Deutsch   polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Budownictwo : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. Nieco o nowych robotach w Katedrze na Wawelu
 2. Rozdział sił w szkielecie hali przemysłowej o tarczowych cechach przekrycia
 3. Odwadnianie terenów depresyjnych
 4. Modyfikacja metody precyzyjnej niwelacji geometrycznej z punktu widzenia potrzeb badania obiektów mostowych
 5. Automatyczne laserowe tyczenie prostej odniesienia w pomieszczeniach fabrycznych ze szczególnym uwzględnieniem turbulencji atmosferycznej
 6. Model ruchu potoku pojazdów na dwupasowej drodze dwukierunkowej
 7. Zmiana mikrostruktury iłów monomineralnych i iłu plioceńskiego pod wpływem cyklicznego przemrażania i odmrażania
 8. Metoda elementów czasoprzestrzennych w geometrycznie nieliniowej teorii lepkosprężystości
 9. Charakterystyki ruchu swobodnego na krzywoliniowych odcinkach dróg w planie
 10. Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.1 (1), 1970