Deutsch   polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Archiwum Zawackiej

„Archiwum Zawackiej” to nazwa kolekcji przyjęta na potrzeby udostępniania zbiorów Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (KPBC).

Powołując się na materiały prezentowane w tej kolekcji należy jako miejsce pochodzenia podawać: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu (skrót: FGEZ).

Początek tym zbiorom dała gen. Elżbieta Zawacka, torunianka, oficer KG SZP-ZWZ-AK, cichociemna, pedagog i historyk (więcej o gen. Elżbiecie Zawackiej na: http://www.zawacka.pl/elzbieta-zawacka), która już od lat sześćdziesiątych XX w. gromadziła relacje i pamiątki byłych żołnierzy AK, a w roku 1990 zainicjowała powstanie Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” w Toruniu, której przekazała swoje zbiory i która pod jej kierunkiem prowadziła dalsze prace archiwalne (więcej o Fundacji: www.zawacka.pl).

Na zbiory historyczne Fundacji składają się materiały o charakterze aktowym, materiały fotograficzne, zbiory biblioteczne i muzealia. Przy czym udostępnieniu za pośrednictwem KPBC podlega większość zbiorów (poza bibliotecznymi). Zbiory o charakterze aktowym można podzielić (zgodnie z układem akt w miejscu przechowywania) na: 1) zbiory dotyczące konspiracji niepodległościowej w latach 1939-1945 na Pomorzu (tzw. Archiwum Pomorskie), 2) materiały na temat wojennej służby Polek (tzw. Archiwum WSK) oraz 3) zbiory dotyczące działalności Wydziału Łączności Zagranicznej Komendy Głównej ZWZ–AK kryptonim „Łza”, „Zagroda”, „Załoga” (tzw. Archiwum Zagrody).

Podstawą wszystkich trzech zbiorów (Archiwum Pomorskie, Archiwum WSK i Archiwum „Zagrody”) są teczki osobowe. W przypadku Archiwum Pomorskiego oraz Archiwum „Zagrody” są to teczki osobowe zarówno kobiet jak i mężczyzn, zaś w przypadku Archiwum WSK są to teczki Polek działających zarówno w konspiracji jak i walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz w Wojsku Polskim na Wschodzie. Łącznie w zbiorach Fundacji znajduje się ponad 7000 teczek osobowych.

W pierwszym rzędzie Fundacja zdecydowała się udostępnić zbiory pomorskie, zachowując podział zastosowany przez twórcę zbioru; gen. Elżbietę Zawacką, czyli stosując podział teczek osobowych na Inspektoraty Okręgu Pomorskiego ZWZ-AK. Do końca 2017 r. Fundacja udostępni całość swoich zbiorów aktowych, fotograficznych i muzealnych zgromadzonych i opracowanych do roku 2012.

Mecenasem opracowywania materiałów w celu ich udostępnienia jest Miasto Toruń, zaś digitalizację sfinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Program NPRH).

Wszelkie pytania dotyczące kolekcji "Archiwum Zawackiej" należy kierować do właściciela zbiorów: Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu, +48 56 65 22 186, sekretariat@zawacka.pl

(KMT)

 

Liczba publikacji w kolekcji: 4020

Najczęściej przeglądane

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...