Collection

Library

Geography : Recently added

Use "Prepare link" to get RSS feed with informations based on the content of form below.

rss20

 • Display publications :
 •  recently added
 • added in
 • added since
 1. O sławnym żeglarzu Magellanie, czyli Pierwsza podróż naokoło świata : w czterechsetną rocznicę powrotu wyprawy Magellana do Europy
 2. Materiały do fauny skąposzczetów wodnych (Oligochaeta limicola) W. Ks. Poznańskiego
 3. Niektóre dane o ilościowem rozmieszczeniu skąposzczetów (oligochaeta) jezior wigierskich
 4. Przyczynek do fauny skąposzczetów wodnych (Oligochaeta aquatica) Polesia = (Les Oligochètes aquatiques des environs de Pińsk en Polésie)
 5. Niektóre dane do hydrgrafii okolic Pińska na Polesiu
 6. Próba charakterystyki paleobotanicznej Dąbrowskiego Zagłębia Węglowego = Essai d'une caractéristique paléobotanique du bassin houiller de Dąbrowa en Pologne
 7. Dyslokacja Grodzieńska
 8. Miasta i miasteczka magdeburskie w woj. wileńskim i nowogródzkim
 9. Izochrony Wilna = Carte isochronique de Wilno
 10. Gerardii Mercatoris et I. Hondii. Atlas Novus Sive Descriptio Geographica Totius Orbis Terrarum, tabulis aeneis luculentissimis & accuratissimis exornata. Tribus tomis distinctus. XX, Polonia