Deutsch   polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Bibliotekoznawstwo : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. Inwentarz dóbr i dochodów biskupów poznańskich z roku 1564
 2. Czasopismiennictwo bibliograficzne polskie a rejestracya polskiej produkcyi wydawniczej
 3. Wystawa prasy polskiej
 4. La presse polonaise de langue française dans les relations internationales de la Pologne : esquisse d'information documentée par 60 planches
 5. Zbiory prasy w Polsce : notatki i uwagi informacyjne oraz dezyderaty dotyczące zbiorów prasy w Polsce
 6. La presse de Pologne 1661-1926 : un aperçu de son passé et de son état actuel
 7. Najnowsza literatura o prasie i jej nauce w Polsce : notatki bibljograficzno-krytyczne
 8. Najstarsze pokolenie prasowe w roku 200-lecia prasy w Polsce : szkic bibljograficzno-statystyczny
 9. O książce pięknej
 10. Folia Toruniensia 17 (2017)