Deutsch   polski   English  

Informacje

Wiadomości

rss20

Cyfryzacja zasobów akademickich UMK i UKW w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
15.02.2019

Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa„Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa wzbogaci się o kolejne 28 tys. obiektów, które będą służyć prowadzeniu badań oraz poszerzaniu i uatrakcyjnianiu procesów dydaktycznych. Wśród tych zasobów znajdą się czasopisma regionalne i sprawozdania regionalnych instytucji, czasopisma, biuletyny i inne materiały emigracji polskiej, teksty dramatyczne wydane w USA, materiały dotyczące życia kulturalnego Polonii amerykańskiej na przełomie XIX-XX wieku, Pomeranica, Baltica, Prussica, Polonica sięgające XVI w., rękopisy, stare druki, mapy, grafiki, muzykalia, w tym pierwodruki Fryderyka Chopina z jego odręcznymi notatkami, zbiory fotografii artystycznej Wacława Górskiego, sprawozdania towarzystw naukowych i gimnazjów regionu, vilniana, dokumenty z Pracowni „Pamięć Bydgoszczan”, dokumenty z kolekcji rodziny Poznańskich, archiwum rodzinne Josefa Trajtlera, programy gimnazjalne z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, a także prace naukowe Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kolekcja Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich i obiekty z Muzeum Oświaty w Bydgoszczy.

Ucyfrowione zostanie również 11 srebrnych opraw książkowych ze Srebrnej Biblioteki księcia Albrechta Hohenzollerna i jego drugiej żony Anny Marii, które powstały w okresie 1545-1562.

Projekt został przyjęty w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) i realizowany jest od sierpnia 2018 r. przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Na ten cel Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało dotację w wysokości 4 599 042,05 zł. Środki z funduszy europejskich stanowią 3 892 169,28 zł, a z budżetu państwa - 706 872,77 zł. Dzięki tej dotacji naukowe i kulturalne zasoby uniwersyteckich książnic UMK i UKW będą promować polską kulturę i naukę, a dodatkowo mogą przyczynić się do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu. Projekt zakłada także wprowadzenie do międzynarodowego obiegu informacji 15 tys. rekordów egzemplarzy zasobów naukowych obu bibliotek, co z końcem lipca 2021 r. pozwoli uzyskać łącznie 43 tys. nowych dokumentów w domenie publicznej.

Lista zasobów opublikowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Jak czytać zasoby KPBC
06.02.2019

Przeglądarki przestały wspierać format DjVu używany najczęściej w bibliotekach cyfrowych. Biblioteki cyfrowe nie przekonwertują z dnia na dzień milionów swoich pozycji do innych formatów. Robią to stopniowo. Nie oznacza to, że zasobów nie można czytać, należy jedynie zmienić sposób ich odczytu. Przedstawiamy kilka rad jak czytać zasoby naszej Biblioteki Cyfrowej w systemie Windows.

Jak czytać zasoby KPBC

Zdigitalizowane dzieje międzywojennej Bydgoszczy
11.01.2018

Dzieje przedwojennej BydgoszczyDzięki kolejnej edycji programu „Kultura Cyfrowa”, środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego możliwe było zdigitalizowanie i opublikowanie w KPBC kolejnych numerów gazet ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

W ramach zadania pod nazwą „Zdigitalizowane dzieje międzywojennej Bydgoszczy” skompletowany został cyfrowy zasób „Dziennika Bydgoskiego”, wcześniej zeskanowane roczniki powiększyły się o lata 1925-1939 oraz o dodatki do gazety. Cyfryzacji poddane zostało również inne pismo codzienne z lat międzywojennych - „Dzień Bydgoski” (lata 1931-1935). Do dyspozycji czytelników trafiło blisko 80 tysięcy stron tekstu dokumentującego życie codzienne lat 20. i 30.

Cyfrowa historia Bydgoszczy 1907-1924
16.01.2017

Toruński modernizmWraz z początkiem roku 2017 zasób Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej powiększony został o blisko 25 tysięcy stron „Dziennika Bydgoskiego”. Dzięki programowi „Kultura Cyfrowa” finansowanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środkom Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zdigitalizowała „Dziennik Bydgoski” z lat 1907-1924.

Wydawany od 1907 roku nieprzerwanie przez 32 lata „Dziennik” był głównym pismem codziennym ukazującym się w Bydgoszczy w okresie zaborów i latach międzywojennych. Należał również do czołowych dzienników wychodzących w zachodniej części Polski. Choć z nazwy „bydgoski” dziennik zamieszczał na swoich łamach również informacje z regionu, stając się gazetą o znacznie szerszym zasięgu, niż wynika z tytułu. Dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu gazeta stanowi nie tylko nieocenione źródło informacji, ale jest również swego rodzaju przedmiotem dumy jako pismo wydawane w języku polskim w czasie zaborów.

Modernizm toruński. Architektura międzywojennego miasta
08.04.2016

Toruński modernizmUmieszczamy w KPBC za zgodą kuratora wystawę, która miała miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej 9 marca 2016 r. Wystawa pt. „Modernizm toruński. Architektura międzywojennego miasta”, stanowi przegląd ówczesnych tendencji i postaw estetycznych. Nowoczesny charakter międzywojennego Torunia był konsekwencją działalności budowlanej, związanej z funkcją miasta jako stolicy województwa pomorskiego. Projektantem i kuratorem wystawy jest dr Michał Pszczółkowski z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Współorganizatorami ekspozycji są Archiwum Państwowe w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Centrum Dialogu - Biblioteka Diecezjalna w Toruniu, Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Toruński, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział w Toruniu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Publikacje WiMBP w Bydgoszczy zamieszczone w KPBC w 2015 r.
04.03.2016

W latach 2012-2015 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zrealizowała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym trzy projekty, dzięki którym zdigitalizowane zostały 123 inkunabuły i 17 tytułów czasopism. W rezultacie czego w KPBC udostępnionych zostało blisko 60 tysięcy obiektów.

Wśród druków XV-wiecznych znaleźć można jedyny zachowany na świecie egzemplarz ulotki Hieronima Savonaroli pt. Regulae quae ad omnes religiosos pertinent (tł. Reguła dla wszystkich zakonników), pierwszą edycję Melleus maleficarum (tł. Młot na czarownice), słynnego podręcznika łowców czarownic autorstwa Heinricha Kramera i Jakoba Sprengera czy bogato ilustrowany słownik medycyny naturalnej Hortus sanitatis (tł. Ogród zdrowia), wydany przez Jacoba Meydenbacha.

Czasopisma, to ukazujące się od połowy XIX wieku, niemieckojęzyczne tytuły bydgoskie i międzywojenne czasopisma regionalne: Bromberger Zeitung, Ostdeutsche Presse, Illustrierte Weltschau, Bromberger Tageblatt (późn. Deutsche Rundschau), Głos Tucholski, Głos Krajny, Bromberger Kreisblatt (późn. Orędownik na Powiat Bydgoski), Bromberger Stadt-Anzeiger (późn. Orędownik Miasta Bydgoszczy), Orędownik Powiatu Mogileńskiego, Orędownik Powiatu Strzelińskiego, Orędownik Powiatu Żnińskiego, Piast, Sport Pomorski, Tygodnik Sportowy i Ilustrowany Kalendarz Dziennika Bydgoskiego.

W najbliższym czasie WiMBP w Bydgoszczy zamierza zamieścić / opublikować w KPBC ok. 800 egzemplarzy map i atlasów oraz blisko 500 afiszy teatralnych i koncertowych zdigitalizowanych w ramach projektu e-Kultura.

Publikacje Książnicy Kopernikańskiej w projekcie e-Kultura
15.02.2016

W ramach projektu e-Kultura Książnica Kopernikańska w Toruniu przekazała do digitalizacji i upowszechnia w KPBC ciekawą część swojego zasobu. Poza regionalną gazetą codzienną Thorner Presse z lat 1884-1903 oraz 1910-1918 na szczególną uwagę zasługuje 65 map, w tym:

oraz 175 afiszy, w tym: 11 obwieszczeń, 5 odezw i 12 plakatów informujących lokalne społeczeństwo o wydarzeniach kulturalnych, patriotycznych, wyborach, rozkładach jazdy pociągów, itp.

dr Joanna Zoń
Jak przeglądać dokumenty w formacie DjVu?
01.05.2014

Większość obiektów w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej prezentowana jest w formacie DjVu. Do przeglądania takich plików zalecamy zainstalowanie w systemie wtyczki (plugin), którą można pobrać bezpłatnie, klikając poniższy obrazek. Dostępne są również wersje dla systemów OS X, iOS (App Store) oraz Unix/Linux.

Pobierz wtyczkę DjVu
..
Krzyżacy w sieci
16.01.2014

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu zdigitalizowano 19 rękopisów średniowiecznych, należących do wspólnego polsko-niemieckiego i europejskiego dziedzictwa.

Wybrane rękopisy pochodzą z dawnej Państwowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Królewcu. Są wśród nich obiekty o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej, zawierające ,,pomniki" średniowiecznej poezji niemieckiej: kodeksy z dawnych bibliotek krzyżackich oraz rękopisy z dawnej biblioteki katedralnej w Królewcu - obie grupy przejęte przez księcia Albrechta Hohenzollerna po sekularyzacji Prus Krzyżackich i umieszczone w nowo założonej Bibliotece Zamkowej w Królewcu (1540); ponadto rękopisy pozyskane przez Królewską (od 1918 r. Państwową) i Uniwersytecką Bibliotekę w Królewcu w XIX i na początku XX w. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie biblioteki.

100 lat Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu
23.05.2012

Biblioteka Miejska w Grudziądzu obchodzi w tym roku 100-lecie swojego istnienia. Gmach Biblioteki przy ul. Legionów 28 został oddany do użytku 24 maja 1912 roku. Oficjalne obchody jubileuszowe zaplanowano właśnie na 24 maja. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Grudziądza. Oprócz oficjalnej uroczystości przygotowaliśmy wiele atrakcji dla mieszkańców Grudziądza m.in. wystawę fotografii 100 lat Biblioteki w Grudziądzu, happening pn. Książka uliczna, konkurs Mistrz promocji. Więcej szczegółów na naszej stronie.

W związku z rocznicą prezentujemy dokument Bericht über Verwaltung und Stand der Gemeinde angelegheiten der Stadt Graudenz. Berichtsjahr 1911 (Sprawozdanie o zarządzaniu i stanie spraw gminnych. Rok sprawozdawczy 1911). Pismo informuje o genezie powstania budynku biblioteki oraz zawiera opis rozlokowania poszczególnych pomieszczeń muzealnych i bibliotecznych.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa na 228 miejscu w rankingu Webometrics
28.02.2012
Wg The Ranking Web of World Repositories, najważniejszej obecnie listy, która bada dostępność do naukowych zasobów cyfrowych w internecie, KPBC znalazła się na 228 pozycji wśród 1240 ośrodków uniwersyteckich i innych instytucji naukowych. Najwyższe noty biblioteka cyfrowa otrzymała w kategorii Rich files (wysoka jakość formatów plików) oraz Scholar (widzialność w sieci dzięki utrzymywaniu wysokiego standardu pozycjonowania stron).
Ekslibrisy Wojciecha Jakubowskiego w KPBC
19.09.2011
Kolekcja grafiki w dziale Cuiaviana i Pomeranica KPBC wzbogaciła się o obszerny, liczący blisko tysiąc jednostek, zbiór ekslibrisów znakomitego miedziorytnika Wojciecha Jakubowskiego (1929-) - artysty zamieszkałego obecnie w Gdyni, absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK (1953), wychowanka m.in. Jerzego Hoppena. Wszystkie prace (ryciny) pochodzą z Sekcji Zbiorów Graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.
Kolejne czasopisma regionalne ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
05.09.2011
Kolejne czasopisma regionalne ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Opublikowany został następny rocznik GazetySępoleńskiej (R. 2, 1928) oraz Wiadomości Kościelne Parafii Podgórz (1929-1937). Pozostałe roczniki Gazety Sępoleńskiej będą sukcesywnie publikowane, zaś seria Wiadomości Kościelnych zostanie uzupełniona o Wiadomości Kościelne Parafii św. Jakóba i Wiadomości Kościelne Parafii Mokre.
Publikacje Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w zasobach KPBC
22.02.2011
Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w porozumieniu z Wydawnictwami Uczelnianymi UTP zasila kolekcje Materiałów dydaktycznych KPBC. Do tej pory udostępniliśmy część Rozpraw UTP oraz Zeszyty Naukowe. Budownictwo. Publikacje te są źródłem informacji o przedmiotach badań technicznych i rolniczych na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Statystyki wyświetleń wskazują, że prace te znalazły swoich odbiorców. W najbliższym czasie planujemy sukcesywnie udostępniać pozostałe rozprawy oraz inne serie zeszytów naukowych.
Publikacje Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy
27.01.2011

Biblioteka UKW pozyskała prawa do udostępniania w KPBC najważniejszych publikacji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy, wśród nich znajdują się wydawane od 1996 r. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, powstające w Pracowni Dokumentacji, Popularyzacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego, a także Kwartalnik Artystyczny - Kujawy i Pomorze, ukazujący się od 1993 roku.

Pierwszy z prezentowanych periodyków stanowi potrzebną i trwałą serię wydawniczą, której celem jest prezentacja ważniejszych zabytków, znaczących prac konserwatorskich i badawczych, dziejów architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego Bydgoszczy i Regionu, ale także zabytków opuszczonych, zniszczonych czy nawet już nieistniejących.

Na łamach "Kwartalnika Artystycznego" można spotkać nazwiska najznakomitszych twórców polskiej literatury (Wisława Szymborska, Julia Hartwig, Tadeusz Różewicz, Jan Błoński, Czesław Miłosz, Jan Twardowski, Zbigniew Herbert, Gustaw Herling-Grudziński), ale też teksty debiutujących autorów. Obok utworów periodyk zamieszcza też rozmowy z pisarzami, varia, recenzje, noty o autorach, noty o książkach. Podejmuje również zagadnienia związane ze sztuką. Niektóre numery kwartalnika poświęcone są konkretnym tematom (poezja amerykańska, literatura izraelska, francuska, rosyjska, niemiecka i czeska) lub twórcom (m.in. Samuel Beckett, Allan Ginsberg, Zbigniew Herbert, Jerzy Andrzejewski, Czesław Miłosz, Jan Twardowski, Harold Pinter, Josif Brodski, Francis Bacon i Ryszard Kapuściński).

Oprac. Pracownia Digitalizacji BG UKW
Polskie Towarzystwo Historyczne współpracuje z KPBC
08.06.2010

Polskie Towarzystwo Historyczne podpisało z KPBC Umowę licencyjną na upublicznienie w Internecie najważniejszych publikacji zbiorczych i czasopism tego Towarzystwa. Jego dorobek dla Polski jest bardzo cenny i ważny, dlatego jesteśmy dumni z tego, że możemy przedstawić Państwu pierwsze kolekcje publikowane przez Towarzystwo. Rozpoczęliśmy naszą pracę od Pamiętników Zjazdów Historyków Polskich, które odbywały się od 1880 roku, jeszcze przed oficjalnym założeniem Towarzystwa. Następnie będziemy digitalizować i upubliczniać najważniejsze czasopismo Towarzystwa Kwartalnik Historyczny do lat 50-tych, kiedy to PTH było jego wydawcą. Czasopismo to jest najstarszym humanistycznym czasopismem polskim, zaczęło wychodzić w 1887 roku i ukazuje się do dziś. Po wojnie zostało przekazane Instytutowi Historii PAN i do dziś ten jest jego wydawcą.

Bożena Bednarek-Michalska
Czasopisma dotyczące regionu
15.04.2010

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego systematycznie wzbogaca kolekcję regionalną KPBC, głównie o przedwojenne czasopisma. Do tej pory, poza gazetami które ukazywały się w Bydgoszczy, opublikowano także: Życie Włocławka i Okolicy. Miesięcznik poświęcony sprawom społecznym, ekonomicznym, oświatowym i artystycznym, który ukazywał się w latach 1926-1931, Pałuczanina – pismo społeczno-polityczne, wydawane w Żninie w latach 1927-39 (w 1936 r. zmieniono tytuł na Ilustrowany Kurjer Pałucki), Orędownik Urzędowy powiatu Szubińskiego (wcześniejsze tytuły: Orędownik na powiat Szubiński i Orędownik Powiatowy) – czasopismo o charakterze urzędowym. Online dostępny jest już także pierwszy rocznik współczesnego żnińskiego tygodnika Pałuki. Pismo lokalne. Przystąpiono również do skanowania Zniner Zeitung i jego kontynuacji Orędownika powiatu Żnińskiego.

Gazety te są cennym źródłem informacji zarówno dla miłośników historii regionalnej, jak i profesjonalnych historyków zajmujących się okresem dwudziestolecia międzywojennego. Ich udostępnienie w internecie stało się możliwe dzięki współpracy z lokalnymi bibliotekami: Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy, Rejonową Biblioteką Publiczną w Szubinie, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Żninie, a także wydawcą Dominikiem Księskim.

Porozumienie UMK z Marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego
02.03.2010

Uniwersytet Mikołaja Kopernika podpisał porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współdziałania przy realizacji projektu e-Kultura Kujaw i Pomorza, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. e-Kultura jest częścią projektu kluczowego e-Usługi — e-Organizacja — pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednym z zadań, przewidzianych do realizacji w ramach projektu, jest digitalizacja zbiorów jednostek kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zdigitalizowane obiekty będą udostępniane w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, która zostanie połączona z systemem informatycznym powstałym w trakcie realizacji zadania. Efektem końcowym projektu będzie portal kulturalno-informacyjny województwa kujawsko-pomorskiego, integrujący bazę informacji o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w regionie, jak również ich dokumentację, materiały archiwalne.

Dominika Czyżak
Copernicana w KPBC i portalu Nicolaus Copernicus Thorunensis
17.02.2010

W związku z 65 rocznicą powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Święta Uczelni oraz urodzin Mikołaja Kopernika Biblioteka Uniwersytecka, wspólnie z partnerami przygotowała setki obiektów do digitalizacji i umieszczenia zarówno w bibliotece cyfrowej portalu, jak i w nowym portalu Nicolaus Copernicus Thorunensis, którego otwarcie nastąpi 19 lutego b.r. a będzie dostępny pod adresem: http://copernicus.torun.pl.

Wyselekcjonowano, opracowano, zeskanowano ponad 100 książek, 187 artykułów, 47 zeszytów czasopisma Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn, 68 Dokumentów Życia Społecznego, 13 pocztówek, 48 grafik w sumie około 500 nowych cyfrowych obiektów, które popularnie nazywa się Copernicanami w tym najcenniejsze stare druki De revolutionibus... (różne wydania); serię Studia Copernicana; serię Biblioteczka Kopernikańska i inne. Nie wszystkie obiekty będą udostępnione od razu, ale w miarę pozyskiwania praw autorskich mamy nadzieję udostępnić ich jak najwięcej.

Projekt jest realizowany wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Gminę Miasta Toruń we współpracy z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Portal skierowany jest do szerokiego grona odbiorców poszukujących informacji o życiu Kopernika, uprawianych przez niego naukach, jego wielkim odkryciu i wpływie na późniejszy rozwój cywilizacji.

Bożena Bednarek-Michalska

Cyfrowe kopie najcenniejszych europejskich rękopisów dostępne w Toruniu
05.01.2010
17 grudnia 2009 r. doszło do podpisania umowy między Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu i Biblioteką Narodową w Pradze w sprawie współpracy w zakresie projektu Manuscriptorium. Ideą tego projektu jest zbudowanie dostępnej on line bazy danych, obejmującej historyczne rękopisy, stare druki oraz inne rzadkie dokumenty, dla których wspólnym mianownikiem jest krąg dziedzictwa europejskiego. Koordynatorem projektu, którego realizacja rozpoczęła się w 1992 r., jest Biblioteka Narodowa w Pradze. Dzisiaj w projekcie uczestniczy kilkadziesiąt bibliotek, archiwów i instytucji z całej Europy. Manuscriptorium pełni także rolę biblioteki cyfrowej, gromadzącej kopie i edycje najcenniejszych obiektów, głównie średniowiecznych rękopisów. Wraz z podpisaniem umowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu będzie możliwość oglądania tych obiektów bez konieczności wyjeżdżania. W zamian toruńska biblioteka zobowiązała się przesyłać do Manuscriptorium swoje rekordy katalogowe i cyfrowe kopie rękopisów, starych druków i innych cennych dokumentów, które znajdują się w KPBC.
1 stycznia - Dzień Domeny Publicznej
31.12.2009
Dzień Domeny Publicznej Początek każdego roku oznacza otwarcie dostępu do zasobów, które przestają podlegać prawu autorskiemu. Według obowiązujących przepisów z końcem roku wygasają prawa majątkowe do utworów, których twórcy zmarli siedemdziesiąt lat wcześniej. Utwory stają się częścią wspólnego dziedzictwa, z którego korzystać mogą wszyscy bez ponoszenia opłat, żmudnego ustalania, kto jest właścicielem praw, uzyskiwania zgody itd. W przypadku prac najbardziej znanych przynosi to przede wszystkim ogromne ułatwienie dostępu; dla twórców mniej popularnych, których dzieła nie mają już wartości komercyjnej i nie są wznawiane, jest szansą na powrót do obiegu kultury. W roku 2010 do domeny publicznej przechodzą utwory m.in. J. Birkenmajera, A. Brücknera, J. Czechowicza, S. Dembego, T. Dołęgi-Mostowicza, E. de Henning-Michaelisa, W. Korfantego, L. Kryczyńskiego, St. Leśniewskiego, M. Thullie, St. I. Witkiewicza. Życzymy ciekawych lektur w Nowym Roku!
Ćwierć miliona polskich obiektów cyfrowych w Europeanie!
18.12.2009
Europeana

Od 11 grudnia 2009 r. w ramach Europejskiej Biblioteki Cyfrowej - Europeana dostępne są zasoby kilkudziesięciu polskich bibliotek cyfrowych, które skupione są wokół Federacji Bibliotek Cyfrowych sieci PIONIER. Zasoby te obejmują ponad 250 000 obiektów cyfrowych udostępnionych przez kilkaset instytucji kultury i nauki z całej Polski. Wśród nich znajdują się zarówno cenne skarby naszego dziedzictwa narodowego, jak i ciekawe regionalia czy współczesne publikacje naukowe i edukacyjne. Zdecydowana większość publikacji dostępna jest dla wszystkich Internautów bez żadnych ograniczeń.

Europeana, jedna z flagowych inicjatyw Komisji Europejskiej, to portal internetowy stanowiący punkt dostępu do cyfrowej wersji kulturowego i naukowego dziedzictwa Europy. Portal ten dostępny jest od listopada 2008 roku. Z chwilą oficjalnego uruchomienia pozwalał on na dotarcie do około 2 milionów obiektów cyfrowych rozproszonych po całej Europie. W grudniu 2009, po przyłączeniu polskich bibliotek cyfrowych, liczba obiektów w Europeanie przekroczyła 5 milionów, z czego około 5,5% pochodzi z Polski. Wg aktualnych planów rozwoju do lipca 2010 roku Europeana ma osiągnąć poziom 10 milionów obiektów. Portal ten pełni niezwykle ważną rolę w udostępnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego krajów europejskich i dlatego istotne jest, aby Polska była w nim odpowiednio szeroko reprezentowana.

Agregatorem polskich zasobów cyfrowych dla Europeany jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, operator sieci PIONIER oraz Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) integruje sieć funkcjonujących w Polsce bibliotek cyfrowych, które systematycznie powstają od 2002 roku. FBC uruchomiona została w czerwcu 2007 roku przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe. Obecnie FBC daje możliwość przeszukiwania opisów ponad 315 000 tysięcy obiektów cyfrowych. Poza tym, jest to również rozbudowana baza informacji o polskich bibliotekach cyfrowych, a także kluczowy element rozproszonego systemu wspierającego koordynację digitalizacji w Polskich bibliotekach. Warto podkreślić, że miesięcznie w bibliotekach cyfrowych przyłączonych do FBC udostępniane jest około 10 000 nowych obiektów. Dzięki nawiązaniu trwałego połączenia FBC z Europeaną, obiekty te będą lepiej widoczne i promowane na całym świecie.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa w portalu Europeana
12.12.2009
Europeana Od dzisiaj zasoby polskich bibliotek cyfrowych współpracujących w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych są dostępne w europejskim portalu dziedzictwa kulturowego Europeana. Nasza biblioteka cyfrowa wnosi do Europeany 30 tys. obiektów pochodzących ze zbiorów bibliotek naukowych i publicznych regionu Kujawsko-Pomorskiego. Mamy nadzieję, że ten udział będzie szybko się powiększał. Cieszymy się, że Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek czy Rypin zbliżyły się w ten sposób do Amsterdamu, Paryża, Londynu... ;-) i razem z Europeaną zachęcamy: pomyśl o kulturze!
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939)
10.12.2009

Wystawa Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939) przygotowana została w związku z 90. rocznicą wskrzeszenia uniwersytetu w Wilnie. Na 32 planszach można oglądać dokumenty, znaczki, ulotki i fotografie opowiadające o Uniwersytecie Stefana Batorego – jego twórcach, początkach, działalności naukowej, wykładowcach, życiu studenckim i naukowym, bibliotece uniwersyteckiej, sławnych wychowankach itp. Większość wspomnianych materiałów znajduje się w zbiorach Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej, inne pochodzą od osób prywatnych i instytucji, które udostępniały pamiątki z tamtego okresu. Na USB wykładało wielu wybitnych profesorów m. in. Wincenty Lutosławski, Feliks Koneczny, Stanisław Pigoń, Marian Zdziechowski, Manfred Kridl, Konrad Górski, Stanisław Kościałkowski, Tadeusz Czeżowski, Antoni Zygmund, Wiktor Staniewicz, Henryk Elzenberg, Władysław Dziewulski, Stefan Ehrenkreutz, Maksymilian Rose. W gronie sławnych wychowanków można wymienić np. Czesława Miłosza, Stanisława Cata-Mackiewicza, Pawła Jasienicę, Stanisława Swianiewicza, Henryka Łowmiańskiego, Józefa Marcinkiewicza, Wilhelminę Iwanowską, Teodora Bujnickiego, Marię Znamierowską-Prüfferową. Oprócz zdjęć i dokumentów na wystawie można oglądać również ciekawe przedmioty, takie jak np. dekiel z bandą K!Cresovia Vilnensis.

Opracowanie i przygotowanie ekspozycji Anna i Mirosław Supruniukowie, opracowanie graficzne Kamila Solarska.

100 x Creative Commons
23.09.2009
Creative Commons

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa ma już ponad sto publikacji, które są dostępne na licencji Creative Commons. Negocjacje z autorami nie należą do łatwych, ponieważ trzeba dokładnie wyjaśnić, co to są licencje CC, mało kto je zna. Następnie trzeba doradzić autorowi, która z nich będzie dla niego najlepsza. Będziemy podejmować dalsze wysiłki, by uświadamiać autorom, że to od nich zależy, na jakich warunkach chcą swoje dzieło udostępnić w Internecie i jak jest to ważne, że dzięki nowoczesnym licencjom użytkownik dokładnie wie, jak wolno mu danym dziełem dysponować.

Bożena Bednarek-Michalska, grafika: lumaxart
KPBC znów jest na liście najbardziej rozpoznawalnych repozytoriów
03.07.2009

W tym roku lista jest szersza, znajduje się na niej 400 pozycji, ale 146 miejsce KPBC w tak doborowym towarzystwie świadczy o wielkiej pracy, jaka została wykonana przez uczestników projektu. Celem opracowanego rankingu jest wspieranie inicjatyw otwartego dostępu do publikacji naukowych w formie elektronicznej. Wskaźniki, jakie są wykorzystywane do badania mają głównie pokazać widoczność zasobów w Internecie oraz wzrost kolekcji w repozytoriach naukowych.

The Cybermetrics Lab, grupa naukowa należąca do the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) z Hiszpanii, stara się zachęcać do publikowania naukowego i wzmocnić nowy model komunikacji naukowej. Pragnie także pokazać tych, którzy zachowują wysokie standardy jakości. Okazuje się, że witryny osiągają wyższe wskaźniki oglądalności, kiedy mają otwarte czasopisma lub repozytoria. Więcej na stronie Laboratorium.

Komunikat opracowała Bożena Bednarek-Michalska
Wyniki konkursu „Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji”
19.04.2009

PSDB sp. z o.o., Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi zorganizowali konkurs zatytułowany „Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji” w ramach projektu „Doświadczenia wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji” prowadzonego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat nad konkursem objęła Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbieta Bieńkowska oraz Przewodniczący Grupy Roboczej Konwentu Marszałków RP ds. Regionalnych Strategii Innowacji, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak.

W wyniku prac Kapituły Konkursu, w 7 kategoriach konkursowych nominowano 21 projektów – dobrych praktyk wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji (najwyżej ocenione w każdej z kategorii), z których wybranych zostało 7 zwycięzców – „Liderów wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji”. Jeden z projektów zakwalifikowany został do dwóch kategorii.

W kategorii 4. „Technologie społeczeństwa informacyjnego” projektami nominowanymi były:

 1. „SCENO – Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość”, projekt zgłoszony przez Wyższą Szkołę Handlową im. B. Markowskiego w Kielcach.
 2. „SIRMA - Sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza”, projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie".
 3. „Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa”, projekt zgłoszony przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł „Lider wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji” zdobył projekt: „Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa”.

Więcej informacji o innych nominacjach i nagrodach można znaleźć na stronie PSDB.

Informację nadesłał Tomasz Krynicki, PSDB Sp. z o.o.
Artykuły profesora Aleksandra Jabłońskiego online
09.04.2009

Na prośbę profesora Józefa Szudego z Instytutu Fizyki do Biblioteki Uniwersyteckiej trafiły wszystkie artykuły naukowe profesora Aleksandra Jabłońskiego, które zeskanowano opracowano i umieszczono online w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej za zgodą rodziny Profesora. Prace i odkrycia Profesora Jabłońskiego w dziedzinie optyki atomowo-molekularnej, a w szczególności na temat luminescencji i ciśnieniowego rozszerzania linii widmowych, zapewniły mu światowy rozgłos.Dziś 101 jego tekstów publikowanych w latach 1924-1978 w różnych czasopismach naukowych oraz wielu językach (pol. niem. fr. ang.) znalazło się w Internecie i mogą być od nowa analizowane, drukowane i przeglądane bez żadnych ograniczeń przez nowe pokolenia uczonych. Bibliotekarze zachowali chronologiczny układ tekstów oraz ich oryginalny wygląd.

W celach promocyjnych zamieszczono także informację skierowującą w haśle Profesora Aleksandra Jabłońskiego z Wikipedii (pol. i ang. ) do KPBC i pełnych tekstów artykułów.

Zachęcamy innych pracowników UMK o przekazywanie swojej spuścizny naukowej do Biblioteki Uniwersyteckiej zapewniając jednocześnie, że to co ukazuje się online w KPBC widoczne jest na całym świecie i doskonale promuje naukę toruńską.

Bożena Bednarek-Michalska, koordynator KPBC
Nowi partnerzy KPBC
13.02.2009

W roku 2009 do projektu Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa przystąpili nowy partnerzy z Torunia: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Teatr Baj Pomorski, Centrum Kultury Dwór Artusa oraz Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Wszystkie te instytucje będą skanowały publikacje związane z naszym regionem, cenne obiekty kultury lub zamieszczały w KPBC obiekty cyfrowe, które powstają w nich na bieżąco. Bibliotekarze, pracownicy kultury, muzealnicy zostali przeszkoleni przez zespoły BGUMK i zaopatrzeni w oprogramowanie, prace więc mogą się zacząć od zaraz.

Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami powiększymy zasób KPBC i damy naszym mieszkańcom szybszy i lepszy dostęp do kultury. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu oraz Bydgoszczy prowadzą dalsze negocjacje i rozmowy z instytucjami kultury, dla których cyfryzacja, zabezpieczanie kolekcji i promocja zasobów jest ważna.

Bożena Bednarek-Michalska, koordynator projektu
Dzień Domeny Publicznej
01.01.2009
Public Domain 1 stycznia każdego roku to dzień, w którym wygasają prawa autorskie do utworów, których autorzy zmarli 70 lat wcześniej. 1 stycznia 2009 roku gasną więc prawa do twórczości osób, które zmarły w 1938 roku. Dzieła niemal 500 twórców przechodzą do domeny publicznej – zbioru twórczości, której nie chronią prawa autorskie i którą w związku z tym można swobodnie wykorzystywać. W tym roku są to dzieła m.in. Brunona Jasieńskiego, Mariana Zdziechowskiego, Kazimierza Twardowskiego, Edmunda Husserla, św. Faustyny Kowalskiej, Osipa Mandelsztama czy Karela Čapka.
Słownik polszczyzny XVI wieku na licencji Creative Commons!
03.12.2008
Pracownia Digitalizacji BG UMK skończyła skanowanie i przetwarzanie Słownika polszczyzny XVI wieku, który jest opracowywany od lat w Toruniu w Pracowni Instytutu Badań Literackich PAN. W chwili obecnej udostępniamy 32 tomy tego słownika. Będziemy na bieżąco uzupełniali ten zasób o najnowsze pozycje. IBL PAN jest jednostką bardzo otwartą i chce udostępniać szerokiej publiczności inne opracowania, które w niej powstały. Biblioteki cyfrowe w kraju powinny tę postawę wykorzystać i opublikować w porozumieniu z IBL jak najwięcej cennych serii i książek zbiorowych. Dla nowego pokolenia humanistów będzie to nieoceniony zasób.
Seminarium regionalne KPBC
17.11.2008

BG UMK zorganizowała 5 listopada 2008 roku w Toruniu seminarium regionalne dla instytucji zainteresowanych udziałem we współtworzeniu biblioteki cyfrowej oraz dla władz województwa, na którym przestawione zostały zasoby cyfrowe KPBC i plany na przyszłość. Zaplanowano także dyskusję o możliwościach współudziału w pracach oraz poszukiwaniach źródeł finansowania przedsięwzięcia.

Program seminarium:
 1. Oficjalne otwarcie spotkania
 2. Projekt KPBC – zasoby i plany na przyszłość
 3. Oprogramowanie i techniczne możliwości KPBC
 4. Krajowa sieć bibliotek cyfrowych – zalety współpracy sieciowej
 5. Profity współpracy w regionie
 6. Propozycje form współpracy
 7. Pracownie digitalizacji w regionie
Kontakt: Bożena Bednarek-Michalska, tel. 056 6114417, b.michalska@bu.uni.torun.pl.

Zapraszamy do obejrzenia sprawozdania wideo z seminarium.
Nowe możliwości dla użytkowników KPBC
30.05.2008

Użytkownik posiadający konto w naszej bibliotece cyfrowej może skorzystać z nowych funkcji, które zostały udostępnione wraz z nową wersją oprogramowania.

Zalogowani użytkownicy mogą:
 • - tworzyć listę ulubionych publikacji
 • - polecać publikacje innym osobom, opisywać publikacje prywatnymi słowami kluczowymi (tagami), które nie są widoczne dla nikogo innego,
 • - oceniać publikacje,
 • - sugerować słowa kluczowe (tagi) do opisów publikacji.

Funkcje te widoczne są na stronach z opisami bibliograficznymi publikacji oraz w profilu czytelnika. Zachęcamy do zakładania kont i logowania się.

 

W ramach aktualizacji dodano również wbudowaną przeglądarkę publikacji DjVu. Dzięki niej użytkownicy nieposiadający specjalnego programu do przeglądania DjVu będą mogli zapoznać się z treścią publikacji bez żadnych komplikacji.

Mam nadzieję, że nowinki sprawią, iż KPBC będzie bardziej przyjazna czytelnikom.

Bożena Bednarek-Michalska
Ankieta dla czytelników bibliotek cyfrowych
12.05.2008

W ramach europejskiego projektu ENRICH, którego celem jest stworzenie wirtualnego środowiska badań nad zabytkami piśmiennictwa europejskiego, przeprowadzana jest ankieta dotycząca wymagań i potrzeb czytelników bibliotek cyfrowych. Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która znajduje się pod adresem: http://dlibra.psnc.pl/enrich/

Ankieta składa się z 23 pytań, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Raport z interpretacją wyników ankiety zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, biorącym udział w ankiecie. Z góry dziękujemy za pomoc w realizacji projektu.

Licencje Creative Commons
21.04.2008

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa udostępniła pierwsze utwory współczesne na licencji Creative Commons. Koordynator biblioteki rozpoczęła rozmowy z autorami na temat tej prostej i jasnej dla użytkowników formy upubliczniania utworów i za zgodą autorów oraz wydawców udało się już udostępnić 16 tekstów, głównie artykułów: postprintów i preprintów.

Rozmowy trwają, także te dotyczące pozycji książkowych, jeśli wydawcy nie będą stwarzali problemów, może ta forma się przyjmie szerzej. Warto zaznaczyć przy tej okazji, że preprinty autor może udostępniać zawsze na zasadach przez siebie określonych, bez względu na to, czy poszły one do druku czy nie. Przedstawiam przykładowe utwory (postprinty) profesora Andrzeja Majdowskiego (konserwatora zabytków) z UMK w Toruniu.

W opisie bibliograficznym w polu opisu "prawa" pojawia się informacja o wersji licencji, jaka została użyta i przekierowanie do właściwego jej tekstu.

Majdowski, Andrzej ; Creative Commons ; by 2.5 pl ; Więcej... ;

Czytelnik może podążać za treścią i dokładnie poznać warunki, na jakich wolno mu skorzystać z utworu. Tym samym prawa autorskie są chronione, a użytkownik ma pełną jasność co do zakresu użycia utworu. Istotną rzeczą jest wyjaśnienie autorom znaczenia treści licencji CC tak, żeby wiedzieli, jakie z tego tytułu wynikają konsekwencje. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego także rozpoczęła procedurę upubliczniania utworów na licencji CC.

Sprawa jasnego wykorzystania pola opisu: prawa w metadanych Dublin Core opisujących obiekty cyfrowe nie jest jeszcze w Polsce ujednolicona, wiele bibliotek wpisuje w to pole nazwę swojej biblioteki, uważając, że skoro obiekt (zarówno egzemplarz fizyczny, jak i obiekt cyfrowy wytworzony z niego dla biblioteki cyfrowej) jest ich własnością w sensie majątkowym, to mają prawo w to pole taki zapis wprowadzić, szczególnie jeśli chodzi o obiekty starsze lub te, które wydano w macierzystej jednostce. Pilnym wydaje się stworzenie instrukcji, która we właściwy sposób porządkowałyby te zapisy i określała jasno, co bibliotekarze powinni wpisywać w pole prawa.

Bożena Bednarek-Michalska
Czasopisma Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
15.02.2008

Dzięki współpracy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu i Kujawsko-Pomorską Biblioteką Cyfrową 15 lutego 2008 roku udostępniliśmy w formie cyfrowej pierwsze numery dwóch najpoczytniejszych czasopism Stowarzyszenia:

Jest to fakt bardzo znaczący z uwagi na to, że tytuły SBP będą udostępnianie w nowoczesnej formie, na swobodnych zasadach, rok po ich tradycyjnym papierowym wydaniu. Zamierzamy wspólnie z KPBC zdigitalizować kolejne roczniki tych czasopism oraz w dalszej perspektywie Przegląd Biblioteczny i Zagadnienia Informacji Naukowej. Mamy nadzieję, że będzie to dogodne dla naszych wszystkich czytelników, szczególnie studentów uczelni wyższych, którzy bardzo często wracają do lektury w bibliotekoznawczych periodykach. Życzymy miłej lektury starych roczników i zachęcamy do dalszej subskrypcji nowych numerów, to bardzo ważne dla SBP. Liczymy na wsparcie stałych czytelników.

Janusz Nowicki, Dyrektor Wydawnictwa SBP
Bożena Bednarek-Michalska, Biblioteka Uniwersytecka UMK
KPBC na światowej liście wyróżnionych repozytoriów naukowych
31.01.2008
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa znalazła się na światowej liście rankingowej 200 najbardziej rozpoznawanych repozytoriów naukowych The Webometrics Ranking of World Universities. Ranking jest tworzony z inicjatywy the Cybermetrics Lab - grupy badawczej należącej do Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - najważniejszej naukowej publicznej instytucji Hiszpanii. Cybermetrics Lab został stworzony, by prowadzić ilościowe analizy Internetu, a zwłaszcza jego zawartości, szczególnie tych obszarów, które należą do nauki. Badania te wchodzą w zakres nowej dyscypliny nazwanej Cybermetrics lub Webometrics. Wskaźniki używane w badaniach są skorelowane z tymi stosowanymi w tradycyjnej naukometrii i bibliometrii. Celem projektu jest wskazanie ważności publikowania elektronicznego nie tylko, by wymieniać informację, ale także, by pokazać aktywność naukową i wzrost poziomu badań.

Pozycja KPBC 189 może nie jest dla nas zadawalająca, ale cieszymy się, że w hiszpańskich badaniach zostaliśmy zauważeni i na 589 wybranych do badań repozytoriów nasza biblioteka cyfrowa jest wyróżniana na specjalnej liście. Sukces ten osiągnęliśmy dzięki technologii, jaką stosujemy (dLibra - PSCC Poznań) oraz staraniom całego zespołu bibliotekarzy i informatyków.

Warto także wspomnieć, że trzecie miejsce na tej liście, zaraz po najważniejszym fizycznym i matematycznym ARXIV (Cornell University) zajmuje międzynarodowe repozytorium bibliotekarskie E-LIS, które współtworzą bibliotekarze z całego świata (59 osób), w tym także 2 polskie redaktorki z naszego regionu Bożena Bednarek-Michalska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Lidia Derfert-Wolf z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Repozytoria odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę w komunikacji naukowej, dostarczają najnowszej literatury z badań (14,673,867 pozycji z 934 repozytoriów świata – patrz OAISTER) w sposób nieograniczony i nierestrykcyjny, przekłada się to bezpośrednio na wyniki i postęp w nauce. Szybki przepływ wiedzy otwartej (open access) powoduje, że do badań dołączają osoby, które wcześniej nie miały dostępu do osiągnięć nauki bądź to z powodu barier finansowych bądź technologicznych.

Bożena Bednarek-Michalska, koordynator KPBC i działaczka ruchu Open Access
Słownik polszczyzny XVI wieku online
25.01.2008
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu podpisała licencję z IBL PAN na udostępnienie online bardzo ważnego dla kultury narodowej Słownika polszczyzny XVI wieku opracowywanego w pracowni, która utworzona została w 1949 roku z inicjatywy prof. Marii Renaty Mayenowej. Pracownia składa się z dwóch zespołów: w Toruniu i we Wrocławiu. Pracami redakcyjnymi kieruje prof. dr hab. Franciszek Pepłowski. Dotychczas ukazały się 32 tomy Słownika. Materiał stanowi zbiór tekstów XVI-wiecznych, reprezentujących możliwie wszystkie formy piśmiennicze: wierszowane i prozatorskie, ciągłe i dialogowane, retoryczne, naukowe, narracyjne itp. o różnej genezie społecznej i różnym stopniu literackości, pochodzące ze wszystkich dzielnic ówczesnej Polski. Opracowywane są wszystkie pojawiające się w nich wyrazy poza nazwami miejscowymi i osobowymi. Zgromadzona kartoteka liczy ponad 8 milionów kart (ok. 100 tys. haseł). Nie zredagowane jeszcze materiały są uporządkowane alfabetycznie i udostępniane badaczom w pracowniach.

W dniu 24 stycznia 2008 roku w naszej bibliotece cyfrowej udostępniliśmy pierwsze tomy słownika i będziemy sukcesywnie pokazywać kolejne, mamy nadzieję, że będą dobrze służyły nauce i dydaktyce polskiej. Jest to drugi tak duży słownik w naszym zasobie po Słowniku języka polskiego S. B. Lindego.

Polskie biblioteki cyfrowe udostępniają już online ponad 100 tys. obiektów, w tym wiele cennych słowników i zabytków języka polskiego. Jest to ogromy materiał opracowany przez bibliotekarzy z kilkunastu największych bibliotek naukowych i publicznych w Polsce. Nie można nie docenić tego faktu, zwłaszcza że kolekcje cyfrowe tworzymy od 2001 roku, czyli dopiero 6 lat. Jak wielką determinację wykazują bibliotekarze, by realizować ideę społeczeństwa informacyjnego i udostępniać zasoby na swobodnych zasadach, widać po tym, że sami podejmują wiele działań przyspieszających procesy modernizacyjne w bibliotekach.

Komunikat opracowała Bożena Bednarek-Michalska (wykorzystane źródło)
Rzadkie muzykalia
23.01.2008
Kolekcja Dziedzictwa kulturowego KPBC wzbogaciła się o obszerny zbiór rękopiśmiennych i drukowanych nut, pochodzących ze zbiorów Henrietty Bąkowskiej, a przechowywanych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. Zasób ten składa się z tańców, arii operowych, kompozycji na fortepian i gitarę. Utwory z albumu Henrietty Bąkowskiej to albo oryginalne wydania z przełomu XVIII i XIX w., albo też ich rękopiśmienne kopie. Niektóre z nich są prawdopodobnie jedynymi zachowanymi odpisami. Opublikowane zasoby nut stanowią doskonały przegląd ówczesnych zainteresowań muzycznych.

Zespół KPBC UKW
Bydgostiana w KPBC
22.01.2008
Pracownia Digitalizacji Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wzbogaca sukcesywnie kolekcję Cuiaviana i Pomeranica szczególnie o wydawnictwa prasowe. Jednym z ważniejszych opublikowanych obiektów jest Przegląd Bydgoski: czasopismo regionalne naukowo-literackie, zawierający artykuły, szkice i rozprawy na temat historii miasta, literatury, teatru, życia muzycznego, a także geografii. Przegląd Bydgoski w dwudziestoleciu międzywojennym był najpoważniejszym czasopismem o charakterze naukowo-regionalnym. Na szczególną uwagę zasługuje również międzywojenna Gazeta Bydgoska, której jedenaście roczników posiada już w KPBC kopie cyfrowe. Kolejny periodyk Dziennik Tygodniowy Departamentu Bydgoskiego miał charakter ogłoszeniowy i informacyjny, wydawany był w latach 1811-1812 przez prefekturę departamentu, natomiast Zmartwychwstanie: miesięcznik dla spraw i zagadnień narodowych polskich ze szczególnym uwzględnieniem spraw kresowych odnosił się do spraw społecznych, narodowościowych i gospodarczych.

Rozpoczęto także digitalizację współczesnych popularnonaukowych periodyków: Kroniki Bydgoskiej i Kalendarza Bydgoskiego, wydawanych przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Roczniki zawierają artykuły i rozprawy poruszające zagadnienia dotyczące nauki, kultury, gospodarki i historii, prezentują również sylwetki wybitnych postaci związanych z miastem. Czasopisma te, ukazujące się nieprzerwanie od wielu lat, są źródłem różnorodnej informacji na temat dawnej i współczesnej Bydgoszczy oraz życia jej mieszkańców. Miłośników Bydgostianów zachęcamy do obejrzenia zbioru map, pocztówek i grafik związanych z regionem.

Zespół KPBC UKW
Ze zbiorów grafiki UKW
21.01.2008
Biblioteka Główna UKW włączyła do zbiorów ikonograficznych KPBC cykl grafik prezentujących wizerunki postaci związanych z kulturą, nauką i polską historią na przestrzeni wieków. Większość z nich to przedstawiciele Wielkiej Emigracji. Autorami są polscy i obcy twórcy, głównie XIX-wieczni litografowie, m.in.: Maksymilian Fajans i Charles Louis Bazin, a także przedstawiciel nurtu realistycznego w malarstwie Wojciech Gerson.

Zespół KPBC UKW
Jak Matejko w Toruniu bywał i jak mieszkańcy go przyjmowali!
29.10.2007
Bibliotekarze z BG UMK realizując swoje plany digitalizacyjne zamieszczają w bibliotece cyfrowej wiele ciekawych materiałów dotyczących historii Pomorza i Torunia, sami odkrywają historię swojego miasta i obyczaje mieszkańców. Oto jak czekali na Jana Matejkę Torunianie w roku 1877:
W niedzielę około godz. 3-ej popoł. zgromadziły się na dworcu tłumy ludności polskiej celem powitania drogiego gościa, który miał przybyć pociągiem z Iławy o godz. 3-ej minut 40. Zebranych spotkał bolesny zawód. Matejko, fizycznie wyczerpany wycieczkami, któremi uprzyjemniał i urozmaicał sobie kilkodniowy pobyt w gościnnym domu hr. Sierakowskiego, zmuszony był odłożyć podróż do Torunia o jeden dzień. Dopiero następnego dnia, t.j. w poniedziałek, dn. 8. października 1877 r. o tej samej godzinie popoł. przybył w towarzystwie żony i córki, czyniąc zadość gorącym życzeniom Polaków toruńskich. (Bolesław Rediger, Jan Matejko w Toruniu)
Zachęcam do przeglądania kolekcji biblioteki cyfrowej i poszukiwania perełek z historii naszego regionu.

Bożena Bednarek-Michalska
Grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
18.09.2007

W ramach programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 5: Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu grant na realizację projektu zatytułowanego: Budowa kolekcji cyfrowej BALTICA (Pomeranica, Lituanica, Livonica) – ze zbiorów własnych. Celem projektu jest włączenie do otwartego europejskiego obiegu kultury zasobów do tej pory szerzej nieudostępnianych. BALTICA mają stanowić wkład cyfrowy BU w Toruniu w budowanie wspólnej kolekcji, która będzie służyła nie tylko polskim czytelnikom. BU w Toruniu posiada cenne zbiory związane z tą tematyką, od lat specjalizując się w gromadzeniu pomeraniców, balticów, vilnianów.

Projekt będzie realizowany od września 2007 r. do września 2008 r. Wymiernym efektem zadania będzie 1400 nowych obiektów cyfrowych: czasopism, książek, map, broszur, ulotek, grafik, pocztówek i innych które wzbogacą Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową.

W chwili obecnej trwają dyskusje i prace związane z selekcją materiałów do digitalizacji. Procedury technicznego przygotowania obiektów do digitalizacji są opracowane, bibliotekarze UMK mają już w tym zakresie duże doświadczenie, zatem wkrótce można się spodziewać efektów i nowych publikacji w KPBC.

Nasza biblioteka cyfrowa działa od roku 2005, liczba publikacji przekroczyła 15 tys., co plasuje ją w czołówce bibliotek cyfrowych w Polsce. Na bieżąco ukazują się materiały dydaktyczne, czasopisma naukowe, podręczniki i lektury dla studentów, regionalia udostępniane zarówno przez bibliotekę w Toruniu, jak i Bydgoszczy. Dzięki dobrej współpracy regionalnej zasób jest coraz ciekawszy i dobrze wpisuje się w potrzeby edukacyjne mieszkańców regionu. Pozyskiwanie grantów na digitalizację jest stałym elementem troski bibliotekarzy, ponieważ biblioteka cyfrowa wymaga dużych nakładów finansowych ze względu na nowe technologie i trudne, pracochłonne zadania wymagające fachowości i dokładności.

Bożena Bednarek-Michalska, Toruń, 14 września 2007.
Zasoby Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej rosną
12.09.2007
KPBC liczy już 15 tys. obiektów. Biblioteki Uniwersyteckie w Toruniu oraz Bydgoszczy pozyskują coraz więcej licencji autorskich i wydawniczych na archiwizowanie współczesnych prac naukowych w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, choć ich liczba nadal daleka jest od oczekiwań czytelników.

W ostatnich miesiącach zarchiwizowano publikacje dotyczące historii UMK oraz regionu, skrypty uczelniane i czasopisma naukowe wydawane przez UMK, stare roczniki gazet regionalnych (Gazeta Bydgoska, Gazeta Toruńska, Thorner Freiheit), grafiki artystów związanych z Toruniem (Jerzy Hoppen, Mirosław Piotrowski), lektury dla studentów humanistyki i prawa, a także mapy regionu oraz dokumenty życia społecznego. W związku z obchodami Roku Lindego udostępniono prace odnoszące się do Samuela Bogumiła Lindego. Są to przede wszystkim Słownik Języka Polskiego, opracowania o leksykografie, druki rocznicowe oraz jego prace naukowe.
Dezyderaty czytelników
12.09.2007
Kolekcje KPBC wzbogacają się codziennie o nowe materiały. Są to nie tylko dokumenty historyczne, ale i współczesne utwory pracowników naukowych regionu kujawsko-pomorskiego. Bibliotekarze pozyskują coraz więcej takich pozycji, reagują także na życzenia i dezyderaty użytkowników.

Tym ostatnim winni jesteśmy wyjaśnienia, że nie wszystkie ich prośby mogą być spełnione ze względów technicznych bądź merytorycznych. Digitalizacja jest kosztowna i żmudna, praca musi więc być dzielona. Zatem przed wysłaniem prośby do biblioteki cyfrowej prosimy o zapoznanie się z polityką gromadzenia oraz notą do autorów i wydawców. Bibliotekarze liczą na przychylność środowiska naukowego i przesyłanie na ręce koordynatora KPBC propozycji swoich prac do archiwizacji wraz z licencjami.
I etap
29.03.2007
I etap realizacji KPBC finansowany z funduszy Unii Europejskiej został zakończony pomyślnie z końcem roku 2006. W chwili obecnej przystępujemy do realizacji kolejnych etapów, w których priorytetem dla twórców biblioteki cyfrowej będzie gromadzenie kolekcji dydaktycznej, pozyskiwanie praw autorskich oraz zachęcanie innych instytucji do współuczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Bibliotekarze planują rokrocznie wprowadzić około 5 tys. nowych obiektów. Realizacji tych zamierzeń zależeć będzie od pozyskania publicznych dotacji na digitalizację.
Forum Biblioteka 2.0
14.02.2007
Staraniem bibliotekarzy Śląskiej Biblioteki Cyfrowej uruchomiono ogólnodostępne forum bibliotekarzy i czytelników cyfrowych - Biblioteka 2.0. Autorzy zapraszają do dzielenia się doświadczeniami i opiniami związanymi z tworzeniem zasobów cyfrowych i budową cyfrowych bibliotek. Forum ma być "sieciowym miejscem spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń wszystkich osób doceniających wagę stosowania nowych technologii w bibliotekach, także w aspekcie ich społecznych, kulturowych i ekonomicznych konsekwencji".

02.01.2007
Wszystkie zeszyty wchodzące w skład serii Acta Universitatis Nicolai Copernici oraz Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zostały zdigitalizowane i udostępnione w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Online dostępne są także serie: British and American Studies, Studia z Filozofii niemieckiej, Sztuka i Kultura, Wychowanie a Polityka.
Ograniczony dostęp do publikacji
10.10.2006
Po raz pierwszy w zasobie KPBC opublikowane zostały dokumenty, do których dostęp jest ograniczony - przeglądać je mogą tylko uprawnieni użytkownicy. Ograniczenia wynikają z konieczności przestrzegania praw autorskich. Informacja o ograniczeniach podana jest w polu Zakres.
Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla KPBC
23.06.2006
23 czerwca 2006 w Auli UMK odbyło się wręczenie nagród przyznanych w VI edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W dziedzinie nauka i postęp techniczny nagrodę za wkład w powstanie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej otrzymał zespół w składzie: Bożena Bednarek-Michalska, Maria Czarnecka-Dąbek i Krzysztof Nierzwicki.
Toruń na starych pocztówkach
29.04.2006
Kolekcja Cuiaviana i Pomeranica wzbogaciła się o zbiór pocztówek z początku XX wieku, ukazujących Stare Miasto w Toruniu (m.in. katedrę św. św. Janów, Ratusz, Rynek). Pocztówki można także wyszukiwać przez słowa kluczowe (Toruń - pocztówki) lub typ zasobu (Pocztówka).
Słownik Języka Polskiego Samuela Bogumiła Lindego
27.04.2006
W kolekcji Dziedzictwo kulturowe umieszczony został sześciotomowy Słownik Języka Polskiego, największe polskie wydawnictwo tego typu. Opublikowany po raz pierwszy w latach 1807-1814 przez torunianina Samuela Bogumiła Lindego Słownik liczy 60 tys. haseł. Było to dzieło epokowe, służące jako wzór dla innych słowników języków słowiańskich.
KPBC oficjalnie otwarta!
05.12.2005
2 grudnia 2005 r. JM Rektor UMK, prof. Andrzej Jamiołkowski, oficjalnie otworzył Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową. W uroczystości, która odbyła sie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, udział wziął także  Marszałek  Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Waldemar Achramowicz.
Oficjalne otwarcie
24.11.2005
2 grudnia 2005 r. o godz. 12.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK zostanie oficjalnie otwarta Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa realizowana w ramach wieloletniego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Projekt Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa w bazie danych IFLA
19.09.2005
Informacje o przebiegu realizacji projektu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej umieszczone zostały w IFLA Libraries Success Stories Database (kategoria Libraries as Access Points) przygotowanej na Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie.

Zadaniem bazy jest przedstawienie działań podejmowanych przez biblioteki na rzecz budowania społeczeństwa informacyjnego. Adres bazy: http://fmp-web.unil.ch/IFLA/
Projekt Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa w bazie danych IFLA
19.09.2005
Informacje o przebiegu realizacji projektu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej umieszczone zostały w IFLA Libraries Success Stories Database (kategoria Libraries as Access Points) przygotowanej na Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie.

Zadaniem bazy jest przedstawienie działań podejmowanych przez biblioteki na rzecz budowania społeczeństwa informacyjnego. Adres bazy: http://fmp-web.unil.ch/IFLA/
Pierwsze dokumenty w bibliotece
16.09.2005
Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa wystartowała we wrześniu 2005 roku udostępniając pierwsze dokumenty cyfrowe związane z regionem. Biblioteka jest realizowana dzięki pieniądzom podatników polskich i europejskich (z funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ZPORR), ma służyć każdemu obywatelowi z pożytkiem dla kultury i edukacji narodowej.

Codziennie do zasobów biblioteki dodawane są nowe obiekty, opracowywane zgodnie ze wszystkimi normami polskimi i standardem opisu zasobów Dublin Core. Zamierzamy także wysyłać opisy bibliograficzne dokumentów zdigitalizowanych do centralnego katalogu bibliotek polskich NUKAT, by inne biblioteki krajowe nie dublowały tej pracy. Mamy nadzieję, że do końca roku uda się opublikować online taką liczbę materiałów, że wyszukiwanie stanie się efektywne. W tej chwili tak jeszcze nie jest. Dostępna jest lista publikacji planowanych, które stopniowo będą pojawiać się w bibliotece cyfrowej.

Zasób KPBC dopiero powstaje, a zatem mogą wystąpić niedociągnięcia zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej. Przepraszamy za nie naszych pierwszych czytelników i prosimy o cierpliwość i uwagi, które będziemy się starali wykorzystać w dalszej pracy, jeśli nie wystąpią ograniczenia natury prawnej czy technicznej.

Bożena Bednarek-Michalska
Koordynator projektu