Collection

Library

Logic : Recently added

Use "Prepare link" to get RSS feed with informations based on the content of form below.

rss20

  • Display publications :
  •  recently added
  • added in
  • added since
  1. Granice nauki : zarys logiki i metodologii nauk ścisłych
  2. Myślini czyli Całokształt logiki narodowéj. T. 2
  3. Myślini czyli Całokształt logiki narodowéj. T. 1
  4. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Logika, z. 2 (235), 1991
  5. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Logika, z. 3 (255), 1992
  6. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Logika, z. 1 (224), 1991