Kolekcja

Biblioteka

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. Masowsche 3080
 2. Tschernikau 3079
 3. Schillno 3078
 4. Schillno 1584 [neue Nr 3078]
 5. Pas 55 Słup 38 Rafajłowa
 6. Rośliny zebrane przez A. J. Śleńdzińskiego w r. 1880
 7. Postępy w Inżynierii Mechanicznej 2016, 8(4)
 8. Podgorz 3077
 9. Schirpitz 3076
 10. Schirpitz 1582 [Neue Nr 3076]
 11. Raddemin 2981
 12. Die Rede des Führers Adolf Hitler am 30. Januar 1934 im Deutschen Reichstag ; nebst dem Gesetz über den Neuaufbau des Deutschen Reiches und der Begründung
 13. "Kulturtraeger" : powieść. Cz. 2
 14. "Kulturtraeger" : powieść. Cz. 1
 15. Wyścig dystansowy : obraz sceniczny w 3 aktach
 16. Wybór prac poetyckich. T. 6, (Wiersze i śpiewki)
 17. Wybór prac poetyckich. T. 5, ("Pogrzeb" (tryptyk sceniczny) i fragmenty)
 18. Wybór prac poetyckich. T. 4, (Satyry i fraszki)
 19. Wybór prac poetyckich. T. 3, (Liryki)
 20. Wybór prac poetyckich. T. 2, (Erotyki)
 21. "Choć jeno Polską chodzę..." : poezje
 22. Licytanci : szkice z życia
 23. Meine Reise ins blaue Ländchen : nebst Bemerkungen über Danzig : in Briefen von mein Freund
 24. Preuß.Lanke 2979
 25. Gramtschen 1511 [Neue Nr 2978]2
 26. Gramtschen 1511 [Neue Nr 2978]1
 27. Postępy w Inżynierii Mechanicznej 2016, 7(4)
 28. Thorn 1510 [Neue Nr 2977]
 29. Pamiętniki kwestarza
 30. Historya wyzwolonéj Rzeczypospolitéj wpadającej pod jarzmo domowe za panowania Jana Kaźmierza : (1655-1660). T. 2
 31. Historya wyzwolonéj Rzeczypospolitéj wpadającej pod jarzmo domowe za panowania Jana Kaźmierza : (1655-1660). T. 1
 32. Dzieje bezkrólewia po skonie Jana III. T. 1
 33. Pogląd na sprawę Polski ze stanowiska monarchii i historyi T. 1
 34. Pisma Marcina Molskiego. T. 3
 35. Pisma Marcina Molskiego. T. 2
 36. Pisma Marcina Molskiego. T. 1
 37. Pensau 1509 [Neue Nr 2976]2
 38. Pensau 1509 [Neue Nr 2976]1
 39. Wolny mularz : komedya(!) w jednym akcie
 40. Wilhelmsdank 2882
 41. Drobiazgi z różnych czasów
 42. Stare gawędy i obrazy. T. 4
 43. Stare gawędy i obrazy. T. 3
 44. Warszawa i Warszawianie : szkice towarzyskie i obyczajowe. Ser. 1, t. 2
 45. Warszawa i Warszawianie : szkice towarzyskie i obyczajowe. Ser. 1, t. 1
 46. Słowa prawdy dla ludu polskiego
 47. Pielgrzym w Dobromilu czyli Nauki wiejskie z dodaniem powieści
 48. Mamaloi
 49. Obrazy litewskie
 50. Wianek ku czci Najświętszéj Maryi Panny z różnych nabożeństw uwity
 51. Rede auf Schiller
 52. Discours prononcé par Mr le comte Mostowski [...] à l'ouverture de la Diète le 13 mai 1825 à Varsovie
 53. Przedstawienie do Statutu Organicznego Sądownictwa
 54. Wniosek względem poprawy niektórych artykułów tyczących się postępowania sądowego w sprawach własności publicznej
 55. Przedstawienie obiaśniające proiekt do prawa względem zmian w księdze V. kodexu postępowania sądowego o exekucyi sądewey : przez Deputacyą Kommissyi Prawodawczey wygotowany, iako łączny z podanym proiektem do prawa względem zniesienia "Moratorium".
 56. Plan do proiektu kodexu postępowania sądowego cywilnego Królestwa Polskiego [oraz] Przedstawienie przez wyznaczonego redaktora proiektu do kodexu postępowania sądowego cywilnego Królestwa Polskiego, przy złożonym planie tegoż proiektu podane
 57. Rys krótki proiektu nowego do procedury cywilney, porównanie iego z francuzką dziś obowięzuiącą i powody głownych zmian i dodatków
 58. Hammer 1434 [Neue Nr 2881]
 59. Proiekt do kodexu postępowania sądowego cywilnego Królestwa Polskiego
 60. Gollub 1433 [Neue Nr 2880]
 61. Schönsee 2879
 62. Kielbasin 2878
 63. Birglau 2876
 64. Thorner Zeitung 1901, Nr. 290 Zweites Blatt
 65. Thorner Zeitung 1901, Nr. 305 Zweites Blatt
 66. Thorner Zeitung 1901, Nr. 305 Erstes Blatt
 67. Thorner Zeitung 1901, Nr. 304 Zweites Blatt
 68. Thorner Zeitung 1901, Nr. 304 Erstes Blatt
 69. Thorner Zeitung 1901, Nr. 303 Zweites Blatt
 70. Thorner Zeitung 1901, Nr. 303 Erstes Blatt
 71. Thorner Zeitung 1901, Nr. 302 Zweites Blatt
 72. Thorner Zeitung 1901, Nr. 302 Erstes Blatt
 73. Thorner Zeitung 1901, Nr. 301 Zweites Blatt
 74. Thorner Zeitung 1901, Nr. 301 Erstes Blatt
 75. Thorner Zeitung 1901, Nr. 300 Drittes Blatt
 76. Thorner Zeitung 1901, Nr. 300 Zweites Blatt
 77. Thorner Zeitung 1901, Nr. 300 Erstes Blatt
 78. Thorner Zeitung 1901, Nr. 299 Zweites Blatt
 79. Thorner Zeitung 1901, Nr. 299 Erstes Blatt
 80. Thorner Zeitung 1901, Nr. 298 Zweites Blatt
 81. Thorner Zeitung 1901, Nr. 298 Erstes Blatt
 82. Thorner Zeitung 1901, Nr. 297 Zweites Blatt
 83. Thorner Zeitung 1901, Nr. 297 Erstes Blatt
 84. Thorner Zeitung 1901, Nr. 296 Zweites Blatt
 85. Thorner Zeitung 1901, Nr. 296 Erstes Blatt
 86. Thorner Zeitung 1901, Nr. 295 Zweites Blatt
 87. Thorner Zeitung 1901, Nr. 295 Erstes Blatt
 88. Thorner Zeitung 1901, Nr. 294 Viertes Blatt
 89. Thorner Zeitung 1901, Nr. 294 Drittes Blatt
 90. Thorner Zeitung 1901, Nr. 294 Zweites Blatt
 91. Thorner Zeitung 1901, Nr. 294 Erstes Blatt
 92. Thorner Zeitung 1901, Nr. 293 Zweites Blatt
 93. Thorner Zeitung 1901, Nr. 293 Erstes Blatt
 94. Thorner Zeitung 1901, Nr. 292 Zweites Blatt
 95. Thorner Zeitung 1901, Nr. 292 Erstes Blatt
 96. Thorner Zeitung 1901, Nr. 291 Zweites Blatt
 97. Thorner Zeitung 1901, Nr. 291 Erstes Blatt
 98. Thorner Zeitung 1901, Nr. 290 Erstes Blatt
 99. Thorner Zeitung 1901, Nr. 289 Zweites Blatt
 100. Thorner Zeitung 1901, Nr. 289 Erstes Blatt