Deutsch   polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Literaturoznawstwo : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. Demetrii Cydonii De contemnenda morte : oratio
 2. Pamiętnik liryczny
 3. Wybór z listów Horacjusza - Objaśnienia
 4. Nieznany, najdawniejszy przekład "Dziadów" wileńskich na język niemiecki (1829)
 5. O pracach ks. Alfonsa Schletza
 6. Nieznany kancjonał z Byczyny na Śląsku z XVII w
 7. Jan Zamoyski, jezuici i Skarga : (kilka uzupełnień i przyczynków)
 8. Piotr Ciekliński i Jan Ostróg z Komarna : cztery uwagi o "Potrójnym z Plauta"
 9. Nieznane wydawnictwo grunwaldzkie i "Staroświecka pieśń o bitwie pruskiej"
 10. Cochanoviana : I. Foricoenia, II. Marszałek i Muzy