Deutsch   polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Pedagogika : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. Polski ideał wychowawczy
 2. Jan Zamoyski jako reformator wyższego szkolnictwa w Polsce. Cz. 1, Działalność na polu szkolnictwa państwowego
 3. Działalność Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa 1573-1605
 4. Polskie tradycje wychowawcze
 5. Opiekunowie kultury w Polsce : z 21 rycinami w tekście
 6. Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży : ze źródeł dziejowych i ludoznawczych, przeważnie rodzimych i z tradycji ustnej
 7. Harce młodzieży polskiej
 8. Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży : ze źródeł dziejowych i ludoznawczych, przeważnie rodzimych i z tradycyi ustnej
 9. Zasady wychowania fizycznego : z 21 rycinami
 10. Les écoles polonaises et leurs conditions hygiéniques : III Congrès international d'hygiène scolaire, Paris 1910