Deutsch   polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Artykuły : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. W sprawie bibliografii historii kościoła prawosławnego w Polsce
 2. Geneza i rozwój legendy o trzech męczennikach wileńskich
 3. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie : obrazy z życia uczelni
 4. Ferdynand Ruszczyc : sa vie, son oeuvre
 5. Nieznane materiały do dziejów Uniwersytetu Wileńskiego i oświaty na ziemiach dawnego W. Księstwa litewskiego
 6. Michał Eustachy Brensztejn (1874-1938) : zarys życia i działalności naukowo-publicystycznej wraz z wykazem bibljograficznym prac
 7. Ferdynand Ruszczyc : człowiek i dzieło : zarys
 8. Pięć lat pracy terenowej Muzeum Archeologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1933-1937) = Cinq ans de travail au Musée d'Archéologie de l'Université d'Etienne Batory à Wilno (1933-1937)
 9. Uroczyste posiedzenia w Krakowie i w Wilnie ku uczczeniu pamięci prof. d-ra Kazimierza Karaffy-Korbutta
 10. Koledzy i przyjaciele Joachima Lelewela z lat uniwersyteckich (1804-1808)