Collection

Library

Pedagogics : Recently added

Use "Prepare link" to get RSS feed with informations based on the content of form below.

rss20

 • Display publications :
 •  recently added
 • added in
 • added since
 1. Pokłosie belferki
 2. Kurze Anleitung zum Erlernen der Hebräischen Sprache für Gymnasien und für das Privatstudium
 3. Wychowanie przedszkolne : podręcznik dla wychowawców
 4. Podstawy i zasady wychowania
 5. Wyzwolenie przez kobietę
 6. Walka o szkołę na północnych kresach państwa : wspomnienia inspektora szkolnego z czasów okupacji niemieckiej
 7. Program nauki w trzyletnich liceach administracyjnych : wydział pocztowy (tymczasowy)
 8. Kobieta ogniskiem w rodzinie
 9. Samorząd uczniowski : idee, uwarunkowania, doświadczenia
 10. Artystyczny uniwersytet dziecka i rodzica