Collection

Library

Collection Description: Biology

The collection contains the historical or current research and educational publications (books, articles, preprints, journals) concerns biology.

Number of publications in collection: 178

Frequently viewed

  1. Flora von Ost- und Westpreussen herausgegeben vom Preussischen Botanischen Verein zu Königsberg (Pr). [3465]
  2. Zarys embriologii roślin okrytonasiennych [2985]
  3. Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...] i cudzoziemskie [...], albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, [...] albo ktore jakowa nadzwyczaynosc w sobie maia [...] z poprzedzaiącym wykładem słów botanicznych, i kilkokrotnym na końcu reiestrem. T. 1. A - E [2855]
  4. Flora Polonica : indices [2207]
  5. Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...] i cudzoziemskie [...], albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, [...] albo ktore jakowa nadzwyczaynosc w sobie maia [...] z poprzedzaiącym wykładem słów botanicznych, i kilkokrotnym na końcu reiestrem. T. 2. F - Q [2084]
  6. Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...] i cudzoziemskie [...], albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, [...] albo ktore jakowa nadzwyczaynosc w sobie maia [...] z poprzedzaiącym wykładem słów botanicznych, i kilkokrotnym na końcu reiestrem. T. 3. R - Z [1558]
  7. Atlas ziół leczniczych [1502]
  8. Opisanie roślin jednolistniowych lékarskich i przemysłowych [Cz. 2] [1311]
  9. Flora Polonica phanerogama : sive descriptiones plantarum phanerogamicarum in Regno Poloniae tam sponte nascentium quam continuata cultura solo nostro assuefactarum linnaeana methodo dispositae praemisso conspectu generali famillarum regni vegetabilis naturalium. Vol. 2 [1193]
  10. Poradnik pszczelarza [1124]

More...

Recently added

Loading...