Kolekcja

Biblioteka

Prawo : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. Rozbiór pisma maiącego tytuł: Historya, prawa i dowody własności dziedzicznéy téy części dóbr, która z fideikommissu Margrabiów Myszkowskich rozprzedaną została z oryginalnych dokumentów, ustaw kraiowych i wszelkich innych źródeł zebrana przez Jana Olrycha Szanieckiego [...]
 2. Przedstawienie do Statutu Organicznego Sądownictwa
 3. Wniosek względem poprawy niektórych artykułów tyczących się postępowania sądowego w sprawach własności publicznej
 4. Przedstawienie obiaśniające proiekt do prawa względem zmian w księdze V. kodexu postępowania sądowego o exekucyi sądewey : przez Deputacyą Kommissyi Prawodawczey wygotowany, iako łączny z podanym proiektem do prawa względem zniesienia "Moratorium".
 5. Plan do proiektu kodexu postępowania sądowego cywilnego Królestwa Polskiego [oraz] Przedstawienie przez wyznaczonego redaktora proiektu do kodexu postępowania sądowego cywilnego Królestwa Polskiego, przy złożonym planie tegoż proiektu podane
 6. Rys krótki proiektu nowego do procedury cywilney, porównanie iego z francuzką dziś obowięzuiącą i powody głownych zmian i dodatków
 7. Proiekt do kodexu postępowania sądowego cywilnego Królestwa Polskiego
 8. Bellum Romanum : sakralność wojny i prawa rzymskiego
 9. O prawach obywatelskich
 10. Prawo międzynarodowe publiczne i prywatne