Deutsch   polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Naukoznawstwo : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. Barycz Henryk : Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu : [Recenzja]
 2. Złoża ropy naftowej : skrypt według wykładów w r. 1945/46
 3. Realizacja ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego w instytucjach publicznych – raport na pierwsze urodzinyRealizacja ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego w instytucjach publicznych – raport na pierwsze urodziny
 4. Potencjał wykorzystania metod humanistyki cyfrowej w badaniach nad muzealnictwem. Projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”
 5. Archiwa Internetu jako nowe bazy źródłowe
 6. Widzialna i niewidzialna architektura informacji – dostępność i użyteczność zasobów cyfrowych zgodnie z zasadami WCAG 2.0
 7. Gromadzenie i udostępnianie danych badawczych w polskich czasopismach o tematyce historycznej
 8. Wirtualny Gross Sobrost
 9. PANkreator – wspólny projekt cyfrowy – PAN Biblioteki Gdańskiej, Instytutu Kultury Miejskiej oraz społeczności Koduj dla Polski
 10. Zapisy Terroru” – cyfrowe archiwum w kulturze pamięci