Kolekcja

Biblioteka

Książki (do 1945 r.) : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. Zasady nauki hodowli gospod. zwierząt domowych
 2. Człowiek zmienia skórę : powieść. Ks. 2
 3. Katechizm mnieyszy i większy : dzieło śp. biskupa Albertrandego na wszystkie szkoły, pensye i dla sposobnych do światleyszego wychowania i ćwiczenia : z rękopisu należącego do biblioteki Uniwersytetu Wilenskiego pierwszy raz na jaw ogłoszony.
 4. Nazwy miejscowe powiatu lubawskiego
 5. Die ältesten Nachrichten über das Geschützwesen in Preußen
 6. Wierzenia mazurskie z dodatkiem, zawierającym klechdy i baśnie Mazurów
 7. Aberglauben aus Masuren : mit einem Anhange, enthaltend: Masurische Sagen und Mährchen
 8. Księża ślązacy w diecezji chełmińskiej
 9. Ludność kaszubska w ubiegłem stuleciu : (szkic społeczno-kulturalny)
 10. Über die Herkunft der Masuren : mit besonderer Berücksichtigung der Kreise Osterode und Neidenburg : ein Beitrag zur Besiedlungsgeschichte des Ordenslandes Preussen