Deutsch   polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Rolnictwo : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. O naprawę reformy rolnej
 2. Wynik doświadczeń nad wartością gospodarczą różnych odmian zbóż oryginalnych uprawianych na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej wykonanych w roku 1927
 3. Zboża ozime : wynik doświadczeń nad wartością gospodarczą różnych odmian zbóż oryginalnych uprawianych na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej wykonanych w roku 1926/27 z inicjatywy Sekcji Centralnej do Spraw Nasiennictwa przy Związku POlskich Organizacji Rolniczych
 4. B. Hozakowski
 5. Cennik główny na rok 1935 : 1885 - 1935
 6. Racjonalizacja pracy w gospodarstwach wiejskich
 7. Nowy sposób ujmowania kształtu rozłogu ziemi oraz położenia zabudowań w posiadłościach wiejskich dla celów organizacji, komasacji i wyceniania
 8. Zagadnienia metodologiczne w ekonomice gospodarstw wiejskich = Problèmes méthodologiques dans l'économie rurale
 9. Wyleganie zbóż : przyczyny wylegania i środki zaradcze
 10. O dorobek naukowy