/os_1929_05_25_nr4200001_0001.djvu

			"i'II ',. 
, 


Rok '1. 


Szubin, sobota, dnia 25 maja 1929 r. 
__ ___ _ __ . _ -: L I 


Nr. 4.:. 


r 


.. 


,.- 


. 
 


. ,  


.L 


I. 


/J 
I 


.. 


powiatu Szubińskiego. 


.., 


: ...................................................... . :.................u...................................-: 
. . . 
P r z e d P ł a t a :..................................,.....&................: O g ł o s z e n i a = 
. ,. . 
wynosi miesięcz. 1,22 zł., kwart. 3,68 zł. : Wychodzi : przyjmuje się za opłatą 7 groszy od ! 
. . . 
Zamówienia przyjmują wszystkie : W środy i soboty.: witrsza milimetrowego i 
urzędy poczto\ve. E........................................................1 na stronie 4-łam. : 
. I.....................................................: .: ,..................................................... 


Nakład i dIUk J. Kapsy, Szubin. ul. Pa.jerewskicgo 7. Telefon 25. 
. 


IN FOR IVI AC JE URZĘDOWE. 
- 


. 


Zatwierdzenie Zarządów Grninnych. 
Zatwierdziłem wybór -niżej wymienionych panów na stanowiska w zarządach gmm 
tutejszego po\\'iatu na okres 3-ch lat licząc od roku 19
9 włącznie. 


. 


L, Nazwisko i imię 
b, Gm 1 n a wybranego 
- 
Snopkowski Władysław 
1 Anno'\To Lewa:1dowski Jan 
Koebnik Ernest 
Lis Józef 
Kociemski \Vładysław 
2 Arnoldowo Bujewski Jan 
Gazda Józef 
- 
Bembenek Jan 
3 Augustowo Kroj:liak Stanisław 
Trzepkowski Jan 
Kuehn Otton 
- --._- 
Sucharski Bolesław 
4 Barcin wieś Lis Walenty 
Majcher Jan 
Cesi.ir l Andrzej 
- 
Józefiak Józef 
5 Białebłota Gaura \Vojciech 
Kubial{ Wacław 
J
rcze\\'ski Kazimierz 
Miniszewski Antoni 
6 Brzózki Nosal Szymon 
Hofer Emil 
Strohschein Paweł 
lński Franciszek 
Chornętowo . Wendland Jan 
7 Wotniak Józef 
W slczak Józef 
. Kogut Ignacy 
8 Cię
kowo BechtIóff Jakób 
Gerhard Jan 
Niespodziany Jan 
9 Dębogórki Kapczyński $łanisław 
Flbiański Józef 
. . .t- Zi tara Walent 


. 


ę 


y 


Urząd na który 
został wybrany 


Uwagi 


sołtys 
I. ławnik 
II. " 
zast. " 


sołtys 
l. ławnik 
Ił- " 
sołtvs 
I. ławnik 
II. . 
zasi. . 


sołtvs 
I. łiwnik 
II. . 
żasł. . 


sołtys 
I. ławnik 
II. . 
zast. . 
sołtys 
l. ławnik 
II. . 
zast, . 
sołtys 
I. ławnik 
II. . 
zast. . 
I. ławnik 
II. . 
zast . 
sołtys 
. I. ławniK 
II. . 
zast. . 


na 6 12t 


.. 


..
		

/os_1929_05_25_nr4200002_0001.djvu

			Str, 2. 


Nr. 42. ORĘDOWNIK URZĘDOWY.  


Heymann l>iotr 
Heymann Antoni 
Stachowiak Józef 
Choro dyński-ł an 
Goliński Stanisław 
Kwiatkowski Władysław 
Pituła Władysław 
Siuchniński Jan 
Thews Franciszek 
Pietraszak Franciszek 
\Verth Gustaw 
Sytek \V ojciech 
Lis 
tani
ła\V 
Wes6ł \Vładysław 
----- 
Stypczyński Jdkbb 
\Vesół J3n 
J\\arcini3k Jan 
Umiński Andrzej 
Pawlicki Franciszek 
Żembrzuski Kazimierz 
Klebs Ernest 
Jerzakowski Jan 
Ruciński Roman 
Kowals!
i \Vit 
Lenz Paweł 
Bernas Teodor 
Przybylski Paweł 
Polzyn Marjan 
l'\iedźwiedzki Franciszek 
ł\t\ako\\'iecki Jan 
Pyszczyński Józef 
Schmidt Artur 
Łuczak Franciszek 
Osiński Szczepan 
Huber Ernest 
Gebauer Juljusz 
Fojutowski Stanisław 
Klettke Fryderyk 
Rembisz \Valenty 
Jółkowski Jan 
.'\\ichałowski Józef 
Czajkowski Stanisław 
Krzymiński Władysław 
Łapaczyński Michał 
Seidel Gustaw 
Schulz Reinhold 
Schnick Paweł 
Babst Albin 
Affeldt Wilhelm 
Kosiorkiewicz Józef 
Fi1anowski Ignacy 
Musiał Franciszek 
Startek Wojciech 
Degeller Emil 
Buchholz Wojciech 
Szalo w Jan I. 
Schmidt Edward 


L. 
b. 


. 


Nazwisko i imię 
wybranego 


Gmina 


10 Dobieszewiec 


11 Dobieszewo 


12 Drogosław 


13 Elizewo 


14 Gadka 


15 Gąbin 


16 Godzimierz 


17 Gromadno 


18 Grzecznapanna 


19 Jabłówko 


20 Jabłowo Pałuckje 
. 
21 Jeżewice 


22 J ózefkowo 


23 Kania 


24 Karolinowo 


25 Kaźmierzewo 


Urząd na który 
:został wybrany 


Uwagi 


.. 


sołtys 
I. ławnik 
H. . 
zasL . 
I. ławnik 
II. . 
zasL . 
sol łys 
I. ławnik 
II. . 
zasL . 
I. ławnik 
n. . 
zasL . 
sołtys 
I. ławnik 
II. . 
zasL . 
sołtys 
I. ławnik 
II. . 
zasL . 
I. ławnik 
II. . 
zast. . 
I. ławnik 
II. . 
zasL . 
sołtys 
I. ławnik 
II. " 
zasL " 
sołtys 
I. ławnik 
II. " 
zast. . 
sołtys 
I. ławnik 
II. . 
zast. . 
sołtys 
I. ławnil{ 
II. . 
sołtys 
I. ławnik 
II. . 
zast. . 
sołtys 
I. ławnik 
II. . 
zasl. . 
I. ławnik 
II. . 
zasl. . 
I. ławnik 
II. M 
zast. . 


. 


, 


t 


na 6 lat
		

/os_1929_05_25_nr4200003_0001.djvu

			.. '. 


Str. 3. 


o RĘOOWYNIK URZĘO OW 


Nr. -42. 


, - 


L. Kć
z\\"isko i imię Urząd :la Uóry 
b. Gm l n a wybranego zosta: Uwagi 
'.I.'ycrany 
i 
I 
Romel Piotr t soi;: y s I na 6 Jat 
26 KlotyJdowo 
olif.ski 'Walenty I I. ja'
:!1ik 
Switdła Jan II. . 
Latowski Jan <' Z1St. " 
, 
, 1-- -- ,-....
.
.. ---6 
Wesołowski Jan I 

..J
'I" 
27 Kobylarnia Weber Michał I. ławnik 
Teske Maks II. . 
Wegner Aleks zasl. . 
- - 
Grochowski franciszek sołtys 
28 Kołaczkowo Żółkoś Kazimierz I. ławnik 
Renz AJbert II, " 
Akonom Franciszek zast. " 
- 
Draheim Franciszek sołt y s na 6 lat - 
29 Kornelin Bollenbach Andrzej I. ławnik 
Rutkowski Syh\'ester II. . 
I Oickmann Juljusz zast. . 
Madecki Stanisław L ławnik 
30 Kowalewko Ki£tzmann Emil II. . 
Rex \Vilhelm zast. " 
-- 
31 I Lewandowski Franciszek sołtys 
Kowalewo Milbrand Ewald l. ławnik 
Dobberstein Ludwik II. 
" 
Wąsikowski \Vojciech zasL " 
- 
Rutyna Piotr I. ławnik 
32 Ludwikowo P6Uer \Vojciech II. 
. 

ch:1eider Otton zasL . 
- - 
... Łasecki Stanisław sołtys 
33 Laskownica Różański Jan J. ławnik 
Stachowiak Józef II. " 
I Gryczka Władysław zast. " 
Niedh	
			

/os_1929_05_25_nr4200004_0001.djvu

			- . 


Nr. 42. 


OREDOWNIK URZEDOWY 

 
 


Sti'. 4. 


L. Nazwisko i'imi
 Urz=\d na który . 
.Gm , U wagi 
l n a . 
b. wybranef{o został wybrany 
Zawadzki Andrzej ł. ławnik 
42 Ni
dżwiady \V ronkowski Piotr Ił. . 
Brona Stanisław zast. . 
----- 
Datka Stanisław sołtys 
43 Nowawieś not. Cichocki Franciszek l. ławnik 
ZempeI Arnold 11. . 
Spitzer Ludwik zasL . 
Zieliński Michał sołtys 
44 Obórznia Brzykcy Stanisław l. ławnik 
Górny Wincenty li. . 
- -- - 
Krzeszewski Jan sołty s 
45 Olympin Jeschke Albert l. ławnik 
Redmann Wilhelm II. . 
. 
Krzeszewski Kazimierz zast. . 
-- .---- - ---- -- - 
Głow£ki \Valenty sołtys 
46 Osła tkowo Chrośniak Jakóh l. ławnik 

chohs Leopold II. . 
N\usiał \Vojciech zasL " 
- 
Pełczyński Ludwik sołtyS 
47 Palmierowo Pawlak Wojciech l. ławwnik 
\Verner Alfred II. . 
Biskupski Jan zasL . 
Krzeszewski Jan sołtys 
4
 Panoniewo Zabel Oswa!d l. ła wnik 
Glimm Otton II . 
Zemisch Adolf zast. . 
- --- .- 
Różewski Franciszek l. ławnik 
49 Paulina Golz Fryderyk lI. . 
Reinke Andrzej zast, . 
- - ---- - 
Makowiecki \V ojciech sołtys 
50 Ponia Łowo Zakaszewski Kazimierz I. ławnik 
!.\1eister Maks li. . 
Jastrzębski Czesław zasi. . 
Gburczyk Jan sołtys 
51 Rozstrzębowo KunkeI Albert l. ławnik 
Cywiński Leon lI. . 
Grzegorek Franciszek zasi. . 
- 
Kubiak Tomasz sołtys 
52 Rudy Panek Wojciech - l. ławnik 
Riemer Willy lI. . 
Tetzlafi Emil zast, . 
----- 
Szymczak Stefan l. ła wnik 
53 Rzemieniewice Napierała Antoni II. . 


t 


l, 


Repczyński Jan zasl. . 
Kadow Aleksander sołtys na 6 lat 
54 Rzywno Meszyński Jan I. ławnik 
Jankowski Kazimierz 11. . 
Zeidlewicz Michał zast. . 
- ..-.. ------- 
Strzelecki Nikodem sołt}'s 
55 Sadłogoszcz Gościński Paweł l. ławnik 
Klettke Wilhelm II. . 
Siegler Otton zast. . 
Dembowski Jan sołtys 
56 Samoklęski małe MuelIer Ernest l, ławnik 
Renz Franciszek 11. " 
. 
Krzemiński Wiktor zast.. . 
-Ciesielski F ranciszek sołtys 
Knasiński Józef ., l. ławnik 
57 Sipiory .,
- 
Ziemke Ht'rmann n. 
. 
Boelter Teodor zast. . 
.