Deutsch   polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Konserwacja zabytków : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. Dziesięć lat pracy konserwatorskiej w Tumie pod Łęczycą
 2. Konserwacja starych drzew
 3. Konserwatorstwo dla zabytków archeologicznych : studyum ze stanowiska dziejów kultury i nauki porównawczej prawa
 4. Opieka prawna w Austrii dla zabytków sztuki i pomników historycznych
 5. "Mickiewicz i jego utwory" : odczyt wygłoszony na zebraniu Tow. Czytelni Ludowych w Chełmży dnia 28-go stycznia 1912
 6. Arché konserwacji zabytków architektury
 7. Badania nad strukturalnym wzmacnianiem kamieni roztworami żywic epoksydowych
 8. Sposoby usuwania nawarstwień powierzchniowych z kamiennych obiektów zabytkowych
 9. Badania nad technologią zapraw cementowych przeznaczonych do uzupełniania obiektów zabytkowych ; Badania nad przydatnością niektórych preparatów silikonowych do strukturalnej hydrofobizacji wapieni
 10. Badania nad konserwacją murów ceglanych