Collection

Library

Articles : Recently added

Use "Prepare link" to get RSS feed with informations based on the content of form below.

rss20

 • Display publications :
 •  recently added
 • added in
 • added since
 1. W sprawie bibliografii historii kościoła prawosławnego w Polsce
 2. Geneza i rozwój legendy o trzech męczennikach wileńskich
 3. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie : obrazy z życia uczelni
 4. Ferdynand Ruszczyc : sa vie, son oeuvre
 5. Nieznane materiały do dziejów Uniwersytetu Wileńskiego i oświaty na ziemiach dawnego W. Księstwa litewskiego
 6. Michał Eustachy Brensztejn (1874-1938) : zarys życia i działalności naukowo-publicystycznej wraz z wykazem bibljograficznym prac
 7. Ferdynand Ruszczyc : człowiek i dzieło : zarys
 8. Pięć lat pracy terenowej Muzeum Archeologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1933-1937) = Cinq ans de travail au Musée d'Archéologie de l'Université d'Etienne Batory à Wilno (1933-1937)
 9. Uroczyste posiedzenia w Krakowie i w Wilnie ku uczczeniu pamięci prof. d-ra Kazimierza Karaffy-Korbutta
 10. Koledzy i przyjaciele Joachima Lelewela z lat uniwersyteckich (1804-1808)