Deutsch   polski   English  

Wydanie

Eksport metadanych

oai   rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis wydania

Zeszyty Naukowe. Rolnictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.44 (220), 1999

Pokaż treść! Pokaż treść!
  Tytuł: Temat i słowa kluczowe:
  • przedsiębiorstwa rolne ; agricultural landscape ; agricultural restructuring ; algae ; alkaline phosphatase ; Altica quercusfolii ; ammonia volatilization ; ammonium nitrogen ; amylases ; amylazy ; anthracnose ; antropizacja ; antropopresja ; anthropization ; anthropogenic soils ; anthropopressure ; antraknoza ; Apanteles glomeratus ; artificial light ; astatic reservoirs ; azot amonowy ; available selenium ; available sulphur ; baryłkarz bieliniak ; black poplar ; bielinek kapustnik ; biological progress ; BIOTOP compost ; burak cukrowy ; Caliroa annulipes ; Capsicum ssp. ; catalase ; cereals ; Chenepodium quinoa ; choroby roślin ; chryzantema ; chrysanthemum ; cocksfoot ; Colletotrichum gloeosporioides ; corporate farm ; correlation coefficients ; costs-effectiveness ; crisps ; crossing ; cultivars ; dąb ; decision-making ; dehydrogenases ; dehydrogenazy ; diseases ; drobnoustroje ; dry matter yield ; dwar cultivar ; ecotones ; ekotony ; fenologia ; fertilisation ; field crops ; field ponds ; fitosocjologia ; fluorescent lamps ; fodder pea ; forecrop value ; fosfataza alkaliczna ; free iron oxides ; gamma irradiation ; Geographic Information System (GIS) ; gleby antropogeniczne ; gleby leśne ; gleby płowe ; gleby uprawne ; glony ; grey poplar ; groch pastewny ; health status ; inkrustacja ; insektycydy ; intercrop ; introduction ; introdukcja ; izoterma Langmuira ; jarowanie roślin matecznych ; jątrewka wiklinówka ; jęczmień jary ; katalaza ; korzenie ; krzyżowanie roślin ; kukurydza ; kupkówka pospolita ; land cultivation ; Langmuir isotherm ; leaching ; lead contaminaition ; lessive soil ; linden ; lipa ; local counsellor ; lupin ; łubin ; łubin biały ; magnesium ; magnez ; maize ; manure ; micro-organisms ; międzyplon ; mikroorganizmy ; modele matematyczne ; monokultura roślin ; morfologia ; morphology ; nasiona ; nawadnianie deszczowniane ; nawożenie ; nawożenie azotem ; nawożenie organiczne ; nitrogen fertilization ; nitrogen losses ; oak ; oats ; obornik ; odmiana karłowa ; odmiany ; odmiany Festulolium - 'Felopa', 'Sulino' ; odmiany lucerny ; okolice Bydgoszczy ; old river-beds ; ołów ; opady ; orchard grass ; organic fertilisation ; osika ; owies ; papryka ; pepper ; phenelogy ; Phyllodecta vulgatissima ; phytosanitary status ; phytosociology ; Pieris brassicae ; plant development ; plant extracts ; plonowanie roślin ; płodozmiany ; podsiewy ; poliembronia ; polyembryony ; pomidory ; potatoes ; potato culivation ; production technology ; promieniowanie gamma ; properties ; proteases ; proteazy ; przechowywanie ; pszenica jara ; quality of fruit ; rainfall ; rejestracja odmian ; restrukturyzacja rolnictwa ; rhisosphere ; rodanaza glebowa ; roots ; rosette growth ; rozsada pomidora ; rozmnażanie in vitro ; rtęć ; rutwica wschodnia ; ryzosfera ; rzepak jary ; Solanaceae ; selen ; sequential analysis ; siarka przyswajalna ; simplified crop rotation ; sod-seeding ; soil ; soil moisture ; sowing date ; spring barley ; spring triticale ; sprinkler irrigation ; sprong rape ; spring wheat ; stan fitosanitarny ; starorzecza ; storage ; straty azotu ; susówka dębówka ; śluzownica lipowa ; technologia produkcji ; terminy siewu ; terminy zbiorów ; topola biała ; topola czarna ; topola szara ; total iron ; total selenium ; total specific surface area ; total sulphur ; ulatnianie amoniaku ; uprawa roli ; uprawa ziemniaka ; uproszczenia zmianowań ; vegetable crops ; wartość przedplonowa ; weed infestation ; wheat unit ; white lupin ; white poplar ; właściwości gleby ; wymywanie ; wolne tlenki żelaza ; wskaźniki żyzności gleby ; współczynniki korelacji ; wyciągi roślinne ; wzrost rozetowaty ; yield ; yielding ; zachwaszczenie ; zanieczyszczenia ołowiem ; zarządzanie ; zbiorniki astatyczne ; zboża ; ziemniaki ; zmianowanie ; żelazo
  Opis:
  • Streszcz. ang. ; Streszcz. pol.
  Współtwórca: Wydawca: Miejsce wydania:
  • Bydgoszcz
  Data wydania:
  • 1999
  Typ zasobu:
  • czasopismo
  Format:
  • application/pdf
  Identyfikator oryginału:
  • CZ. 923
  Język:
  • pol ; eng
  Prawa: Właściciel praw: Licencja:
  • Porozumienie UTP
  Prawa dostępu: Identyfikator zasobu: Digitalizacja: Lokalizacja oryginału: