Deutsch   polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Naukoznawstwo : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. Uniwersytet Poznański 1939-1945 : (okupacja niemiecka i odbudowa po wojnie) : przemówienie sprawozdawcze JM. Rektora Uniwersytetu Poznańskiego prof. dra Stefana Dąbrowskiego na Uroczystej Inauguracji 2-go roku Akademickiego 1945/46 w auli Uniwersytetu.
 2. Rozwój naturalny chrystianizmu z innych religii albo Teorie pana Andrzeja Niemojewskiego w świetle nauki
 3. Poglądy i widoki nauki współczesnej
 4. Michał Bobrzyński
 5. Najstarsze pokolenie prasowe w roku 200-lecia prasy w Polsce : szkic bibljograficzno-statystyczny
 6. Nauczycielstwo a Polskie Towarzystwo Historyczne
 7. Jan Zamoyski, jezuici i Skarga : (kilka uzupełnień i przyczynków)
 8. Jan Zamoyski : protektor medycyny i medyków : (kartka z dziejów mecenatu humanistycznego w Polsce)
 9. Dzieje szkolnictwa i wychowania w Polsce : (stan badań i postulaty)
 10. Działalność Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa 1573-1605