Kolekcja

Biblioteka

Książki (do 1945 r.) : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. Wynik doświadczeń nad wartością gospodarczą różnych odmian zbóż oryginalnych uprawianych na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej wykonanych w roku 1927
 2. Zboża ozime : wynik doświadczeń nad wartością gospodarczą różnych odmian zbóż oryginalnych uprawianych na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej wykonanych w roku 1926/27 z inicjatywy Sekcji Centralnej do Spraw Nasiennictwa przy Związku POlskich Organizacji Rolniczych
 3. Wystawa exlibrisów słowiańskich w Lublinie
 4. Rośliny zebrane przez A. J. Śleńdzińskiego w r. 1880
 5. Zasady nauki hodowli gospod. zwierząt domowych
 6. Człowiek zmienia skórę : powieść. Ks. 2
 7. Katechizm mnieyszy i większy : dzieło śp. biskupa Albertrandego na wszystkie szkoły, pensye i dla sposobnych do światleyszego wychowania i ćwiczenia : z rękopisu należącego do biblioteki Uniwersytetu Wilenskiego pierwszy raz na jaw ogłoszony.
 8. Nazwy miejscowe powiatu lubawskiego
 9. Die ältesten Nachrichten über das Geschützwesen in Preußen
 10. Wierzenia mazurskie z dodatkiem, zawierającym klechdy i baśnie Mazurów