
. 1-1: Mart. 1889 
. 20 Oct. 1893 
. 1 ApI'. 1895 
. 17 Jan, 189
 
. 3 Oct. 1803 
. 24 Aug. ) 893 
. 12 Oct. 1890 
. 10 Jan. 1890 
. 15 Dec. 1891 
. . 22 Dec. 1892 
. 10 Sept. 188-1: 
. 22 Feb. 1892 
8 Dec. J 888 
1 ł Noy. 1878 


. 2 Fehr. 1893 
. . 22 Koy, 1892 
. 2 Sep. 1892 
. 25 Feb, 189-1 
4 Jut 1893 
. 1 Jun. J893 
. . 5 Jul. 1892
		

/catalogus_ecclesiarum0021_0001.djvu

			21 


. 7 Jan. 1892 
. 2 NOY, 1892 
. 13 Oct, 189-1 
. . 26 Dec. 1893 
. .!;> Jan. ] H91 
. 6 Mar. 1893 
. 9 Aug. 1893 
. -1 Jan. ]884 
. 2-1 Sept. 1892 
. 13 Maii 1897 


Butkiewicz Bronislaus. . 
Niewęgłowski Stanislaus 
Dyja Eduardus. . . . 
Łupiński Stanislaus. . . 
Płoński Franciscus . . 
Wyszomirski Bronislaus . 
Zalewski Franciscus. . , 
Chodkowski Stanislaus , 
l\furasik Stanislaus . . 
\V ojtysiak Wladislaus. , 
I anni. 
Lipiński Joannes. .. .. 20 Apr. ] 89-1 
BryI Josephus. . . .. 10 Jan. 1893 
Popiela Stanislaus. . . . . . l Mar. 189
 
Rusin Casimirus . . , . . .] 6 JJn. 1893 
Jaroniewski Vvladislaus. ., 16 Jut ]89
 
Jabłoński Wladislaus. , 27 Jun. 1896 
Piekieliński Josephus. . ł Feb. 1897 
Gruszczyński Leo. ., . 8 Apr. 1894 
Sewerynek Antonius.. , 22 Mar. 1895 
'Veteska Eduardus . . . . . Ił Noy. 1891 
Bartoszewski Wenceslaus, . . 7 Sep. 1895 
BrzU'
ki Henricus. , . . . . 2 Jan, 1896 
Smoleński AJexander, . . . . 17 Jul. 1891 
Kańczucki Antonius. . . . . 13 Jun, 1893 
Insuper 28 aspirantes eX'3pectant place- 
tum gubernii. 

 c, 
 . 
· Praeceptores Doctrinae Religionis et Morum 
in Scholis Publicls. 
Częstochowa, Michael Ciesielski, S. Tb. M" 
29 Sept. 1870, 93, 03, in gymnasio, rector ec- 
clesiae oli m VV. Mariawitki, cruce pect. dec.
		

/catalogus_ecclesiarum0022_0001.djvu

			- 22 


Joseph Magott, 1 Apr. 1877, 99, 02. 
Bonaventura Metler, 1866, 88, 08, vie. eccl. 
olim Fr. Franc. in Pyzdry, 
i\liec. Janowski, SS. CC. L. 2-1 Dec. 187-1. 98, 11. 
Franc. Jeleński, STC. 28 Mart. 1885, 09, 12. 
Stan. Kronenberg, 
9 Nov. 188!, 11, 12, vie. 
ad S. Barbaram, 
Kalisz, Ignatius Zielinski, S. Th. M., 27 0, t. 
1850, 7-1, 08 in gymna'3io. 
- Wenceslaus Kwarciański, SS. Can. Dr., 01'<.1. 
S. Stan. 3 cI. eq., 14 Sept. 1866, 90, 92, 
in schola reaIi et in gymnasio puellarum. 
Wlodim, Jasiński, 11 Jan. 1873, 95, 03, in 
sehola commerc., vic. eccI. olim PP. Bern. 
Joseph Nowicki, vic, eccl. oHm FF. Francisc. 
conv, in Kalisz. 
Adolphus Gozdek Ph. Dr. in schola puellarum 
comm, et in aliis, res. ad eccI. S. Nicolai. 
Joannes Ościk, Capellanus Nosocomii, vic. 
in Lutomiersk. 
Koło, BronisI. Kochanowicz, 3 Sept. 1880, 10, 
12, vic. Calis. ColI. 
Konin, Stanislaus Dutkiewicz, -vic. ad eccle-, - 
siam oHm PP. Reformatorum ibid. 
Pabjanice, Theodorus Zalewski. 7 Februarii 
1889, 04, 09, vicarius eeclesiae olim PP. 
Reform. in Lutomiersk. 
Leo Ośeik, 19 Dec. 1878, 91, 98, vk
 in 
Kowal. 
Eduardus Goc, 29 Aug. 1885, 08, 10. 
Piotrków, Antonius Grochowski, Asses. CQn3. 
Petric., Ord. S. Annae et S. Stan. 3 el. Eq. 
-1 Januarii 1860, 84, 88, in gymn, pu
r.
		

/catalogus_ecclesiarum0023_0001.djvu

			- 23 - 


Zeno Cwilong, STC. 12 Sept. 1865, 90, 05, 
in gymn. privato, vie. eceI. olim PP. Schol. 
Piarum, Ord. S. Stan. 2 cI. eq. 
Stan. Szabelski, 28 JuI. 1873, 91, 96, in 
gymnasio privato, vie. in Chocz, cruce 
pect. decor. 
Josephus Bromski, vicar. eccI. olim PP. Ber- 
nardinorum. 
Paulus Guranowski, 25 Jan, 1881, 06, 12 in 
scholis elem. 
Eug. LipiIiski, vic. ecc!. olim PP. Praedic. 
Vine. Wojciechowski, 28 Jan. 1881, 03. 11, 
in scholis elem, 
Radomsk, Casimirus Secomski, 27 Febr. 1876, 
02, 12, vicarius eccI. olim. PP. Francisca- 
norum, ibid. 
Joannes Peche, vic. loci. 
Sieradz, Stanislaus Grzywak, yic. in Sieradz. 
Turek, Franciscug Bucbalski, vic. loci, in pro- 
gymnasiis puerorum et puellarum. 
Wieluń, Boleslaus Osadnik, vjc. pd ecclesiam 
olim PP. SchoIarum Piarum ibid. 
Włocł
wek, WladisIaus Słuiałek, STM. 14 Jan. 
1881, 05, 12 in schola commerc. pueror. 
et puellar. 
Vine. Kwieciński, resid. ad eecI. par. WIad. 
in sehola puer. commere. 
Carolus Mako\\"ski, vic, Cath. in sehoIa pueIJ. 
et urbana. ab a. 1911. 
Edmund. Wolski, Vic. cath, q. S. ab a. 1912. 
WIadisl. Marcinkowsk i , 15 Jan, 1888, 12, 12. 
Zduńska Wola, Ign. Raszka, vicarius Ioci. 
Boles Iaus Szymanowski, vic, loci. 

 tXJ - ...
		

/catalogus_ecclesiarum0024_0001.djvu

			- 2-1 


8ASIlICA CATHEDRAlIS WLAOISlAVIENSIS 


tito BMV. in coelum Assumptae, 


a Mathia Golanczewski, eppo Wladisl. die 25 
l\Iartii 13łO aedificari coepta, ab Eppo Zbi- 
luto Golanezewski in opere eonsummata ; 
dein ab ano 1892 ad 1896 restaurata et 
reaedifieata ae die 10 .Maii 1896 ano ab 
Eppo Bereśniewicz solem niter eonsecrata. 
Indulg.plenarias. celebrat in fesUs Circumcisionis Dni. An- 
nuntiationis et Assumptionii K\IV. Anniversal'ium 
Dedi<'ationis obscl'vat Dum. II in OctobrJ. 


..
		

/catalogus_ecclesiarum0025_0001.djvu

			- 25 - 


1E

ll

n
@ @
 
ll@IrlW
 
CURAM ANIMARUM EXERCENS. 


\ 


I. OFFICIi1Li1TUS WLi1D1SLAVIEBSIS. 


t. Decanalus Wladlslavlensls, 


'in IJ;titl'ktlt ,rladiHlal"iens'i, (;llfJel.. ,ra I.H.za 1";f'Ilf;;. 


1. Włocławek (\Vladislavia), civitas, Benefi- 
cjum ft I cI. Ecclesia tito S. .Joannis Bap., 
aedif. ex lapide cocto ano J 586; numerus 
animarum fidelium l!O,500. 
Praep. Joan Śliwiński, S. T, C, Protonot. 
A post. Prael. Cath., Judex Surr., Decanus 
o q. S. ab a. 186-1. 
, .. f 1. St. Kieler, 13 Aug, J881, 05, 09. 
Vzcanz: l 2. Vinc. Eljasz, 1 Jul. 1883, 08, l t. 
Re,
id. Vincentius Kwieciński, 13 Sept. HH-l, 
98,1910. Vic. in Strońsko, praec. in schol.s, 
Eccl. Regul. 00. SSorum Ord. Fr. MinorUlll, 
Eccl. S. Vitalis, ad Semin. a. 1330 aedificata. 
Cap. mur. Immac. BMV. in Xosocomio. 
2. Boniewo, pag. Tit. EccI. 'V"isitatio BJl r., 
lignea, circa an 1760 aedif. n. a. 
,OOO. 
Adm. Theophilus Mądrzycki, 5 Martii 1876, 
98, 8, 
Cap. publ. lig. S. Crucis in Grojec. 
3. Brześć, 0pp. II cI. TE. 8. Stanislaus EAI. 
aedificata ex lapide cocto anno 1250 a Ca- 
simiro duce Cuiaviae; 1909 - 19')9 fundi-
		

/catalogus_ecclesiarum0026_0001.djvu

			- 26 


tus reaedif. sumptu parochian. et cura 
sac. Stephani Kuliński, n. a. 6,000. 
Praep. Vener. Capit, Eccl. Cath. \Vlad. 
rico Steph. Kuliński, 17 Dec. 1878, 96, 02. 
Eccl. S. Michaelis (olim PP. Dominicanorum). 
rico Joannes Gąsowski, '25 Jul. 1875, 02, 08. 
Saccl., mur. in carcere. 
4. Choceń, p. TE. S. A.egidius Abbas; lap. aedif. 
a. 1900 sumptu parochianorum, cura sac. 
W. Siemaszko. 
Adm. Wiad. Siemaszko, 28 Maii 1866, 91, 97. 
5. Chodecz, osada, TE, S. Dominic'lls; lap. a. 
1852 a parochianis aedif. n. a. 6,647. 
Adm. Val. Ziętkiewicz, 4 Febr. 1851, 76, 98. 
Vice-Dec. 
rico Joseph Ś witkiewicz, 1886, 08, 12. 
Cap. mur. S. Jacobi Ap. in coemeterio. 
6. Dąhic. p. TE, SS. Trinitas, aedif. ex lig. 
a. 1790 ab Ignat. et Joanna Zagajewscy, n. 
a. 1,800. 
Adm. Stan. Kasiński, 13 Apr, ] 872, P5 10. 
7. Grabkowo, p. TE. 86, lIJm'ia Magdalena; 
lap. ex saec. XV; n, a. 2,167. 
Adm. Joannes Kasperkiewicz, 24 Jun. 1865, 
89, U7. 
Cap. mur. BMV. in cOeJnet. a. 1865 ab Ign. Doma- 
radzki aedificata. 
8, Kłobia, p. TE. S. A.dalbe'rtus EM. lap. aed. 
a. 1888 a parochianis, Imago BMV. Dolor. 
gratiósa voce populi ; n. a. 1,018. 
Adm. Clemens Gawlikowski ]3 Nov, 1881, 
03, 11.
		

/catalogus_ecclesiarum0027_0001.djvu

			27 - 


9, Klóbka, p. TE. S. Procopus Jf. lap. a, 1880 
aedif. Imago S. Procopi gratiosa yoce ppli; 
n. a. 2,860. 
Adm. .Joseph. Kowalski, 22 
oY. 18-16, 77, 86. 
Resid. Vinc. Marciniak, 11 Jan. 1879, 04, 00, 
vic. in Mstów. 
Cap. S. Proco pi, lig. in coemet. a. 1865 aedif. 
10. Klotno, p. TE. 85. T1"il1itas; ab Aemilia- 
no Kretkowski et paroch, ex lap. cocto 
a. 1881 aedif. Imago grat. S, Theclae, ap- 
pro bata ab Ant. Ostrowski Ep, \\'ladisl. 
a. 1 752; n. a, 2,038. 
Adm. Franc. Świetlicki 1 Jan. 1863, 86, 91. 
Cap. lig. in coemeterio. 
11, Kowa], os. TE. S. Ursula VJI. lap. aedif. 
a. 1590 a Petro Tylicki Eppo Cracov., au- 
eta, sumptu paroch. cura prael. Const. Wa- 
berski; n. a. 6,670. 
Adm. Ignat. Zbirochowicz, S. Th. M" 1 Febr. 
rico \Venc. Rybarski, 6 Aug. 1887, 12, 12. 
Vic. Leo Ościk, 19 Dec. 1867, 91,12., praecep. 
relig. in scholis nrb. in Pabianice. 
Cap. mur. S. Crucis in coemet. et aUa S. Rochi ano 
1884 aedif. 
12. Kruszyn, p. TE. lnv. S. Crucis, lap. aed. 
. 16łO ano a Luca Dąbski, Can. Cracoy.; n. 
a. 
,102. 
Adm. Fr. Wtorkiewicz, 6 Oct. 1871, 97, 10. 
Vic. Stephanus Rylski, 12 Ang. 1884, 09, 12. 
residet in Ciążeń. 
Cap. lig. S. Marci in 
akunowo a. 1765 aedificata.. 
13, I
ubień, os. TE. 8S. Cm' Jesu, aedificata 
a. 1880 ex lap, cocto, sumptu paroch.; d.
		

/catalogus_ecclesiarum0028_0001.djvu

			- 28 - 


26 Jun. 1909 consecr, ab Exc. Zdzitowiecki 
Ep. "T; n. a. 5,020. 
Adm Adalbert. Rusin, 14 ApI', 1844, 68, 11, 
rico Th, Opasewicz, 20 Dec. 1880, 12, 12. 
. El'cl. fil. mur. S. Andreae in Wola Pierou:a et Cap. 
publ. mur. in Kamionna. 
1-1. Lubomin, p. TE. S8ma Trinitas, lig aed. 
a. 1794 a Martino Chyczewski, Sufr, 'VI. 
n. a. 410. 
A.dm., Leo Michalski Canon. Cath. Procur. 
Capit. n, 15 Oct, 1845, 69, 12. 
15. Lubraniec. os. TE. BMV. de monte Car- 
melo, Patr. S. Joann es. Bapt. aedif. ex mul'O 
a. 1490 a Gregorio et Joan. Lubrańscy; 
anno 1906 funditus reaedif. cura sac. SL 
l\Iuznerowski, die 16 Julii 1909 ab Exc. 
Zdz;itowiecki consecr. n. a. 4,6iO. 
Adm. Josephus Jędrychowski, 3 Julii 1871, 
94. 10. 
Vic. Franc. Pruski, 27 Oct, 1879, 04 J 12. 
Cap. mur. S. Annae in coemetcrio. 
16. Przedecz, os. Ii cI. TE. 8. Familiae, lap. 
ano 1907 aedif. sumptu parochian. cura 
sac. J. Ornastowski, consecr. 27 Jun. 1909. 
ab Epo Zdzitowiecki; n. a. 4,955. 
CW'. Jos. Ornastowski, 26 Mart. 1859. 85, 02. 
Vic. Franc. Rawicki, 25 Jan. 1888, 10, 12. 
17. Śmilowice, p. TE. S, Bartholomeus Ap. 
lap. aedif. cir. a. 1828 a Mathia W olicki 
et parochianis; n. a. 1,55łl. 
Adm. Joan Topoliński, 12 Jul. 1871, 98, 12. 
18. Wieniec, p. TE. S, lvicolaus EG. et S. 6ta- 
nislaus ](ostka, lap. a. 1882 aedif. sumptu
		

/catalogus_ecclesiarum0029_0001.djvu

			29 - 


DO. Kronenberg et parochianorum; anno 
1895 die 20 Octr. consecrata ab Alexandro 
Bereśniewicz Epo Wladisl. Parochia ano 
1;)68 incorporata Capitulo Cath. \VladisL 
n. a. 3,030. 
Adm. Stan. Chodyński, Praelatus Cath. 'VI. 
q. s. ab a. 1882. 
rico Antonius Margoński, 17 Jan. 1868, 90. 11. 
Cap. publ. JChr. in coemeteri) ex lap. cocto a. 1899 
aed. sumptu baronis Leopoldi Kronenbcrg haere- 
dis lod. 
19. Wistka, p. TE. S. Bartholomeas Ap., lig. 
an. 1788 ab Andrea Zbojeński aedif. n. 3. 
1,500. 
Adm. Ignatius Lisiecki, 13 Jan. 1872, 98, 06. 
20, Zgłowiączka, p. TE. Nativ. BJf'V. lap. 3n 
erect. ign. Imago B
IV. grat. voce ppli; 
n. a. 2,950. 
Adn'l. Joannes Łabęda, 8 .Jan. 1877, 00, 09. 
Vic. eccl. Cathedr3lis. 


In D;Rtl.ictu Gostinensl, GlIbel.lli
 "-al'sal"iens;. 
21. Białotarsk, p. TE, Excaltatio S. Crucis; lig 
an, 1800 a Capitulo Plocensi erecta; (no- 
va aedificatur); n. a. 3,950. 
Adm. Marian, Jankowski, 15 Aug. 1874,97,06. 
22. Duninowo, p. TE. Imrnae. Cone. BJ/Y., 
SS. Trinitas, Patr. S. NieolalIs, mur, a. 1910 
sumptu parochian. aedificata, cura 8ac. 
l\Iiecislai Kozakowski, consecrata die 11 
Junii 1911 ano ab Epo WIad. Zdzitowiecki. 
Adm. Vene. Boratyński 17 Sept. 1870, 93. 12. 
('ap. publ. in coem. ex lap. cocto aedificata sumptu 
pHrochianorum an 1858 sub tito JCrucifixi. 


. ... .
		

/catalogus_ecclesiarum0030_0001.djvu

			- 30 - 


z. Decanalus Jfleszawiensis, 


In D;sf,.;cfll, 
"'ieszał'iRlls';, (;"beJ'Ił';o raJ'sat'i.ells;. 
., 


. 


1. Nieszawa, op. II cI. TE. S. Hedwigis, lap. 
aedif. a. 1528 a \Vladislao II Rege Pol.; 
n. a. 3,000. 
Praep. Joseph Kempf, S. T. M. 2 Febr. 18-18, 
73, 09. 
Vic. Bronislaus Grabarek, 9 Febr. 1878, 04, 
OR, residet in Połaj ewo. 
Eccl. In 'l/en t. S. C1'ucis; mur., olim PP. Franc. 
rico Wiad. Zaremba, 23 Jun. 1862, 87, 07. 
Eccl. f
lial. S. Stanislai EM. in Przypust, olim paroch. 
2, Bądkowo, p. TE. S. j}Iatheus Ap., lap, ex 
saec. XVI; n. a, 2,890. 
Adm. Joseph Szadkowski S, Th. D. 27 Mart. 
1870, 95, II. 
3. Broniewo, p. TE, S. AdalbertuB EM., lap. 
aedif. a. 1860 a parochianis; n. a. 933. 
Adm. t>tan. Salski, 7 Maii 1877, 00, 08, 
4. Bronislaw, p. TE. S. Bartholomaeus. a. 1873 
aedif, ex muro a parochianis; ab E po Vinc. 
Popiel consecr. n. a, 860. 
Adm. Rudolphus Filipski, S. Th. M. 17 Apr. 
1869, 
5, 10, Prof. in Semin, 
Curam animar. agit Admin. in Broniewo, q. S. 
5. Broniszewo, p. TE, S. Benno EG., mur, 
a. 1902 aedif. sumptu parochian.; die 12 
Junii 1904 ab ExceI. Stan. Zdzitowiecki, 
Epo WIad. consecrata; n. a, 2,5
0. . 
Adm. Gaspar Korycki, 4 Jan. 1844, 72, 11.
		

/catalogus_ecclesiarum0031_0001.djvu

			31 


, 


6. Byczyna, p. Immac. Conc.. BJ..-łIr. et S, Hed- 
vigis Vid. lap. ano 1883 aedlficata; a Vin- 
centio Popiel Epo Wl. consecr. n. a. 2,613. 
Adm. Ant. Kalinowski, 28 XOY. 1871, 95, 10. 
7. By'oń, p. TE. S. Jacobus Al)., mur, aed, a. 
1907 a parochianis, cura sac. SZluecki, 
et die 1 Maii 1908 ano ab Eppo \YladisL 
Zdzitowiecki consecrata; n, a. 2,822. 
Adm. Gustayus Maternowski, 21 Julii 1871, 
97, 10, S. Th. L., Pb. Dr. 
8, Koneck, p. TE. 8. Procopus M., mur. ano 
1902 aedif, sumptu parocbian., cura sac. 
Książkowski; d. 26 August. ] 909 ab Exc. 
Zdzitowiecki cOllsecr.; n. a, 2,500. 
Adm. Jul. Godlewski, 16 Jul. 1874, 98, 10. 
9. Kościelna Wieś, p, TE, Laurentius M, 
lap. ex saec. XV.; n, ano 
,200, 
Adm. Ign. Majewski, 29 Oct. 1867, 91, 97. 
rico supe,"nume,'. Franciscus .Stawicki, 3 Dec. 
1873, 97, 10. 
Cap. publ. lig. Rożki. 
10. Krzywosądza, p. TE. AssurnptlO BiJ,n'. 
lig. aedif. ano 1863 a Josepbo e Luduvica 
Modlińscy; n. a, 3J
00. 
A.dm. Leo Pluciński, 13 Maii 1871, 96, 04. 
Cap. mur. S. Joseph in coemeterio. 
11. Lubanie, p. TE.' S. Nicolaus EG. lap. aed, 
an 1130 a petro Dunin; d. 18 Aug. 1909 
sb. Exc. Zdzitowiecki consecr,; n. a. 3,600. 
Adm. WIad. Kubicki, STM. 5 Maii 1869, 91, 00.
		

/catalogus_ecclesiarum0032_0001.djvu

			- 32 - 


12. Lowiczek, p. TE. 8. Crux. Patr. S. Aegi- 
dius, lig. aedif. ano 1771 a Chrysost. Słu- 
bicki; n, a. 1,112. 
Adm. Fr. Królikowski, 25 Mart. 1875, 98, j 2. 
13. Mąkoszyn, p. TE. S. Jacobus Ap" lig. 
nova aedif, n. a. 2,ll40. 
Adm. Vinc. Wrzaliński 29 Apr. 1876, Ol, 10. 
rico vacat. 
Ił. Orle, p. TE. S. Dorothae V.M., lig'. aedif. 
a. 1780 sumptu parochian,; n. a. 1,400. 
Adm. Anast. Wojciechowski, ord. Ref. 1836, 
59, 77, 
15, Osięciny, os. TE. Patricinium BMV. lap. 
aedif. 185-1 a comite Josepho Skarbek; n. 
3. 2,200. 
Adm. Victor Janowski, 13 Dec. 1866, 89, 05. 
16. Ostrowąs, p. TE. Nativitas BJl V. lap. 
aedif. 1863 a parochianis. Imago B
IV. 
thaumaturga voce ppli; n. a. 1,476. 
Adm. Wenc. Gaizler, 29 Sept. 1877, Ol, 09. 
Cap. mur, S. J03eph in coemeterio. 
17. Piotrkowo, os. TE. S. Jacobus Ap, lap. ex. 
S1ec, XVII; n, 8. 3,680. 
Adm. Alex. Dąbrowski, 4 Jun. 1844, 78, 96. 
°Vic. Anton. Godziszewski, 8 Jan. 1889, 12, J 2. 
El'cl. fil. S. Laurentii }1. in Kaclewo, consecrata die 
13 Sept. 18-18 a. a Petro Mieszkowski, eppo Marga- 
ritensi, Suk Wiad. . 
18. Polajewo, p. TE. .ss. Tr'initas; lap. aedif. 
a. 1818 ab Adaib. Sokołowski, n. a. 1,560. 
Adm. Laur, Kotłowski, 15 Jan. 1832, 56, 79. 
Resid. Bronislaus Grabarek, 9 Febr. 1878, 04. 
08, Vic. in Nieszaw8.
		

/catalogus_ecclesiarum0033_0001.djvu

			33 


19. Raciążek, 08. II cI. TE. 6. Hieronym'lls ED. 
lap. aedif. a, 1592 a comite Hieron. Roz- 
drażewski. Eppo Wlad,; n. a. 5.000. 
Pmep. Wl. Górzyński, 22 ApI'. 1856, 80, 10, 
Bibliot. Semin. WIad. 
rico Joseph Pyzdrowski, 31 Jan. 1883, 09, 12. 
Eccl. SS. Petri et Pauli in Ciechocinek, a. 1890 
aedif. ex piis fidelium oblationib. cura sa('. 
F. Lutoborski; die 25 Sept. 1905 a conse- 
('rata ab Exc. Stanislao Zdzitowiecki, Eppo 
\Vlad. 
Capellanus Adalbertus Helbich, vic. in Opa- 
tówek ab ano 1910. 
20, Radziejów, os. II cI. TE. Assumptio B..WV. 
lap. ano 1331 a Grotho Ep, Cracov. acdif. 
n. a. 3,976. 
Praep. Leo Moczyński, Prof. Semin. q, s, ab 
an 1902. 
rico :Mattb. Grabowski, 10 Sept. 187-1, 00, 08. 
Eccl. Invent. S, Crucis (oHm PP. Franciscan.). 
rico Casim, Sulikowski, 3 Apr. 1855, 78, 08. 
21. SadIno, p. TE. S. Nicolaus EG. lap. aed. 
I a, 1856 sumptu parochianor.; n. a. -3,500. 
A.dm. Petrus Czapla S. T. Dr. Pater spirit. 
in Semin. q. S. 
rico BUpernU'ł't't. Ignatius Rudziński, 26 Julii 
1882, 07, 08. 
Cap. mur. S. Adalberti in coemeterio. 
22. Sędzin, p. TE. S. Mathaeus Ap. lig. aed. 
a. lf>72 a Capitulo Cathedr. Plocensi et 
reaed. circa a. 1750; n. a. 1,285. 
Adm. vacat. 


3
		

/catalogus_ecclesiarum0034_0001.djvu

			- 3-1 - 


Residet, Vineent. Czarnecki, 10 April. 1876, 
99, 10. Vie. in Bolepzczyn. 
Parochia fil. in Kobiellce sine ecclesia, 
23, Siniarzewo, 'f). TE. S. Jacobus Ap. lap. 
aed. a. 1642 a Joanne Umiński, n. a, 1,138. 
Adm. Alexius Hofrnan, 17 JuI. 1868. 93, 00. 
24. Służewo, os. TE. 8. Joannes Bapt. lap id. 
aedif. circa an 1560 a Joanne Służewski; 
eonsecr. a Stanisl. Karnkowski, Ep. WI. 
1581 ano n. a. 8,500. 
Adm. Laurentius Waszak, 8 Ang. 1836. 62, 
85, Dec, 
ieSZHV. Ord. S. Annae II c!. et 
S. Stan. 3 cI. Eq. 
Vic. Fr. Szczygłowski 26 Sept, 1876, 00, 02, 
Ord. S. Stan, 3 cI. eques, residet in Ale- 
xandrowo. 
Cap. ]lubl. Transfig. D
JChr. in Alexandrowo. t 
25. Straszewo, p. TE, S. Madinus EC, li
. 
aedif. a. 1780 a Cap. WIad. n. a. 1,783. 
Adm. Wenc. Linowiecki, 16 Sept. 1875, 98,08. 
Eccl. oUm PP. Carmelital'Um in Zakrzewo.-Cap. publ. 
mur. in Straszewo et lig. in Seroczki. 
26. Świerczyn, p. TE, S. Mathaeus Ap. lap, 
aedif. a. 1853, sumptu paroehianorum; n. 
a. 3,650. 
Adm. Edm. Krynicki, 16 Nov. 1870, 93, 04. 
Eccl. fil. in Chaino, sine templo. 
Cap. publ. lig in Czarnaninek. 
27. Witowo, p. TE. S. Andreae Ap. mur. an, 
1902 aedific. eura bodierni parochi, sumptu 
parochianor.; die 19 Jun. 1904 ab Exe. 
Stan. Zdzitowiecki Ep. 'VI. eonsecratn; 
n. a. 2,550.
		

/catalogus_ecclesiarum0035_0001.djvu

			- 35 


Adm. Josn. Szafrsński. 7 Jun. ] 855. 85, 93. 
Cap. mur. H. Crucis in coemetcrio ab a. lSt5. 
28. Zbrachlin, p. TE, S. Jacobus Ap. mur. 
sumptu parochian. aedif. a. ] 889; die 20 
A ug. J 909 ab Exc. Zdzi towiecki conseer.; 
n. a. 1,560. 
Adm. Bolesl. Chyczewski, 11 Jan. 1845. 71, 12. 


,a.a I 


II. OFFI[IALATUS CALISSIEnSIS. 


3. Decanatus Całissiensis, 


,in Di"filtJ'ktlt ct GllbcJ'nio Ca[iss';,cJl,s,i. 


1. Kalisz, civ. lnsignis C(Jllegiata simulqe pa- 
1'och. I eL TE. As.
um. Bit/V. Jap. ano 1790 
cura Stanislai Joseph Kłossowski, praeIati 
Calis., sump. paroch, aedif. Habet thaum. 
i mag. S. Joseph, a Pio Po. VI a. 1786 eo- 
ronatam; item gratiosam imag. J. Chr. c-ru- 
cem portantis, recognitam a WIad. Łubieński, 
AEp, Gnesn. ae imaginem B.LlfV. ab 19ne 
dietam; n. a. 10,000. 
Praep. Vener. Capit. Colegiatae Calissiensis, 
! 1. Edu8rd. Lidtke, Not. Cons. 13 Sept. 
1879, 02, 08. 
V' 2. Zeno Kalinowski. S. Th. M. 9 Dec. 
lC.: 1 3. Brolc
a

WirZ, 3 Sept. 1886, 10, 
12, residet in Koło. 
Eccl. S. Stanislai EJl. (olim PP. FrRnciscan.) 
a. ] 257 aedif. a duce Caliss. Boleslao Pio 
eiusque uxore B, Jolenta; post restaurat.
		

/catalogus_ecclesiarum0036_0001.djvu

			- 36 


conseCl. per 
lich. 
Iarszewski, Eppum Wl. 
1862,an. 
Vie. Joseph Nowicki, 11 Jan. 1869, 96, 02. 
Sacellu'I1l lig. 8. Adalberti, in pago Zawodzie. 
Rypinek p. Eccl. fil. cum cura animarum, mur. S. Go- 
thardi, a. 1910, cura can. Szafnicki, sumptu paro- 
chian. aedific. 
2. Kalisz, eiv. par. .s. ]{icolai bG. I cI. lap. 
aedif. cir. annum ) 255 a Boleslao Pio, duce 
Calis.; n. a. 12,000. 
Praep. Joannes Xepom. Sobczyński, 13 Maii 
1861, 84, 01, Dec. Can. ColI. Calis.; Praeses 
Cons. For. Calissien, ord. s. Stan, 3 cI. 
eques; decor. cruce pectorali. 
f 1. Mich. Majewski, 1 Oct. 1865, 87, 09. 
JT' ord. S. Stan. 3 cI. eques. 
ze.: ' 1 2 . Nicolaus Papieski, ord. S. Pauli I 
Erem. 1869, 00, 08. 
Residet. Adolphus Gozdek, Dr, Ph. 14 Maii 
1876, 02, 12, praeceptor religionis, 
EeeZ. Visitat. BMV. (olim pp, Bernardinor.), 
lap. a. 16
2 aedif. 
Vic. \Vlodim. Jasiński, 12 Jun. 1873, 95, 04. 
Ecci. Patrocinii S. Joseph (oHm PP. Reform.), 
aedif. ex mUlO a. 1665, consecr. 1673 per 
Joannem de Burzenin, Suffr. Gnesn. 
Vic. Victor Sakowicz, Fr. Min. 1833, 57. 00. 
3. Bliz8nów, p. TE, Nativ. BJl f. Patr. S. Ni- 
colaus EG. lig. aedlf. a. 1532. Habet imag. 
BMV. grat. voce ppli; n. a, 3,270. 
Adm. Franc. Nowak, 15 Sept. 1866, 90, 12.
		

/catalogus_ecclesiarum0037_0001.djvu

			- 37 - 


4. Blaszki, op. TE. S. Anna, mur. a. 1770 ab 
Ignatio Lipski; n. a. 5,858. 
Adm. Alex. Kruczkowski, 
-l Jun. 1850, 7-l, 04. 
Vic. Ant. Wróbel, 12 Apr. 1885, 12, 12. 
Cap. mur. Joannis Ev. in coemet. et lig. BMY. in p. 
Brończyn. 
5. Borków, p. TE. S. Andreae Ap. Jig. aedif. 
'_ a. 1712 a Barth. Tarło, Eppo Posnan,; n. 
a, J,750. 
Adm. Antonius Dąbrowski, ] 9 Apr. 1874, 
99, ] 2. 
6. Brudzew, os. TE. f:J. Jacobus Ap. mur., ano 
1904 aedif. sumptu parochianor" cura sac. 
M. Brykowski d. 1;) Maii ] 909 !ib ExC.'el. 
Stan. Zdzito
vieckj, Eppo '''lad. COllsecr.; 
n. a. 3/t67. 
Adm. Casim. Nieznański, 15 Jan. 1875, 98, 12. 
Eccl. fil, lign. S. Stanislai EM. in Lipe, a 1754 aedif. 
ab Eleonora Lubomirska, de gentc Małachowska, 
l-o voto Lipska. 
7. Chełmce, p. TE. Nativitas BllIV. lap. l8
3 
ano aedificat8; consecrata 1912 a. sb Exlmo 
Dno Stan. Zdzitowiecki Eppo Wlad, n. a. 
4,260. 
A
m. Adalbertus Owczarek, STM., 3] Dec. 
1875, 98, 04; Suae Sanctitis Camerarius 
Intimus, Can, Cath" Regens Consist. WIad. 
V1:C. Jos. Połatyński, 20 Febr. 1882, 05, 06. 
Cap. mur. S. Francisca6 Rom. Vid. in coemeterio. 
8. Chlewo, p. TE. S. Benedictus Abba.ę, lap. 
n, 8. 4,250. 
Adm. Joan. Krajewski, 17 Oct. .1869, 92, 10. 
Eccl. fil. mur. in Gać, Ut. S, Margarita6 VM.
		

/catalogus_ecclesiarum0038_0001.djvu

			- 38 - 


9. Chocz, p. TE. S, And1'eas Ap. lap. aedif. 
a. 1629 ab Andrea Lipski Eppo Wladisl. 
Imago BMV. grat. voce ppli; n. a. 4,880. 
Adm. 
Iarcellu
 Sawieki, 1866. 88, 1], 
Yic. Stanisl. Szabelski resid. in Piotrków. 
Eccl. S, Michael Arch. (olim PP. Reform,), 
mur. 8. 17:l0 aedif. ex piis eleemosinis. 
Vic. Ign. Rechciński, 23 Julii 1879, 03, 09. 
10. Dębe, p. TE. Anuntiatio BJl V. lig. aed. 
ano 1607 a Stanislao Mikołajewski. Hic 
imago thaumaturga BMV., recognita a Sta- 
nislao Karnkowski et Gabr. Podoski (1771) 
Arch. Gnesn,; n. a, 
,752. 
A,dm. Joan Cyranowski,16 Jun. 1876, 00, 10. 
Eccl. fil. lig. S. Michaelis in Zborów, a. 17 0 )6 aedif. a 
Josepho Molski et Cap. publ. mur. S. 
icolai EC. 
in Kamień, acd. a JuUano Czartkowski haerede loci. 
11. Dobrzec, p. TE, 11!ichael Arch. lap. 1882 
an aedif. sumptu parochianorum; a Stan. 
Zdzitowiecki Eppo WIad. ano 1906 conse- 
crata; n. a. 4,600. 
Adm. Wladislaus Jankowski, Can. Col. Cal. 
Ord. S. Annae 3 cI. eq. ] 3 Mart, 18,43, 66, 08. 
Vic. Romanus Kmiecik, 26 Febr. 1889, 11, Ił. 
Cap. publ. mur. in Szczypiorno. 
12. Dzierzb:n, p. TE. 00. SSorum; lap. ano 
1115 erecta; n. a. 3,272. 
Adm. Valent. Bąkowski, 13 Febr. 1839, 62, 01 
13. Giżyce, p. TE. T'ransfi.Qwratio Dni, lap, a. 
1878, cura RD. Ignatii Płoszaj, Prael. C91. 
Calis. a parochianis aedif.; n. a. 5,151. 
A.dm. LuCianus Jaxa, 7 Jan. 1852, 85, 02.
		

/catalogus_ecclesiarum0039_0001.djvu

			- 39 - 


rico Supeł'num. Th, Migasiewicz, 18 Dec. 1884, 
09, II. 
14. Godziesze Wielkie, p. TE. S. Bm.tholo- 
maeus Ap. lig ano 1782 aedif. cura pleb. 
Nicolai Panecki; n. a. 7,57ft. 
. Adm. Lud. Wiśniewski, 13 Aug. 1864, 90, 08. 
Vic. Steph. Martuzaiski, 1 Jul. 1887, 09. 11. 
'15. Goliszew, p. TE. Immac. Gonc. BV. Patr. 
f:s. Petrus de Alcant. lap. aediflCata ,B. 1849 
a Petro et Thecla Radoliń sCJ; n. a. 2,Oft8. 
Adm. Math. Brykowski, 28 Febr. 1863, 86, 12. 
16. Góra, p. TE. Assumptio Bl11[/'". Patr. S. Ja- 
cobus Ap. lig. a. 1792 a parochi
nis aedif. 
Habet imag. BMV. At alteram S. RLlchi grat. 
voce ppli; n. a. 2,605. 
Adm. WIad. Sadowy, 14 Febr. 1875, 98, 07. 
17. Iwaoowice, os. TE. S. Gathanna BV. lap. 
an. 1436 aedif. a Bartholomaeo Gruszkow- 
ski, n. a. 5,ft31. , 
Adm. Franciscus Paweiski, 6 Sept. 1886, 89, 
09, cruce pectorali decoratus. 
Vz'c. vacat. 
Cap. lig. in Kamienna tito SS. Trinitatis. 
18. Kalinowa, p. TE. &. Maria Ma9dal., lap. 
aedif. circa an, 14:65 a Joanne Zaremba; 
n. a. 927. 
Adm. Antonius Borowski, prof. in Seminario, 
S. Th. L. 28 l\Iar. 188ł, 06, 12. 
19. Kokanin, p. S. l11aria ....1fagdalena, lap. 
1883 a, aedif. n. a. 1.021. 
Adm. Ignatius Płoszaj, rrael. Colleg. Calis" 
q. S. 1907 an,
		

/catalogus_ecclesiarum0040_0001.djvu

			- 40 - 


Re.r;idet Josephus Szafnicki, S. Th. M., Can. 
Col. Calis., q. s. ab a. 1908. 
2U. Kościelec, 1). TE. S. Adalbe'rtus EM. Patr, 
S. Joseph, lig. ano erect. ign,; n. a' 3,700. 
Adm. Joseph Januszewski, 4 Mart. 1862, 8oj, 11. 
2 ł. Kościelna Wieś, p. TE. 
. Lauuntius J.'fiJ. 
lapid, aedif. a. 1123 a Petro Dunin; n. a. 
1,945. 
Adm. Evar. Hornow
ki, 22 Sept. 1868, 00, 08. 
22. Kosmów, p. TE. S. Laurentius ..LlI, lig. 
ano 1661 reaedif.; D. a. 1,500. 
Adm. AntoD. Szymański, Ph, Dr. 27 Octob. 
1881, 04, 10, in Semin. Pfllfessor. 
Re.r;idet Romanus Zieliński. [) Febr. 1
7;), 99. 
OS, vicarius in .Z8górów. 
23. Koźminek, 08. S. Joannes Baptista, saec. 
XV erecta; n, a, 4.211. 
Adm. Eduardus Kopczyński, 
8 Aug. 187-1, 
98, U7. 
Vic. Mar. Chwilowicz, prof. in Sem. S. 'rh. L. 
2 April. 1886. t O, 12. 
Ercl. fil. m Uf. HM V. in Złołniki, n. 1777 aedif. 
24. O patówek, os. T E. S. JJoTothea VlIl., lap. 
circa a. 1370 aedificata :t Jaroslao Skot- 
nicki. Archiep. Gnesn.; 1911 :t. fllnditus 
reaedificata oblationibus pamch. cura sac. 
A. MarczewRki, conseCfn ta 19 I 2 a. ah Excel. 
Dno Stan. Zdzitowiecki, eppo 'Vladisl. n. 
a. 3,981. . 
Adm. Adam 
rar
zewski, S. Th. Dr. ł O Dec. 
186:-ł, 90, 03, crucc pector, decoratus. 
Vic. Ad. Helbich, II Jan. 1869, 92, 09, resi:. 
det in Ciechocinek. . 
Cap. mur. S. Jog
r,h in coemeterio.
		

/catalogus_ecclesiarum0041_0001.djvu

			- .H 


25. Pamif:cin, 1). TE, S. Joamzes Bapt.. lig. 
aU. I G28 aedif, ab Andrea Radoliński et 
.Joanna. Radolińska; n. a. 2,200, 
Adm. Joan. Brzezi11ski, 14 Oct, 1866, 90. 01. 
26. Piątek Wielki, p. TE. S. Jla'rtl'rtus EG., 
lig. aedif. sae". XV. Imago B
IV. grat. 
voce ppli; n. a. 1,006. 
Adm. Felix Januszewski, 30 Maii 1868, 96, 01. 
27. Przezpolew, p. TE. S. Gatharina VM. et 
BJ1 Y. de GOJ7.C:olatione, die 27 Aug. 1900 jctu 
fulminis tacta et combu.,ta, nt)va aedi- 
ficatur, Ibi imago BMV. grat. yoce ppli; 
n. a. 2,850. 
Adm. Stan. Ml'Ozo\Vski, 16 Oct. 1862, 85, Ol. 
28. Rajsko, p. TE, S. .lllichael Arl'h. et 8. .Jla- 
(hias Ap. lap. A. 1607 aedif. Habet imag. 
S. Valentini M, gratiosam, cum approb. 
Pii p p. VI; n. a. 4.120. 
Adm. Hip. Zieliński, 13 Aug. 1873, 96, 07. 
29. Rychnów, 1). TE. 00. 88m'urn. lign.; a. 
1782 a Jacobo Skowroński aedific.; n. a. 
1,700. 
Adm. Alex, Kokczyński, 6 Jan, 1877, 01, 09, 
30. Staw, os. TE. S. Nicolaus EG., lapid. ano 
1521 nedif. a Joanne Jarando de Brudzew; 
n. a. 3,300. 
Adm. Jos. Widawskj, 28 Fehr. 1869, 91, 09. 
31. Stawiszyn, os. TE. S. BaTtholom. Ap. lap. 
aedif. a. 1350, a Casimiro M. Rege Polo- 
niae; n. a. 3.000. 
Adm. Bronisl. Kozankiewicz, 20 Dec. 1866, 
89, 97. 
32. Tlokinia. p. S. Jacobus .itp. lig, ano erect. 
ignotus; n. a. 2,872.
		

/catalogus_ecclesiarum0042_0001.djvu

			, 


- -1
 


Adm,. WIad. Perliński, Vice-Dec. 31 Maii 
1850, 75, 83. 
33. Tykadłów, p. TE. S. Cathm'ina VoM, mur. 
a. 1905 sumptu parochiall, aedif. et d. 8 

Iaii 19JO ab Exc, Zdzitowiecki consecr.; 
n. a. 1,400. 
Adm. Thaddaeus Czapski, 2 Apr. 1874, 99, 11. 
34. Zbiersk, p, TE. S, ursula VlłI.; lig. ex 
saec. XV; n. a. 2,100. 
Adm. Felix Jaroszewski, 6 Nov. 1865, 88, 11. 
Cap. mur. JChristi Crucifixi in cometerio. 
 
-z::;;>'
 


4. Decanatus Colensls, 


in J);Sfl'icflt ColelIs;, GllIJPI'tl';O Ca[;"ls';-eIlS';. 


1. Koło, civ. II cI. TE. S. Cru.x, lap. aedif. a. 
1407. Habet imag. BMV. gratiosam voce 
ppJi; n. a. 6,206. 
Praep. Adalb, Gniazdowski, Dec, loci, 27 Jan. 
1866, 88, 11. 
Yic, Stephanus Downer, 13 Au
. 1886, 11, 12. 
Eccl. Fr. Minorum in Koło (Rotopoli). 
2. Białków, p. TE. .s. Stanislau.s EM. lig. aed. 
ano 1809. ab Andrea Chlebowski parocho, 
n. a. 1400. 
Adm. Eduardus Michniewski, Ord. Paulin, 13 
Jan. 1842, 67, 12. 
3. Blenna, v. TE: S. Alargm'ita V.Jl. et S. Mi- 
chael Al'ch., lap. aedif. a, 1861 sumptu pa- 
rorhianorum. Habet imag. BMV. grat, voce 
ppli; n. a. 1,520. '
		

/catalogus_ecclesiarum0043_0001.djvu

			- 43 


Adm. Henricus Nowierski 10 Jan. 1876, Ol, 12. 
Cap. mur. S, Mariae Magda!. in coemeterio. 
4. Brdów, os. TE. S, Adalbertus EJ£. lap. ex 
s lec. XV. Habet. imag. BMV. gratiosam 
yoce ppli; ll. a. 2,790. 
Cur. Leo Jarosiński, 19 Mar. 1870, 93, Ił. 
5. Brudzew, os. TE. S. Nicolaus EG., lap. aed. 
saec. XV a fratribus Jarandy haered. loci, 
a. 1730 ab Epo Franc, Kraszkowski Suffr. 
Gnesn. cOllsecrata; n. a. -4,633. 
Adm. Leo Kempski, l Apr. 1866, 90, 08. 
rico Joannes Krzyżkowski 22 Aug. 1887, 12. 1:!, 
residet in Parzno. 
('ap. mur. S. Spiritus in Brudzew et alia mur. S. Joan- 
nis Nepo11l. in Galcwo. 
6. Dęby Szlacheckie, p. TE. Assumptio BJlr. 
lig. aedif, a, 1737 a Stan. Zakrzewski; n. 
a. 2,975. 
Adm. Nicol. Kozłowski, 6 Dec. 1863, 86, 07. 
Eccl fil. lig. S. Mkhaelis in Oeby Królewskie et Cap. 
publ. mur. in coemeterio. . 
7. Dobrów, p. TE. hE. Trin i tas, Patr. 8. Jo- 
annes Bapt. 18 p. a. 1763 reaedificata a °pau_ 
lo Rosowski' Can, Lascensi; n. 8. 3,700. 
Adm. Joannes Langier, 14 Dec. 186!, 94, 12. 
Cap. lig. S. Adalberti et B. Bogumili in loco. 
8. Janiszew, TE S. Hedvigis; li
. a. 1731 re- 
aedif. a Petro Szymański parocho loci; n. 
a. 1,800. 
Adm. Michael Koźbiał, 27 Sept.. 1879, 02, 07. 
9. Izbica, os. TE. Assum. BJl V. Patr. S. l'rla- 
thaeus Ap. lap. ano erect. ign. Habet ima- 
gin. BMV. grat. voce ppli; n. a. 5,600.
		

/catalogus_ecclesiarum0044_0001.djvu

			- 44 - 


Adm. Marian. Chy trzyński, J 6 J ul. 1857, 81, 
12. Vice- Dec. Col. 
'Vic. Stephanus Dominiak, 23 Aug. 1884,08, 12. 
Cap. lig. S. Floriani. 
10. Kościelec, ]J. TE, S. And'reas Ap., ex la- 
pide secto, sed naYis lignea, ano erect. 
ignotus; n. a. 3.756. 
Adm. Stanislaus Gruchaiski, Ph. Dr. 3 Maii 
1872, 95, 08, Profes. in Semin. 
Resid. Felix Kąkolewski, 7 Jan. 1882, 08, 10. 
Cap. mur. in coemeterio. 
11. Lubotyń, p. TE. S, Laurentius Al. lapid. 
aedif. ano 1620 a Paulo \Vołucki Ep. Wl. 
n. ano 2,350. 
Adm. Joseph Bącalski, 26 Febr. 1849, 77, 08. 
12. Lubstów, p. TE. S, Hed'lligis, lap. aedif. 
a. 1534 a Joanne et Bartholom. Lubstow- 
scy; n. a. 1,995. 
Adm. Lucianus Nowicki, 1857, 81, 12. 
Cap. publ. mul'. in coemet. JChr. Crucif. sumptu D. 
Suphiae, natao Tokarska, Słubicka. a. 1890 extructa. 
13. Mąkoino, p. TE. {i. And'reas Ap. lig. aed. 
a Luea Josepho Zurawski parocho loci 
(t 1780); 11. a. 3,990. 
Adm. Francisc. Jasiński, 10 Oct. 1870, 94, 11. 
becl. fil. mur. in os. Babiak. 
14, Modzerowo, p. TE. S, Stanislau8 EJ!., 
lig, a. 1591. reaedif. a Jacobo Sokołowski, 
n. a. 1,235. 
Adm. Joan. Mikołajczyk, 8 Mart. 1880, 03, 12. 
15. Osiek Wielki, p. TE. Bartholomaeus Ap, 
lapid. ano 1890 aedific" consecrata a Sta- 
ni8lao Zdzitowiecki. Eppo WIad. 15 Sept. 
1905 a.; n. a. 3/.70.
		

/catalogus_ecclesiarum0045_0001.djvu

			- 45 - 


Adm. Felix Stasiakowski, 21 Dec. 1856, 80, 08. 
Vic. Petrus Borycki, 18 Jun. 1887, 09, 1
, 
residet in Myśliborz. 
16. Racięcice, p. TE. Nativ. BJrV.; mur. ano 
1900 aedif. a Sopbia Słubicka et parochia- 
nis ab Epo Kossowski Suffraganeo WIad. 
consecrata; n. a. 2,16
. 
Adm. Joannes Małachowski, 28 Febr. 1865. 
90, 11. 
Eccl. {il. S. :Matthaei Ap. liK. in Lubstówek, olim pa- 
roch, a. 1539 aedH. ab Alex. Głębocki prac!. Gnesn. 
17. Sompolno, os. TE. 8. ,lłlaria Magd. lapid. 
sumptu parochian. aedif. ano 18-17; n. a. 
2,380. 
Adm. Ed. Łukaszewicz, 2 Aug. 1856, 80, 0-1; 
cruce pect. decoratus. 
Cap. lig. S. Hieronymi. 
18. W ąsosze, p. TE. 00. S807"wn, lap. ex 
saec. XV, die 6 Dec. 1602 a. consecr. per 
Joan. Gniazdowski Suffr. Gnesn.; n. a. 2,1
0. 
Adm. Franc. Klimacki, 4 Oct. 1842, 66, 10, 
19. Wrząca Wielka. p. TE. S. Jacobus Ap. 
lap. ano 1888 a parochianis aedific.; n. a. 
3,359. 
Adm. Casimirus Jung, 5 Febr. 1869, 91, 00. @ 


5. Decanalus Coninensis, 


'in I);.
fl.ict", CQllineU,i
i, Gubel.n';Q Cal-;"u
';en8;. 


1. Konin. op. I cI. 8. BaJ.tholomaeus Ap. lap, 
ut traditur ano 1151 a Petro Dunin aed.; 
n. 3. 7,200.
		

/catalogus_ecclesiarum0046_0001.djvu

			- 46 - 


Praep. Felix l\1ikulski, Ił Febr. 1801, 83, 08. 
Dec. Conin. Ord. S. Annae et S. Stanislai 
3 d. eques. 
Vic. Bogd. Mijakowski, 14 Mart. 1885, 09, 10. 
Eccl. 6. .Lłlariae Afagdalenae (oHm PP. Refor- 
matorum), mur. a. 1670 sumptu Theophi- 
lae \Viśniowiecka. 
rico Stan. Dutkiewicz, 5 Dec. 1884, 07 10, 
ibidem praeceptor religionis in scholis. 
2, Golina, os. TE. .s. Jacobus Ap. lig. aedif. 
a 1767 sumptu Concordiae Ruszkowska; 
n, a. 3,501. 
Adm. Sigis. \Vronowski, 2 Jan. 1876, 99, 12. 
3, Gosławice, p. TE. S. And1'eas Ap. lap. cir. 
ano 1418 ab Andrea Lascaro eppo POSil. 
aedif. n. a. 3,500. 
Adm. Ant, Miklaszewski, 13 Jun. 1876, 10, 10. 
4. Grabienice, p. TE, S. Catharina VM. lap, 
a. Joanne Rozdrażewski, sufr. Wlad, aedif. 
a. 1597; n. 3. 3,0
I, 
Adm. Casim. Głowacki, 15 Febr, 1872, 95, 08. 
5. Grochowy, p. TE. S. DO'l'othea VM mur. 
sumptu parochianorum, cura sac. E. Gi- 
zowski, 1912 a. aedif. n. a. 2,746. 
Adm. Edmund, Gizowski, 13 Nov. 1875,99, 10' 
Cap. mur. in coemeterio. 
6. Grzymiszew. p. TE. Nativitas BMV., lig. 
aedif. a. 1785; n. a. 2,700. 
Adm. Adalbert, Chawałkiewicz, 4 Apr. 1869, 
93, 02. 
7. Kawnice, p, TE. 00. Sanct01'um, lig. aed. 
cir. a. 1776, nova aedificatur. Habet imag. 
BMV. grat. voce ppli; n. a. 2,600. 
Adm. Thom. Sobiepanek, 21 Nov. 1867, 93, 10.
		

/catalogus_ecclesiarum0047_0001.djvu

			- 47 - 


8, Kramsk, p. TE. S. Stanislaus EJl., lap. a. 
1844 aedU.; ano 1903 cura parochi Romani 
Wiśniewski, sumptu parochian, aucta, d. 
24 Maii 1908 a. per Exc. Stanisl. Zdzito- 
wierki Ep. \Vlad. consecr, n, a. 5,200, 
Adm. Stan. 
Ianiewski 23 Oct. 1866, 90, 06. 
cruce pectorali decor. 
rico yacat. 
9. Krzymów, p. TE. Im mac. BMV. ae. b. J.Wa- 
'ria ił/agd. mur. R. 1910 cura hodierni par. 
sumptu parochian. aedif. et 16 Junii 1910 
consecrata ab Epo St. Zdzitowiecki. Imago 
B:\IV. voce ppli grat.; n. ano 2,800. 
Adm. Const. Kuropecki, 16 Mart. lS,H" 68, 81. 
10. Kuchary Kościelne, p. TE. 00. 88m'um 
lig. ano 1786 a Joseph et Hedvige Iwańscy 
rE'aedif. n. an. 2,30u. 
Adm. Stanislaus Malachowski, S. Th, Mag., 
15 Febr. 1871, 97, 07. 
11. Licheń, p. TE S. DOJ"Othea VJI. lap. ano 
185-1 aedifir. sumptu comitum Kwileccy. 
Imago BMV. grat. voce ppli; n. a. 2,560. 
Adm. Jos. Pełczyński, 17 Mart. 187ł, 96, 10, 
Cap. lig. BMV. in coemeterio. 
12. Lisiec, p. TE. S, Joannes Bapt. lap. ano 
1865 aedi!. Imago BMV. grat, voce ppli; 
n. a. 2,
00. 
Adm, Sebast. Zabłocki, 14 Jan. 1833, 57, 62. 
13, Morzysław, p. TE. S. Adalbertus EM., lap. 
aedif. ano 1782 sumptu Ant. Liskowski 
parochi loci. Imago S. Rochi grat. voce 

." ppli; n. a. 3,900. . 
" · Adm. Stan. Chmielewski, 13 Nov. 1843, 71, 8-1.
		

/catalogus_ecclesiarum0048_0001.djvu

			- -18 - 


. rico supenmm. Bronis!. Mikusiński, 9 Octobr. 
1883, 08, 10. 
14. Myślibórz, p. TE. S, j'}[athaeus Ap., lap. 
ano erect. ignotus; n. a. 1,500, 
Adm. Stanislaus Pru-5ki 28 Nov. 1867, 90, 12, 
Procur. in Semin. 
Residet Petrus Borycki, vic. in Osiek Wielki. 
15. Ostrowąż, p. TE. S. Jacobus, lig. an, erect. 
ign. n. a. 2.010, 
Adm. Felix Balcerzak, 20 Nov. 1877, Ot, 10. 
16, Russocice, p, TE. S. Michael, lap. ano erect. 
ign,; n. a. 5,900. 
Adm. Marc. Włostowski, 6 Mart. 1859, 81 09. 
Vic. Adam Fijałkowski, 13 Oct. 1883, 10, 12. 
17. Rychwal. os. TE. SS. Trinitas. Patr, S. 
Anna, lap. cir. 1570 aedif. a, Gabriele et 
Stanislao Złotkowscy; n. a. 1,985. 
Adm. Stephanus Gajewski 1 Jan. 1874, 99, 1
. 
18. Rzgów, p. TE. S. Jacobus Ap. lig, aedif. 
a. 1209; n. a. 3,150. 
Adm. Alexan. Makowski, 25 Maii 1875, 98,09. 
19. Śleszyv, os. TE. S. Nicolaus EC., lap. aed. 
ano 1604; n. a. 3,5-40. 
Adm. Constantinus Jurgiłas, 2 Aug. 1865, 
88, 12. 
20, Sławsk, p. TE S. Latlrentius M., lap. ano 
1614 a Sabina Racięcka haer. loci; n. a. 
2,150. 
Adm. Adam Kukuiski, 8 Sept. 1864, 87, Ił. 
21. Stare Miasto, p. TE. 6. Petrus et Paulus 
,Apli, lapid. aedif. a. 1907. cura Casim. Ucie- 
kluk, pflrochi; consecr, 2 Maii ab Exc. Dnu 
Stan. Zdzitowiecki Ep. WIad.; n. a.3,558.
		

/catalogus_ecclesiarum0049_0001.djvu

			- 49 - 


'Adm,. Ant, Peterkiewicz, 15 Jun. 1862, 84, 11. 
22. Tuliszków, os. TE. S. Vitus Al. lap, aed. 
ano 1450 a Nicolao Zaremba, n. a. 7,1łO. 
Adm. Leop. Ciesielski, Vice-Dec. 13' Nov. 
1859, 83, 06. 
Vic. Thomas Jaworski 29 Jan. 1883, 08, 11. 
23, Wyszyna, p, TE. Nativitas BlrfV., lig. 
aed. ano 1782 a Raph, Gurowski. Habet 
imagin. BMV. grat, voce ppli; n. a. 2.8'8. 
Adm. Cajet. Ksią
kowski, 21 Jan. 1840,63, 10. 
cruce pectorali decor. 


.s;;;:,.
 


 


6. Decanalus Sieradziensis; 


;11, Disf.J'ictłt SieJ'adzi
ns'i, Glth. ('aU

s'iensi. 


1. Sieradz, civ, I cI. TE. 00. &anctorum. lap. 
a. 1432 aedif; 9,600. 
Praep. \Vladislaus Mikołajewski, S, T. C. Can. 
Cath. WIad., Decanus loci, Ord. S. Stani- 
slai 3 cI. eq. ab 8. 1879. 
{ 1.Stan. Grzywak, 19 Sept. 1880, 06, 09, 
T'. cap el. carceris, praecept. relig, 
T W' I 2. Marian. Kubowicz, capel. nosocomii, 
2 Jun. 1885, 09, 09. 
Eccl. S. Stanislai EM., (olim PP. Dominican.) 
°Vic. Alexander Brzeziński, 13 Mart. 1878, 
02. 09. \ 
{'{lp. publ. li
. S. Spiritus in coemeterlo
-C{lp. in no- 
Bocomio.-Cap. lig. S. Valentini in Klocko. - Cap. 
mur. JChristi in carcere. 


-ł
		

/catalogus_ecclesiarum0050_0001.djvu

			- 50 - . Brzeźno, p. TE. S. Ae,qidius, lap. a
 1750 
a Casimiro et Theresia Błeszczyńcy aedif.; 
n. a, 7,000. . 
. Adm. Apolon. Lut',borski, 7 Jul. 1858, 81, 12. 
rico Romanus Drojewski, 7 Febr. 1882, 08, 12, 
3. Burzenin, os. TE. S. Atalbertus EJ!.. lap.. 
aedif. an, 1642 a Stan. Pstrokoński, Eppo 
Chełm., n, a. 6,200. 
Adm. Jos. Szymanowski, 31 Aug. 1867, 89,98, 
Vic. Hepr. Brzuszczyński, 25 X OV. ] 888, 12, 12, 
4. Charłupła Mała, p. TE. Nativitas BJ.-łfV.. 
lIg. aed. a. 1765 ab Adalberto WalewRki; 
nova lap. aedificatur. Habet imag, BMV. 
thaumaturgam voce ppli; n. a. 2,
OO. 
Adm. Ludg. Radzymiński, 17 Jul. 1865,88.03. 
5, Charłupia Wielka, p. TE. S. Bart/wlom. 
Ap. lap id. aedific. ano 1796 a Joanne Wa- 
lewski; n, a. 2,287. 
Adm. Ignatius Kotlicki, 23 Jan. 1878, 00, 12. 
6. Chojne, p, TE. b. Anna, lapid. aedif. ano 
1599 a Stanislao Zapolski; n. a. 2,100. 
Adm. Stan. Frąckiewicz, 5 Oct. 1873, 96, 08. 
7. Dąbrowa, p. TE. 1:J. Michael, lig. ano aed. 
ign., filia cum cura animarum par. Chojne 
ab a. 1909; D. a. 1,600. 
Vic. Apol. Karczewski, 23 Jul. 1876, Ol, 09. 
Cap. mur. in Kuśnia. 
8. Drutbin, p. TE, S. 8tanislaus EM., lapid. 
aed. ano 1630 a Jacobo Zadzik Ep. Crac. 
n. a. 2,
70. 
Adm. Ignatius Chartliński, 27 Jul. 1866, 89, 96.
		

/catalogus_ecclesiarum0051_0001.djvu

			- 51 - 


9. Godynice, p.- "TE. 'S.' Afart-inus et.S, .sophia 
Al., lap. aedif, sumptu parochianorum a. 
1855; n. a. 3,058. 
Adm. vacat. 
10, Gruszczyce, p. TE. S. Stanislaus EM., lig. 
aedif. circa a. 1740 a Caietano Grodzicki, 
haerede loci. Imago 'S. Valentini M. gra- 
tiosa yoce ppli; n. a. 1,200. 
A(lm. Steph. Milewski, 12 Jan. 1873, 99, 09. 
11. Kamionacz, p. TE. S. llfm.tinus' EG., lig. 
aedific. a. 18-15 ab Adalberto Jarosiński; 
11. a. 1.5
3. 
Adm. Antbnius Leśniewski, 24 Dec. 1861, 
89, 11. 
12. Kliczków Mały, p. TE. Nativitas BM
, 
lig. aedificata a. 1764: a Rocho Tarnowski, 
n, a, 2,100. 
Adm. Vincentius Gawłowski, 14 l\'Iart. 1876, 
99, 08. 
13. Klonowa; p. TE. Trans{igUJ'atio Chr. nova 
aedificata a. 1910 cura sac. A. Kukowski, 
sumptu parochian., consecrata 1912 a. a 
Stan. Zdzitowiecki, Eppo Wladislav. n. 
a, 
,250
 ' ' 
Adm. Apol. Kukowski, 19 Jan. 1842, 68; 04. 
Vic. Joseph Kozakowski, 7 Maii 1883, 10, 12. 
Cap. publ. mur. in Klonowa. 
14. Korczew, p. TE S. Catharina VM., lig. 
. aedif. a. 1729; n, a. 4,775. 
Adm. Franciscus Cywiński
 20 Dec. 1868, 
95, 10. 


.,,"0 


..
		

/catalogus_ecclesiarum0052_0001.djvu

			- 52 - 


15., Małyń, p. TE, S. And1"eas Ap, mur. a 1912 
aedif. sumptu parochian. cura sac. Fr. Ma- 
ciaszek; n. 8. 
,620. 
Adm. Franc. Maciaszek, 21 Sept, 1863, 87, 03. 
rico Joan. Wągrowski, 6 Feb. 1876, 99, 12, 
residet in Cielętniki. 
16. Męka, p. TE. S. Adalbertus EM., a. 1411 
aedif, ex ligno a Wladislao Jagiełło Rege 
Poloniae et ano 1691 ab extra muro ob- 
ducta, sumptu Andreae Trzebicki Eppi 
Crac.; n, a. 3,300. - 
Adm. Anton. Orchowski, 17 Jan, 1872, 95, 07. 
17. Rossoszyca, p. TE. S. Laurentius M., lig, 
aedif. ano 1785 a Maximilla Pstrokońska ; 
n. a. 2,900. 
Adm. Ignatius PilIich, 15 Dec. 1869, 95, 05. 
ord. S. Stan. 3 cI. eques. 
Cap. publ. in coemeterio. 
18. Stolec, p, TE. S Laułrentius M., lig. aed. 
a. 176R, a Philippo Szaniawski; nova aedi- 
ficatnr; n. a. 4,300. 
Adm. NicoI. Rełkowski, 4 Dec. 1865, 95, 06. 
Cap. mur. B. Vincentii Kadłubek in Niechmirów et 
mur. Salomeae in coemet. 
19" Szadek, os. II cI. TE. Assumptio BMV. 
. et S. JalXJbus Ap., lap. aedificata a. 1335; 
n. a. 7,000. 
, Praep. Stanislaus Mirecki, STM., Vice-Dec. 
26 Martii 1867, 91, 04. 
1. Adam Jankowski, Ph, Dr. 24 Dec. 
'1. 1884, 09, 12. 
rtc.; 2. Boleslaus Szymanowski 18 JuI. 1880, 
04, 12, re3idet in Zduńska ' Wola. 
Cap. mur. S. AegidiL in coemeterio a. 1860.
		

/catalogus_ecclesiarum0053_0001.djvu

			- 53 - 


20. Tubądzin, p. TE. S. Laurentius 'M., lap. 
a. 1900 sumptu parochianorum aedif.; n. 
a. 1,171. 
Adm. Joannes Czok, 3 Aug. 1849, 75, 11. 
21. Uników, p. TE., S. Stanislaus EM., lap. 
aedific. a. 1876; n. a. 3,100. 
Adm. Const. Kamieniecki, 2 Dec. 1868, 94, 02, 
22. Warta, op. II cI.' TE. S. Nicodemus EG. 
lap, ex saec, XV, n. a. 5,758. 
Praep, Maximilianus Drzewiecki. ord. S. Stan. 
a cI. eq. 21 Jan. 1840, 63, 85. 
Vic. Michael Bieliński 29 Sept. 1883, 09, 12. 
Eccl. Assumpt. BMV. (oHm. PP. Bernardin.)
 
a. 1485 ex piis fidelium oblationibus aedif. 
rico Wladislaus Żychowski, 31 Oct. 186.>, 
88, 07. 
Eccl. Nativitatis BMV. (olim VV. Bernardin.); 
a. 1770 aedif. ex oblationibus fidelium. 
Rector, Wladislaus Żychowski, q. s. 
Cap. mur. S. Stanislai EY. coemeterio. 
23. W ąglczew, p. S, Glemens P. Prl. lapidea 
circlJ. a. 1626 a 8tanislao et Mathia ŁnbieIl- 
scy Eppis aedif. Imago JChr. thaumat. voce 
populi; n. a. 2,396. 
Adm. Antonius Kosieiski, 9 Jun. 1861, 87, 10, 
Cap. mur. S. Joannis Nep. in coemet. et aHa in 
Wągłczew. 
24. Wierzchy, p. TE. S. Nicolaus EG. lig. 
aedif. a. 1725 a Valentino Drogoński, Can. 
Unieiov. Imago BMV. gratiosa voca pp1i; 
n. a. 2,271. 
Adm. WIad. Wilczyński, 8 Aug, 1875, 01, 11.
		

/catalogus_ecclesiarum0054_0001.djvu

			- 54 - 


_25. .Wojków, p. TE. lmmae. BJJ'V. lap, a. 1904 
aedif. sumptu parochian: cura vicarii Ado!. 
Brudnicki; 1908 ano consecrata ab Excell. 
Dno St. Zdzitowiecki Eppo WIad. n. a. 
, 7,730. 
Adm. Caietanus Krajews
i,. 5 Aug. 1858,81,04. 
r2'C. Wenceslaus Kucharski, 8 Sept. 1886, 12, 12, 
26. Wróblew, p. TE. S8. Petrus et Paulus Ap- 
.,.. pli, lig. aedif, a. 1804 a RD. Matthia W ę- 
gierski; n. a. 2,775. 
Adm. Antonius Zawadzki, 12 Jan. 1868, 91,0--1. 
Cap. mur. S. Augustini in coemeterio. 
27. Zadzim, p. TE. S. ltlaTgarita VM., lapidea, 
aedif. a. 1642 ab Al. Zalewski, n. a. 3,:;70. 
Adm. StanisIaus Skuiski, S. Th, C. 11 
f8ii 
.1836, 59, 07. . 
Vic. Martin. Zawadzki, 10 Nov. 1885, 09, 12. 
Cap. mur. S. Rochi in Zygry. 
28. Zduńska Wola, os. TE. Assumptio BMV. 
, lap. aedif, 1881 ano sumptu parochian.; ll. 
a. 18,200. 
Vi' ( 1. Ignatius Raszka, 7 Febr. 1886, 09, 10. 

e'l 2. W.en. Szczepań:iki, 8 Oct. 1880, 02, 08. 
RelJidet. Boleslaus Szymanowski, vicarius in 
Szadek. 18 Julii 1880, 0--1, 12. 
Cap. lig. JChr. in coemeter. et alia mur. S. Alexandri. .' 
29. Złoczew, os. TE. S. A.ndreas Ap., lapide3, 
a. 1601 ab Andrea Ruszkowski aedif.; n. 
a. 3/.50. . 
Adm. Julianus Michalski, 22 Maii 1837, 60. 08, 
pt Secunrl. .- 
EeCZ. S. Crueis (oUm PP. Bernardinorum). 
Vie. Wlod. Kiełkiewicz, 14 Jan. 1880, 02, 08. 


. 
... l.
		

/catalogus_ecclesiarum0055_0001.djvu

			55 


7. Decanalus Slupcensis, 


ill ({;."łfJ'icttt SłllPl'eJUili, aub. CaUf;s';eIłS;. 


1. Słupca, op. II ci. TE. S. Laurentius jU., 
lapid. aedif., ut fertur, a. 1190; n. a. 5,373. 
PmeJ). Gasp. Kobyliński, 3 Jan. 1858, 81, 02. 
Dec. lori. 
l
ic. Franc. Potapski, l Dec. 1881, 08, 12. 
Cap. pub!. lig. S. Leonardi in Słupca. 
2. Budzisław Kościelny, p. TE. Assumptio 
BJJJl, lig. reaedif. ano ] 745 a L. Morawski 
parocho loci. Habet imaginem JChr. gra- 
tiosam voce ppli; n. a. 1,860. 
Adm. Joseph Kurczych, 10 Jan. 1875, 99, 10. 
3. Ciązeń, p. TE, S. Joannis Bapt. lap. aedif. 
1535 ano a Joanne Lataiski Ep. Posn., n. 
a. 2,900. 
A.dm. Dominicus Tryszkiewicz, 3 Mar. 1835, 
59, 9-l. 
Residet. Stephanus Rylski, Vic. in Kruszyn, 
12 Aug. 1884, 09, 12. 
-l. Cieniu, p. TE. S. Catharina VJL, lap. a. 
1882 ab Eva, nata Pruska, 
Iiemojewska; 
n. a, 2,050. 
.ldm. Henr. Kowalski, 23 Nov. 1862, 86, 10. 
5. Dobrosolowo, p. TE, S. Jacobus Ap. lig. 
aedif. ano 1749 ab Andrea Liszkowski, pa- 
rorho loci; n. a. 2,263. 
Adm. Joseph KrzymiIiski, 17 Febr. 1869, 
93, 12. 
6. Giewartów, p. TE. Inventio S. Crucis, mur. 
aedif. ano 1910, sumptu parochian. et Li-
		

/catalogus_ecclesiarum0056_0001.djvu

			- 36 - 


nartowicz, cura sac. A. Perski et J. Elzne- I 
rowicz; n. a. 2,125. 
Adn.". Joan. Elzllerowicz, 10 l\1aii 1874, 97, 09. 
Cap. mur. S. Rochi in coemeterio, a. 1911 reaedif. 
7. Grodziec, p. TE. S. Adalbertus, l
p. sumptu 
parochi
nor. aedif. a. 1900, ab Epo Suffr. 
Wlad. H. Kossowski d. 11 Jul. ano 1901 
consecr.; n. a. 2,756. 
Adm. CaroIus Korycki, Prael. Catb. WIad. 
4: Noy. 1837, 60, 10, residet Wladislaviae. 
Resid. WladisIaus Jankowski, 24 Dec. 188
, 
05, 08. Vicarius in Wilczyn. . 
8, Kazimierz, os. TE. f>. J.'ł1artinus EG., lapid, 
saec. XII a Petro Dunin; imago BMV. a. 
Consist. Gnesn. a. 1721 gratiosa declarata; 
n. a. 4,łi87. 
Adm. Joseph. Kruszyński, S. Th. M, Prof. in 
Seminario, ab 1912 ano 
Eccl. S, Joannis Rap!. et SM. 5 Frab'um Polonor. 
(oHm PP. Bernardinorum), a. 1520 a Joanne 
Lubrański Eppo Posnan. fundata. 
rico Antonius Nitecki, 10 Jun, 1875, 00, O!), 
Cap. lJg. S. Isaaci in coemeterio et Eccl. oUm PP. 
Camaldulensium in Bieniszew tit. Xativit. BMV. 
9. Kleczew, os. TE. S. Andreas Ap" lap. a 1120 
aedif. a Petro Dunin, Castellano Coninensi; 
n. a. 4,005. 
Adm. Felix Gałecki, 6 Jun. 1869, 94, 08. 
Cap. lig. BMV. in loco. 
10. Kowalewo, EccI. fil. (Ląd) cum cura ani- 
marum; lign. SS. Petri et Pauli; n. a. 1,338. 
.Vic. Simon Wołosiewicz, 7 Aug. 1868, 00, 09.
		

/catalogus_ecclesiarum0057_0001.djvu

			57 


11. Krolików, p. TE. S. J.l1ichael, lap. annU8 
erect, ignotus; n. a, 4,852. 
Adm. Miecislaus Sadowski, 12 Febr. 18-19, 
84, 91. 
12. Ląd, p. TE. B:.1JV. et 
. NicolaU8 E.ił!., 
lapid, a. 1680 aedif., olim abb at. PP. Cister- 
cien. ab a. 1889 parochialis; n. a. 1,200. 
Adm. Theodorus Fibich, Ord. Reform. 28 Dec. 
1838, 64, 97, cruce pector. decor, 
Eccl. fil. in Kowal ewo, ut supra. 
13. Lądek, os. II cI. S. Nicolaus EG., lap. aedif. 
a. 1800 a Const. Jełowiecki et Ant. Raczyń- 
ski, abbatibus Londens.; ab hocq. conse- 
crata 15 Oct. 1809 a.; n. a. 3,659. 
Gur. Raphael Puchaiski, 1-1 Oct. 1841, 67, 85. 
Yic. Stanislaus "'ieczorek, 6 Apr. 1883, 11, 11. 
15, Młodojewo, p. TE. S. Nzcola1ts EłC., lig. 
ano erect, ignotus; n. a. 3,250. 
A.dm. Andreas Wojciechowski, 2 Febr, 1836, 
79 93. 
Yic. Stan. Drzymała, 29 Apr. 1877, 00, 12. 
Eccl. fil. S. Bartholomael in K08zuty, a. 1720 aedific. 
fi Nic. Łukomski, abbate Landensi, ad quam residet 
vicarius, qui supra. 
15. Ostrowite, p. TE. S. Stephanus Protom., 
lig. aedif. a Capitulo Gnesnesi, saec. XV, 
n. a. 2.li50. 
A,dm. Antonius Albin, 15 Jan, 1862, 87, 03. 
16. Pyzdry, os. II cI. TE, Nativitatis BMY.lap. 
a. 13-10 aedif. n. a. 6,250. 
Gur. Joannes Grodek, 27 Jan. 1852, 77, 0-1. 
Vic. Alphonsus Waj s, 8 Mai 1873, 96, 09.
		

/catalogus_ecclesiarum0058_0001.djvu

			- 58 - 


Eccl. ollm PP. Fr,mciscanorum tito 6. Joannis 
Baptistae; lap. aedif. a 1339. 
°Vic. Bonav. Metler, praec. relig. in Częstoch. 
6 Julii 1866, 88, 09. 
17. Skulsk, os, TE. Nativitas BMV. et S. Jo- 
seph, lapid. aedif. a. 1804 a Sebast. KaszYlI- 
ski, parocho loci. Rabet statua.m BMV. 
grat.; n. a. 5,075. . 
Adm. Marianus Hofman, 5 Sept. 1867, 89, 08. 
'Vic.. Stanislaus Łuczak, 24: 
ept. 1886, 10, 12. 
Eccl. fil." in Warzymowo, S. stanislai Eppi. 
Hllic parochiae annexa olim suppressa parochia in 
lise.o, sine teIIlplo. 
18. Samarzewo, p. TE. S. A-lichael, lig. annus 
erect. ign. n. a. 2,028. 
Adm. Edmundus Tarchaiski, 25 Oct: 1874:, 
98, O
. 
] 9, Szymaoowice, p. TE. S.Joannes Baptista, 
ex lapid. a. 1882 sumptu parochianorum 
aedif. n. a. 4,700. 
Adm. Casimirus Gawroński, 15 Mart. 1867, 
90, 06. 
Vic. supcJ-num. Josephus Patrzyk, 24 Julii 
1885, J 2, 12. 
In coemet. capella lig. a. 1816 aedif. 
20. Trąbczyn, p. TE. S. Martinus EG., mur. 
a. 1908 sumptu parochian., cura sac. Fran. 
'Vtorkiewicz, aedif.; d. 9 Maii 1909 ab Exc. 
Dno St. Zdzitowiecki Eppo Wladisl. CO.1- 
secr.; n. a. 2,500. 
Adm. Boleslaus Zieliński 2 Mart. 1866,88, J O. 
21. Wilczyn, os. TE S. Unula T1M. (in Wil- 
czagóra); lap. 1375; n. a. 3,027.
		

/catalogus_ecclesiarum0059_0001.djvu

			- 59 


A.dm. Altx. Żórawski, 16 Aprit. 186-1,92, LI. 
rico Wladislaus Jankowski, resid. in Grodziec. 
El'cl. lig. tit. S. Crltcis in Wilczyn, a. 1781 aedif. 
2
 Zag6rów., os. TE. SS. Petrus et' Paulus App. 
lapid. aedif. a. 1760 a Const. Jełowicki, 
abb. L..ndensi; consecrata a. 1809' d. 24 
Sept. per. Ant. Raczyński, Ep. Hatalonen. 
r mago BMV. gratiosa voce ppli; n. a. 8 866. 
Adm. Joannes Kabata S. Th. M. 1869. 94, 10. 
Vice-Dec. . 
V' f 1. Joannes BryI, 11 Noy. 1883, 11, 12. 
tC. \ 2. Romanus Zieliński, resid. in Kosmów. 
23, Złotk6w. p. TE. S. Nomen B
\l v: lap. a. 
1880 aedif.; n. a. 1,200. 
A.dm.. Mich. Balcerowski, 20 Sept. 1878, O 
, 08. 

@ 


8. Decanalus Jurcensis, 


in Instl'ictlt Tlu'censi, Gllbel'1
io CaUssien,ę'i, 


1. Turek, op. II cI. S. Joannes Bapt: lapid. 
1909 ano sumptu paroch. cura sac. Mich. 
Orzecho\Vski et. Franc. Buchaiski aedific.; 
n. a. 13,000. 
Praep. Michael Orzechowski, Prael. ColI. Calis. 
q. S. ab. a. 1881. 
. f I. Fr
nciscus Buchaiski, 22 M
rt. 1878, 
VZC'l 03, 08. 
2. Stan. Pabich, 7 Febr. 1886, 08. Ił. 
Residet Lucas Żezuliński, 12 Oct. 1887, 10, 12, 
vic. in Koniecpol. 
2. Boleszczyn, p, TE. SS. Petrus et Paulus 
Appli, lap, aedif. 1818. reaedif. 1899 a.,
		

/catalogus_ecclesiarum0060_0001.djvu

			60 


cura sac. N. Kozłowski et d. 25 Apr. 1909 
consecr. Rb Epo WIad. Stan. Zdzitowiecki; 
l), fi. 2,800. 
Adm. Andreas Rosiński, 24 Nov. 1867, 95, 09. 
Vic. Vinc. Czarnecki
 residet in Sędzin. 
3. Brodnia, p. TE. S. Stanislaus EM. lig. aed. 
ano 1556, reaedific. 1886 an., n. a. 3.325. 
Adm. Hip. Wysokowski, 13 Ang. 1863, 86, 05. 
Eccl. rilial. in Glinno
 tito SS. Viti et Modesti 
MM. lig. anno 173-1 a Jacobo Głowaczew- 
ski aedif, 
4. Chwalborzyce, p. TE, S. j,fm"tinus EC; 
lig. aedif. a. 1767 ab Antonio Morawski, 
n. a. 74:8. 
Adm. Joseph. Kuczyński, 14 Mart, 1864,87,03. 
Cap. mur. B. Bogumili EC. in coemeterio. 
a. Dobra, os. TE. BV. Mariae, lap, annus 
erect. ignotus, reaedificata sumptu paroch. 
cura sac. Lud, Sperczyński 1911 a.; n, a. 
2,800. 
Adm. Ludov. Sperczyński,12 Aug. 1868,91, 95. 
Cap. liK. S. Barbarae VM. in loco, cir. a. 1750 aedif 
ab Euphrosina Męczyńska. 
6. Głuchów, p. TE. 8. Mathiae Ap. lig. aedif. 
Ił. 1753 a Thoma Gałczyński; n. a. 790. 
Adm. Michael Lorentowicz, Prael. Dom S. 
Sa.nctit" Prael. Cath., Judex Surrog, Consist. 
Gen. Wladisl., residet 
ladislaviae, q, S. 
Cap. mur. B. Cunegundis V. in coemeterio. 
7. Goszczanów, p. TE. S. Jlartinus EC. et 
S. Stanislaus EJ!., lap. aedif. a, 1669 ab 
Adamo Poniatowski; n. a. 5,015. 
Adm. Const. Przeździecki 28 Pebr, 1837,,66,97.
		

/catalogus_ecclesiarum0061_0001.djvu

			- 61 - 


'Vic. \Venceslaus Jankowski 17 Julii 1878, 
Ol, 09. 
8. Grodzisko, TE. S..". Petrus et Paulus Appli, 
lap. aedif. a. 1612 a Joanne Rudnicki et 
a. 1620 a Simone Rudnicki Epo Warmiensi 
consecr.; n. a. 2,-415. 
Adm. Franc. Tański, 1 ApI'. 1866, 89, 12. 
Cap. mur. S. Joscph in coemeterio. 
9. Jeziorsko, TE. Exaltat-io S. Crucis, lapid. 
aedific. a. 1856, sumptu parochianorum; 
n, a. 3.751. 
Adm. Theodorus Stankowski, 26 Oct. 1869, 
93, 05. 
Cap. mur. S. Crucis in coemeterio. 
10. Kowale Pańskie, p. TE. V1I Dolorurł1, 
Ej/V., lapid. aedific, a. 18-17 ab Antonio 
Czarnecki; n. a. 1,-400. ' 
Adm. Joseph Krukowski, 19 Mart. 1871,97, 08. 
11. Lisków, p. TE. 00. SSor. mur. a. 1899 
sumptu pRrochianorum aedif. et 18 Maii 
1911 ab Epo Stan.' Zdzitowiecki consecr,; 
n. a. 5,300. . 
Adm. Wencesl. Bliziń
ki, 28 Jul. 1870, 92, 99. 
rico Sigism. Jędrzycki, 5 Jul. 188
, 11, 12. 
Eccl, fil. in Strzałków tito BMV. cum imag. grat. voce 
ppli; lig. a. 1727 ab Ignatio Zaremba aedif. 
12. Malanów, p. TE. S. Nicolaus EG. et S. 
Stanislaus Elłf. lig. a. 1873 aedificata sum- 
ptibus parochianorum; n. a. -4,6-40. 
, Adm. Antonius Keller, 11 Jun. 186-1, 87, 0-1. 
rico 
fax. Welman, residet ia Czarnocin. 
13. Miłkowice, p. TE, S. Nicolaus EG., lap." 
aedif, a 1882 a DD, Bogdańscy, anno 1910
		

/catalogus_ecclesiarum0062_0001.djvu

			- 62 - 


ab Exmo Dno St. Zdzitowiecki E po 'Vlad, 
consecrata; n. 8. 2,350. 
Adm. Miecislaus Łoziński, 15 Jan. 1872,94,06. 
14. Niemyslów p. TE. S. .;.
lichael, lap. 1880 
ano aedif. sumptu paroch. anno 1910 ab 
Exmo Dno St, Zdzitowiecki Eppo WIad. 
consecr. Habet imag, S. Joseph gratiosam 
voce ppli; n. 8. 2,200. 
Adm. Stanislaus Ławiński, ]3 Apr. 1867,89,98. 
. Cap. publ. lig. BMV. in Bożewisko. 
15. Nie
iesz, p. TE. 00. 8Sorum, lap. a. 1874: 
aedif. s
mptu Daroch. et Jos. Zakrzewski, 
ab Exmo Dno V. Popiel, Epo WIad. con- 
serr.; n. a. 2,000. 
Adm. Leonar. Kowalewski, 17 Novem. 1873, 
97, 08, 
" 
16. Pięczniew, p. TE, 8. Catharina V.Jl., lign. 
1761 ano a Thoma Kossowski aedif.; n. a. 
3,089. 
Adm. Lud. Wysokowski, 13 Aug, 1863, 86, 05, 
Eccl. fil. in Sledlą.tków lap. tito S. Marci Ev. - ibidem 
Cap. mur. BMV. in coemeterio. 
17. . Psary, p. TE. Visitatio BMY,; mur. aedif. 
1912 a. sumptu paroch. eura sacer. Sigism. 
Guranowski, n. a. 3,500. 
Adm. Sig. Guranowski, 23 Apr. 1872, 95, 06. 
- Eccl. lig. olim paroch. 1805 a. aedif. a Joanne 
Kosicki, ibidem. 
Eccl. fil. lig. S. Adalberti EM. in Słomów Kośoielny, a. 
1903 reaedific. 
18. , Skęczniew. p. TE. 88. TJ'initas, lap. aed. 
a.1825 ab Hippolyto Masłowski et parocho
		

/catalogus_ecclesiarum0063_0001.djvu

			63 - 


Westerowski; consecrata per Exm. Dom. 
Vinc. Popiel Ep Wl. 1882, n. a. 2,790. 
Adm. vacat. 
19. Spicimierz, p. TE.. S. Exalfatio S. Orucis, 
lig. ano erect. ign.; n. a. 750, 
A.dm. Stan, Kołodziejczyk, lO Aug. 1861,88,10. 
20. Świnice, p. TE, S. Casimirus, Patr. 6, 00- 
thaTdlts, lap. aedif. a. 18-1:9 sumptu Casim. 
Karwowski et parochian.; n. a. 2 600, 
Adm. Boleslaus Choroszyński, 5 Dec. 1870, 
99, 12. 
21. Tokacy, p, TE. S. And'reas Ap. atdif. ano 
1861 a Casimira Sulmierska; n. a. 2.200. 
Adm,. Anton. Ostrowski, 1 Pebr. 1868, 93, 11. 
22. Uniejów, os. II cI. TE. Assumptio Bl11V., 
p d tr. S. .F'lorianus ,Jl., lap. aedif. a. 13-1:9 
a Jaroslao Skotnicki et amplific. a Mathia 
Łubieński AEp. Gnesn. ano 1649. Habet tu- 
mulum Ven. Servi Dei Bugumili Archie ppi 
Gnesn. miraculis clarj; n. a. 7,120. 
Praep. Alexand. Jędrychowski, Decanus Tur- 
censis, 10 .Mart. 1857, 80, 11. 
rico Vinc. Sikorowski, 7 Jan. 1880, 08, 11. 
Cap. lig. S
. Corporis Christi in coemeterio vetel'e 
et lapidea in novo. 
23. Wielenin, p. S. Jacobus Ap, et S. Dorothea 
VM. lign. ano erect. ignotus; n. a. 2,905. 
Adm. FI'anciscus Rusin, 5 ApI'. 1861, 83, 07. 
24. Wilamów, p. TE, S6. Adalbe1.tus et Stani- 
slaus EM., lap. a paI'ochianis cuI'a sac. p, 
Romanowski 1894 ano aedif., d. 24 Apr. 
19C9 ab E po WIad. Stan. Zdzitowiecki 
consecrata; n. a. 2,770. 
Adm. Paulus Romanowski, 25 Jan. 1844,70,91.
		

/catalogus_ecclesiarum0064_0001.djvu

			- 6-1 - 


,in Di.''1tl'i.ctu Lanciden.'ł'i, (;ub. Cau."I'I'U>IIt'li. 


25, Bałdrzychów, p. S. Aegidi'll
 AQbas, lap. 
aedif. a. 1847 sumptu parochian.; an, 1910 
ab Exmo Dno St. Zdzitowiecki Eppo WIad. 
consecr.; n. a. 2,265. 
Adm. Alexander Dmochowski, 26 Febr. 1860, 
82, 09. 
Cap. lig, BM\". in Borki. 
26. Wartkowice, p. TE. S. Anna, Patr. S. Lau- 
rentius .1.1:f. lign. a, 1719 aedif.; n. a. 3,125. 
Adm. Aemilius Wejckert, 10 Jul. 1A72, 99, 10. 
Cap. mur J. Chr. Crl1cifixi in coemeterio. 
, 
;z;7
- - 


9. Decanalus 1a1ielunensis, 


.. 


In Dit'ltrictlt "-i.elunelll'li, Ollberll'io ,,-ul.,..al..iensi. 


1. Wieluń, opp. I ćl TE. Visit BJIV., Patr. 
S. Michael, lap. ex saec. XIII; D. a. 7,123. 
Praep. Joannes Godorowski, STM. 9 Febr. 
1857, 80, 90, 
Vic. Joannes Osmelak, 14 Maii 1884, 07, 11. 
Eccl. Sb. Corporis. ChJ-isti (olim PP. Augustia- 
norum), €?ir. a. 1350 a rege. Casimiro 
 
Magno ae.dif. 
'Vic. Leopoldus Paszkowski, 13 Novem. 1835, 
59, U9. . 
Eccl. BMV. et f:J. Francisci C. (olim PP. Ref,) · 
Vic. Hippolytus 
iekarz, 11 Nov. 18-11, 69, 88. 
Eccl. S. Joseph C. (olim PP. Scholarum Piarum) 
coepta aedificad ab Hieronymo Niemo- 
jewski 1748 a., ab aliis consummata 1750 a.
		

/catalogus_ecclesiarum0065_0001.djvu

			- 65 


- 


rh
. Bill. 03adnik, 25 Ang. 1875, 99, 11, Pra€- 
ceptor relig, in scholis. 
Eccl. Y\-. Bernardin.-Eecl. fil. lig. Xominis MBY. in 
Raszyn. Ecd. fzł. mur. S. Laurentii M. in Dąbrowa, 
Cap. mur. Barbarae in l'ocmeterio. 
2. Biała (Ostrzeszowska), p. TE S, Petrus ad 
vincula, lig. reaedificata a. 1743 a Francisco 
Psarski; n. a. 2,300. 
Adm. Andreas Muchański, 29 Oct. 1869,94,02. 
3. Bolesławiec, os. SS. Trillitas, lap. a. 1702 
a Nicolao Zebrzydowski aedif.; d. 10 Oct, 
] 7
3 per. Fl'. Kraszkowski Suf. Gnes. con- 
setr.; n. a, 3,300. 
Adm, Stanislaus Nuszkiewicz, ]0 ?\Iaii 1864, 
88, 04. 
Reel. fil. li
. S. 
icolai EC. in Chróścln, a. 1901 Eccle- 
siae Bolcslaviensi ex par. Mieleszyn adiuncta. 
Cap lig. S. Mal'garitiae YM. in coemeterio a. 1781. 
a Mariann Gaik a aedif. 
4. Chotów, p. TE. S. Jfartillus EG. Patronns 
S. Aegidius, lap. a, 1616 aedif. a Gregorio 
Mański paroch, et d. 13 Apr. 1623 per Adam 
Goski Ep. Bacov. cons. n. a. 3,100. 
Adm. Nicodemu9 Knintz, 18 Aug. 1844,68,89. 
Cap. lig. in Turow S. Barb. a. 1900 aedific. 
5. Cłeszęcin, p. TE. S. Adalbertus EJ!. !ił{, 
aedif. a. 1789 sumptu parochian.. Habet 
imag. S. Valentini gratiosam voce ppli; 
n. a. 5,195. 
Adm, Vincentius Głowacki, 3 Apr. 1837, 62, 88. 
rico Stan. Rychlewski, 11 Sept. 1880, 06, 10. 
Cap. tito S. Laurentii in Ostrówek. 
Węgiewice, filia cum cura animarum, ut infra. . 


0# 


..  


5
		

/catalogus_ecclesiarum0066_0001.djvu

			- 66 


6. Czarnozyły,]J. TE. S. Bartholomaeus Ap. 
lap. ano 17:l6 a Joanna Barbara Leszczyń- 
ska aedif,; n. a, 5,200. 
Adm. Vincen. Przygodzki, 2-1 Jan. 1870, 93, 07. 
Fil. par. in Wydrzyn, sine templo. 
7. Czastary, p. TE. Nat-ivitas BJl V. lapid. 
aedificata ano 1747 a Leopoldo Trepka; n. 
. fi, 3,700. 
Adm. Mich. Kośmier:3ki, '27 Sept. 1857, 88, 06. 
Gap. mur. in coemeterio. 
8. Działoszyn, os. TE. S. .J.llaria Magd. lapid. 
a. 1787 ab Anna, nata Głogowska, :M
cińska; 
n. a. 7.000. 
Adm. Isidor. Kowalski, 30 Mart. 1866, 88, 09. 
Yic. Vincentius Olej nik, 20 .Tul. 1884, 11. 12. 
Cap. mur. Transfig. Chr. in loco et aUa 00. SSor. 
in Szczyty lig. 
9. Dzietrzkowjce, p, TE, Transfi.q, Dni. lapid. 
aedif. a. 1884 a parochianis; n. a. 4,450. 
Adm. Al1ton. Snawadzki. 7 Oct. 1861, 8-1, 10. 
Vic. Wenceslaus Chrzanowski, 20 Sept. 187 ł, 
99, 09 residet in Rudlice. 
Eeel. fil. mur. Ass. BM\'. in Łubnice. 
10, Dzietrzniki, p. TE. 88
 Cm'dis Jesu et 
8. Catharil1ae V. M. ex lapide cocto 1908 
an, sumptu paroch. et piis oblat., cura sac, 
Venc. Kokowski et Fel. Kobielski; d. 19 
Sept. 1909 consecr, ab Exc. E p. WIad. 
Stan. Zdzitowiecki; n. a. 3,784. 
Eeel. fil. in Grqbień. tito SS. Trmit, Cap. lig. in Załęcze 
Wielkie. 
Adm. Felix. Kobielski, 25 Maii 1865, 87, 04. 
11. Komorniki, p. TE. S. l\icolaus EG., lap. 
a. 1631 aedificata ab Andrea Wolicki; D. 
a. 1,000.
		

/catalogus_ecclesiarum0067_0001.djvu

			67 


Adm, Bonav. Zaremba, 15 Aug. 1839, 62, 04. 
12. Konopnica, 1), TE. S. Rochus, C., lap. a. 
1643 aedif. ab Hieronymo Konopnicki; n. 
a. 1,150. 
Adm. t;tan. Markowski, 5 Jan. 1839, 62, 06, 
pt. Secundo 
Cap. lig. S. Mariae Magdalenae in coemeterio. 
13. Kraszewice, p. SS, Petri et Pauli Apli ac 
S, Catharina Vlłf, lapid. ano 1866 aedif. 
sumptu parorhianorum; n. a 7,894. 
Adm. "Tlad. Gumiński, 27 Jan. 1857, 80, 07. 
rico Dom. Jarzębiii.ski, -l Aug. 1883, 09, 10. 
14. Krzyworzeka, P'. SS. Petrus et, Paulus Appli, 
lap. ano 1264 erecta; n. a. 2,548. 
Adm. Simon PHecki, 2 Sept. 1867, 91, 08. 
Eccl. fil. lig. tit. S. Andreae Ap. in Kadlub.-Cap. lig. 
PO;lowlce, 00. SSor. 
15. Lututów, os SS. Trinitas, Patr\..nus S. lłla 
thaeus. Ap., nova aediflCatur; n. fi. 6,827. 
Adm. Casim, Lcieklak, 11 Jun. 1867, 89, 08, 
rico Rich. Bakalarczyk, 29 !Mart. 1885. 12, 12. 
16. Lyskornia, p. TE, b. '.illagdalena, lig. ano 
1660 aedif.; ab a. 1908 filia par. Naramice 
cum cura animarum; n. a. 2,115. 
lTic. Joan. Rubaszkiewjcz, 20 Oct. 1878,01, 08. 
17. l\lieleszyn, TE. p. S. .J.1Iaria l1fagdalena, lig. 
af'dif. ano 1760 sum ptu olim monasterii 
Monialium Cisterciensium de Ołobok, 
haeredum luci; n. a. 1,200. 
Adm. Caro lu s Max, SS. Cmi. Dr" Praelatus 
Domesticus Suae Sanctitatis, Canon. Cath, 
Vvladisl.. Jud. Surrog. Consist. Gen. WIad., 
10 Dec. 1855, 79, O
, residet. \Vladislaviae.
		

/catalogus_ecclesiarum0068_0001.djvu

			- 68 -- 


18, Mierzyce p. TE. S Catharina r.JI. lap. anno 
1839 sumptu parochianorum ac. £lsci regii 
aedif.; n. a. 5,165. 
Adm. Franciscus Gorzędowski, 12 N OY. 1841, 
70, 06, cruce pect. decoratus. 
vic. Joan. Dzikowski, 2-1 Jan. 1885, 08. 12. 
Eccl. fli. tito S. Joannis Bapt. in lasz ów. 
19. Mokrsko, lJ. TE. 8. Slanislaus EJI.lap. anno 
1626 reaedif. ab Ah.xandro Ko
uchowski; 
n. a. 2,520, 
Adm. Victor Orianowski, ] 8 Jan. 1876,99. 10. 
20. Naramice,]1, 00. SSor. Patr, 8. Rochus C. 
lign. ano erf'ct. ign.; n. a. 1,.500. 
Adm. Faust. Filewski, 5 Febr. 1t:i66. 90, 10. 
Eccl. fil. cum cura Rnimarum in l)'skornI8, vide supra. 
21. OSSYłaków, os. S. Hedwiqis, lapid. af'dif. ano 
1912 
umptu par
ch. cura sac. Bul. Mich- 
nikowski; n. a. 7,02". 
Adm, BoI. Michnikowski, 11 Jan. 1867, 89, 06. 
ord. S. Stan. 3 cI. eą. 
rico Franc. Psonka. 25 Junii 1888, 12, 12. 
Cap. mur. in Czernice. 
22. Ożarów, p. S. Ma1'ia Jfagdalena; lignea; 
f X saee. XIV; n. a. 5,000 
Adm. Valentinug Kott, S. Th. Dr. 11 Febr. 
1880, 04, 12. 
Eccl. fil. S. Leonardi in Wlerzble,-Cap. SS. Familiae 
in p. Przedmość. 
23. Pątnów, 8. Ioann. Evang. lig, (ad a. 1895 
fuit matrix Eclae in Dzietrzniki, dein eins 
filia, ab an, 1908 sui iuris parochia); n. 
a. 1,650. 
Adm. Leopold, Berendt, 18 Oct. 1875, 04, 12.
		

/catalogus_ecclesiarum0069_0001.djvu

			69 - 


24, Prallzka, os. TE. ABsumpt. BM
 lap. aedific. 
sumptibus parochian. a. 1872; cons. 188-1 
a. ah Al. Bereśniewicz Ep. Wiad.; n. a. 
6,700. 
Adm. Boles. \Vróblewski, 19 Aug. 1867,89,10, 
Vic. Franc. Rzykiecki. 13 Jan. 1881, 05, 10. 
Cap publ. lig. S. AdalbCl'ti in Kowale et in Strojec. 
Cap. llg S. Catharinae y M. 
25. Raczyn, p. TE. S. Nicolaus Ee. lig.; an- 
nus erect. ign.; n. a. 1,200. 
Adm. Steph. Degen, 23 Maii 1878, 00, 12, 
Erd. (lł. lig. Decnłat.. S. Joan. Bapt. in Łagiewniki. a. 
1805 readif. ab łgn. Ostrowski. ibiq. coemet. defunct. 
26. Ruda, p. S. AdalbeJ"tus E.J.\1. lapid. ano 11-12 
a Petro Dunin aedif,; n. a. 3.600. 
Adm. Bronislaus Ostrzycki, 8 Sept. 1871. 93, 08. 
Professor et Confess. in Seminar. Dioec. 
rico Petrl1s Filipkiewirz, 10 Oct. 1 882, 04, 08. 
27, Rudlice, p. TE. SS. T'rinitas. lig. aedific. 
an, 1807 a Nepom. et Caecilia R
dło"scy; 
n. a. 3,562. 
Adm. Homanus Kossowski. S. Th. M, Consist. 
Secret. 16 Febr. 1875, 03, 07. 
Resid. Wenceslaus Chrzanowski, vicarius 
in Dzietrzkowice. 
28. Rudniki, p. TE. 8. Nicolaus Ee., lap id. 
aedif, ano 1830 a parocha Coe!. Westerow- 
ski
 a. n. 4:,000. 
Adm. Bron. Świezewski, 6 Ort. 1870, 92. 06. 
Cap. lig. in coemet. a. 1830 aedif. 
29. Slemkowlce, p, TE, S. Martinus EG., lap. 
ano 1879 aedif.; per Exm. Dom. Vinc. Po- 
piel Rp, Wlad, a. 1880 consecr.; n. a. 5,ł82.
		

/catalogus_ecclesiarum0070_0001.djvu

			- 70 


Adm. Franciscus Just. Gryglewski, S. 'r. C.; 
Dec. Wielunensis, ord. S, Annae 3 cI. eq. 
22 Jan. 1829, 52, 72, pt. Secundo 
rico Ign, 
Iarjankowski, :l5 Jan. 188-1: 06, 10. 
Cap. mur. Exaltatwnis S. Cruds in coemeterio, a. 1893 
aedif. sumptu Rev. parochi Gryglewski et Cap. 
mur. in Radoszewice, 
20. Skomlin, p. TE. S8. Philipphus et Jacobus 
Appli, lig. aedif. a. 17-17 a Wladislao Bar- 
t()chowski; n, a. 2,602. 
Adm. Josephus Zaborski, 1 Nov. 1876, 99, 10. 
31. Sokolniki, p. TE. S. Nicolaus EG., lig. ano 
1731 ab Alexandro Sułkowski aedif.; n. 
a. 3,700. 
Adm. Joseph Łogucki, 11 Nov. 1871, 9-1, 03. 
Eecl, fil. lig. S. Annae in Ochędzln. 
32. Walichnowy, p. Patr. S. MaTtinus EG., 
lap. ano 1875 sumptu parochian. aedific.; 
n. a. 2,327. 
Adm. Petrus Gogolewski, STO, 27 Jun. 1851, 
76, 07. 
Cap. lig. ibidem. 
33. Węglewice, p. TE. T1'ansfigu).. Dni, lig. a. 
1809 a Joan. Karśnicki, haerede loci, aedif.; 
filia par. Cieszęcin ab a. 1907 cum cura 
animarum; n. a. 1,600. 
Yic. Eduardus Pawlowski, 8 Nov. 1876. 00, 07. 
3-1, Wieruszów, os. TE. S. 8viritlls et Yisita- 
tio BG V. mur. ano 1676 sumptu Ordinis 
Paulin. aedif.; a. 1680 per Thom. Oborski 
S uf. Crac. consecr. Habet imag, Vulnerum 
Christi grat. voce ppli; n. 8. 
,6
0. 
Adm. Ant Jabłoński, 26 Sept. 1853, 76, 90.
		

/catalogus_ecclesiarum0071_0001.djvu

			- 71 - 


rico supernurn. Stan, Sadzewicz, 2 Feb. 1888, 
11, 12. 
Cap. publ. mur. in coemeterio. 
35. Wierzchlas, p, TE. S. Nicolaus EG., lap. 
ano erect, ignot. Rabet imag. B
IV. voce 
ppli grat.; n. a. 5,200. 
Adm. Laur. Głogowski, 19 Aug. 1867, 91, Ol. 
Cap. in Kraszkowice. 
36. \V ójcin, p. TE. S. Cathm'ina V..
I., lap. 
aedif. ano 1831 sumptu parochian.; n. an, 
2.60lt. 
Adm. .Andr. Witulski, 23 Nov. 1865, 91, Oł. 
Eccl. fil. lig. S. Bartholomaei Ap. in Żdzary.-Cap. publ. 
mur. Yincentii a Paulo in p. Gola, a. 1898 sumptu 
Vinc. Mączka aedif, 
37. Żyłniów, p. TE. 8. .lllm.tinus EG., lig. 
aed. ano 1817 sumptu parochian.; n. ano 
lt,700, 
Adm, Stephanus Ludwikiewiez 12 Febr. 1873, 
97, 06. 
Cap. mur. in coemeterio. a. 1866 aedif. a DD. Śnie- 
chnwscy.  
 


III. DFFICIALATUS PETHICDVIEBSIS. 


10. Decanalus pelricoviensis, 


in .1)ifiJtl
;.(.t't et Gltbel'nio Petl
;eoL'iensis. 


1. Piotrków, op, I cI. TE. 
. Jacobus Ap., lap. 
aedif, initio saec. XIV. Imago B
IV. gra- 
tiosa; n. ano 30,000. 
Praep. Ant. Zagrzejewski, 13 Jul. 1859, 83, 10.
		

/catalogus_ecclesiarum0072_0001.djvu

			- 72 


r 'Yladislaus Wojtasik, 13 MarUi 1888, 
08 , 11. 
rico 
\ 2. Joan. Półrola, 12 Dec. 188-1, 07, li. 
3. Adam Krajewski 17 Dec. 1881, OS, 11. 
Resid. Antonius .Grochowski, ab. ano 1888 
praeceptor religionis in gymnasio. 
Resid.: Stanislaus Szabelski, Vie. in Chl){' z, 
ab a. 1897 praeceptor religionis in gim- 
nasio privato. 
Vin. ,y ojciechowski 28 Jan 1880, 03, 11. 
prae( e p. relig. 
Paulus Guranowski, 25 Jan. 1881, 06, 12, 
praeceptor relig. 
EccZ. S. Crucls (olim PP. Bernardinorum). 
Vic. Joseph Bromski, 1 MarUi 187
, 95, Ol. 
Eccl. S. Dm'othae VJl. (olim PP. Praedicat.). 
Yic. Eugen, Lipiński, 10 Mart, ]882, ot, 07. 
Eccl. S. Francisci Xav. (olim PP. Schol. Piar.). 
Yic. Zeno Cwilong STC., 12 Sept. 1865, 90, 
94, ord, S. Stan. 2 cI. eq. praecep. relig. in 
g.vmn. priv. pueor. . 
Eccl.. Nativitatis B1łlV. (oli m VV. Dominie.). 
Recto)' Praeceptor Relig. in Gymn. puell. 
Cap. BMV. in Buburbio ac aliae: in nosocomio, in car- 
cero et SS. Trinitatis In orphanotrophio, omnes 
ex muro. 
2. Bełchatów, O,"l. TE. Nativitis BMV. lapid. 
ano 1617, aedific, ab ano 1893 parochialis; 
n. a. 3.590. 
Adm. Leo Zaremba, 4 J ul. 1862, 87, 93, 
3. Bęczkowice, 'TJ. TE, S. And1'eas Ap., nova 
aedificatur n, a. 3,500, 
Adm, Jos. Czupryński, 9 Der. 1865, 92, 03. 
Cap. mur. B!\IY. de consolatione in Pocieszna Górka.
		

/catalogus_ecclesiarum0073_0001.djvu

			- 73 - 


4. Bogdanów, p. TE, SS. Trinitas, lapid. ano 
erect. ign. funditus reaedificatur; n. a. 
8,000. 
Adm. Miec. Kozakowski, 21 Mar. 1870, 92, I:!. 
Adm. Franciscus Rofman, 30 Nov. 1880, 11, 12, 
Cap. lig. S. Rochi in Postękalice et alia mur. in coe- 
meterio. 
5. Chabielice, p. TE. S. Michael; lig, aedific. 
ano 1776 a COnstantia Walewska, consecr. a. 
1803 per. Mich. Kosmowski abb. Tremesn. 
Imag\.! BMV. grat. voce ppli; n. a. 3,876, 
Adm. Fr. Kwiatkowski. 27 Dec. 1841, 67, 03. 
('ap lig. in Stróża, tito Ss. Casimiri et Joseph. 
6, Drużbice. p. TE. S. Rochus EG., lapid. aed. 
ano 1897 sumptu parochianor; d. 20 Aug. 
L905 a. ab Exc. Epo WIad. Stan. Zdzito- 
wiecki consecr.; n, a. 4,900. 
Adm.' WIad. Ciesielski, 24 Sept. 1862, 85, 01. 
JTic. Vinc. Gmachowski, residet in Parzy- 
miechy . 
7. GomoHo, p. TE. S. Nicolaus EG., lapid. 
aedif. ano 1874 a :Michaele Tarnowski, cons, 
per. Thom. Kuliński Ep. Kielc. a. 1875; n. 
a. 1,333, 
Adm. Mart. Kochański, 14 Oct. 1845, 68, 06. 
8. Gorzkowice, p. TE. SS. Cordis Jesu, lap. a. 
1898 eura h()dierni parocbi aedif., consecr. 
per Henr. Kossowski Suf. WIad. die 11 
St'pt. 1902 8,; n. a. 4,600. 
_ Adm. Ign. Kasprzykowski. Assessor Consist. 
Petric., 21 Jan. 1860, 83, 92, 
Vic. Wl. Wieczorkiewicz, 15 Aug. 188],06, II. 
Cap. mur. In Sobakówek, tito S. Michaelis.
		

/catalogus_ecclesiarum0074_0001.djvu

			- 74 


9, Grm:holice, p. TE, 00. .SSoł-um, lap. cir. 
ano ] 230 erecta, an, ] 897 turribus aucta 
cura hodierni parocbi; n. a, 
,871. 
Adm, Francisc. Zając, 11 Aug. 1842, 65, 82. 
Vic. BolesI. Rosiński, 4: Aug. 1888, .12, 12. 
[Cap. lig. tito 
ativit. BMV. in Łękawa, a 1773 aedif. 
10. Grzymalina Wola, p. TE S. Joannps 
Bapt. lig. aedif. a Joanne Grzymała' Wol- 
ski a. 158.,1; n. a. 2,111. 
Adm. Barth. Michalski, 21 Au
. 1871, 93, 04. 
Eccl. {zł. in Łękińsko, ad quaID parocllUs residet. 
11. Kamieńsk, os. TE. SS. Petrus et Paulus 
. Appli, lap. ano 1901 euea hodierni paroehi 
reaedificata; d. 19 Junii 1804 ano ab. Exc. 
Zdzitowiecki Eppo WIad. consecrata; n. 
ano 8,380. 
A.dm. Ignatius Jankowski, Can. ColI. Calis. 
Judex Surrogat. Consistorii Petr. et Dee. 
Petricov.; 26 Jul. 1842, 65, 78. 
Vic. Gregorius Domański, 1875, 1899, 12. 
Cap. lig. Patrocinii S, Joseph in Gorzędów. 
12. Kaszewice, p. TE. SS. Trinitas. lig. aed. 
anno 1612 a NieoIao Konie
polski; n, an. 
3,000, 
Adm, Ignatius Lubecki, -l Dec. 1860, 86, 94. 
13. Kociszew, p, TE. S. 1 heorlo'ł'us M., lig. 
aedif. ano 1775 a Sigismundo Dobek; 11. 
ano 2l1:60. 
Adm. Barnaba Grzmielewski. 13 Sept. 1877, 
99, 09. 
1 ł. Krzepczów, p. -TE. S. .AdalbeJ.tus EM., 
lapid. ano 1733 a
dific. a paroc

anis; die
		

/catalogus_ecclesiarum0075_0001.djvu

			- 75 - 


26 Julii 1903 a. consecrata ab Exc. Stan. 
Zdzitowiecki Eppo WIad. D. a. 4,000. 
Adm. Nico!. Stawicki, 10 Dec. 1867, 92, 06. 
Cap. lig. in Grabienice. 
15. Lobudzice, p. TE. S, Laurentius M., lig. 
aedif. ano 1795 a Casimiro Krzycki; D. a, 
4,000. 
Adm. Eduardus Esman, 21 Julii 1867,89, 11. 
14. .Mierzyn, p, TE. B J.-: Maria et .s, J..Ticolaus 
EG. lap. ano 1835 reaedif.; n, a. 3.750. 
Adm. Antonius Christoph, 18 Jan. 1878, 00, 11. 
J 7. Milejów, p. TE. Pat'rocinium S. Joseph et 
.s. Maria Magd. mur. a. 1898 a parochian. 
aedif., die 22 Julii 1903 ano consecrata a 
Stan. Zdzitowiecki Eppo V/lad.; n. a. 4,5:l6. 
Adm. Petrus Jankowski, 16 Oct. 185
, 78, 90. 
Vic. Stan. Dziennicki, Scient. Sociał. Licent. 
6 Apr. ] 885, 09, 12. 
11. Moszczenica, p. TE. lnventio .s. Crucis. 
lap. aedif. a. 1769 a Stanislao Małachow- 
ski; n. a. 2,125. 
Adm Vinc. Matuszewski, 3 Mart. 1869, 95, 09. 
19. Parzno, p. TE. Assu,mptio BluV., mur., 
aedific. a. 1910 sumptu parochian" cura 
hodierni parochi ; n. a. 5,5:l0. 
Adm. Thom. Świnarski, 25 Oct. 1861, 8-1:, 91. 
Vic. Joan. Przywieczerskj, 2 Febr. 18tO, 63, 00, 
Resid, Joannes Krzyżkowski, 22 Aug. ]887, 
12, 12, vic, in Brudzew Kolski. 
20. Ręczno, p. TE 6. 6tanislaus EM, et Con- 
solationis BMV.; lapid. aed, ano 1825 sump- 
tu parochianor. Imago S. Slanislai El\L 
voce ppli gratiosa; n. a. 5,438. 
Adm. Joan, Czyżo, STM., 16 Jun. 1848, 71,09.
		

/catalogus_ecclesiarum0076_0001.djvu

			- 76 - 


21. Rozprza,]J. TE. Visitatio BJyj fi:, .ss. Adalb. 
Elli. et Ba'i"tholom. Ap., Japid. aed. a. 1767 
a Simone Zaremba, consecr. per Ign. 1\:0- 
zierowski Ep, Adraten. ) 9 Oetr. 1777 a. 
Hahet imag. B
lV. grat. yoca ppli; n, a. 
6,330. 
Adm. Joseph Jezierski, 9 Apr. 1850, 73, 11. 
Yic. supernum. Alexander Vvalczykowski, 2l 
Dec. 1884, 10, 12. 
22. Srocko, p. TE. S, Benedictus Abbas, lap. 
nova aedificatur.; n. a. 8,156. 
Adm. Wenc. Kokowski, 16 Jan. 1868, 90, 09. 
rico l\liecislaus Saboczyński, 18 Jan. 1887, 
09, 12. 
Cap. mur. BMV. in Wola Kamocka. 
23. Suchcice, p. TE. S. Ignatius Loyola U., 
lig. aedif. ano 1780 ab Ignatiu Suchecki; 
n. a. 1,313. 
Adm, Leo Hlaw8a, 12 Febr. 1b80, 03, 12. 
24, Sulejów, os. II cI. TE. S. Florianus 111. 
Patr. S. Leonardus, mur. a 1905 aedificata 
cura sac. A. Grochowski; per Stan. Zdzi- 
towjecki Eppum WIad. a, 1908 cons.; n. 
a. 6,508. 
CU)'. Stanislaus Jackowski, S. Th. M" 8 Maii 
1848, 71, 09. Praeses Consist. Petr. 
'Vic.. Cas. Znamirowski, 22 Febr. 1884, 08, 12. 
Cap. mur. s. Stanislai EM., ibidem et aUa lig. S. Ae- 
gidii Abb. in Xowa Wieś. 
25. Witów, p. TE. 8. Mat'garita V.M., lapid. 
ano 1784 ab Eustachio Suchecki, Abbate 
Ord. Norbertanor.; n. a. 
,265. 
Adm. Bron. Jaskulski, 12 Sept. 1876, 99, 07. 
Cap. lig. S. Martini EC. In coemeterio.
		

/catalogus_ecclesiarum0077_0001.djvu

			77 


26. W olbórz, os. II cł. TE. S. Jt,Ticolaus EG., 
lapid. olzm Gollegiata, erecta a. 11-:1:2 et a. 
1766 reaedif. ab Ant. Ostrowski Ep. WIad. 
n. 8. 13,312. 
Pmep. Ignatius Pertkiewicz, 27 Jan. 1862, 
85, II. 
rico Romanus Borowski, 2 Febr. 1886, 09, 11. 
Cap. lig. S. Annae in cocmeterio. 


in IJ;,
tJ
;('f1l Ło((zen,ę';. (;Ilb. PetJ'icOl';.en:;;.;. 
"27. Czarnocin, p. Eccl. tito Assumptio BMV., 
lap. ano 188-:1: aedif. sumptu parochian.; 
n. a. il.195. 
Adm. Aegidius Radziszewski, Regens Sem. 
q. s. a 1909 ano 
Residet. J\[aximilianus Welman, 12 Oct. 1881, 
05, 11, vje>. in Malallów. 
28. Kurowice, ]1, TE. SS. T'i'initas, mur, aed. 
a. 19łO sumptu parochian., cura sacerd. 
Ant. Z3grzejewski; n. a. 4,250. 
Adm. Joan. Dratwiński. 19 Dec. 1869, 92, 10. 
29. Rzgów, os. II cI. TE. S. Stanislaus EM., 
lapid. aedific. ano 1630 a Capitulo Cath. 
Cracoviensi; n. a. 5,002. 
Gur. Michael Skowronek S. Th. M. 29 Sept. 
1867, 94, 06. 
Vic. Steph. Niedźwiecki, 18 Aug. 1886, 10, 12. 
30, Tuszyn, os. II. cI. TE. S. Vitalis llI., lap. 
a. 1862 ab Andrea Płodowski aedific.; n. 
ano 7,312. 
Praep. StanisI. Muznerowski, 27 Sept. 1866, 
89, 10. 
Vic. Joseph Zagner 25 Febr. 1890, -12, 12.
		

/catalogus_ecclesiarum0078_0001.djvu

			78 


11. Decanatus Częstochoviensis, 


'in, Districtlt CZt:stodlOl
iells'i. (lub. PetILicol'iensi. 


1. Częstochowa, op. I cI. TE, S. Sigismundus 
1.}I., lap. an, erect. igo. n, a. 56,000. 
Praep Marianus Fulman, S. Th. M., 27 Mart. 
1866, 89, 09, 
I Sigism. Zawadzki, 9 Maii 1876, 99, 05. 
r' Andreas Urbański, 30 Nov. 1875, 99, 09. 
}iW' l Joseph Mężnicki, 14 Mart. 187
, 99, 08. 
Joannes Cesarz, 16 Nov. 1880, 0-1, 10. 
Resid. Stan. Masłowski, 1 Maii 1887, 09, 12. 
Bonav. Metle.r, vicarius ecclesiae olim PP. 
Francisc. in Pyzdry. 1866, 88, 08. Praec. 
Relig. 
}fichael Ciesielski STM.. 29 Sept, 1870, 93, 03, 
Praeceptor Relig. in Gimnasio, rector eccl. 
olim VV. Mariavitarum. 
Joseph Magott, 1 Apr. 1877, 99, 02. Prae- 
ceptor Relig. in scholis ibidem. 
Eccl. Nominis B111V, (olim VV. Mariawitki). 
Recto)' Praeceptor Relig. in Gymn. puer. 
Eccl. 88. Familiae Chłristi, aedificata ano 1908, 
sumptu 'parochianorum. 
Cap. mur. in coemeterio, tito 'fransf. Dni ab a. 1898. 
2. Częstochowa, op. I cI. TE. S. Barbarae V.lJ;I. 
lap. ano 1642 aedificata; consecr. 14 Maii 
1643 per Joan. Madaliński Sufrag. Gnes., 
ab a. 1891 parochialis. n. a. 16,769. 
Praep. Marianus Nassalski, S. Th. M. 7 Sept. 
1860, 85, 11.
		

/catalogus_ecclesiarum0079_0001.djvu

			79 


{ l. Joan. Sowiński, 17 Oct. 1885, 08, OS. 
lT 2. Nicod. Ast, 5 Sept. J 885, 08, 12. 
IC. 3, Stan, Kronenberg, 
9 Nov, 1884, 11. 
12, praecep. re lig. in schol. 
Residet Miecislaus Janowski, Praecept. relig. 
Basilica B. J[aria V. Jasna Góra. cum monaster. PP. 
Paulinor.-Ecd. fil. S. Rochi in coeIrtet. Cap. mur. 
JChr. agonizantis in Częstochowa ac mur. S. Annae 
in pago Grabówka a. 1905 aedific. 
3. Blachownia, p, ecclesia aedificatur, paro- 
chia erecta 1910 ano n. a. 3600. 
Adm. Ant. Zmysłowski, 2 Ang. 1872, 97, 10. 
4. Biała, (Górna) p. TE. 8. 8tanislalls EllI. 
lig. aed. a. 1713; n. a. 29
0. 
Adm. Ant. \Vallltycz,]4 Jun.' 18-19, 75,02. 
Cap. mur. S. Magdalenae in Żabiniec. 
5. C.vkarzcw,p. TE. S. Stanislaus EJl., lig. aed. 
] 775 sumptu VV. Francisc. CracuY.; 1880 
ano ampLificata. par. erecta 1909 Hll. sb 
Exmo Dno Si. Zdzitowiecki Eppo WIad.; 
n. a. 2,360. 
Adm. Ignatif1s Leo Pawłowski, 31 Jul. 188 L. 
OB, 09, 
6. Danków, p. TE. S. Stanislaus Ell!., lapid. 
aedif, ano 1550 a Stan. Warszycki. Habet 
imag. BMV. grat. voce ppli; n. a. l!,600. 
Adm. Miecislaus Graczykowski, 30 Oct. 1876, 
99, 10. 
7. Kamienica Polska, os. TE. S. Michael. 
lap. anno 1869 aedif. sumptu parochiano- 
rum; n. a. 2,250. 
Adm. Sigism. Sędzimir, 28 Jul. 1881,06,09.
		

/catalogus_ecclesiarum0080_0001.djvu

			- 80 - 


8. Kłobucko, o.
. II cI. TE. S. Martinus EM., 
lapidea, aedific ano 1835 a Petro Dunin 
et amplifjc. cir. a. 1455 a Joanne" Długosz; 
n. a. 1.\,000. 
Praep. Casimirus Puacz, Can. Cath. \Vlad. 
Decanus Czę3tochov. Ord. S. Annae et S. 
Stan. 3 cI. eq., 16 
'ebr, 1854-, 77, 09. 
Vi. ( Wenc. GarwoUński, 4 Oct. 1879, 0-1, 09. 
ze' l Joseph Dalak, 27 Dec, 198-1, 08, 12. 
Cap. in Opatów Yisitatiouis BVM.
 in Złochowice, 
BMV. de Gratiis et S. Ludowici, in Szarlejka BMY. 
Portiunculae. 
9. Konopiska, p. TE. SS. Laur. et Valentinus 
M" lap. aedif. ano 1901; n. a. 5,600. 
Adm. Henr.' Koławski, 19 Jan. 1873, 98, 10. 
10. Krzepice, os. II cJ. TE. S. Jacobus Ap" 
lap. aed. ano 1660 sumptu Canonicorum 
Lateran.; D. a. 5,837. 
Cm'. Ignat. Bromski, 26 Julii 1835, 61, 97. 
Vic. Franciscus Bieniasiewicz, 
4 Jan. 1878
 
07, 10, 
Cap. mur. in Iwanowice (ibi indu)
. in fes. S. Adal- 
berti EM. et B. V. M. ad nives). 
11. Miedźno, p. TE. S. Catharina VM, lap. 
aedif. 8. 1877 a parochianis; consecr. 10 
Jun. 1885 per AJ. Bereśniewicz Ep. WIad. 
n. a. 6,.\07. ... 
A.dm. Joseph Mańkiewicz, S. Th. M. 11 Mart. 
1877, 99, 10. 
Cap. mur. in coemet. et aUa in Ostrowy, ac lig. in 
Mokra tito Ss. Simonis et Thaddaei. 
12. Mstów, os. II cI. TE. Assumptio BMV., lap. 
aedjf, ano 1746 aCanonicis Regularibus; 
n. a. 8,330,
		

/catalogus_ecclesiarum0081_0001.djvu

			81 - 


Prncp. Thaddaeus Stawowski, ord, S. Sta- 
nislai 3 cI. eq. 22 Jan. 1865, 89, 06, 
V' (BoI. Kotnowski, 28 Dec, 1884, 09, 10. 
'lC. l Vincent. Marciniak, re3id. in Kłóbka. 
Cap. mur. S. Adalberti in coemet. 
13. .Mykanów, p. TE. S. Leonardus C.,lapid. 
aedif ano 1836 sumptu parochian,; die 7 
J
' lii 1903 a. consecr a Stan. Zdzitowiecki 
Eppo WIad.; n, a. 2,610, 
Adm, Stan. Sukiennicki, 8 Maii 1875, 87, 11. 
Ił. Parzymiecby, p. TE. SS. Petrus et Paulus 
Apli, lap. an, erect. ign.; n, a. 3,6350 
Adm, Alex. Dakowski, 23 
Iart. 1838, 62, 75. 
Vic. S tan. Kowalski, 17 
Iart. "1876, 00, 11, 
residet in Jaworzno, 
Residet Vincentius Gmachowski, yir. in Druż- 
bice, 17 Noy. 1886, 10, Ił. 
Eccl. {zl. in Jaworzno, tito SS. Trinitatis, ad quam re- 
sidet vicarius; n. 8. 1,500. 
15. Poczesna, p. TE. fj. Joannes Bapt., lapid. 
aedif. a. 1877 sumptu parochianorum; n. 
a. 6,585. 
Adm. Joannes Knor, 23 Sept. 1868, 92. 07. 
V
c. Dominicus Jędrzejewski, 4 Aug. 1886, 
11, 12. 
16. ,Pczyrów, os, TE. 8. Dorothea VM., Patr. 
EJ, Nico7aus EG., lap. a. 1911 aedif. cura 
sac. Eduar, Bentkowski, sumptu paroch.; 
die 1 Nov. eiusd, ann i consecr., per St. 
Zdzitowiecki Ep. WIad. Habet imag, Chr. 
Misericordis, grat yoce ppli; n. a. 4,350. 
Adm. Petrus Kremer S, Th. M., 31 Maii 1877, 
06, 10. Profes. in Semin. 


-" 
. 


6
		

/catalogus_ecclesiarum0082_0001.djvu

			- 82 - 


Vic, Eduard. Bentkowski, 20 Maii 1876,01,07. 
Eccl. lignea olim parochialis. 
Ec.cl. VV. Dominicanorum in pago S. Annae. 
Cap. mur. S. Nicolai EC. in Przyrów. 
17, Przystajnia, p. TE. SS. T'rinżtas, lapid. 
aedif. cir. a. 1797 ab Antonio Paciorkow- 
ski; n. a. 7,715. 
Adm. Leonar. Stawicki, 26 Oct. 1869, 92, 10. 
Vic. Mich. Maniewski, 27 Sept, 1883, 09, 12. 
Cap. mur. B
IV. in Podłę!e. 
18. Raków, eccl. aedificabitur, adest cnpella 
publica lig. tito BMV. 8. 1905 aedific..; n. 
a. 6,0l!7. 
Adm. Lucian. Nawrocki, 26 Dec. 1855. 78, 10, 
Resid. Wenc. Kneblewski, 10 Sept. 1887,10,11. 
19. Rędziny, p. TE. BMV. de Pe1"lJetuo Succursu, 
Patr. S. Ottilia V:, mur., ano 1899 sumptu 
parochianorum ac e piis ohlationib. cura 
sac. BoI. Wróblewski aedif.: die 5 Julii 
1903 ano consecr. a Stan. Zdzitowiecki 
Eppo WIad. Imago S. Ottiliae voce ppli 
grat.; n. a. 
,503. 
Adm. Saturnin. Czaki, 22 Nov. 1875, 98, 08. 
Cap. mur. in Rędziny. 
20. Starcza, p. Ecclesia aedificatur, adinte- 
rim capella, filia (eccl. in Poczesna) cum 
cura animar., erecta 1911 an.; n. a. 1,132. 
'Vic. Ferd. Cichocki, 23 Sept. 1889, 08, Ił. 
21. Staro-Krzepice, p, TE. 00. SSorum, mur. 
1912 a. sumptu parochian. cura sac. Joan. 
Patorski aedifi .; n. a. 2,500. .ł..
		

/catalogus_ecclesiarum0083_0001.djvu

			- 83 


Adm. Joannes Patorski, 24 Jun. 1871, 96, 04. 
Cap. lig. in loco. 
22, . Truskolasy, p. TE. 6. Nicolaus EC" lig. 
aedific. a 1737 a Josepho Wini er. Imago ' 
BMV. grat. voce ppli; n. a. 11,690. 
Adm. Ant. Bludziń.,ki, 3 Maii 1863, 85, 08, 
rico 
Iiecisl. Kiełkiewicz, 21 Dec. 1881, 08, 11. 
Cap. mur. in cocmet. tito Dolorum BMV. a. 1845 aed. 
23. W ąsosz, p. TE. łJ. And'reas Ap. lap. aed. 
ano 1848 sumptu parocbian.; per Mich. 

Iarszewski Ep. '\Vlad. d. 4 Sept, 1859 a, 
consecr.; n. a. 3,630. 
Adm. Franciscus Steciński, Ord. Praed., 2 
.Mart ii 1830, 56, 9 I. 
Vic, supe1"'n'llm.. Alexander Gostyiiski, 22 Feb. 
1881, 05. 12. 
Cap. lig. Patrocinii S. Joseph in Popów, a. 1858 aed. 
24. Wilkowiecko, p. TE. S. Nicolaus EG., lap. 
ano erect. ignotus; n. a. 2,200, 
Adm. Cyrillus Gutowski, 22 Noy. 1869, 93, 10. 
Cap. murata in Rembielice. 
25. Zajączki, p. TE. S. Sigismundus, lig. ano 
1750 a J osepho Winier aedific. Parocbia 
ereeta 1904 an,; n. a. 2,337. 
Adm. Adam Żor, 25 Dec. 1869, 94, 05. 
26. Żóra w, p. TE. 8. Bartholomaeus Ap" lap. 
an, 1-140 erecta; a. 1885 aueta etabAlex. 
Bereśniewicz Ep. \Vlad. 21 Maii 1898 ano 
conseer.; n. a. 3,464. 
Adm. Wene. Piotrow::iki, 31 Jul. 1868,90.01. 
Cap. lapideae S. Barbarac YM. in coemeterio, BMV. in 
Mokrzesz, in Wola Mokrzeska et in Zagórze.
		

/catalogus_ecclesiarum0084_0001.djvu

			- 8-1 


12. Decanatus £ascensis, 
'in ,Distl'ictu, Łascells'i, Gub. Pet,'icol"i-elkę,i. 
, 1. Lask, op. TE. Immaculata Conceptio BlvlV. et 
S. J.ł1ichael. Praepositura cum Infulatia, 
oHm Colleg" ex lapide an, 1525 a Joanne 
Laski Archiepo Gnesnen. aedlfic. Habet 
statu8m BMV., a Clemente VII Pp. dona- 
tam, voce ppli grat.; n. a. 7,200. 
Adm, Julianus Brylik Phil. Thom. Dr, Decan. 
1 Jan. 1869, 92, 11, 
Vic. Andr. Mikołajczyk, 18 Nov. 1887, 11, Ił. 
Cap. mur. S. Francisci in coemeterio. 
2, Borszewice, p. TE. S. StaniRlaus E11!. et 
S. Nicolaus EG., lapidea 8. 1897 aedificata; 
n. a. 4,150. 

łdm. Stanisl. Królak, 19 Dec. 1861, 85, 01. 
Cap. lig. S. Annae in Wrzeszczewice, aedific. a Maria 
Walewska. 
3. Brzyków, p. TE. S, .Ioannes Bapt., lap, aed, 
a. 1860 sumptu paroch. Habet imag. S. 
Annae, grat. voce, ppli; n. a. 4.100. 
A.dm. Eduardus Gruszczyński, 13 Jul. 1876, 
99, 10. 
Eccl. fil. lig. Annuntiat. BMV. in Rychłoelce, cir. a. 
1775 aedif. sumptu Alexandri Trepka; cap. lig. S. 
Joannis Bapt. in Brzyków. 
4, Buczek, p. TE. b. Joannes Bapt., lap. aed. 
initio saec. XV.; n. a, 4,100. ' 
Adm. Stan. Rutkiewicz, 16 Nov. 1810, 71, 94. 
5. Dłutów, p, TE. Epiphania Dni; lig. aedif. 
a. 1542 a Capitulo Cath. Cracovien,; n. a. 
5,500.
		

/catalogus_ecclesiarum0085_0001.djvu

			- 85 - 


Adm. Andreas Szarecki, 30 XvY. 1868, 93, 11. 
Vic, Joseph Roshiski, 2 Mart. 1872, 96, 11. 
6. Dobroń, p, TE. S. Adalbertus El
f., lig. aed, 
a. 1779 a Capitulo Cathrdr. Cracovien.; 
a. 3,000. 
Adm. Stephanus Wróblewski, 21 Aug. 1873, 
99, 09, 
7. Górka (Pabjanicka), p. TE, 6 Maria 11Iagd., 
lap" 1875 aedif. a paroch.; consecr. ab Al. 
Bereśniewicz Ep. 'Vlad. 31 Maii 1892; n. 
a. 2,679, 
Adm. Joseph Winiarski, 25 Ocio 1858, 81, 89. 
('ap. S. Mag'dalenae et S. Martini EC. in coemeterio. 
8. Grabno, p. TE. 6. lVenceslaus J.I., lig. aed. 
a. 1771 a sacerd. Antonio Kuc:.Łkowski; 
n. 8. 2,500. 
Adm. St. Łaszkiewicz. 28 Noy. 1868, 92, 05. 
9. K wiatkowice, p. TE. S. Nicolaus EG. et 
S. Dorothea "ViJf., lap id. aedif. ano 1606 a 
Gasparo Puczek; n. a, 2,010. 
Adm. Casimir. Kra
zewski 17 Jan. 1863,85, 12. 
10. Lutomiersk, os. TE. BMV. fe monte Cm"- 
melo, lap. a, 1780 a Barbara Sanguszkowa 
aed if.; n, a. 2 31t5. 
Adm. Aurelius Chwiłowicz, ]3 Sept. 1873, 
98, 12. 
Vic. J oannes Ościk, 19 Dec. 1868, 91, 98; 
Calissiensis nosocomii Capellanus. 
Eccl. Immac. Conc. BMV., (olim PP. Reform.) 
Vic, Theodorus Zalewski, 7 Febr. 1880,04,12, 
praeceptor relig. in Pabianice. 


ty: 
,,, . 
i; ". 
...- 
I,
		

/catalogus_ecclesiarum0086_0001.djvu

			- 86 - 


11. Marzeniu, p, TE. Immacul. Gonc. BJ..l1V., 
lap. aedif. a 1373 et circa a. 1820 aucta; 
n. a. 4,200. 
Adm. Stanislaus Sobikowski, 12 Apr. 1868, 
90, 09. , 
12, Mikolajewice, p. TE. Nativitatis BMV., 
.lig. an, 1720 a sacerd. Josepho Skaliński 
aedif. n. a, 4,300. 
Adm, Hellricus Borowy, 11 Jul. 1870, 92, 08. 
Vic. Vladislaus Smolarkiewicz, 3 Apr. J 886, 
09, 12, residet in Dmenin, 
13. Pabjanice, op. I cI. TE. 6. Lau,-entius .JI., 
et S. Mathaeus Ap., lap. aedjf, an. 1580, a 
Capitulo Cathedrae Cracovien, olim hae- 
rede loci; n. a. 15,000. 
Praep. vacat. 
I Adolph. Brudnicki, J9 Nov. J876, 01. 07. 
. BoI. Brzozowski, 30 Mart. 1879, 02, 10, 
VIC. t Theodorus Porty ch, Ph. Dr. 31 Dec. 
1881 09, 12 residet ad ,EccI. Bl\1V. 
Resid, Leo Ościk, 19 Dec. 1867, 91, 98. Vic. 
in Kowal. 
Cap. mur. Ibidem a. 1898 aedif, ad quam residet Leo 
Ościk, praec. relig. in sch. elem., ct capel. in Ksa- 
Wet.ów. 
14. Pabjanh:e, TE. Nativ. BMV, mur., aedi- 
ficata 1903 ano sumptu parochian, et sac. 
Eduardi Schultz; n. a. 16,500. 
Adm. Franc. Jiittner, 10 Oct, 1860, 83, 08. 
cruce pectorali decoratus. 
Resid. Felix Wójcik, 1 Apr. 1882, 05. 10. 
, Theodorus Porty ch, qui supra.
		

/catalogus_ecclesiarum0087_0001.djvu

			87 - 


Eduardus Goc, 29 Aug. 1885, 08, 10, prae- 
ceptor relig. 
15. Restarzew, p. TE, S, Andreas Av. lig. 
saec. XVI aedif.; nova aedificatur n. a. 
3,900. 
Adm. Adam Wolski, 21 Dec. 1866, 89, 09. 
16. Retkinia, p, TE. Sacrat. Cordis Jesu; ex lap. 
cocto 1910 aedif. cura sac. P. Załuska, 
snmptu parochian.; n. a. 1,li96. 
Adm. Paulu s Załuska, 27 Jun. 1877, 01, 10. 
17. Rusiec, p. TE. Visitatio BJ1
, mur. ano 
1
06 sumptu parochian. aedif.; consecrata 
191t ano a Stanislao Zdzitowiecki, Eppo 
Wladisl.; n. 8. 2,850. 
Adm. Marianus Kazubiński, 26 Maii 1877, 
.00, 12. 
18. Sędziełowice, p, TE. S. Maria Magdalena 
et 6. Clemens PM, lig. aedif. ano 1779 ab 
Antonio Casim. Ostrowski Archiepo Gnesn.; 
n. a. 1,900. 
Adm. Rom. Pawłowski, 26 No,'. 1878, 02, 12. 
19. Strońsko, p. TE. S. U'rsula Jt M., lapid. 
ano 1159 aedif. et ano 1726 amplific. a Ca- 
simiro Walewski. Habet imag. Transfi- 
gurat. Dni,. grat. voce ppli; n, a. 
,600. 
Adm. Stan. Sieciński, 13 Apr. 1866, 89, 07. 
Vic. Vincentius Kwieciński, 13 Sept. 187-1, 
98, 10. residet Wladislaviae. 
Cap. mur. JChristi Crucif. in coemet. et BMV. mur. 
in Rembiszów, a. 1841 aedif. ab Andrea Stawicki. 
20. Szczereów, os. 1'E. Nativitas BMV, , lap., 
a. 1770 sumptu parochianorum reaedific.; 
n. a. 3,105,
		

/catalogus_ecclesiarum0088_0001.djvu

			- 89 - 


Adm. Cae38rius Goczalkowski, 31 JuI. 1875, 
99, II. 
Cap., lig. S. Barbarae in coemeterio. 
21. Widawa, os. TE. S. Crux, lapidea aedif. 
ano 1628; n. a. 5,631. 
Adm. Stan. Żeromski, 20 Sept. 1867, 90, OS. 
Vice-Dec. . 
Vic. Edm. Krauze. 6 Novem 1887, 12, 12. 
Eccl.. mur. S. Martini EC. - Cap. S. Rochl in coem. 
22. Wola Więzowa, p. TE. S. Rochus Confes. 
lig., aedificata ano ] 781 a Francisca Wa- 
lewska. Habet imaginem S. Rochi, gratio- 
sam voce ppli; n. a. 1,350. 
Adm. Wlad, Kochanowski, 14 Mart. 1878, 
O l, 10. 
23. WygicJzów, p. TE. Conve'rsio S. Pauli Ap. 
et Visit. BMf. lig. aedif. ano 1769 sumptu 
Theodori Krzycki et parochianorum; n. a. 
3,587. 
Adm. Adam Susicki, 14 Febr. 1866, 89, 99. 
Eccl. fil. lig. SS. Casimiri (t Barbarae VM. in Pożdże- 
nloe et Cap. lig. S. Caroli in coemet. 
 


13. J)ecanatus Jfeo-1ładoDlscensis, 
'in Distrit'f'It 
7ł{eo-Radoms('('ns'i, (htb. P('fl-icol"iensi. 


1. Radomsk, op. II cI. TE. Ass. BM V. Patr. S. 
Lambertus EM., lapid., ano 1876 sumptu pa- 
rochian. eura sae. V. Gajewski aedif., d. 
17 Sept. eiusdem anni ab Eppo .Wlad. 
Vincent. Popiel consecr. Il. 8. 20,514.
		

/catalogus_ecclesiarum0089_0001.djvu

			89 - 


Pmep. Franciscus Mirecki,. Decanus Ioci, 

TM. -! Octob. 1869, 93, 10. 
ł Franc. Kalinowski, 21 Mart. 1879,01,04. 
Vi('. ) Joannes Peche, 27 Jan. 1882, 08, 10, 
l Stanisl. Adamczyk, 6 Sept. 1888, 07, 10. 
Eccl. S. C1'Ue1,.c; (olim pp, Franciscanorum). 
Vic. Casimirus Secomski, 27 Febr. 1876,02, 12. 
Cap. lig. S. Mag-da1enae et S. .Rosaliae in loco RC mur. 
Visitat. BMV. in Strzałków, S. Rosaliae in Radzie- 
ehowice ac in Stobiecko Miejskie. 
2, Bąkowa Góra
 p. TE. S5, T1"initas; lapid. 
ano erect. iJ:{notus; consecr. a f 'etro .Miesz- 
kowski Eppo Margaritensi. Suffr. WIad. 
d. 24 Febr. 1657; n. a. 2,846. 
A.dm. Joannes Nepom. Maciejewski, 18 Mart. 
1838, 62, 95. 
3. Borowno, p. TE. 8. La'/,frentius .Jl., lapid. 
ano 1846 sumptu parochian. aedif.; die 30 
Maii 1904 ano a Stan. Zdzitowiecki, Eppo 
WIad., consecrata; n. a. 6,363. . 
Adm. Mich. Ziarniewicz, 21 Sept. 18M, 59, 08. 
Pic. Josephus Straszewski, 18 Jan. 1885, 
11, 12. 
Cap. mur. S. Stanislai EM. in Chorzenice. 
4. Borzykowa, p. TE. SS. Petłrus et Paulus 
Apli; lap. 18440 sumptu parochianorum; n. 
a. .ł,960, 
Adm. Stan. Majewski, 11 Nov. 1865, 88, 05. 
Vicarius supernum. Marianus Rogoziński, 
8 Sept. 1881, 03, 1910. 
5, Brzeźnica, (Nowa) os. TE. S, Joannes Bapt., 
lapid, a. 1910 sumptu parochian., cura sac.
		

/catalogus_ecclesiarum0090_0001.djvu

			- 90 - 


Theoph. Jankowski aedif. et 24 Junii 1911 
ab Epo Wlad, Stan. Zdzitowiecki conse- 
crata. Imago Transfigurat. Dni, grat, voce 
ppli; n. a, 4,970. 
Praep. Jos. Piotrowski, 21 Sept. 1823, 48, 62. 
Vic Theoph. Jankowski, 28 Febr. 1877. 01, 03. 
Cap. lig. S. Stanislai HM. in stara Brzeźnica, in Strzel- 
_ce eccl. li
. S. Thec]ae VM., mur. S. Barbarae Y
1. 
in Prusiecko. · 
6. Chełm o, p. TE. S, Nicolaus EG. mur. ex. 
saec. XIV; n. a. 5,360. 
Adm. Eduardus Żołnowski, 18 Oct. 1868, 
Ol, 08, 
rico Thaddaeus Rutkowski, 5 Dec. 1886, 
10, 12. 
Cap. mur. in coemeterio, a. 1862 aedific. a Susanna 
Siemieńska. 
7. Cielętniki, p. TE. Transfig. Dni, lap. aed. 
a. 1891 sumptu parochianor.; n. a. 1,739. 
A.dm. Rom. Nowicki, 19 Dec. 1876, 98, 04. 
Eccl. . fil. mur. S. Ursulae VM. in Soborzyce. 
irca a. 
1725 aedific., ubi residet administrator. 
Resrd. Joannes Wągrowski, vic. in Małyń. 
R. Dąbrowa (Zielona) p. TE, S. Jaeobus 111aior 
Ap., Japidea ano 1910 sumptu parochiano- 
rum cura sac. Rich. Jasieński aedif. et die 
"27 Junii 1911 ano ab Epo \Vlad.. Stan. 
Zdzitowiecki consecrata; n. a. 4,000. 
A.dm. Rich, Jasieński, 9 Jul. 1868, 93, 99. 
Cap. mul'. S. Joachim in coemcterie a. 1605 aedif ab 
Adalberto DI}browski, Castell. Wie lun. 
9. Dmenin, p. TE. SS. Simon et Juda Appli, 
lap. aed. an, 1746; a Francis. Kobielski Epo 
Luceoriensi a 1748 consecr.; n. a. 2,500' 


.
		

/catalogus_ecclesiarum0091_0001.djvu

			- 91 - 


Adm. Ludovicus Chmieleński, 
2 Febr. 18,:1:1, 
6-:1:, 82. 
Residet Wlad, Smolarkiewicz, yie. in Mikoła- 
jewice. . 
Cap. lig. S. Leonardi in Łagiewniki. 
10. Dobryszyce, p, TE. S. Bartholom. Ap., lap. 
ano 183-:1: sumptu parochian.; n. a. 1,i86. 
Adm. Paulus Bobotek, 22 Apr. 1879, 98, 07. 
11. Dworszowice p. TE, S. lt/ichael. la pid. 
aedif. a.
 1830 a parochianis; n.. a. 1,045. 
Adm. Emmanuel Maderski, 18 Julii J 86.1, 
89, 12. 
12. Garnek, Fil. (Kłomniee), ab a. 1909 cum 
cura animarum; TE. Immac. Gonc. B..:lIL, 
lig. a. 1775 a Caietano Bystrzonowski, da.. 
pifero Radomscensi, aedif.; n. a. 2,420, 
Vic. Ernmanuel Radaś, 25 Dec. 187-:1:, 02 II. 
13. Gidie, p. TE, B.J.l-IV Dolorosa, Patr. S, Ma- 
ł'ia Jlagdal; lapid. ano 1767 a Patrib. Car- 
l,usianis aedif.; ab a. 1882 parochialis; n. 
a. 4,665. 
Adm, Adam Buchowski, 2-:1: Dec. J856, 81, 08. 
rico supranum. Jordanus Stano, 5 Martii 1872, 
Ol, 10. 
Eccl. Assumpt. BMV. (olim PP. Dominicano- 
rum), a. 1615 aedificata sumptu Annae 
Dąbrowska, Cast. Wielun. Ibi statua BMV. 
miraculis clara. 
Vic. Gabriel Świtaiski, Ord. Praed. 1838, 
61, 03 
Ecd. lig. vetu; parochialis S. Ma
da]enae. 
1-:1:. Jedlno, p. TE. 00. SSor., lign. aedif. ano 
1709 a Joanne Jedli-ński; n, a. 1,605.
		

/catalogus_ecclesiarum0092_0001.djvu

			- 92 - 


Adm. Leo Zagórski, 29 Jan. J87R,.03, Ił. 
15. Klomnice, p. TE. S. J.1fartinus ]'.:C.lal'id" 
a. 1780 a Fran!'. Załuski eiusque sorore 
, , aedific.; n. a. 6,300. 
Adm. Franc, Kapałczyński, 8 Oct. 1834, 6:?, Ol. 
Vic. Arn. Przeradzki, 19 Jun. 1880, 06, 09. 
El'rl. fil. in Garnek, ut supra. 
16, Kobiele Wielkie, p. TE. S. Joannes AJ}. 
.et S. Ma1"tmus EG., lap. a. 1875 ab Andrea 
Za wodzili iki, parocho loci, aedif. Habet 
imag. S. Antonii Patav., grat, voce ppli; 
n. a. 3,683 
Adm. Sigism. Drejer, 19 Febr. 1858, 81, 02. 
17. Kodrąb, p. TE, S, Hedvigis, lapid. aedif. 
a. 1517; n. a. 3,300. 
Adm. WIad. Hordyewicz, 10 Jan. 1864, 86, 10. 
18. Kon'ecpol, os. TE. ss. Trinitas, lapid. 8. 
1644 aedific. a Stanislao Koniecpolski; n. 
a. 3.000. 
Allm. Nic. Lubowidzki, l Dec. 1860, 86, 02. 
Vice-Dec. 
Vic. Lucas Żezuliński, 12 Oct, 1887, 10, 12, 
residet in Turek. 
Cap. mur. S. 
icolai HC. in coemet., a. 1820 aedific. 
a Joanna Potocka, et alia S. Rochi C. 
19. Krępa, p, TE. S. Ursulae YAL lig. anno 
1760 aedif. a Mathia Stankiewicz. Parochia 
ano 1910 erect1ł, a matrice in Lgota se- 
iuncta; n. a, 1.500. 
Adm. Joseph Komorowski, 14 Jul. 1854, 80, 12, 
20. Kruszyna. p. TE, S. Matkłas et S. Joseph, 
lapid. aedif. 1683 a Sigismundo Dennhoff, 
n. a. 4,1.03.
		

/catalogus_ecclesiarum0093_0001.djvu

			- 93 - 


Adm. Petrus Dąbrowski, 10 Oct. 1850, 77, 85. 
Vic. supernum. Wladislaus Giebartowski, ] 5 
Jun. 1888, 11, 11. 
('ap. mur. BMV. Dolorosae in Widzów, a. 1910 sumptu 
princ. Steph. Lubomirski aedif. 
21. Lgota, p. TE. S. Glernens PM., li
. aedif. 
a Thoma Russyan a 1767; n. a. 3,6UO. 
Adm. Laurentius Kowalski, 6 Jul. 1873,96, 06. 
22. Makowiska, p. TE. Pat1'ocinium S. JOtlcph, 
Patr. 8. Bartholomaeus rł1J., lapid. aedif. a. 
18-12, sumptu parochianorum; n. a. 2,906. 
Adm. Vincentius Glass, 25 Mart. 1872,95 06. 
23. Maluszyn. p. TE. 8. Nicolaus EG., lapid. 
aedif. a. 1777 a sac. Jacobo KOfhankiewicz; 
d. 17 Septembris 1903 a. consecratSł. a Stan. 
ZdzitowJecki Eppo \Vlad.; n. a. 3.565. 
Adm. Franc. Staliński, 31 Mart. 186
, 85, 90. 
Cap. mur. S. Barbarae in coemeterio, aedif. a. 1896, 
sumptu DD. Ostrowscy, haeredum loci. 
24. Niedośpielin, p.. TE. S. Cathal'ina VJl., 
Patr. S. Rochus, lig. aedif. a. 1773 a Casi- 
miro Czaplicki. Imago S. Rochi, gratiosa 
voce ppli; n. a. 1,708. 
Adm. 'Vencesl. Szczotkowski, 22 Sept. 1872, 
95, 09. ord. S. Stan. 3 cI. eques. 
Cap. BMV. in loco. 
25. Pajęczno, os. II cI. TE. Assumptio BM V. 
et 8. Leona'rdus C., lapid. aedif. 1723 an, 
a Franc. Dziurkiewicz, praep. loci; consecr. 
1751 per Valent. Wężyk, Eppum Chełmen- 
sem; n. a. 6,656. 
Adm. Valer. Pogorzelski, 12 Sept. 1870,92,06.
		

/catalogus_ecclesiarum0094_0001.djvu

			- 9-1 


Vic. Joseph Michalak, 1 JuL 188:>, 11, 12. 
Cap. pub/o mur. in p. Jajki a. 1909 aedif. 
26. Pławno, os. TE. S. Stanislaus EJI. iapid. 
aedif. a. 1881 a DD, Gruszeccy; d. 3 Sept. 
1904 a, a Stan. Zdzitowiecki Eppo Wiad. 
consecrata; n. a. 1.962. 
Adm. 'Vlad. Sikorski 14 Sept, 1870, 93, OJ. 
27. Rząśnia, p. TE. S. Mathias Ap" Patr, S. 
Rochus, lap. aedificata 8. 1867 a Mathia 
Płaczkowski et parochianis; n. a. 9,858. 
Adm, Antonius Korzybski, 5 Apr. 1868,91, 0-1, 
rico Alexander Witczak, 31 Martii 1886,09,12. 
Cap. mur. in coem
erio. 
28, R'tejowice, p. TE, 00. 80501'., lig. aedific. 
ano 17 ł 1 a sacerd. Mathia 'Vilczyński. 
Habet imag. B
IV. grat, voce ppli; n. a. 
2,200. 
Adm, Jaroslaus ŚIaski, 20 Jan. 1875, 97, 04. 
Cap. mur. in Przeręb. 
29. Sulmierzyce, p. TE. S, E'rasmus, lapid. 
aedific. ano 1806 sumptu parochianorum; 
n. a, 7,280. . 
Adm. CIem. Smoczyński, 15 Nov. 187-1, 8-1, 95, 
Vice-Dec. 
rico Leo Kwaśkiewicz, 13 Sept, 1884, ] O, 11. 
30. WieIgomłyny, 1). TE. o5. Sfanislaus Elf!., 
lapid. anno 1476' a Jacobo Koniecpolski, 
Praep. Colleg. Crac. et Dorotha de Sienno 
aedif.; n, a. 5,100. 
Adm. Norbertus Milewski, 20 Maii 1857, 95, 04. 
81. Wiewiec, p. TE, S. Martinus EG., lapid. 
aedif. an. 1861 sumptu parochian. Habet 
imag. BMV. de monte Carmelo, grat. voce 
ppli; n. a. 3,712. 


)
		

/catalogus_ecclesiarum0095_0001.djvu

			-- 95 - 


A(l1

. Joan, Strzelecki, 30 Jun. 1872, 94, 04. 
32. Zytno, p, TE. Im mac. conc. B
M r., lapid. 
aedif. ano 1874 sumptu Franciscae Siemień- 
ska; n, a. 3,1!57. .- 
Adm. Melch. Kawczyński. 6 Jan. 18-1:-1, 70, 91. 
Cap. mur. S. Yalentini M. in coemet., a. 1845 aedifie. 
a RD. Joanne t\ep. Siemieński. 

g 
.Z7'
 


Capellani incarceratorum. 
Brestensis, Joannes Gąsowski, Yic eccl. olim 
PP. Praed. 
CaliBsiensis, Zeno Kalinowski, Vic. Collegiatae. 
Petricoviengis, Paulus Guranowski, praec. relig. 
Sieradiensis, Stanislaus Grzywak, Vic, eccl. par. 


presbyteri sine officio. 
1. Paulinus Bors, 12 Apr, 1854, 78, in Szczerców. 
2. Wlodimirus Jakowski, S. Th. M. 15 Sept. 
1876, 01, 12. 
3, Boleslaus Kelman, 1-1 Maii 1887, 09, 10. 
in p. Stotków par, Blaszki. 
-1. Joannes S
ybarski, 28 Aug. 1868, 93, lO, 
in nosocomio in U"arla. 
5. Joannes Żak, 10 Jun. 1870, 94, 07, in 
JVloclawek. 
6. Carolus Załęcki, 4 Jan, 1851, 75, 12, in 
Zagórów. 
presbyteri extra Dioecesim commorantes. 
1. Boleslaus Bojanowski, 15 Noy. 1875, 06, 
09, in America.
		

/catalogus_ecclesiarum0096_0001.djvu

			96 - 


( 
2. Fp,lix Drzewiecki ST
I., 18 Maii 1855, 81, 
95. Professor Acad. EecI. Petł'opoli, ord. 
S. Annae 3 ci. eques. 
a, Joseph Gogolewski, 10 Aug. 1866, 90, 92, 
in .A.merica. 
ł, Henricus lnsadowski, 13 Jan. lR89, 1
, 12. 
tJ. 'Vladislaus Kielbasiński, 20 Dec. 1875, 99, 
06. in A.meTica. 
6. Edmundus Kempiński, -l Novemb. 1882, 
03, 10, in Americu. 
7. Stanislaus Lniski, 3 Maii 1876, 00, 07, in 
Amaica, 
8. Jósephus Lytko\Vski, 
9 Oct. 1886, 09, 11, 
in studis, Lovanii. 
9. Caesarius Pęeherski, 31 Maii 188:!, 03, 09, 
in studiis. 
10. Yictor Potrzebski, 30 Julii 1880, 04, 08, 
in Dolina prope oppidum Stryj (Galicia). 
11. Pius Przeździecki, Ord. S. Pau li I Erem. 
S. Th, M. 1865, 92, 12. 
1:!. Theodoru8 Suck, 21 Oct. 1870, 93, 08, in 
A.merica. 
13. Joannes Walicki, 20 Ddc. 18,11, 94, 05. 
Cracoviae, 
1-1. Leo \Vierzyński, 1860, 86, 05, in Ame1'ica. 
(Chester-Pa, eccl. S. Hedwigis). 
15. Josephus Skowroński, 13 Maii 1870, 00, 12, 
Varsaviae Belwederska 4. 
presbyłeri ex aliena Dioecesi. 
l. Adamczyk Joseph, ex Kielcensi dioec., resi- 
det in Częstochowa.
		

/catalogus_ecclesiarum0097_0001.djvu

			- 97 - 


2. Jakubowski Julianus, ex dioec. Mohylov. 
Calissiis. 
3. Śniegórski Victor e dioec. Kielcensi, in 
Częstochowa. 
ł. Calit:tus Stawirej, e dioec. Lublinensi, Pe- 
triCO'lliae. 


presbyteri £meriti. 
l. Michael Fiszer, 26 Sept. 1827. 51, 98, in 
Kamieńsk. 
2. Ludovicus Wojlanis, 18 Nov. 1835, 74, in 
Claro Monte Częstochoviae. 
3. Simon Grygusiński, 28 Octob. 1861, 86. 
Varsaviae in hosp. S. Joannis de Deo. 
4, Antonius Chyliński, Ord. Fr. Min, 1842, 85. 
in Mieleszyn. 
5. Laurentius Małkiewicz, Ordin. Bernard. 
1822, 43, 07, in lVielunensi nosocomio. 
6, Xaverius Klass, 28 Nov, 1835, 61, 10, (;a- 
lisiis. 


presbyłeri Jemeriłi. 
1. . Marcelus Drąźyński, 1835, 60, Jtladislaviae. 
2. Wladislaus Kominowski, 27 Jun. 1833, 56, 
in Nowe 1I1iasto. 


PRESBYTERI VIT A FUNCTI. 


1910. 
20 Julii Antonius B
dkowski, residens in Cie- 
lętfl,iki. 


7
		

/catalogus_ecclesiarum0098_0001.djvu

			98 


1912. 
23 Aprilis. Eduardus Pawłowski, Prael. Cathe- 
drae. . 
8 bept. Wladislaus Grabowski Can. Cath. Wl. 
et Admin. in" Izbica ' .' 
19 .sept. Casimirus Zagner, Adm. in Lutomiersk. 
13 Novembr. Theophilus Żychowicz, Admin. in 
Godynice. 
19 Novembr.Eduardus Schultz, Prael. Colleg. 
Caliss., Praepos. in Pabianice. 
26 Novembr. Petrus Ostaniewicz, Admin. in 
fJkęczniew. 
10 Sępt. Leo Bonarowski, alumnus Seminarii. 


R. In p. 


Quorum animae plis universi Cleri Diocesani com- 
mendantur suftragiis ac insuper, iuxta legem nostrae 
Provinciae, quilibet Sacerdos pro singulis sui Decanatus 
Confratribus defunctorum animabu8 tria sarrificia Mis- 
sae, alii yero Dioeces8ni presbyteri unwn ab80lvere om- 
nino tenentur. 
Meminerint etiam RR. Parochi obligationis a Sede 
Ordinaria cd. 14 Aug. 1901. N. 2513) ipsis impositae, ut 
nempe quotannis unam Mis8am absolvant pro omnibus 
defunctis, qui olim legata eclesiis eorum reliquerunt. , 
Alumni vero S
m, dioecesani adepto ordine pres- 
byteratus a"solvant 18 Missas pro defunctis benefacto- 
ribus dicti Seminarii. 


..". 
(Q)@)zGV 
.'-"
 


.. '"..-, J/.. J
r 
.ł .-':1 "ar- ;'-. 
.......);
		

/catalogus_ecclesiarum0099_0001.djvu

			99 


MDHi1STERIi1 ET CLERU5 RE6ULARIS. 


Visitat01' Jlonaste-rio'rum, WJadislaus Krynicki, 
ST
1. Can. Cath. et Prof. in Sem. 
R e li g i o s i. 
1. Częsłoc)Iowa, Conventus PP. Ordinis S. Pauli 
1 Eremitae cum basilica BM. Virg., fund. 
ano 1312. Gaudet thaumaturga imagine 
BMV. Częstochowien. et altera eiusd. BMV. 
Kodensis. 
Confrat. SS. Rosarii (1617), Scapul. BMV. (1786) ac SS. 
Angelorum Cust. (1626). 
Regula'res. Justinus Weloliski, Prior Infu- 
latus, 1831, 02, 95. - Pius Przeździecki, 
S. Th. 
L 1865, 89, 92. -.Vincentius Olsze- 
wicz, 1871, 01, 07, - Euseb. Rejman, 1856, 
80, 85.-Romualdus Dziemiadowicz, 1856, 
89, 94. - Alphonsus Jędrzejewski, 1865, 
02, 95 -Paulus Ciepliński, 1871, 96, 92.- 
Petrus Markiewicz, S. T. Dr. 1877, 02, 
06 -Alexius Łuczaj, 1873, 02, 07.-Clerici: 
Valerianus Barski, 1879, 07. - Romualdus 
Łaziński, 1881, 09.-Novitius: Joannes Sza- 
waryn, presb.; 1887, 10, 12. 
2. Koło, Conventus Fr. Minorum S. F'I'ancisci. 
Eccl. tito Visit, BMV. ł.t, 1456 fundata. 
Confrat. Immacul. Concep. BMV. (1672). 
Regulares. Franciscus Czachorowski, 1830, 
56, -- Seraphinus Alachimowicz, 1906, frater 
laicus. 
3, 'Vłoclawek
 Conventus Fr. Minorum S. Fran- 
. cisci. Eccl. tito 00. Sanctorum, a. 1624 
fundata.
		

/catalogus_ecclesiarum0100_0001.djvu

			- 100 - 


Regulares. Franc. Ponikowski iubil., 1835, 58, 
Guardianus ab a. 1894. - Romanus Jarzeński, 
1833,58, jubilat. - Benedictus Wiercioch, 1871, 
95. - Felix Dwornicki, 1877, 03. 


. 


I. Deodicatae Virgines Sanctimoniales. 
l. S. Anna, (ad Przyrów). Clauslrum Virg. 8. 
Dominici 2-di Ordinis, ad Eccl. S. Annae, 
. a. 1668 extructam. Moniales a. 1626 Pe- 
tricoviae fundatae, huc a. 1869 translatae. 
Capellanus. Carolus Barcz, Cubicularius Suae 
Sanctit. 1848, 71, 11. 
Contes!
arius ot'din. RicbarJus Jasieński, Adm. 
in Dąbrowa; Cont. extraord. Thad. Sta- 
wowski, praep. in M 
tów. 
8orores. Ludovica Wysłoucb, 1866, 94, prio- 
rissa ab a. 1908. - Magdalena Świerczyńska, 
1830, 57.-Hiac
Tntha Lenartowicz, 1833, 58.- 
Josepha Cieszkiewicz, 1828, 60. - Catharina 
Cieślińska, 1853, 87. - Aquinata Janukajtys, 
1880, 1900. Mag. Novit. - Antonina Gacka, 
1875, 05. Procur. -Columba Kossowska, 1880, 
06. - Pia Kelasz, 1864, 07. -Caelina Laurman, 
1888, 09. - Augustina Grudzińska, 1859, 84,- 
Maria Suchos, 1869, 96. - Amata Maria La- 
pińska, 4 Jan. 1880, 12.-Sot'or tito BM V: vulgo 
MariawItka, Eugenia Montwiłło, 1835, 62. 
2. Wieluń, Claust'l'um Virg.2-tii Ord. 8. F,'allc. 
Bernm'dinarum, ad eccl. S. .Nicolai EC. a. 
, 1399 extructam; fund, 1612 a.
		

/catalogus_ecclesiarum0101_0001.djvu

			101 - 


Confesarii: Bolesl. Osadnik, praec. re lig. et 
JJeopoldus Paszkowski, vic. eccI. olim. PP. 
August. 
Moniales. Elisabeth Mińska, 1866. 84, 87. 
Stanislava Komorowska. 1834, 62, 64. Ste- 
phania Hetner, 1831, 55, 56.-l\Iarianna Dobro- 
wolska, 1821. 44, 45, - Gertrudis Ciołkiewicz, 
1863, 88, 89.-Clara Metler, 1871, 06, 07.-Anna 
Hauke, 1875, 06, 07.-Francisca Policzkowska, 
1877, 06, 07.-Antonina Tyszkiewicz, 1ł:i78,07. 
08.-Josepha Pęczkowskf/, 1883, 08, 10. 

@ 


II. Sorores Charitatls sub regula 
S. Vincentii a Paulo. 
1. częstochowa, Institutum pro paraliticis 
et Orphanotrophium 8. Casimi,'i. 
Capell. Miec. Janowski, praec. relig. in scholis. 
Sorores. Thecla Stiller, 1847, 72. Vincentina 
Domachowska, 1847, 67. Marta Jagaiska. 
1869, 88. Ludovica Grudzieiska, 1876, 95. 
Antonina Radzikowska, 1873, 96. Josepha 
Gór:,ka. 1879, uo. Emilia Wiśniewska. 1879, 
04. Helena Wawrykiewicz, 1888, 10, 
2. Kalisz, Nosocomium 88. Trinitatis, Sorores 
a. 1862 fundatae. 
Capellanus. Joannes Ościk, vicarius in Luto- 
miersk. 
Sorores. Angela Kędzierska, 1839. 63, Helena 
Czy
ewska. 1852, 74. Theresia Ginter, 1852, 
67. Anna Kulesza, ] 864, 89, Appollonia 
Cylwicb, 1878, 96. Theodora H
cka ł872,
		

/catalogus_ecclesiarum0102_0001.djvu

			102 - 


99. Stanislava Jasińska, 1882, 03. Maria 
Karwowska, 1877, 07. Felicia Dębińska, 
1886, 07. 
3. Kalisz, Gerontocomium S. Spiritus, a. 1845 
fundatum. 
So'rores. Marianna I Łabędź, 18-19, 71. Aemilia 
Giegurzyńska ] 872, 96, Maria Pakuła, 
1888, 10. 
4. Kalisz, Gerontocomium in suburbio Chmiel- 
nik, a. 1910 institutum. . 
.soro'res. Sophia Kowalczyk, 1867, 08. Anna 
\Viśniewska, 1880, 04. Janina Wojcieszko 
1884, 06. Victoria Stl3rosz, 1886, 07. 
5. Kalisz, Orphanotrophium, (Schronisko), tito 
H. Antonii Paduani, in suburbio \Vrocław- 
skie Przedmieście, ano 1902 die 3 Julii 
erectum. 
Sorm'. Sophia Grabowska, 1853, 77. 
6, Konin. Nosocomium S. Spiritus, Sorores 
a. 1906 inductae. 
Soro'res. Stephania Augustyniak i879, 03. 
Maria Karwowska, 1888, 06. \Vladislava 
Osiecka, 1882, -07. 
7. Konin. Domus Benefjcientiae Publicae. So. 
rores inductae 27 Junii 1909 a, 
8orores. ]?elixa Tarasiewicz, 1849, 71. Joanna 
Karpińska, 1872, 00. Stanislava Kałużyń- 
ska
 1882, 06, 
S. Piotrków, Nosocomium SS. Trinitatis; so- 
rores ano 1897, sumptibus Francisci Jfittner, 
parochi in Pabjanice, inductae. 
Sorores. Maria Kucharska, 1872, 95. Victoria 
.Kowalewska, 1874, 06. Natalia Oshiska,
		

/catalogus_ecclesiarum0103_0001.djvu

			- 103 - 


1880, 07. Eleonora Pęczyńska, 1887, 08. 
Janina Rogalska, 1888, 10. 
H.. Sieradz, 
osocomium S. Joseph. Sorores a. 
187H indtictae. 
Sorores. 'Maria Motz. 1863. 84. Luduyica 
Federowicz. 1864, 95, Francis'ca Studziń- 
ska. 1877.00. BronisIava Kowalska, 1886,05. 
10. Turek, Nosocomium S. Pauli, 
Sorores. Maria Wojciechowska. 1872. 93. 
\Vences]aa Baranowska, 1886, 10. Helena 
Mijaiska, 1888, 10. 
].1. Wieluń, Nosocomium on. Sancton,m; so- 
rores an, 1898 inductae. 
Sor01'es, Paulina Popła,vska. 1854, 75. Ale- 
xandra Kotańska. 1874. 95. Hele'na Rudzka. 
1882, 03. Stanislava Zygmunt 1884, 0-1. 
1
. Włocławek, NQ!owcomium S. Antonii .l1b.; 
S0rores ano 1877 .fundatae. 
_ Capellanus. Anton. Borowski. Prof. in Sem. 
ab. a. 1911. 
(onfessaTius. Petrus Czapla, Pater. Spir. in Sem. 
SorO'fes. Josepha Seipp, 1881, 01. Stanislava 
Podgóralska, 1878, 06. Helena Dulińska, 
1887, 07. Helena Kraszewska, 1888, 07. 
Maria Diffenbacb, 1885, 11. 


DEFUNCTI: 
12. l\Iartii Simon Srednicki frat. laicus in 
GidIe. 
24 Junii Paulinus Sk6rczyński, guardianus in 
Koło. 


.
		

/catalogus_ecclesiarum0104_0001.djvu

			Conspeclus Universalis. 


Decanatus . 13 
Praelati et Canonici Eccl. Cath. WIad. 12 
PraeIati et Canonici Insign. Coli. Calis. 7 
Presbyteri saecuIares universim 548 
neo-ordinati 16 
vita functi 6 
Parochiae vacantes. 4 
Vicariatus vacantes 2 
Clerici in Seminario 121 
in Academia Petropoli. 5 
in studiis extra Regnum. 3 
ReguIares in claustris. 18 
extra monasteria degentes. 9 
dduocti 2 
MoniaIes in claustris 24 
Sorores Charitatis reguIae S. Vincentii 52 
Eccl. parochiaJes et filiales viceparochiales. 352 
Iapideae universim '286 
Jigneae 125 
Sacella lapidea . 114 
Iignea 62 
Ecclesiae cum Monasteriis Religiosorum 3 
cum Claustris Monialium , 2 
Nosocomia et Institut'a cum Soror. Charit. 12 
Numerus Catholicorum in Offic. Wladisl. 183379 
in OH. Caliss. 687241 
in Offic. Petric. . 607584 
Summa ommum cath. Dioec. Wladisl. 1,478,204 


't<:-  


.
		

/catalogus_ecclesiarum0105_0001.djvu

			- 105 - 


f MutRtiones fRetRe, dum liber imprimebetur. 


ArJhiepiscopus Warsaviensis, vacat. 
pag. 51 Godynice, Admin. Leo Kempski. 

" -13 Brudzew Kolski, Admin. Antonius Or- 
chowski. 
" 52 Męka, Admin. Wenceslaus Gbjzler, 
" 63 Skęczniew, Admin. Paulus Bobotek. 
" 32 Ostrowąs, Admin. v.1cat. 
" 91 Dobryszyce. Admin, vacat. 


A D D E. 
Zduńska Wola, Admin. Adalbertus I{mieć. 
22 Aprilis 1851, 79, 06. 
Choceń, n. 8, 2,1-10. 
Duninowo, n. a, 
,IJO. 


'-
/
		

/catalogus_ecclesiarum0106_0001.djvu

			S'EEI¥l
AtlD BBJB
laUnUf}l. 
Alterum nomen Officium Postac denotat, ubit 
vero deest, Postam in loco esse, intellige. 


; pąg. 
Bądkowo o p. Waganiec 30 
Bąkowa Góra Przedbórz 89 
Bałdrzychów Poddębice 64 
Bełchatów 72 
Bęczkowlce Gorzkowice 72 
Biała (Częst.) Kłobucko 79 
Biała (Ostrz.) Wieluń 65 
Białków Koło 42 
Białotarsk Gostynin 29 
BlachowniaCzęstochowa 79 
Blizanów Stawiszyn 36 I 
Blaszki 37 
Błenna Przedecz 42 
Bogdanów Piotrków 73 
Bolesławiec 65 
Boleszczyn Dobra 59 
Boniewo Czerniewice 25 
Borków Kalisz 37 
Borowno Kłomnice 89 
Borszewice Łask 84 
Borzykowa Silniczka 89 
Brdów Iz bica 41 
Brodnia Warta. 60 
Broniewo Radziejów 30 
Bronisław Radziej0w 30 
Broniszewo Skulsk 30 
BrudzewKalis.Stawiszyn 37 
Brudzew Kolski Koło 43 
Brześć 25 
Brzeźnica 89 
Brzeżno Złoczew 50 
Brzyków Widawa 84 
Buczek Zelów 84 


. . . 


;-1 
pag, 
Budisław o. p. Kleczew 55 
Burzenin . Sieradz !')O 
Byczyna Osięciny 31 
By toń Piotrków Kujaw. 31 
Chabielice Szczerców 73 
Charłupia Mała Sieradz 50 
Wielka Sieradz 50 
Chełmce Kalisz 37 
Chełmo . Radomsk gO 
Chlewo Błaszki 37 
Choceń Czernie wice 26 
Chocz Stawiszyn :i8 
. Chodecz Czerniewice 26 
Chojne Sieradz 50 
Chotów Wieluń 65 
Chwalborzyce Dąbie 60 
Ciążeń Słupca 55 
Ciechocinek 33 
Cielętniki Św. Anna 90 
Cieni n fłupca 55 
Cieszęcin Wieruszów 65 
Cykarzew Rudo.Rędziny 7
 
Czarnocin Tuszyn 77 
Czarnożyły Wieluń f\6 
Czastary Bolesławiec R6 
Częstochowa 78 
Dąbie Brześć Kujawski 26 
Dabrowa Ziel. Sw. Anna 90 
Dąbrowa Sieradz 50 
Danków Krzepice 79 
Dębe Kalisz 38 
Dęby Szlacheckie Koło 43 
Dłutów o. p. Wadlew 84
		

/catalogus_ecclesiarum0107_0001.djvu

			pa g . ! 
Dmenin X. Radomsk 90 
Dobra 60 
Dobroń Łask 85 
Dobrosołowo Kleczew 55 
Dobrów Koło 43 
Dobryszyce Radomsk 91 
Dobrzec Kalisz 38 
Drużbice Wadlew 73 
Drużbin Szadek 50 
Duninowo Soczew ka 29 
Dworszowice Brzeźnica 91 
Działoszyn 66 
Dzierzbin Stawiszyn 3
 
DzietrzkowiceBolesła wic.66 
Dzietrzniki Wieluń t 6 
Garnek Kłomnice 91 
Gidłe 91 
Giewartów Słupca 55 
Giżyce Kraszewice R8 
Głuchów Dobra 60 
Godynice Złoczew 51 
Godziesze Kalisz 39 
GoUna Konin 46 
Goliszew Stawiszyn 39 
GomoUn Piotrków 73 
Góra Warta 39 
Górka Pabj. Pabjanice 8-1 
Gorzkowice 73 
Gosławice Konin 46 
Goszczanów Warta 6) 
Grabienice Rychwał 46 
Grabkowo Czerniewice 26 
Grabno Widswa 85 
Urocholice Bełchatów 73 
Urochowy Ryrhwał 46 
Grodziec Rychwał 56 
Grodzisko Dąbie-Koło 61 
Gruszczyce Błaszkl 51 
Grzymiszew Turek 46 
Urzymalina W .Kamieńsk 75 
Janiszew Koło 43 
JaworznoRudnikiWieluń 81 
Jedlno Radomsk 91 


107 


pag. 
Jeziorsko 'ńYarta 61 
Iwanowice Błaszki 39 
Iżbica 43 
KaUnowa Blaszki 39 
Kalisz 35 
Kamieńsk Gorzkowice 74 
Kamionacz Sieradz 51 
Kamienica Częstochowa 79 
Kaszewice Bełchatów 74 
Kawnice Konin 46 
Kazimierz Konin 56 
Kleczew 56 
Kliczków-Mały Sieradz 51 
Klonowa Lututów 51 
Kłobia Lubraniec 26 
Kłóbka Czerniewice 27 
Kłobucko Bu 
Kłomnice 92 
Kłotno Kowal '!.7 
Kobiele Radomsk tI
 
Kociszew Zelów 7 ł 
Kod rąb Radomsk 92 
Kokanin KaUsz 39 
Koło 42 
Komorniki Wieluń 66 
Koneck Aleksandrów p. 31 
Koniecpol 92 
Konin 45 
Konopiska Częstochowa 80 
Konopnica Ossjaków 67 
Korczew Zduńska-Wola 51 
KościelecKal. Stawi szyn 40 
Kolski Koło 4ł 
Kościelna Wieś Osięciny 31 
Kalisz 40 
Ceków 40 
27 
Dobra 61 
Słupca 56 
40 
Konin 47 
67 
Radomsk 92 


Kosmów 
Kowal 
Kowale Pańskie 
Kowalewo 
Koźminek 
Kramsk 
Kraszewice 
Krępa
		

/catalogus_ecclesiarum0108_0001.djvu

			pa g . , 
"Królików Rychwał M 
Kruszyn Włocławek 27 
Kruszyna Kłomnice 92 
Krzepczów Piotrków 74 
Krzymów Konin 47 
Krzepice 80 
Krzyworzeka Wieluń 67 
Krzywosądza Radziejów 31 
Kuchary Konin 47 
Kurowice Rokiciny 77 
KwiatkowiceLutomiersk 85 
ląd Słupca 57 
Lądek Słupca 57 
Lgota Radomsk 93 
Licheń Konin 47 
Lisiec Konin 47 
Lisków 61 
Lubanie Waganiec 31 
Lubień Ostrowy 27 
Lubomin Iźbica 28 
Lubotyń Somł-Jolno 44 
Lubraniec 28 
Lubstów Sompolno 4.4 
Lutomiersk 85 I 
Lututów 67 
-Łask 84 
Łękińsko Kamieńsk 74 
Łobudzice Zelów 75 
Łowiezek Waganiec 32 
Łyskornia Lututów 67 
Mąkoino Som polno 44 
Mąkoszyn IźLica 32 
Makowiska Brzeźnica 93 
Malanów 'furek 61 
Maluszyn Silniczka 93 
Małyń Szadek 52 
Marzenin Łask 8t' 
Męka Sieradz 52 
Miedźno Kłobucko 80 
Mieleszyn Bolesławiec 67 
:Mierzyce Wie)uń 68 
Mierzyn Gorzkowice 75 
:MikołajewiceLutomiersk 86 


108 


pag-. 
Milej ów Piotrków 7,1 
Mikołajewice DolJm 61 
Młodojewo Słupca 57 
Modzerowo lźbica 4-l 
Mokrsko Wieluń f\
 
Morzysław Konin -17 
Moszczenica Piotrków 75 
Mstów Hudniki-Rędziny 80 
MykanówRudnikiRędzin 91 
Myśliborz Konin 48 
Naramice Lututów 68 

iedośpielin Przedbórz 93 
Xiem) słów L'niejów 62 
Nieszawa 30 
i'Iiewiesz Uniejów 62 
Opatówek 40 
Orle Iźbica 32 
Osięciny 32 
Osiek Wielki Koło 4ł 
Ossyjaków 68 
Ostrowąs Aleksandrów p. 32 
Ostrowąż Kleczew 48 
Ostrowite Kleczew 57 
Ożarów Wieluń 68 
Pabjanice 86 
Pajęczno 93 
Pamięcin Kalisz 41 
Parzymiechy Krzepice 81 
Parz no Bełchatów 75 
Pątnów Wieluń 68 
Piątek Wielki Stawiszyn 41 
Pięczniew Warta 62 
Piotrków 71 
Piotrkowo Radziejów 3
 
Pławno Radomsk 9-1 
Pocześna Poraj 81 
Połajewo Sompolno 3
 
Praszka 69 
Przerlecz 28 
Przezpolew. Ceków 41 
Przyrów Swięta Anna 81 
Przystajnia Krzepice 82 
Psary Turek 62
		

/catalogus_ecclesiarum0109_0001.djvu

			pag. 
Pyzdry 57 
Raciqżek Ciebhocinek 33 
Raczyn Wieluń 69 
Radomsk 88 
Radziejów 33 
Racięcice Som polno 45 
Rajsko Opatówek 41 
Raków Częstochowa 82 
Ręczno Przedbórz 75 
RędzinyRudniki-Rędziny 82 
Restarzew Szczerców 87 
Retkinia Łódź 
7 
R08soszyca Sieradz 52 
Rozprza 76 
Ruda Wieluń 69 
Rudlice Wieluń 69 
Rudniki 69 
RUBiec Szczerców 87 
Russ Jcice Władysławów 48 
Rychnów Kalisz 41 
Rych wal 48 
Rzqśnia Pajęczno 94 
Rzejowice Radomsk 94 
Rzgów, osada Łódź 77 
Rzgów, pagus Konin 4A 
Sadino Som pol no 33 
Samarzewo 58 
Sędziejowice Lask 87 
Sędzin Aleksandrów p. 33 
Siemkowice Działoszyn 69 
Siniarzewo Waganiec 34 
Sieradz 49 
Skęczniew Dobra 62 
Skomlin Wieluń 70 
Rkulsk 58 
Śle szyn 48 
SławBk Konin 48 
Słupca 55 

łuźewo Aleksandrów p. 34 
Smiłowice CzerniewJce 28 
Sokolniki Lututów 70 
Som polno 4,") 
Spicimierz Cniejów 63 
'. 


109 


pag. 
Srocko Piotrków 76 
Starcza Poraj 
2 
Stare Miasto Konin 4S 
Starokrzeplee Krzepice 82 
staw BłaBzki 41 
StawiBzyn 4l 
Stolec Złoczew 52' 
Straszewo Aleksandr. p. 34 

trońsko Zduńska Wola 87 
ęwierczyn Lubraniec 3-l 
Swinice Dąbie 63 
Sm'llCice Bełchatów 76 
Sulejów 76 
Sulmierzyce 94 
Szadek 52 
Szczerców 81 
Szymanowice Pyzdry 5S 
Tłokinia Kalisz -lI 
Tok ary Dobra 63 
Trąbczyu Zagórów 58 
Truskolasy Kłobucko 82 
Tubądzin Błaszki 53 
Tuliszków Rychwał 49 
Turck 59 
Tuszyn 77 
Tykadłów Kalisz 4
 
Uniejów 63, 
t: ników Złoczew 53 
Walichnowy Lututów 70 
Warta 53 
Wartkowice Gostków 64 
W ągłczew Blaszki 53 
W ąsosz Dzi
łoszyn 83 
\Vąsosze Sleszyn 45 
Węglewice Wieruszów 70 0 
Widawa 88, 
Wielenin t:'niejów 63 
Wieigomłyny Przedbórz 94 
WieluD. 64 
Wieniec Brześć Kujaw. 28- 
Wieruszów 70 
WierzchlaB Wieluń 71 
Wierzchy Szadek 53-
		

/catalogus_ecclesiarum0110_0001.djvu

			pag. 
Wiewiec Brzeżnica 9-1 
Wilamów {)niejów 63 
Wilczyn Kleczew 58 
Wilkowicko Kłobucko 8:1 
Wistka Włocławek 29 
Witów Piotrków 76 
Witowo Osięciny 34 
Włocławek 25 
Wójcin Bolesławiec 7l 
W ojków Błaszki 54 
WolaWięzow.Szczerców 88 
\V olbórz 77 
Wróble w Sieradz 54 
Wrząca Wielka Koło 4!> 


110 


pag. 
Wygiełzów Zelów 88 
Wyszyna Konin 49 
Zad zim Szadek 5-1 
Zagórów 59 
Zajączki Krzepice 83 
Zbiersk Stawiszyn 4
 
Zbrachlin Waganiec 35 
Zduńska Woja 5ł 
Zgłowiączka Lubraniec 29 
Złoczew 54 
Złotków Kleczew 59 
?óraw Złoty Potok 83 
?ytniów Rudniki 71 
Zytno Silniczka 95 


Komitet Cenf','alny "Związku Katolickiego lt : 
Warszawa. PJękna Nr. 4.  


Towarzystwo opieki nad zabytkami p'ł-zeszłoścż: 
\-Varszawa. Nowy Świat Nr. 41, telefon 9988. 


Towarzystwo opieki nad wychodźcami: 
Warszawa. - Erywańska Nr. 4. 


. ltarsza'loskie Biuro Rolnicze: 
Warszawa, ul. Widok, Nr. 21.
		

/catalogus_ecclesiarum0111_0001.djvu

			5PBcificatio CIBri SiBCularis. 


fo' '\ 


pag. 
Adamczyk Joseph. . 96 
Stanislaus . 89 
Albin Antonius. . . 57 
Ast Nicodemus . . . 79 
Bakalarczyk Richard . 67 
Balcerzak Felix. . . 48 
Balcerowski Michael . 
9 
Barcz Carolua . . . 97 
Bartoszewski Wences., 21 
Bącalski Joseph:. . . U 
Bąkowski Valentious. 38 
Bekrycht Wencesl. . 19 
Bentkowski Eduard . 82 
Berendt Leopoldus. . 68 
Bielawski Alexander . 19 
Bieliński Michael . .!>3 
Bieniasiewicz Fran. . 80 
Biskupski Stephanuso. 20 
Bilski Stanislaus . . . 20 
Bliżiński Wenceslaus. 61 
Bludziński Antonius . 83 
Bobotek Paulus. . . 91 
Bogdański Antonius . 19 
Bojanowski Beleslaus. 95 
Boratyński Wenceslaus29 
Borek Adam. . . . 19 
Borek Wladislaus. . 19 
Borowy Henrious . . 86 
Borowski Antoniu8. . Ił 
"Romanus. . 77 
Bors Paulinus. . 95 
Borycki Petrus . . . 4!> 
Bromski olgnatius- . . 80 


pag. 
Bromski Joseph. . ' 23 
Brudnicki Adolphus . 86 
Brykowski Matthaeus. 39 
Bryi J08nnes. . . . 59 
Bryi Josephus . . . 21 
Brylik Julianus. . . 8-1 
Brzeziński ALexander. 49 
o Joanoes.. 41 
Brzozowski Joaones . 19 
Brzozowski Bolcslaus. 86 
Brzuski Henricus . . 21 
Bruszczyński Henr. . 50 
Bryński Bronisłaus . 20 
Buchowski Adam . . 91 
Blłchalski Franciscus. 23 
Buss Casimirus. . . 82 
Butkiewicz Bronislaus 21 
Cesarz Joannes. . . 78 
Chartliński Ignatius . 50 
Chawałkiewicz Adaib. 46 
Chmieleński Ludovic.. 91 
Ch
ielewski Stanis1.. 47 
Chodyński Stanislaus. 8 
Chwojnowski Vincent. 20 
Choroszyński Belesl. . 63 
Christoph Antoniu8 . 75 
Chrzanowski Wenc. . 66 
Chwiłowicz Aurelius . 85 
Marianus. 10 
Chodkowski Stanisł. . 2\ 
Chyczewski Boleslaus 35 
Chytrzyński ,Marianus 44 
Cichocki Ferdinandus. 82
		

/catalogus_ecclesiarum0112_0001.djvu

			pag. 
Ciesielski Leopoldus . 16 
Michael. . 14 
Wladislaus. 73 
Cieśliński Carolus. . 19 
Cwilong Zeno . . . 14 
Cyranowski Joannes. 38 
Cywiński Franciscus. 51 
Czaki Saturninus . . 82 
Czapla P
trus . . . 14 
ezapski Thaddaeus . 42 
Czarnecki Vincentius. 34- 
Czok Joannes. . . . 53 
Czupryński Joseph. . 72 
Czyżo- Joannes . . . 75 
Dakowski Alexander , 81 
Dalak Joseph. . . . 80 
Dąbrowski Alexander. 32 
Petrus . . 93 
Antonius . 37 
Degen Stephanu:ł. . 69 
Demczyk Silvanus. . 18 
Dmochowski AleJCand. 64 
Dyja Eduardus . , . 21 
Dominiak Stephanus . 44- 
Downer Stephanus . . 41 
Dratwiński Joanne!:! . 77 
Drążyński Marcellus . 97 
Drejer Sigismundus . 92 
Drojewski Romanus . 50 
Drzewiecki FeUx . . 96 
Maximilian, 53 
Drzymała Stanlslaus . 57 
Dutkiewicz Stanislaus. 22 
Domański Gregorius . 74 
Dzlennickl Stanislaus. 75 
Dzikowski Joannes. . 68 
Dziuda Josephus . . 20 
Elznerowicz Joannes. 56 
Elijasz Wincentius. . 25 
Esman Eduardus . . 75 
Pija
owsklAdam. .48 
Filew8ki Fau8tlnuB. . 68 
F1lipski Rudolphu8. . 18 


112 


pag. 
Filipkiewicz Petrus . 69 
Fiszer Michael . . . 97 
Florczak Joseph. . . 18 
Frąckiewicz Stanisl. . 50 
Fulman Marianu8 . . 14 
Gajewski Stephanu8 . -18 
Gajzler Wenceslau8 . 32 
Gałecki Felix. . . . 56 
Gawlikowski Clemens! 26 
Gawłowski Wincentius 51 
Gąsowski Joannes. . 26 
Gawroński Casimirus. 58 
Garwoliński Wencesl. 80 
Giebartowski Wladisl. 93 
Gizowski Edmund. . 46 
Gla8s Vincentius . . 93 
Głowacki Casimirus . 46 
Vincentius. 65 
Głogowski Laurentius. 71 
Gmachowski Wincen . 73 
Gniazdow8ki Adaib. . 41 
Goc Eduardus . . . 22 
Goczałkowski Caesar. 88 
Godlewski Julianus . 31 
Godorowski Joannes. 6-1: 
Godziszewski Anton. . 32 
Gogolewski Petrus . . 70 
Joseph . . 96 
Gorzędow8ki Franc, . 68 
G6rzyński Wladislaus. 18 
Gostyński Alexsnder. 83 
Gozdek Adolphus . . 22 
Grabarek Bronislaus . 30 
Grabowski Matthaeus. 33 
Cssimirus. 19 
Graczykowskl Miecisl. 79 
Grochowski AntoniuEl. 14 
Grodek Joannes l . . . 57 
Grodzki Telesphonis . 20 
Gruchaiski Stanlslaus. 44 
Gruszczyński Eduard. 84 
Leo. . 21 
Gryglew8kl Just. Fr. . 70
		

/catalogus_ecclesiarum0113_0001.djvu

			pag. 
Grygosiński Simon. . 97 
Grzmielewski Barnaba 74 
Grzyb'Jwski Joseph ,19 
Grzywak Stanislaus . 23 
Gumiński Wladislaus. 67 
Guranowski Sigi-m. . 62 
Guranowski Paulus . 23 
Gutowski Cyrillus. . 83 
"adaś Emmanuel. . 91 
Helbich Adalbertus. . 33 
Hlawsa Leo . . . . 76 
Hoffman Alexius . . 34 
Marianus . . 58 
Francis 'us . 72 
Hordyewicz Wladisl. . 92 
Hornowski Evaristus . 40 
Insadowski Henricus. 96 
Jabłoński Antonius . 70 
Wladislaus. 21 
Jackowski Stanislaus. 13 
Jakowski Wlodimirus. 95 
Jakubowiak Edm. . . 19 
Jakubowski Julianus, 97 
Jankowski Marianus . 29 
Petrus . . 75 
WladisJaus. 56 
Adam . . 52 
Theophilus. 90 
Ignatius. . 11 
Wenceslaus 61 
Ladislaus . 10 
Janowski MiecisJaus . 22 
Victor . . 32 
Januszewski FeUx. . 41 
Joseph. . 40 
Jaroniewski Wladisl.. 21 
Jarosiński Leo . . . 15 
Jaroszewski Felix. . 41 
Jarzębiński Domlnlcus 67 
Jasieński Richardus . 90 
Jask6lski Bronislaus . 76 
Jasiński Wlodimirus . 15 
Franciscus. 44 


113 


pag. 
Jaworski Thomas . . 49 
Jaxa Lucian. Philip. . 38 
Jeziorski Joseph. . . 76 
JędrychowskiAlexand. 63 
Joseph . . 28 
Jeleński Franciscus . 22 
Jędrzejewski Dominic. 81 
JędrzyckiSigismundus 61 
Jurgiłas Constantinus. 48 
Jung Casimirus. . . 45 
Jiitner Franciscus. . 86 
Kabata Joannes. . . 59 
Kaczorowki Hen. . . 19 
Kalinowski Antonius. 31 
Franciscus. 89 
Zeno. . . 11 
Kamieniecki Constant. 53 
Kańczucki Antonius . 21 
Karczewski Apolinar . 50 
Kafoń Franciscus . . 19 
Kapałczyński Franc. . 92 
Kapuściński Adamus . 20 
Kasperkiewicz Joan, . 26 
Kasprzykowski Ign. . 14 
Kasińskl Stanislaus . 26 
Kawczyński Melchior. 95 
Kazubiński Marianus . 87 
Kąkolewski Felix . . 44 
Kener Antonius. . . 61 
Kelman Boleslaus. . 95 
Kempf Joseph , . . 30 
Kempiński Edmundus. 96 
Kempski Leo. . . . 43 
Keler Stanislaus . . 25 
Kiełkiewicz Wlodimir. 54 
Miecislaus . 83 
Klarczak Joseph. . . 19 
Klas Xaverlus. . . 97 
Klhpacki FranciscuB . 45 
Kłodkowski Wincentius 18 
Klełbasińskl Wladisl.. 96 
Kmieć Adalbertus. . 54 
Kmlecik Romanus. . 38 
8
		

/catalogus_ecclesiarum0114_0001.djvu

			l)ag. 
Kneblewski Wencesl . 82 
Knor Joannes . . . 81 
Kobielski Ft: lix. . . 66 
Kobyliński Gaspar. . 55 
Kochanowicz Bronisl.. 11 
Kochanowski WIad. - . 88 
Kochański Martinus . 73 
Kokowski Wenceslaus 76 
Kokczyński Alexander 41 
Koławski Hooricus 
 ,80 
Kołodziejcz
Fk Stanisi. -63 
Kominowski Wladisl. 97 
Komorowski Joseph . 92 
Konecki- Romanus. . 19 
Kopczyński EduRrdus. 40 
Korycki -Carolus . . . 8 
.-: 
 Gaspar.;,. :10 
Korzybski ,Antonius . 94- 
Kosiełski Antonim
 . . 53 
Kośmierski Michael" I . 66 
Kotarskl PetrUE:I. .. -'. ] 8 
Kossowski Romanus . 69 
KotnowBki Bóleslaus . 81 
Kott WalentinuB. . . .. 69 
Kotlicki 19natius . '1 . 50 
Kotłowski Laurentius. 32 
'Kowalewski Leonard. 62 
Kowalski Joseph . -. 27 
i,' _. .' Isidoru9." '. (1) 
,"i! _, ,.:1 Henricus . 5!'> 
-, . Laurentjus. 93 
,....:...'..r Stanislaus. 81 
Kozakowski Joseph .!'>1 
.- ,. 1" °Miecisl. .. . 72 
Kozanecki Adamus. . 20 
Kozankiewtcz Bronlsl . 41 
Kożbiał Michael. :.' . 43 
Kozłowski- NicolauB . 43 
'Krajewski Cajetanus . 54 
r Ada.m. . . 14 
( _, f Joannes. . 37 
Kran
 Nicodemus 
 ". 6!'> 
Kraszewski Casimirus. 85 


114 


pag, 
Krauze Edmundus. . 88 
Kremer Petrus . . . 17 
Kręcicki Boleslaus. . 20 
Królak StaniFllaus. . 8-1 
Królikowski Franc. . 32 
Kronenberg Stanislam
 22 
Krzymiński Joseph. . 5!'1 
Kruczkowski Alexius . 3i 
Krukowski Joseph. . 61 
Krupa Franciscus. . 20 
Kruszyński Joseph. . . l;) 
Krynicki Edmundns . 34 
;.. _. Wladislaus. 19 
Krzyżkowski Joan. .-I::i 
Książkowski Caictan. 49 
Kubicki Wladislaus -. 31 
Kubowicz Marianns . 49 
Kucharski Wenceshms !)ł 
Kuczyński Joseph. . 1i0 
Kukowski .\polinar. . !'II 
Kukuiski Adam. . . 48 
Kunka .Bolesl. J. .]9 
Kurczych Joseph . .;')!) 
Kuliński Stephanu9 . 26 
KuropeckiConstant. . 47 
Kw.arciański Wenc. . 22 
Kw.aśkiewicz Leo . . 9-1: 
Kw.iatkowski Franc. . n 
Kwieciński WincenthIs 2-l 
Langier Joannes . . 43 
Leśniewski Antonius. 51 
Leśnik Joseph . . . 18 
Liedtke Eduardus. . 11 
Linowiecki Wencesl. . 34- 
Lipiński Engenius. . 2'i 
Lipiński Ioannes . r . 21 
Lisiecki, 19natius . -. . 29 
Lniski Stanislaus , . '. 96 
"Lorentowicz Micl ael . 11 
'Lubecki IJ;'natius - 
. 74- 
Lubowieki Nicolaus . g2 
Ludwiklewicz StanisL 71 
Lutoborskl Apolonius. 50
		

/catalogus_ecclesiarum0115_0001.djvu

			- ""7 pag. 
Labęda Joannes
 . . 10 
ŁaszkiewiczStanislaus 85 
Ławiński Stanislaus . 62 
Logucki Joseph. . ..70 
ŁOŁiński Mi
cislaus . 6
 
Luczak Stanislaus. . 58 
Łukaszewicz Eduard . -:1:5 
Łupiński Stanislaus . 21 
, Łytkowski Joseph. . 96 
l\lal'iaszek Franciscus. 5
 
Maciejewski Nepom. . 89 
Maderski Emanuel. . 91 

łagott Joseph . . . 22 
Majewski -lgnatius. . 31 
. Michael. . 36 
_. Stanislaus . 89 
Makowski Alexander . 48 
.Cal'olus. . 10 
Małachowski Joannes. 4
 
Stanisl . . 47 

Ia.niewski Stanislau9. 47 
. Michael . . . 8
 
Mańkiew
cz Joseph. . 80 
Marcinkowski Wladis1. 10 
Marciniak Wincentius 27 
Margoński Antonius . 29 
Marczewski. Adam. . n 
Marjt.mknwski.Ignatius 70 
Markowski Stanislaus. 67 
Martuzaiski Stcphanus 39 
Masłowski Stanislaus. 78 
Maternowski Gustav.. 31 
Stanislaus. 19 
Matuszewski Wincent. 7:) 
Ma.zuś loseplius ,';. 20 
Max Carolus_! 
 . ..'. 12 
Mądrzycki TheophiluB 2;f - 
MetlerBonaventura . 22 
Mężnickl Joseph. . . .7..8 
Michalak Joseph . . Ył 
Michalski Bartholom .64- 
';,;-. ; Leo. .../..:,18 
"r ,-. ' ('!' Julianu8,.jo , 54 


3.15 fq pa
 
Miclmikowskl Bolasł. .68 
Mie-Łłiński Antonius . 18 
Mie.szczański Stephan. 10 
Migasiewicz Thomas . 39 
MijakowskiBogdan.- ,46 
Miklaszewski Anton. . 46 
Mikołajewski Wladisl. 9 
Mikołajczyk Andreas, 8-:1: 
Joannes. '.-. .ił 
AUkulski Falix . .:. 14 
Mikusiń
ki Bronislaus. 48 
Mikusiński Hippolitus. 9-l 
Milewski. 
orbertus. . 9-:1: 
Stephanus . 51 
Mirecki Franciscus. . 89 
Stanislaus . 15 
Moczy.ński Leo. . . 17 
Mrozowski Stanislaus. 41 
Muchę.ński Andreas . 65 
Mura!iik Stanislam
 . 21 
Muznerowski StanisI.. 7i 
Nassąlski Marianus. . 78 

awrocki Lucianus. . 82 

ie.dźwiedzki Stephan 7; 

ie,1;nański Casimirus. 37 
!\iewęgłowski Stanis!. 21 

itacki Antonius . . 56 
Nowak Edmundus. . 19 

owali Franciscus. . 36 

owiQrsld Henricus . 43 
Nowicki. Josoph . i.
. :;iO 
. , .. Lucianu8,.,:..
-ł 
r . :- 'r':.ł:/,n,omualdus. 90 
11::-. . Joannes
:""J22. 
Nuszklewicz Stanisl. -;..6f> 
Oczkowski Andrea8 ,,-20 
Olecllllowicz StephaD, 81 
Olejnik Wenceslaus . 66 
O-pasewicz - 'l'ho.m.as." 4 28 
-Oraczew.ski Ooa-łaus !
: J9 
Orcho,wski. AntDnlus . f>2 
Ornastowski .JQ
eph ,.: 28 
Or
anow5ki Vi!:tor. ;;.: 68 


.
		

/catalogus_ecclesiarum0116_0001.djvu

			pag. 
Orzechowski Michael . 59 
Osadnik Boleslaus. . 23 
Ościk Joannes . . . 22 
Leo...22 
Osmelak Joannes . . 64 
Ostrowski Antonius . 63 
Joannes. . 18 
Ostrzycki Bronislaus. 18 
Owczarek Adalbertus. 12 
Pabich Stanislaus. . 59 
Paszkowski Leopold . 6ł 
Patorski J08nnes . . 83 
Patrzyk Joseph. . . 58 
Pawelski Franciscus . 39 
Pawłowski Marianus . 20 
Eduardus . 70 
Ignatius. . 79 
Romanus . 87 
Peche Joannes . . . 23 
Pełczyński Joseph. . 47 
Perliński Wladislaus . 41 
Perski Athanasius. . 79 
Pertk1ewicz Ignatius . 77 
Peterkiewicz Anton. . 49 
Petrykowski Steph. . 20 
Pęcherski Caesarius . 96 
Piekarz Hippolitus. . 64 
Piekieliński Josephus. 21 
Pilich Romanus. . . 52 
Pilniak Joseph . . . 19 
Piłecki Simon . . . 67 
Piotrowski Joseph. . 90 
Wencesl. . 83 
Pluciński Leo. . . . 31 
Płoszaj Ignatlus. . . 13 
Płoński Franciscus . 21 
Pogorzelski Walerianus 93 
Połatyński Joseph. . 37 
PÓłrola Joannes. . . 72 
Pomianowski Hyacint. 19 
Popiela Stanislaus. . 21 
Portych Theodorl1s . 86 
Potapskl Franciscus . 55 


116 


pag. 
Potrzebski Victor. . 96 
Pruski Stanislaus . 18 
Franciscus. 28 
Przeradzki Arnoldus . 92 
Przeździecki Constant. 60 
Przygodzki Vincentius 66 
Pr7.ywieczerskiJoannes 75 
Psonka Francisl us. . 68 
Puacz Casimirus . . 9 
Puchaiski Raphael. . 57 
Pyzdrowski Joseph. . 33 
Raczyński Carolus . 20 
Radziszewski Aegid.. 9 
Radzymiński Ludgard. 50 
Raszka Ignatius . . . 23 
Ratyński Alexander . 26 
Rawicki Franciscus '. 28 
Rechciński Ignatills. . 38 
Rełkowski 
icolaus. . 5
 
Rogoziński Marianus . 89 
Romanowski Paulus . 6;J 
U.osiński Boleslaus. . 7 ł 
Joseph . . 8.) 
Andreas. . 60 
Różycki Ludowicus . 20 
RubaszkiewiczJoannes 67 
Rudziński Ignatius. . 3:J 
Rusin Adalbertus . 28 
Casimirus . 21 
Franciscus. 63 
Rutkiewicz Stanislaus. 84 
Rutkowski Thaddaeus. 90 
Rybacki Boleslaus. . 19 
Rybarski Wenceslaus. 27 
Rychlewski Stanislaus. 65 
Rylski Stephanus. . 27 
Rzykiecki Franciscus. 69 
Saboczyński Miecisl. . 76 
Sadowski Miecislaus . 57 
Sadowy Wladislau8. . 39 
Sadzewicz Stanislaus. 71 
Salski Stanislaus . . 30 
Sawicki Marcellus. . 38
		

/catalogus_ecclesiarum0117_0001.djvu

			pag, 
Secomski Casimirus . 2
 
Sewerynek Antonius . 21 
Sędzimir Sigismundus. 79 
Sieclński Stanislaus . 87 
Siemaszko Wladislaus 26 
Sikorowski Wincl:ntius 6:1 
Sikorski Wladislaus . 9-l 
Skowronek Michael . 77 
Skowroński Joseph. . 96 
Skulski Stłlnislaus. . 51 
Slaski Jaroslaus. . . 9-l 
Śliwiński Joannes. . 8 
Służałek Wladislaus . 23 
Smoczyński Clemens . 9-l 
Smolarkiewicz WIad. , 86 
Smoleński Aleksander 21 
Snawadzki Antonius . 66 
Śnieg6rski Victor. . 97 
Sobczyński Joannes . 11 
Sobiepanek Thomas . 46 
SobikowskiStanislaus. 8() 
Sokołowski Sigismud. 20 
Sowiński Joannes. ,79 
Sperczyński Ludovic. 60 
Staliński Franciscus . 9:j 
Stano Iordanus. . . 91 
Stankowski Theodor . 61 
Stasiakowski «'eIician. -l5 
Stawicki Leonardus . 82 

icolauR. . 75 
Franciscus. 31 
Stawirej Calixtus . . 97 
Stawowski Thaddaeus. 81 
Stępień Martinus . . 19 
Straszewski Joseph . 89 
Strzelecki Joannes. . 9
 
Suck Theodorus. . . 96 
Sukiennlcki StanisI. . 81 
Sulikowski Casimirus. 33 

usicki Adamus . . . 88 
Swietlicki Franciscus. 27 
Świnarskl Thomas. . 75 
Swieżewski Bronisl. . 69 


117 


pag. 
Switkiewicz Joseph . 26 
Sypniewski Thaddaeus 9 
Szabelski Stanislaus . 23 
Szadkowski Joseph . 30 
Szafnicki Joseph . . 11 
Szafrański Joannes . 3-l 
Szarecki Andreas. . 85 
Szczepanek Franc. . 20 
Szczepański WencesL 54 
Szczotkowski W encesl 9
 
Szczygłowski Franc. . 3-l 
Szemborski i'icod.. . 20 
Szybarski Joannes. . 95 
Szydłowski Stanis!. . 20 
Szymak Josephus. . 20 
Szymański Antonius . 17 
Szymanowski Joseph. 50 
Bolesl. . . 2
 
Tański Franciscus. . 61 
Tarchaiski Edmundus. 58 
Tomaszewski Ioannes 20 
Topoliński Joannes . 28 
Topolski Bronislaus . 19 
Tryszkiewicz Dominic. 55 
Ucieklak Casimirus . 67 
Ulatowski Wladislaus. 19 
Urban Ioannes. . . 20 
Urbański Andreas. . 78 
Walecki Wenceslaus. 20 
WaUcki Joannes . . 96 
Wajs AIphonsus. . . 57 
WalczykClwski Alexan. 76 
Walutycz Antonius . 79 
Wasilkowskl Ludovic. 19 
Waszak Laurentius . 17 
Wągrowski Joannes. 52 
Weickel't Aemilius. . 64 
WelmanMaximilianus. 61 
Wesołowski Stan.. . 19 
Weteska Eduardus . 21 
Widawski Joseph . . 41 
Wieczorek Stanislaus. 57 
Wieczorkiewicz Wiad. 73
		

/catalogus_ecclesiarum0118_0001.djvu

			118 
.. pag. s. pag. 
Wierzynski .Leo. ' :"'. 96 Zo:jąc Franc.iscuS' .: 4-
 74: 
'Wilczyński Wladislaus a
 Zalewski Francisrus . 21 
Winiarski Joseph . . 8:'> Theodorus:.. 2
 
Wiśniewski Ludovicus _39 ZałęckiCarolus... .!);} 
Witczak Aluander: _. 94 Załuska Palllus. . o . 8l 
Witulski Andreas . "i'.. 7ł 
 [ Leonardus',. 20 
Włostowski Marcian . -48 Zaroemba' Leo. .- . ,'. 7
 
Wojcieohowski And.'. 57 Wladislans. 30 
ł l-o - Winc.._. 23 Bona.veiltura 67 
Wójcik Felu. . . . 86 Zawadzki Antonius. . at 
Wojtasik Wladislau
 
 72 Elłuardu
. . 20 
Woj t
siak W ladisł.ł". 21 . .M artinus -. . ,5-ł- 
Wojlanis Ludovicus I, 97 ..,- Petrus .'. 20 
Wolski AdamuB. . . 87 Sigismundus 78 
.' . Edmundus .- 10 ," Vincentius .1 H) 
Woło3iewicz. Ant.. . 20 Zbirochowiczlgnatius. 1.'> 
Wołosiewicz Simon . 56 Ziarniewic1: Michael . 89 
Wr.onowskfSigismund. -lI) Zieliński Boleslaus. . 58 
Wróbel Antonius , . 1J7 Ignatius. . 22. 
Wróblewski Boleslaus. ,69 Hippolitus . ,41 
_ : ' Michael. . H} Romanus . .. 40 
, StephaD.us. 85 Ziętkiewicz Walcnt: . . ,211 
Wrzaliński Wincentiui32 Zmysłowski Antonius. ,Ił 
Wtorkiewicz Francisc. 27 Znam1rowski Casim. .. 76 
Wysokowski 'Hippolit. 60 Zwierz Petrl1s . . . fi] 
:- .I.... Ludovic.' '. 62 Żak J,oannes . i". .,'. U'} 
Wyszomiński BronisL 21 Żeromski Stai1islaus . 88 
Zabłocki WladisL .1 .
 
o 
':nigrodzki Antonius. 59 
Zabłocki Sebastianus. -l7 Zezuliński Lucas . o '... 59 
ZaborowiczStanislaus. 19 Żołnowski EduBrdus . 90 
Zaborski Joseph. :.. · '..70 , Żor Adamus :J . . - , 8;J 
.. 
Zagner Joseph . ;. '..77 Żórawski AJexander . 59 
Zagórski Leo. . : fol, \ł2 Żychowski Wladislaus.,.51 . 
Zagrzejewski Anton..,71 I,;.. ..'uL. 
Ił.' i!'JIII:"1T
 
.., ł. flii __
 ' -. 
 ł . II. x:,.,
.t!

 

;; '. .'I'1!.>.:ol. A-! IIlnill
" VG , ;. ,:-' n:!; l' ..I" Jłtł\"łr
' 
łii ....f1mrn
)J. j'I:I-ł':,j:,'11 'I _. o "'i h. :t: r h'J'.
 
'\'1 " 1.:-' Religiosi - in Monasteris
o 
'

 
ł 
. uł..JJml.. J' A....' I , . . ." .H'whl. u".;! 
f 
;1 . . dr' ),on t , /I' pag. ,: . _:
 ""1 i;hiU, pa
, 
Alachimowicz Serap.h. 99 Ciepliiiski Paulus . .:'Ij B9 
Barski Walerianus.... 99 Czacborowski Fl'an<
.. 99
		

/catalogus_ecclesiarum0119_0001.djvu

			pag. 
DWOl'nicki Folix. ." .100 
Dziemiadowic.z Rom. . 99 
Jarzeński Romanus .IM 
Jędrzejewski Alphons. U9 
Luczaj. Alexiu8 ;-:. . 99 
Laziilski Rommi.l. . .. 99 
Markiewicz PetrU8.. . !lU 


-- ....
-.. 


. .... \ 


. ,;.... 


119 


pa
. 
Olszewicz Vincentius. 99 
Ponikowski Francisc .100 
Przeździecki Pius. . 99 
Rejman Euscbius . . 99 
Szawaryn Joannes. . 
9 
W cloński Justinus. . 99 
Wiercioch Benedict .100 


, , 
11. Religiosi Parochiis applicati. 

, 

 


.,. 'I, . . .; 
 pag. 
Chyliński Antonlus . 97 
Fibich Theodorus ._ . 57 
Młlłkiewicz LaureIdius 97 
Michniewski Bduardus 41 
Papieski Nic?i
us
. . 36 
... ..F :,,: 1" ..... .. .-....... . 


. . 
'1';ł.: pag. 
Sakowicz Victor'.-
' .:36 

teciński Franciscus' . 81 
Switalski Gabriel . .'091 
Wojciechowski Anast. 32 


::!' :. 


III. Deodicatae Sanctimoniales. 


pag. 
A ugustyniak Steph.. 102 
Baranowska Wenc. . 103 
Cieszkiewicz Joseph. 100 
Cieślińska Catharina. 100 
Ciołkiewicz Gertrud. 101 
Cylwich Apollonia . 101 
Czyżewska Helena. . 101 
Dobrowolska Maria. 101 
Domachowska Franc. 101 
Dębiilska Felicia.. . 10'2 
Djffenbach Maria, . 103 
Dułińska Helena . . 103 
Federowirz Ludovica IQ:} 
Gacka _ \ntonina. . 100 
liiegm'zyńska. Aemil. 102 
Ginter Theresia . . 101 
GrudzieIska Ludov. , 101 


pag. 
Grudzińska. August . 100 
Grabowska. Sophia 102 
Górska. Josepha. 101 
Hauko Anna . . . 101 
Hetner Stephania , . 101 
Hęcka. Theodora . . 101 
Jagaiska Marianna . 101 
Janukajtys Aquina . 100 
Jasińska Stanislava.. 1O
 
Kałużyńska. Stani8l. 102 
Karwowska. Marianna. 102 
Karwowska Maria. . 102 
Karpińska Joanna . 102 
Kędzierska Angela . 101 
Kielas
 Pia.. . . . 10) 
Komorowska StanisJ. JOl 
Kotańska Alexandra, 103
		

/catalogus_ecclesiarum0120_0001.djvu

			pag. 
KowalczyJr Sophia . 102 
Kowalska Bronislava lm 
Kowalewska Victoria 102 
Kossowska Culum ba. 100 
Kraszewska Heh:na . 103 . 
Kucharska Marianna 102 
Kulesza Marianna. . 101 
Laurman Caelina. . 100 
Lenartowicz Hyacint. 100 
Labędź Marianna. . J02 
Łapińska Amat.-Mar. 100 
Metler Clara . . . 101 
Mijaiska Helena . . 101 
Mińska Maria Elisau. 101 
Montwiłło Eugenia . 100 
Motz Marianna. . . 103 
Osiecka Ladislr Ił. . . 102 
Osińska Natalia . . 102 
Podgóralska Stanisl. lO:} 
Pakuła Maria . . . 1O
 
Pęczkowska Maria . 101 


. 


120 


pag. 
Pęczyńska Eleonora. 1O
 
Policzkowska Franc. 101 
Popławska Paulina. . 108 
Radzikowska Anton. 101 
Rogalska Joanna. . 103 
Rudzka Helena. . . l m 
Świerczyńska Magd. 100 
Studzińska Francisc. 101 
Sejpp Josepha. . . JO;} 
Sucho s Marianna. . 100 
starosz Victoria . . 102 
Stiller Anna. . . . lOl 
Tyszkiewicz Anton. . 101 
Tarasiewicz Felicia. lOl 
Wiśniewska Anna . 102 
Aemi1ia . 101 
W ojcieszko Joanna . 102 
W ojciechowska Maria lO;} 
Wysłonch Ludovica. 100 
Wywrzykiewicz Hel. 101 
Zygmunt Stanislava. lO;} 


r
'