Deutsch   polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Geografia : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. Działalność Państwowego Instytutu Geologicznego w r. 1938 = Activité de l'Institut Géologique en 1938
 2. Działalność Państwowego Instytutu Geologicznego w r. 1937 = Activité de l'Institut Géologique en 1937
 3. Działalność Państwowego Instytutu Geologicznego w okresie 1.IV. do 31.XII. 1946 r. = Activité de L'Institut Géologique de Pologne de 1.IV. á 31.XII. 1946
 4. Państwowy Instytut Geologiczny w latach 1939-1946 = Service Géologique de Pologne en 1939-1946
 5. Państwowy Instytut Gospodarstwa Wiejskiego jako placówka naukowa i społeczna
 6. Gleby byłego terytorium Gdańska
 7. Gleby i wytwórczość Pomorza Zachodniego
 8. Gleby i wytwórczość byłych Prus Wschodnich
 9. Tereny i złoża naftowe : zarys w zakresie geologii stosowanej
 10. Objaśnienie do mapy bogactw kopalnych Polski = Explication de la carte des ressources minérales de la République Polonaise